WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konstanten pridevnik
1 stalen; neprekinjen
konstantno STANJE ali KAKOVOST obstaja brez prekinitev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V našem primeru lahko kot pogoj vnesemo konstantno vrednost, npr. ime podjetja.
  • Letna kapaciteta livarne znaša 8.500 ton proizvodnje, lahko pa se pohvalijo s konstantno rastjo prodaje od svoje osamosvojitve leta 2000.
  • V zadnjih letih beleži regija konstantno rast izvoza, predvsem na račun že prej omenjenih izvoznikov, vezanih na avtomobilsko industrijo.
  • Trenutno se na teh trgih srečujejo s konstantnimi pritiski na zmanjšanje cen, ob tem pa vhodni stroški neprestano naraščajo.
  • Antagonista, ki v tekstu vzdržujeta konstantno napetost, sta v predstavi neenakovredna.
  • Monopolist, ki maksimira dobiček, ima konstantne povprečne stroške v višini 4 tolarjev.
  • Več zgledov ...
  • Konstantno ponudbo žrtev določajo slabe razmere v izvornih državah: revščina, brezposelnost, spolna in etnična diskriminacija, neurejene družinske razmere, politična nestabilnost, civilno in etnično nasilje.
  • No, če se rahlo dotaknem še konstantne teme, me zanima, če lahko vročinskim izpadom pripišem tudi pomanjkanje dobrih tipov v naši okolici. Saj veste, takih z dolgimi lasmi in malenkost hladnim pristopom.
  • V sodobnih časih je neodvisnost iluzija majhnih in omejenih. Vsi smo vpeti v mehanizme konstantne medsebojne odvisnosti.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • "Spremembe so konstantne. Način, kako se nanje odzovemo, pa določa našo prihodnost. Velika Britanija je na to dobro pripravljena s temelji stabilnosti in kontinuitete," je dejala monarhinja.
  • Ne jezite se na ljudi: skupna inteligenca na svetu je konstantna, število prebivalstva pa nenehno narašča.
  • O idili seveda ni mogoče govoriti - v nekaterih obdobjih so tudi nenadna odkritja zlata ali srebra in ne samo vojne povzročili ekonomske motnje. Toda nekaj je ostajalo konstantno : nekaj tisoč let so se države vedno znova vračale k temu zlatemu standardu.
  • Odstotek gledanosti naše oddaje sicer ni velik, celo precej majhen je v primerjavi z Nedeljskih 60, razvedrilnim programom nasploh ali nogometom in podobnimi zadevami. Je pa ocena tistih, ki jo gledajo, precej visoka in tudi publika je precej konstantna.
 • ob konstantnem  [povpraševanju, doseganju, prometu
  • Včeraj je namreč tečaj že prebil 75.000 tolarjev, ponudbena stran pa ob konstantnem povpraševanju postaja vedno bolj šibkejša.
  • Telekom, Klas in ABS banka so pridobili od 10 do 15 odstotkov vrednosti ob konstantnem prometu od 50 pa do 150 tisoč KM.
 • zaradi konstantne  [oskrbe, ponudbe
  • Zaradi konstantne oskrbe trga s porom je torej pomambno postopno sajenje, tako da imamo ves čas na razpolago dovolj kvalitetnega pridelka.
Na vrh
 
1.1 nenehen
konstantno DOGAJANJE ali POJAVI so moteči in zato nezaželeni
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med nami povedano, mislim, da je imel počasi že dovolj naših konstantnih pripomb o solidnih udarcih, za katere smo mislili, da jih uspešno izvajamo.
  • Drugi par tvorita Epifani, meščanka iz dobro situirane družine, ki se preživi mogoče s tem, da dila travo in kokain in sem in tja koga nategne, njen partner Aleks Brams, ki ga igram, pa je nekakšen obubožan cankarjanski umetnik, ki ima konstantno smolo v življenju, ne uspe kot glasbenik, propade v igri Catch the cash, ne gre mu z žensko ...
  • Podaljševanje porodniškega dopusta z enega na tri leta ali pa debata ob sprejemanju zakona o umetni oploditvi, ki je še enkrat ožigosala in okrnila možnost samskih žensk in lezbijk, da bi na ta način zanosile, ter nenazadnje sloveče pridige nadškofa Rodeta so tiste desetletne konstantne silnice, ki želijo pripeljati družbo nazaj v 'naravno stanje stvari'.
  • Iz pisem, ki so jih umetniki pošiljali z jugoslovanskih razstav in sestankov, lahko razberemo, da je na teh srečanjih vladal hud kaos, umetniki so bili v konstantnih sporih in intrigiralo se je na vse strani.
  • In ključni problem, s katerim sem se soočal v kolektivnem predsedstvu, je bil konstanten pritisk JLA in srbskih predstavnikov, da bi predsedstvo dalo podporo armadi za razorožitev Slovenije in Hrvaške.
 • zaradi konstantnega  [draženja
  • In zaradi konstantnega draženja v pljučih lahko celice »ponorijo«.
  • Toda zaradi konstantnega neurja in visokih valov je nemogoče prečkati sicer razmeroma kratko razdaljo med celino in otokom.
 • omogočati konstantno  [manipulacijo
  • To jim omogoča svojevrstno ekskluzivnost in konstantno manipulacijo s poslušalci, ki nikoli ne vedo, kako bodo zveneli pri naslednjem projektu.
Na vrh
2 enakomeren; stabilen
konstantna VREDNOST je enakomerna, kar navadno dobro vpliva na delovanje naprave ali na potek dejavnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vsi Märklinovi digitalni modeli lokomotiv lahko vse vzpone in spuste na maketi opravijo s konstantno hitrostjo.
  • Pri konstantni hitrosti skozi zavoj večjih težav ni bilo opaziti.
  • Mleko potuje po spiralni cevi skozi toplotni izmenjevalec s konstantno temperaturo brez nevarnosti, da bi ga pregreli.
  • Na skali preberemo spremembo volumna sistema, ki čez čas doseže konstantno vrednost.
  • V popolnokonkurenčni panogi proizvodnja izkazuje konstantne donose obsega.
  • Za to produkcijsko funkcijo velja, da so zanjo značilni konstantni donosi obsega, mejni proizvod dela pri proizvodnji 2 enot dela in 5 enot kapitala pa je enak 2.
  • Več zgledov ...
  • V vseh opisanih primerih potrebujemo napajalnik s konstantno napetostjo ob relativno veliki tokovni zmogljivosti.
  • Stari načini polnjenja s konstantno napetostjo (in majhnim polnilnim tokom) so za eno polnitev potrebovali 10 - -14 ur.
  • Galvanizacija je uporaba enosmernega, konstantnega električnega toka (galvanski tok).
  • Okrog leta 1787 je odkril tudi plinski zakon, ki govori o temperaturnem raztezanju plinov pri konstantnem tlaku.
  • Pri konstantnem tlaku vode udarna sila vodnega curka kvadratično narašča z večanjem premera šob v šobni letvi.
  • Predvsem me veseli, da sem celotno sezono odigral brez poškodb in pokazal konstantno formo.
  • Sam se, verjetno podobno kot marsikateri igralec, srečujem s težavo, da ne morem obdržati konstantne igre.
  • Brez konstantne igre je težko premagati igralko takšnega kova, kot je Francozinja.
  • Vzemimo zaprt sistem pri konstantnem pritisku P in temperaturi T, ki vsebuje fazi *in*.
  • Stalen, konstanten zračni pritisk je za ribolov ugoden, nagle spremembe pritiska, navzdol ali navzgor, pa so za ribolov neugodne.
  • Medtem ko je danes in včeraj pihal konstanten veter z juga, naj bi se vetrovi že jutri začeli tepsti med seboj.
  • Ker ima konstanten in enoličen ritem, lahko deluje tudi kot mantra in lahko se osredotočiš nase.
  • Trije natančni in izurjeni plesalci šestdeset minut vzdržujejo konstanten ritem predstave, ki se na trenutke pospeši in nato zopet umiri.
  • Ta postopek traja sicer le drobec sekunde, vendar dovolj dolgo, da zmoti procese, ki zahtevajo konstantno hitrost prenosa podatkov.
  • Ob velikih datotekah, to je, saj polno konstantno hitrost doseže šele po nekaj sekundah.
  • Tržni procesi dolgega obdobja: ravnovesje podjetja in panoge v dolgem obdobju, krivulja ponudbe panoge v dolgem obdobju, konstantni in padajoči donosi.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Proces globalizacije je dokaj konstanten, njegov največji institucionalni dosežek pa je bila ustanovitev WTO pred petimi leti.
  • Gostota zraka je količina, ki je precej odvisna od nadmorske višine in je samo približno konstantna.
  • Hans Peter Lenz, profesor na Tehnični univerzi na Dunaju navaja, da so v Avstriji emisije ogljikovega dioksida približno konstantne že od leta 1980.
  • Natančno podana žoga učencu olajša, da točko udari v zanj optimalni točki zadetka in v kar najbolj konstantnih pogojih.
  • Ekipa TEŠ je letošnjo ligo odigrala v najbolj konstantni formi in po večletnih poskusih ji je končno uspel naskok na sam vrh.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Njegovi časi sicer niso bili bistveno hitrejši od Häkkinenovih, so pa bili zato v obdobju, ko si je nabiral prednost, veliko bolj konstantni, predvsem pa je bil že po navadi veliko bolj podjeten pri prehitevanju zaostalih tekmecev..
  • Še pred leti so nam naši najuglednejši profesorji zagotavljali, da je količina laktoze v mleku dokaj konstantna in ni odvisna od prehrane krav.
 • GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Z zunanjim magnetnim poljem je vzbudil v njem tok, ki je nato tekel brez upornosti in je torej ostajal konstanten.
  • Na veliko in na drobno, je rečeno v evropskem poročilu, je poraba ostala konstantna.
  • Ključno je zagotoviti, da delež dolga v primerjavi z domačim BDP ostane konstanten.
  • Izsev zvezde upada zaradi krčenja, temperatura pa ostane skoraj konstantna.
  • Padec Drnovškove vlade prednosti ni zmanjšal, pač pa je ta ostala konstantna.
  • Zelo majhen tok ostane skoraj konstanten, če se ioni razelektrijo na elektrodah.
 • pri konstantnem  [tlaku, vetru / pri konstantni  [temperaturi, hitrosti, razdalji
  • Med samo vožnjo me je zmotilo le neenakomerno delovanje motorja pri konstantni vožnji.
  • Pri konstantni hitrosti skozi zavoj večjih težav ni bilo opaziti.
  • Vodik, klor in vodikov klorid so pri konstantni temperaturi v ravnotežju.
  • Zato morajo policisti dirkaču pri konstantni razdalji slediti najmanj 200 metrov, preden lahko izdajo kazen.
 • ob konstantnem  [povpraševanju, doseganju, prometu / ob konstantni  [temperaturi, rasti
  • Nadaljuje se zelo umirjeno trgovanje ob konstantnih tečajih.
  • Telekom, Klas in ABS banka so pridobili od 10 do 15 odstotkov vrednosti ob konstantnem prometu od 50 pa do 150 tisoč KM.
 •  [vzdrževati, zagotavljati konstantno  [vrednost, vlažnost, vlago, raven
  • Aleš Kristančič opozarja še na vrsto naprav, ki vzdržujejo konstantno vlago in ki jih tudi krmili računalniški sistem.
  • Namesto da se izognete kateremu izmed dnevnih obrokov, si raje privoščite pet obrokov na dan, da boste vzdrževali konstantno raven sladkorja v krvi.
  • Nizek glikemični indeks poskrbi za počasnejše sproščanje sladkorja v kri, to pa zagotavlja konstanten nivo sladkorja in tako za dolgo odžene lakoto, hkrati pa prepreči izbruh nenadne lakote z željo po prenajedanju.
 • omogočati konstanten  [pretok, položaj
  • Močan antikoagulant v njeni slini, hirudin, pa omogoča konstanten pretok krvi, saj se kri ne strjuje niti med sesanjem samim, niti več ur potem.
  • Na žalost je pihala burja, ki s svojimi sunki ni omogočala konstantnega jadranja, a smo kljub temu ugotovili, da bi se dalo v srednje močnem vetru ugodne smeri preživeti tudi brez motorja.
 •  [kazati, doseči konstantno formo
  • Omenjena trojica je v letošnji sezoni kazala najbolj konstantno formo.
  • Za tako mlado kobilo, kot je Grisett, je nenavadno, da kaže tako konstantno formo, ne toliko v fizičnem kot predvsem psihičnem smislu.
  • S 65 skoki, kolikor jih imajo skakalci zdaj v nogah s tekmami vred, že na treningu ni bilo mogoče doseči konstantne forme.
Na vrh