WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konkurenčen pridevnik
1 o boju za delež na trgu
konkurenčni BOJ se odvija med podjetji, ki se potegujejo za delež na trgu |ali| konkurenčno OKOLJE ali konkurenčna SPOSOBNOST omogoča boj za delež na trgu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Konkurenčni boj med velikima ilustriranima tednikoma, ki izhajata ob ponedeljkih, se ponaša že po številnih ostrih spopadih.
  • Po njegovem mnenju bo z vidika podjetij ključen problem, kako vzdržati konkurenčne pritiske notranjega trga.
  • Vzpostavitev pravega konkurenčnega trga za telekomunikacije je, žal, dosti zahtevnejša od preureditve pisarn novega ministrstva za informacijsko družbo.
  • V nekaterih primerih se bodo povečale tudi cene slovenskih kmetijskih proizvodov na prodajnih policah, kar bo še poslabšalo konkurenčni položaj slovenskega kmeta, ki bo včasih prisiljen svoje izdelke prodati še po nižji ceni.
  • Odprl je tudi razpravo o poročanju novinarjev v času vojne in opozoril na hudo konkurenčno bitko, ki jo bijejo ameriški mediji ob poročanju iz Iraka.
  • Problemi se lahko pojavijo glede kvalitete storitve, če bo konkurenčna borba težka ali če bo konkurenčnih ponudnikov več, kot jih naš trg dopušča.
  • Več zgledov ...
  • V podjetjih je še veliko težav in zahtevnih nalog prestrukturiranja ter prilagajanja v hudi svetovni konkurenčni tekmi.
  • Meni, da je to nevtralni davek, ki nikomur v proizvodni verigi ne bo dajal konkurenčne prednosti.
  • Nekoliko moteče je le, da bi slovenska industrijska ali pa storitvena podjetja izrabljala svoje omejene finančne vire za privatizacijo banke, namesto da bi vlagala v svoje osrednje in konkurenčne sposobnosti.
  • Zbornica opozarja, da so za kmetovalce številne zakonske veterinarske in sanitarne obremenitve, ki drastično slabšajo njihovo konkurenčno sposobnost, veliko finančno breme.
  • Dejstvo je, da se bodo slovenski prašičerejci srečali z bistveno ostrejšimi konkurenčnimi razmerami.
  • Reforma evropska kmetijske politike, ki jo predlaga komisija, bi nekoliko izenačila konkurenčne pogoje za kmete v sedanjih in prihodnjih državah članicah EU, saj bi zmanjšala subvencije za pridelavo v sedanjih članicah in povečala spodbudo za razvoj podeželja, kar je podobno stališču EU v kmetijskih pogajanjih z državami kandidatkami.
  • A ker pri poslovanju zadnjih desetih letih ugotavlja, da postaja zdajšnje konkurenčno okolje bolj zahtevno, si v agenciji prizadevajo, da bi bili z znanjem in razmišljanjem vedno korak naprej.
  • Nemci zavračajo očitke, da sodelovanje z Britanci ni skladno s konkurenčnimi pravili, saj bosta družbi ohranili neodvisnost in naj bi skupaj uporabljali le približno polovico vseh lokacij za UMTS.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Našemu gospodarstvu in menedžmentu torej manjka "šola" konkurence, torej izkušnja o tem, kako stvari dejansko funkcionirajo na odprtih in visoko konkurenčnih trgih.
  • Navkljub izrazito konkurenčnim razmeram na slovenskem trgu mobilnih komunikacij se je povečalo tudi skupno število Mobitelovih uporabnikov.
  • Zaradi izrazito konkurenčnega okolja na zavarovalniškem področju in za uresničitev naložbenih načrtov bodo morali tudi v dunajskem Generaliju močno znižati stroške, letos kar za 51 milijonov evrov.
  • Načrtujete, da boste na tem zelo konkurenčnem trgu dosegali rast.
  • Poleg organizacijskih sprememb v poslovanju gradimo tudi na novi organizacijski kulturi z zaposlenimi, ki lahko le tako čutijo pripadnost družbi in se zavedajo, da bodo le s strokovnim delom, kakovostjo in prijaznostjo do strank kos izzivom na vse bolj konkurenčnem trgu.
Na vrh
 
2 primerljiv
konkurenčne CENE, konkurenčen IZDELEK ali konkurenčna STORITEV so primerljivi s cenami ali kakovostjo enakih izdelkov ali storitev drugih ponudnikov, kar omogoča enakovreden boj za delež na trgu |ali| konkurenčni PROIZVAJALEC se lahko enakovredno poteguje za delež na trgu, ker ponuja kakovostne izdelke ali storitve po ugodnih cenah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker je to na oni strani Gorjancev pred Metliko edino vulkanizerstvo, se bo med kupci gotovo dobro prijelo, še posebej zaradi kvalitetnih storitev in konkurenčnih cen.
  • V takem okolju bodo podjetja uspela le, če bodo lahko kupcem ponudila konkurenčne in sodobne izdelke, proizvedene z zahtevnimi in dognanimi tehnologijami.
  • Z rezultati v zadnjih dveh letih smo dokazali, da smo konkurenčen evropski proizvajalec, in zato lahko z realnim optimizmom gledamo v prihodnost.
  • Telekomunikacije podjetjem služijo kot osnova za poslovanje in konkurenčen nastop na domačem in tujih trgih.
  • Dolgotrajni postopki državne uprave pa so največja cokla za hitrejši razvoj konkurenčnega gospodarstva in torej tudi podjetništva.
  • Ena od najbolj konkurenčnih držav na svetu, Finska, je že pred dvema letoma namenjala za raziskave in tehnološki razvoj 3,4 odstotka BDP.
  • Več zgledov ...
  • So pa navedli še nekaj mnenj na ravni gostilniških debat, kakor denimo, da imajo varčevalci pravico do trdne, močne in konkurenčne banke, zato jo je potrebno dokapitalizirati in ne le prodati.
  • Prav tako je povedal, da bi bilo dobro, če bi se v Sloveniji kmalu razvili servisni centri za računalniško opremo, ki ne bi bili posebej vezani na znamke in bi lahko nudili konkurenčne storitve, kot je to urejeno drugod po svetu.
  • V teh dneh je že stekel postopek ustanovitve njihovega podjetja v Srbiji in Črni gori. Na ta način si nameravajo na tem tržišču zagotoviti konkurenčne pogoje, kajti klasični kupoprodajni odnos jih zaradi visokih uvoznih davščin ne zagotavlja.
  • Za ugodno finančno poslovanje smo vam pripravili najugodnejše obrestne mere za varčevanje vaših sredstev ter izjemno konkurenčne pogoje za kreditiranje.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ponudba je kar v redu, tudi cene so konkurenčne, pogrešam pa več sadja.
  • Cena je glede na podobne izdelke zelo konkurenčna, saj je računalniku že priložena enota z disketnikom in enoto CD - ROM.
  • Ponudba je raznolika, konkurenčna in kakovostna, saj nam poleg številnih domačih proizvajalcev hiše ponujajo tudi nekateri tuji uvozniki.
  • Podjetja so lahko konkurenčna, prvič zato, ker dobro obvladajo proizvod, imajo primerno ceno, kakovost, poprodajne aktivnosti, blagovno znamko in podobno.
  • Po njegovem mnenju bodo bolj konkurenčna tista podjetja, ki bodo bolje pripravljena na reševanje takšnih problemov, poleg tega pa bodo pomembni viri konkurenčnosti še vedno tudi poznavanje hitro spreminjajočih se tržnih potreb, spodbujanje podjetništva, razvijanje znanja, pozitiven odnos do informacij in tudi učinkovitejše vlade.
  • Ni dovolj, da je konkurenčno le gospodarstvo, ki se je v teh letih že izkazalo kot zelo prilagodljivo tržnim razmeram, temveč mora konkurenčna postati tudi sama država, so še menili gospodarstveniki.
  • Več zgledov ...
  • To pomeni, da celjski izvozniki količinsko prodajo na tujem sicer povečujejo, vendar njihovi izdelki niso tako konkurenčni, da bi z njimi dosegali višje cene.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Da bi postali konkurenčni, bodo morali upravljalci vzajemnih skladov poleg ustreznega donosa poskrbeti tudi za znižanje stroškov, ki so zaradi majhnosti skladov še visoki.
  • Kdor hoče ostati konkurenčen, mora že danes vlagati v tehnologijo jutrišnjega dne, in to še nikoli ni bilo tako pomembno kot zdaj.
  • Ustanavljajo mešana podjetja v vzhodnih državah in tako spet postajajo konkurenčni.
  • V primerjavi z drugimi vzhodnoevropskimi državami postajamo vse manj konkurenčni.
  • Prepričani so, da bodo z novo linijo profesionalnega orodja postali bolj konkurenčni.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Po vseh primerjavah smo konkurenčni drugim bankam, pa naj gre za obresti ali provizije.
  • Če hočemo biti konkurenčni ostalim državam Evropske unije, moramo v Sloveniji zasaditi tisoč hektarov novih sadnih nasadov, za kar potrebujemo 5 do 7 milijard tolarjev.
  • Če bomo hoteli biti konkurenčni proizvajalcem krompirja v drugih evropskih državah, bomo nujno morali začeti tudi z namakanjem.
  • Tudi cena, ki jo zdaj plačuje za električno energijo, je konkurenčna ponudbam uvoznikov, razlaga Gajšek.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • konkurenčen na  [trgu
  • Državni telekomi so se največ ukvarjali s tem, kako naj ostanejo konkurenčni na trgu.
  • Na Japonskem se sicer trudijo, da bi našli hitro in učinkovito rešitev, da bi njihovo gospodarstvo postalo bolj konkurenčno na svetovnem trgu, vendar jim ne kaže dobro.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Meje rasti Gorenja pa niso omejene, kajti če želiš biti konkurenčen v Evropi, v svetu, moraš nenehno rasti.
  • Da bo Slovenija in z njo tudi Dolenjska konkurenčna v evropskem prostoru, je nujno treba stimulirati in podpirati tudi izobraževanje kadrov, so menili razpravljalci.
  • Kaj moramo storiti, da bosta naša znanost in naša družba bolje povezani in bo gospodarstvo s svojimi znanstveno podprtimi proizvodi konkurenčno v svetu.
 • PRIDEVNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • konkurenčen s  [ceno
  • Sicer pa se Gorenjski letos obeta nekaj zasebnih smučišč, ki po opremljenosti in težavnosti morda ne bodo predstavljale resne konkurence osrednjim centrom, bodo pa zato konkurenčne s ceno.
  • Na tem trgu si lahko konkurenčen s ceno dela ali pa s kakovostjo.
  • Odprte meje bodo znižale cene kmetijskih pridelkov, tako da slovenski kmetje ne bodo konkurenčni s količino in bodo morali razviti dopolnilne dejavnosti oziroma tržiti dodano vrednost svojega produkta.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Da je letalski prevoz tovora cenovno konkurenčen predvsem na daljše razdalje, dokazujejo podatki slovenskih špediterjev, ki so se specializirali za posredovanje v letalskem prevozu tovora.
  • Prvi pogoj za samostojno pot je globalna konkurenčnost podjetja, zato je glavna naloga vsakega slovenskega direktorja ustvariti globalno konkurenčno podjetje.
  • Rdeča nit zgodbe o uspehu je prostor, na katerem je s trdim delom zaposlenih ter drzno in neomajno vizijo vodstva na travnikih in poljih to mesto v malem pred pol stoletja pognalo korenine in zraslo v eno izmed najuspešnejših slovenskih in mednarodno konkurenčnih podjetij.
  • Sedanji lastnik Iskre Ero seveda pričakuje postavitev evropsko konkurenčnega podjetja.
  • Gre za zelo konkurenčna podjetja, ki so na trgu nastopila precej agresivno.
  • Da bodo podjetja ob nižjih davkih bolj konkurenčna, blaginja pa ostala enaka, se sicer sliši lepo, vendar preprosto ni uresničljivo.
  • Več zgledov ...
  • Zanimivo pri tem je, da so evropske države, kjer so stroški dela najvišji, najbolj konkurenčne.
  • Če so davki na energijo višji, je energija dražja za prebivalce, pa tudi za industrijo, ki postane s tem manj konkurenčna.
  • Mnoge azijske države so zadnja leta zavzeto vlagale v razvoj kongresne infrastrukture in so tako povsem konkurenčne Evropi in Združenim državam - jih pa prekosijo z neprimerljivo nižjimi cenami.
  • Sadjarji so prepričani, da so s cenami in kakovostjo dovolj konkurenčni tudi za preusmeritev prodaje z juga na zahod Evrope, a le, če se bodo uspešno spopadali tudi z naravo.
 • po konkurenčnih cenah/pogojih
  • Andrej Vizjak je ob tem poudaril, da je prvi cilj ministrstva za gospodarstvo zagotavljanje dolgoročne, varne in zanesljive oskrbe Slovenije z energenti po konkurenčnih cenah ob upoštevanju najstrožjih okoljevarstvenih zahtev.
  • Trgovina ima bogato ponudbo kmetijskega repromateriala po konkurenčnih cenah.
  • V Gospodarski zbornici Slovenije ocenjujejo, da lahko 60 odstotkov aktivnosti pri izgradnji hidroelektrarn po konkurenčnih pogojih vodijo in izvedejo posavska podjetja.
  • Na tak način zagotavlja uspešen pretok vrhunskih blagovnih znamk na nova tržišča po konkurenčnih pogojih in z vrhunskimi storitvami.
 • pod konkurenčnimi pogoji
  • Surovo nafto, pravi pogodba, morata kupiti pod konkurenčnimi pogoji, prav tako konkurenčne morajo biti cene izdelkov.
  • Poskušali bomo z aktivno politiko zagotavljati infrastrukturo pod konkurenčnimi pogoji in privabiti k nam investitorje; /.../.
 • biti konkurenčen v primerjavi s čim/kom
  • Bistvo problema je zastarelost ameriških jeklarn, ki niso dovolj konkurenčne v primerjavi z evropskimi, niti niso sposobne doseči takšne ravni kakovosti, kot jo dosegajo jeklarne v EU.
  • Ameriške obveščevalne agencije so napovedale, da bo Japonska v prihodnje manj konkurenčna v primerjavi z drugimi azijskimi državami.
  • Glede na ponujeno je cena 4500 dolarjev zelo konkurenčna v primerjavi s tekmeci.
Na vrh
 
2.1 o športni ekipi ali opremi
konkurenčna EKIPA ali konkurenčni TEKMOVALEC |ali| tekmovalec s konkurenčno športno OPREMO se lahko enakovredno kosa s svojimi tekmeci in posega po najvišjih uvrstitvah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Olimpija je z okrepitvami postala konkurenčno moštvo, ki se ne bo kar tako predalo, a kljub temu Jeseničani ostajajo favoriti za naslov.
  • Ljubljančani se na tekmo niso prijavili zato, ker brez treh skakalcev, ki so prav takrat nastopali na prireditvi celinskega pokala v vzhodni Nemčiji, niso mogli sestaviti konkurenčne ekipe.
  • Šprint se je v zadnjih letih v Sloveniji uveljavil, tako da imamo vrsto evropsko konkurenčnih tekmovalcev in tekmovalk, ki še zlasti v štafetah trkajo že v evropski vrh!
  • Če bi Michael ne imel teh težav, bi zlahka zmagal, kar kaže, da imamo konkurenčen dirkalnik.
  • Če bi imela še konkurenčne smuči v spustih, ne bi zaostala 30 sekund.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V okviru finančnih zmožnosti in ne obljub bomo poskušali sestaviti novo ekipo, ki bo konkurenčna tako doma kot v ligi prvakov.
  • Očitno je, da ekipa le ni tako konkurenčna, kot bi lahko bila ob ambicijah, ki jih gojijo v vodstvu kluba.
  • Skakalni delavci bi se seveda ne smeli ukvarjati samo z reprezentanco, še posebej ne zdaj, ko tudi z mladinci še zdaleč nismo tako konkurenčni kot še pred nedavnim.
  • Njegov dirkalnik ni bil konkurenčen, osvojil je šele dvanajsto mesto, za povrh pa je staknil tudi lažje opekline po desnem boku.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Tekmovalci so večinoma ponovili lepe dosežke te sezone, štafeti sta bili občutno bolj konkurenčni uglednejšim tekmecem, seveda pa je ostala še ena neizpolnjena želja, ki bi jo na teh pokljuških temeljih lahko uresničili v prihodnje - kolajna.
  • Končno sem našla smuči, s katerimi sem konkurenčna tekmicam.
  • Veseli me dejstvo, da smo vsem ekipam povsem konkurenčni, in ob nekoliko drugačnem razporedu tekem bi se morda lahko uvrstili še precej višje.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Od njene prve zmage pred dvema letoma se je samo še čakalo, kdaj bo toliko dozorela, da bo manj napak, da bo tehniko toliko popravila, da bo konkurenčna na vsaki tekmi.
  • Niz pripravljalnih dvobojev z evroligaši je sicer pokazal, da smo na zadovoljivi ravni, nisem pa si še upal trditi, da bomo konkurenčni na pravih tekmah.
  • Če se bom ustalila pri tekih okrog 22,80, bom konkurenčna na vsakem tekmovanju.
  • »Poškodbo z evropskega pokala v Sevilli sem sicer pozdravila, a je test pokazal, da nisem pripravljena za tek okrog 56 sekund, s katerim bi bila konkurenčna na EP,« je Goričanka pojasnila svojo odpoved.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  •  [zelo konkurenčen
  • V soboto je zato na startu dveh neobveznih regat, ki potekata v sami viški luki, manjkalo kar nekaj sicer zelo konkurenčnih posadk.
  • Jasno je, da imamo zelo konkurenčen dirkalnik, seveda pa se že veselimo naslednje dirke v Silverstonu.
  • Prvi veleslalomski nastop in oba slalomska so pokazali, da se lahko merimo s svetovnim vrhom in da smo povsem konkurenčni.
  • Kljub tretjemu mestu se ne smemo slepiti, kajti naš dirkalnik še zdaleč ni dovolj konkurenčen za redno doseganje takih rezultatov.
Na vrh
3 rivalski
konkurenčne ORGANIZACIJE, zlasti PODJETJA ali konkurenčni IZDELKI ali PREDLOGI tekmujejo med sabo za odjemalce ali podpornike, ker se ukvarjajo z enako dejavnostjo, ponujajo enake storitve ali imajo enak namen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko so učenci prebrali etikete različnih konkurenčnih izdelkov, so ugotovili, da kar nekaj izdelkov izdeluje isti proizvajalec.
  • Gre za dokaj velik ročni računalnik, ki pa kljub temu ni tako težek kakor nekateri konkurenčni modeli.
  • Najprej je ustavno sodišče sprejelo stališče, da je potrebno v primeru konkurenčnih predlogov za spremembo volilnega sistema razpisati ločene referendume na isti dan, zmaga pa naj tisti predlog, ki bo dobil največjo relativno večino.
  • V konkurenčnih podjetjih razvijajo predvajalnike ekipe po 100 ljudi, nas pa je skupaj z zunanjimi sodelavci samo deset.
  • Z oblikovanjem lastne identitete želi podjetje doseči, da bi si različne interesne skupine ustvarile takšne predstave o podjetju kot celoti ali kot blagovni znamki, ki so zanj ugodne in hkrati drugačne od konkurenčnih ponudnikov.
  • Nova shema bo vstop na slovenski telekomunikacijski trg omogočila konkurenčnim operaterjem.
  • Več zgledov ...
  • Hostnik bi po njegovem mnenju moral vedeti da gre za piratske programe, saj je nemogoče, da bi programe različnih konkurenčnih proizvajalcev prodajali na istem nosilcu, brez prave embalaže, priročnikov in zaščitnih čipov.
  • Ne moremo si dovoliti, da bi pri nas zaposleni novinarji pisali za konkurenčne časopise v delovnem času, na naših računalnikih in za naš denar.
  • Na vprašanje o privlačnih cenah vozovnic nekaterih konkurenčnih letalskih družb (zlasti British Airwaysa) pa v Adrii odgovarjajo, da so cene prevoznikov podobne in da se v vojno cen ne nameravajo spuščati, potnikom pa ponujajo večjo izbiro poletov in redne lete.
  • Tako kot ne bi mogel delati za dve konkurenčni avtomobilski firmi ali za dva operaterja mobilne telefonije, tudi ne morem delati za dve politični stranki hkrati.
  • Pokazalo se je, da smo v primerjavi s konkurenčnimi televizijami zelo gledani.
  • Za podoben avtomobil priznane konkurenčne znamke (ML, X5, Touareg … boste odšteli vsaj dvakrat, če ne trikrat toliko.
  • Še zlasti, ker je usodno oceno izreklo Računsko sodišče, najvišja avtoriteta v državi, ki presoja poslovanje podjetij in institucij, ne pa denimo poslanska skupina konkurenčne stranke.
  • Hkrati je zanimiv podatek, da bi 20 odstotkov uporabnikov zamenjalo banko, če bi konkurenčna banka ponujala boljše storitve e - bančništva.
  • Stojnic bo letos manj, tako pa smo se odločili zaradi konkurenčne ponudbe v mestnem središču, poleg tega pa bodo letos v dvorani B različni prednovoletni plesi, je pojasnil Toni Laznik z Ljubljanskega sejma.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Podjetji sta sicer konkurenčni, imata pa komplementaren proizvodni program, tako da bi se dokaj lepo dopolnjevali.
  • /.../ konec aprila je prišlo do načrtovane pripojitve Mlekarne Ptuj, s čimer se je število zaposlenih v Pomurskih mlekarnah povečalo na 178, proizvodni programi obeh mlekarn pa si med sabo niso konkurenčni, temveč se celo dopolnjujejo; /.../.
Na vrh
 
3.1 o športni ekipi
konkurenčne športne EKIPE nastopajo v isti športni panogi ali na istem tekmovanju in tekmujejo med sabo za uvrstitve, navadno najvišje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Francozi bodo na veliki nagradi Italije morda štartali s starim tipom Michelinovih pnevmatik, ki so izzvale protest konkurenčnih moštev.
  • Težava je v tem, da denimo slovenski kolesarji iz štirih konkurenčnih ekip nočejo hoditi v isti inštitut, saj bi se najbrž obremenjevali s tem, ali njihovi tekmeci vedo, kako trenirajo oziroma kako dobro so pripravljeni.
Na vrh
konkurenčna prednost
ekonomija
 • V obeh primerih potekajo takšni projekti ob uporabi in uvajanju informacijske tehnologije v poslovni proces s ciljem zagotavljanja konkurenčne prednosti.
 • V prizadevanju za doseganje konkurenčnih prednosti mora podjetje preučiti tudi verige vrednosti svojih dobaviteljev, distributerjev in potrošnikov.
konkurenčna sposobnost
ekonomija
 • Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in druge študije kažejo, da Slovenija ne more povečati dodane vrednosti na svoje izdelke in se s tem uvrstiti v višji cenovni in s tem profitni razred, če ne bo bistveno povečala vlaganj v sodobno tehnologijo.
 • Pobudniki so v grozdu videli osnovo za širjenje sodelovanja, ki bi imelo za cilj povečanje konkurenčne sposobnosti sodelujočih podjetij.
 • Ključna razvojna dejavnika sta krepitev konkurenčne sposobnosti in prilagodljivosti gospodarstva in države ter razvoj človeških virov.
konkurenčna klavzula
določilo v pogodbi o delu, ki delavcu prepoveduje, da bi opravljal iste vrste delo še pri kakem drugem delodajalcu
pravo
 • Konkurenčne klavzule v tem zavodu ni, vse podobne zadeve ureja svet zavoda, soglasje za nastope zunaj hiše pa hišni red.
 • Mimogrede, sprašujem se, kako je bila spoštovana konkurenčna klavzula in kako je bilo mogoče, da je redni profesor ljubljanske univerze sploh lahko ustanovil privatno visoko šolo v Novi Gorici.
konkurenčna prepoved
prepoved, da bi delavec opravljal iste vrste delo še pri kakem drugem delodajalcu
pravo
 • Že doslej je veljala konkurenčna prepoved, po novem pa je v zakonu opredeljena tudi sama klavzula, za katero se lahko pogodbeno dogovorita delavec in delodajalec.
 • Konkurenčna prepoved je do razveljavitve namreč prepovedovala vsakršno delavčevo aktivnost, ki je kakorkoli povezana z dejavnostjo podjetja, v katerem je zaposlen, čeprav gre za delo zunaj delovnega časa.