WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konkurenca samostalnik
1 tekmovanje za prevlado
konkurenca je tekmovanje za prevlado med podjetji, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo, ali z ljudmi, ki se poteguje za isto stvar
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Slovenski mediji niso prav nič drugačni od drugih, med njimi vlada konkurenca, zato vsaka medijska hiša teži k temu, da bi prva objavila neko novico.
  • Presežki mleka in konkurenca silijo mlekarne v cenejše mleko in izdelke.
  • Konkurenca narekuje peklenski tempo in prilagajati se je treba hitro.
  • Zdrava konkurenca spodbuja kvaliteto in od nje imamo vsi nekaj dobrega.
  • Ljudi je preveč, konkurenca se strahotno povečuje.
  • Zato se malim in srednjim podjetjem v EU obeta ostra konkurenca z vzhoda, kjer so se podjetja v zadnjem desetletju odlično opremila na račun tujih vlaganj ...
 • SAMOSTALNIK1+ZANIKANI GLAGOL 
  • »Tako kakor mi, tudi konkurenca ne počiva, zato bo zelo težko ostati na vrhu, na katerem smo že tri sezone.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vsako leto se pojavi kakšen mlajši smučar, ki zaostri konkurenco v vrhu svetovnega smučanja.
  • Ohranjanje velikih, neprivatiziranih podjetij in nekaterih monopolov omejuje konkurenco...
  • Dokument, ki je del zborničnega pravilnika o zdravniški tarifi, je nastal, da bi onemogočil nelojalno konkurenco med zobozdravniki ...
  • Nemčija še vztraja, da francoske in italijanske olajšave izkrivljajo konkurenco
  • Samo večji pridelovalci bodo z večjo produktivnostjo zdržali konkurenco, ki bo ob odprtih mejah kvečjemu še hujša.
  • Država je dolžna spodbujati konkurenco pri oskrbi z energijo.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se bo namreč konkurenca pri prodaji tobačnih izdelkov v Sloveniji močno povečala.
  • ... preprečevati nelojalno konkurenco pri pridobivanju sredstev ...
  • ... se zavedajo, da je konkurenca pri ponudbi kruha velika ...
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Poleg tega so s predpisi s področja varstva konkurence prepovedani vsi posegi države na trg, razen v izjemnih primerih.
  • Nova pa je določba, da se koncesija lahko podeli le za določen čas, kar je nujno zaradi zagotavljanja konkurence.
  • Dodatno stimulacijo za izboljšanje študija bi prineslo spodbujanje konkurence znotraj posameznih fakultet, na primer tako, da bi študentje lahko poslušali in prosto izbirali isti predmet pri različnih predavateljih.
  • Omejevanje konkurence je dušilo podjetništvo in gospodarsko rast in na koncu so bili vsi na slabšem.
  • Osem avstrijskih bank, članic »Lombard Cluba«, je doletela kazen 124,26 milijona evrov, ki sodi med deset najvišjih glob, ki jih je bruseljska komisija doslej izrekla zaradi izkrivljanja konkurence na enotnem trgu EU.
  • Znotraj EU veljajo stroga pravila konkurence, ki pa so bila do zdaj zaradi močnih avtomobilskih lobijev in pomembnosti tovrstne industrije v najmočnejših državah milejša kot za preostale dejavnosti.
  • Več zgledov ...
  • ... danes politika konkurence brani potrošnika, njegove pravice in možnost izbire.
  • In slovenski mediji so ob pomanjkanju konkurence vse bolj površni.
  • Slovenska farmacevta Lek in Krka sta lani kljub nadaljnjemu zaostrovanju konkurence na domačem in tujih trgih prodala za približno 430 milijonov ameriških dolarjev generičnih zdravil.
  • Evropska komisija je sporočila, da je zamrznila izvajanje ukrepov proti ameriškemu podjetju Microsoft, ki jih je uvedla, ker naj bi podjetje kršilo zakonodajo s področja konkurence.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Konkurenca med ponudniki internetnih storitev se je letos močno zaostrila ...
  • Ker je konkurenca med trgovci vsako leto hujša, bo blaga na razprodajah letos verjetno še več kot v minulih letih ...
  • Kakovost storitev plačilnega prometa bo zaradi konkurence med bankami višja.
  • ... konkurenca med različnimi učbeniki izboljšuje kakovost avtorskega in založniškega dela, vendar je hkrati tudi mogoče, da so učbeniki variacija na isto temo ...
 • SAMOSTALNIK0+znotraj+SAMOSTALNIK2 
  • Nekateri igralci zaradi konkurence znotraj ekipe slabše reagirajo, ker čutijo pritisk.
  • Cilj novih skupnih priprav je razširiti in izostriti konkurenco znotraj reprezentance ...
  • Na drugi strani pa se vse bolj povečuje konkurenca znotraj slovenskega bančnega prostora, zato bodo morale banke ponuditi svojim komitentom nove finančne storitve.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Združenje nikakor ne bo omejevalo konkurence na trgu, temveč naj bi skupaj reševali probleme, ki jh občutijo vsi.
  • V EU ne bomo vzdržali konkurence, če ne bomo šli s tehnologijo naprej.
  • Kakovost domačih sadik je zdaj na taki ravni, da uvoz ne predstavlja konkurence.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Kako je mogoče toliko let kljubovati hudi konkurenci v svetu zabavne glasbe?
  • Slovensko kmetijstvo se prepočasi prilagaja konkurenci v Evropski uniji.
  • Naše gospodarstvo je z EU že dodobra povezano, a se bo moralo še prilagoditi konkurenci
  • ... prostocarinske prodajalne po njihovih utemeljitvah škodijo konkurenci, kjer so na slabšem običajne prodajalne.
  • Vstop Slovenije v EU bo domači trg odprl konkurenci globalnih in regionalnih podjetij.
  • ... se je domači univerzitetni krog zaprl sam vase ter se izognil konkurenci in kakršnemukoli vrednotenju svojih rezultatov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Tudi stroški projektne dokumentacije in vodenja gradnje bodo podvrženi konkurenci.
  • Ustvarjalno delo tako postaja edino, ki je radikalno izpostavljeno brezobzirni konkurenci in despotskem izsiljevanju, pri katerem naročniki z zaščitenih, uradniških položajev mirno grozijo s tem, da bodo našli lahko takoj deset drugih novinarjev, piscev, ilustratorjev, raziskovalcev, snemalcev, ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • V nasprotju z njim se mnogi kmetje bojijo konkurence liberaliziranega orjaškega trga, ki ne bo imel usmiljenja za šibke in majhne ...
  • Evropska komisija je očitno bolj optimistična kot posamezne članice EU, zlasti tiste, ki se bojijo konkurence cenenega blaga in invazije delovne sile z Vzhoda.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ker se bo Mercator soočal s še hujšo konkurenco tujih verig, ne bo mogel prodajati njunih izdelkov po višji ceni, temveč bo moral zniževati maržo.
  • ... se slovenske igralnice srečujejo s čedalje hujšo konkurenco in bojem za vsakega gosta.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V razmerah svobodne konkurence je končno merilo glede kakovosti izdelka oziroma storitve zadovoljni potrošnik.
  • ... šele ko bodo na slovenski trg vstopili zunanji ponudniki, pa bo mogoče govoriti o pravi konkurenci, ki bo določala tržne cene.
  • Zdrava konkurenca skrbi, da je potrebno vedno domisliti kaj novega, kar bo uporabniku zagotavljalo lažje, varnejše in bolj učinkovito delo.
  • Dajanje nagrad kupem ob posebnih priložnostih ni nelojalna konkurenca.
  • Mednarodna konkurenca in večji pritisk tujih turističnih podjetij bo narekovala pospeševanje razvoja produktov in dviga kakovosti naših storitev, tudi na domačem trgu.
  • ... naša podjetja pa v času globalne konkurence vse težje plasirajo svoje izdelke in storitve na tujih tržiščih.
  • Več zgledov ...
  • S tem je naša delavka vržena v neposredno konkurenco z delavko na Kitajskem ali v Vietnamu.
  • Med ljudmi, ki se posvečajo akademski karieri, obstaja velika konkurenca za profesorska mesta.
  • Med avtoprevozniki v Sloveniji vlada močna konkurenca.
  • Posledica naraščajoče konkurence je najverjetneje tudi vztrajno zniževanje cen storitev.
  • Pri prodaji vina vlada huda konkurenca.
  • Ostra konkurenca zahteva stalno prilagajanje zahtevam trga.
  • "Ne smemo spregledati dejstva, da tudi v naši panogi vlada neizprosna konkurenca.
  • Razvojni cikel za nove izdelke se je zaradi neusmiljene konkurence z dvanajstih skrajšal na vsega šest mesecev.
  • Obrestne mere v bankah padajo zaradi zaostrene konkurence na trgu posojil.
  • • tržna konkurenca sili podjetja v proizvodnjo novih izdelkov, prilagojenih zahtevam kupcev ...
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Trg bo nedvomno še bolj odprt in konkurenca bo še hujša.
  • Konkurenca je bila močna, vendar je Mirko opravil z vsemi in v v cilj pritekel z več kot tremi minutami prednosti.
  • Konkurenca je velika, zato so cene nizke.
  • S petim mestom sem zelo zadovoljen, kajti konkurenca je bila ostra.
  • Konkurenca je seveda vedno zdrava, kadri prehajajo iz ene firme v drugo ...
  • Konkurenca je vedno dobrodošla, saj to pomeni, da dajejo igralci svoj maksimum.
  • Več zgledov ...
  • » Konkurenca je koristna, saj znižuje cene izdelkom in omogoča potrošnikom izbiro.
  • Konkurenca je dobra, predvsem za uporabnike.
 • GLAGOL+kljub+SAMOSTALNIK3 
  •  [uspeti kljub konkurenci
  • Manjša podjetja lahko kljub veliki konkurenci uspejo na tržišču le s kakovostjo
  • Kljub izredno močni konkurenci ustvari Lisca danes kar 72 odstotkov čistega prihodka na zahtevnih tujih trgih ...
  • Kljub hudi konkurenci so se gostitelji najbolj izkazali in v skupni razvrstitvi poklicnih voznikov osvojili prvo mesto.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi vedno večje konkurence so se cene začele močno nižati.
  • Prepričana je, da se bosta zaradi ostre mednarodne konkurence naglo povečala tudi produktivnost dela in kakovost proizvodov.
  • Za sprejem na faks so se morali zaradi močne konkurence od vekomaj zelo potruditi, zato niso nič kaj prijazno gledali na tuje študente, ki so se vpisali samo s pridobljeno štipendijo.
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  • V Moldaviji je za nadzor nad konkurenco odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo.
 • GLAGOL+nad+SAMOSTALNIK6 
  • Španski usnjarji se že nekaj časa pritožujejo nad nelojalno azijsko konkurenco.
 • ob  [hudi, močni konkurenci
  • Telekomunikacijska podjetja so ob hudi konkurenci, ki vlada med ponudniki, hitro ugotovila, da prihodnost ni zgolj v prodajanju govornih storitev, temveč tudi v podatkovnih storitvah, predvsem v dostopu do interneta.
  • ... upanje izdelovalcev izdelkov, da jim bo ob močni konkurenci uspelo vzbuditi pozornost kupcev.
  • Ob takšni konkurenci je seveda pričakovati vrhunske dosežke, rekordi mitinga bodo težko zdržali, privrženci pravega vrhunskega športa in plavanja posebej pa bodo res prišli na svoj račun.
Na vrh
 
1.1 ljudje, podjetja, izdelek
s katerimi tekmuješ za prevlado zlasti na športnem, poslovnem področju
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vonj po zlatu se je razlezel v slovenskem veslaškem taboru, potem ko sta Iztok Čop in Luka Špik tudi v polfinalu dvojnih dvojcev prepričljivo ugnala konkurenco.
  • Vodilni v podjetju Hitachi poudarjajo, da so z novo rešitvijo prehiteli konkurenco za 18-24 mesecev.
  • Po mnenju mnogih najbolj seksi črni igralec Denzel Washington je premagal hudo konkurenco z vlogo v filmu Dan za trening (Training Day), v katerem je upodobil pokvarjenega policaja.
  • Po gabaritnih merah sorento prekaša marsikatero konkurenco, saj meri v dolžino 4,6 metra, v širino 1,8 in v višino prav tako.
  • Vsako podjetje, ki se pojavi na trgu, poskuša konkurenco izriniti, onesposobiti ali jo kupiti.
  • Ta poteza o izgradnji novega kino centra se mi zdi zelo pametna, saj bo Tuš s tem dobil konkurenco, vendar pa ne pričakujem večjih razlik v cenah kino vstopnic.
  • Več zgledov ...
  • Zavarovalnica Triglav predstavlja nepremagljivo konkurenco vsem drugim zavarovalnicam
  • on line časopisi predstavljajo resno konkurenco klasičnim medijem
  • Kia je predstavila svojega malčka, ki pomeni konkurenco twingu in lupu.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Nekateri od njih so poskušali škodovati Inlesu, saj so se nato zaposlili pri konkurenci, čeprav so bili pred tem v Inlesu in Lescu na najvišjih položajih.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Konkurenca ponuja nekaj programčkov več.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Odprla je svojo cvetličarno, ki se po ponudbi močno razlikuje od konkurence v okolici.
  • Kratek odzivni čas in kakovost storitev jih ločita od konkurence
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V podjetju Engrotuš seveda niso križem rok čakali na prihod konkurence, ki jim bo poskušala prevzeti čim več ljubiteljev kinopredstav.
  • Na Bledu je pritisk konkurence zelo hud, saj so v bližnji okolici kar štiri igralnice.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rabljeni avtomobili so močna konkurenca novim.
  • V Sloveniji kot resno konkurenco pojmujem podjetja, ki delujejo podobno in ponujajo isto storitev.
  • Podjetje je bilo namreč dolga leta brez prave konkurence in skoraj vsi uporabniki spleta so uporabljali njegov izdelek.
  • Z našim vstopom v EU pričakujem prihod tuje konkurence na naš trg.
  • Prizadevali si bodo, da bodo po kakovosti storitev in raznolikosti ponudbe boljši od evropske konkurence.
  • Slovenske banke so povsem nekonkurenčne v primerjavi s prihajajočo konkurenco.
  • Več zgledov ...
  • Stroji so postali neposredna konkurenca konjem, toda marsikje so jih razbremenili najhujšega garanja.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Najbolj pomembno pa je tako to, da se s kupcem vzpostavi kontakt in da ne odide h konkurenci.
  • ... se morajo tudi podjetja boriti, da svoje najboljše kadre zadržijo oziroma da jim ne zbežijo h konkurenci.
  • Gre za položaj, v katerem sem bil na vrhuncu kariere tudi sam, vendar mi je Honda na koncu vedno dala najboljšo ponudbo, tako da se nikoli nisem res preselil h konkurenci.
  • Ko je bil v nadzornem svetu našega podjetja, je o njem vedel vse, zdaj pa je vse znanje in vedenje odnesel h konkurenci oziroma firmi, ki jo po novem vodi.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Oba Williamsova dirkača sta se pritoževala nad gumami, ki v dežju niso dorasle Bridgestonovi konkurenci.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • ... si želijo utrditi tudi položaj na domačem tržišču, kjer so pred investicijo zaradi manjših zmogljivosti prepustili precej dela konkurenci.
  • Vedno moraš slediti konkurenci in njihovim izdelkom in študirati, kakšne izboljšave bi lahko še naredil ...
  • Kako se torej upreti tuji konkurenci, ki s prodajo poceni blaga slabše kakovosti po naših veleblagovnicah počasi, a vztrajno veča svoj tržni delež?
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Razlog naj bi bila pogodba, ki jo je podpisal nekdanji Microsoftov uslužbenec in mu je preprečevala prestop h konkurenci.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Lance Armstrong je pometel s konkurenco in na veličasten način ponovno oblekel rumeno majico.
  • V prvem teku je Tina Štremfelj gladko opravila z vso moško konkurenco in prepričljivo zmagala s petletnim žrebcem Atilo HL.
  • Da bi se lahko kosale z evropsko konkurenco, naj bi se mlekarne povezale v eno podjetje.
  • »Tudi Cerkev se spopada z vse hujšo konkurenco, ne le v obliki drugih ver, temveč tudi organizacij, kot so Amnesty International, Greenpeace ...
  • Kozmus je poudaril, da se Prevent nikoli ne bori s konkurenco, temveč skuša z njo sodelovati.
  • Sonata je po zajetnih oblikovnih spremembah postala zrelejša in ima vse adute, da se še resneje spoprime z japonsko in evropsko konkurenco.
  • Več zgledov ...
  • Slovenski proizvajalci ter prodajalci lovske in ribiške opreme in oblačil so se na sejmu lahko primerjali s konkurenco iz več kot desetih držav.
  • Poleg tega je naša zgoščenka dokaj poceni, če jo primerjamo s konkurenco.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Iskati moramo nove tržne niše, sicer bomo izgubili boj s konkurenco.
  • ... globalizacija pomeni soočenje s konkurenco, in sicer ne glede na to, iz katerega konca sveta prihaja.
  • Šele ko najboljše slovenske ekipe pridejo v stik z evropsko konkurenco, lahko ugotovimo njihovo znanje in razvoj.
 • SAMOSTALNIK0+pred+SAMOSTALNIK6 
  • ... nizke cene niso njihova edina prednost pred konkurenco, saj imajo v ponudbi tudi izdelke najbolj priznanih imen in temu primernih cen.
  • Kdor ima priložnost poleteti s SIA, na ostale letalske družbe verjetno ne pomisli več, kajti storitve, ki jih ponuja svojim potnikom, so vedno korak pred konkurenco.
  • ... drugod po Aziji prevladuje odkrit strah pred konkurenco z velikanskega kitajskega trga in njeno poceni delovno silo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Boji pa se tudi mlajše konkurence, ki bi jo lahko spodnesla.
  • Mitja Dragšič, ki si je nastop v Vailu priboril kot mladinski svetovni prvak, se prav nič ne boji članske slalomske konkurence.
  • Mladi in za zdaj neizkušeni sprinter se očitno ni ustrašil konkurence.
  • Intel se želi z družino procesorjev Pentium in Pentium Pro že nekaj časa otresti konkurence, ki je v preteklih letih klone njihovih procesorjev ponujala po nižji ceni.
 • GLAGOL+pred+SAMOSTALNIK6 
  • Amerika je v vsej zgodovini poskušala svoje trge zaščititi pred tujo konkurenco.
  • Da bi zagotovili dobičke v začetku le majhnih industrijskih obratov, so nekdanji južnokorejski vojaški voditelji svoje domače trge desetletja dolgo ščitili pred konkurenco iz tujine.
  • Z novo tehnologijo zapisa slike na kompaktne plošče (Photo CD) in digitalnimi fotoaparat ta trenutek krepko prednjači pred konkurenco.
  • ... dokler ni pred petnajstimi leti pred poceni azijsko konkurenco klonil še zadnji avstrijski izdelovalec dežnikov.
 • PRIDEVNIK0+pred+SAMOSTALNIK6 
  • Slovenske banke živijo v svojem majhnem svetu, kjer so zaščitene pred konkurenco.
 •  
  • Konkurenca je bila letos zelo dobra, saj sem se moral za prvo mesto precej potruditi.
  • Konkurenca je vrhunska, saj v prsnem slogu ne manjka nihče od najboljših.
 • GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  • ... pri mladinkah pa je pravzaprav brez konkurence zmagala Melita Rajgelj prav tako članica kranjskega triatlonskega kluba.
  • ... kako vse te elemente spraviti v dveurni tv-šov in najti voditelja, ki je podoben karizmatičnemu Keannu. To pri nas res ni velik problem, Cavazza zmaga brez konkurence.
  • Lahko ugotovimo najprej to, da bodo najbolj zadovoljni gostinci, ki bodo brez prave konkurence lahko navili cene do konca.
 • VEZNI GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  •  [biti brez konkurence
  • Pri cicibanih in pionirjih sem bil brez konkurence in sem osvojil veliko medalj.
  • Na maratonu so bili brez konkurence Kenijci, ki so zasedli prva štiri mesta.
  • Tokrat je dvorano napolnila do zadnjega kotička že petič zapored in dokazala, da je brez konkurence, ko gre za javne nastope
 • v primerjavi s konkurenco
  • Med meti imamo močan disk, boljšo kroglo kot lani, v primerjavi s konkurenco pa smo šibkejši v kopju in kladivu.
  • Projekt OpenOffice ponuja zmogljive namenske programe za pisarniško rabo, vendar mu v primerjavi s konkurenco še vedno manjka nekaj pomembnih podrobnosti.
  • V primerjavi z evropsko konkurenco slovenska živilska industrija dosega slabše poslovne rezultate.
 • korak s konkurenco
  • Da pa bi pri konfekcioniranju lahko držali korak s konkurenco, so prisiljeni seliti del proizvodnje v države s cenejšo delovno silo.
  • Če želimo obdržati korak s konkurenco, bi ceno dela morali zmanjšati vsaj za četrtino.
Na vrh
1.2 šport - skupina
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Države, ki v članski konkurenci veljajo za supersile, pri mladincih vedno ne zmagujejo.
  • Mladinska konkurenca je letos nekoliko manjša kot prejšnja leta, saj je prišlo do prehoda generacij.
  • V ekipni konkurenci so slavile zmago ZDA (1776), druga je bila Češka (1774), tretja pa Slovenija (1767).
  • "Sploh ne vemo, kam spadamo v svetovni konkurenci, saj nismo nastopali na tekmah svetovnega pokala A. Naša prednost je, da smo neobremenjeni.
  • Dve najslabši ekipi bosta izpadli iz elitne konkurence.
  • Svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju za leto 2010 je že v petek dobila Nemčija, ki je na letošnjem prvenstvu sicer izpadla v drugoligaško konkurenco.
  • Več zgledov ...
  • V okrnjeni konkurenci je bil na zahtevni progi razred zase Damjan Žepič.
  • V skromni konkurenci je z vsega 206 preskočenimi centimetri zmagal Davorin Čeleš pred Petrom Kunstljem (203).
  • Naša olimpijca Tomaž Čopi in Mitja Margon sta se v hudi konkurenci s sedmim mestom v zadnjem plovu prebila na deseto mesto.
  • V zelo izenačeni konkurenci je zmagovalca odločila šele zadnja igra.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • ... saj je bilo to moje zadnje leto v mladinski konkurenci in želel sem se z zmago posloviti od mladinske konkurence na poti v člansko.
 • GLAGOL+izven+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi starostne omejitve so namreč nastopile izven konkurence in s pokalom ter dobro uvrstitvijo ni bilo nič.
  • Zapisani reli je sicer že dolgo buril duhove, saj se mnogi dirkači niso strinjali, da se bodo za točke pomerili izven konkurence.
  • Praznovanja 95. obletnice delovanja gasilcev na Blejski Dobravi so se udeležili tudi avstrijski kolegi iz Šentjakoba in na tekmovanju s staro ročno brizgalno izven konkurence sodelovali z dvema veteranskima ekipama.
  • Ob filma sta bila prikazana izven konkurence, kot običajen hollywoodski dodatek, ki na Mostri skrbi za jesensko promocijo ameriških uspešnic na evropskih tleh.
 • GLAGOL+zunaj+SAMOSTALNIK 
  • Tokrat sta dali priložnost drugim pevkam in pevcem, na odru pa sta se (tudi tokrat) odlično odrezali, čeprav sta tekmovali zunaj konkurence.
 • SAMOSTALNIK0+izven+SAMOSTALNIK2 
  •  [nastop izven konkurence
  • Zmagovalni Capucin du Paquis je namreč last Italijana Hainsa Vogelsa, ki se je pred tekmo odpovedal nastopu, saj glede na pravila njegov morebitni rekord ne bi veljal, nastop izven konkurence pa ga ni pritegnil.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Temnopolti gazeli sta namreč odpovedali nastop v konkurenci dvojic, kjer sta bili postavljeni za peti nosilki.
  • Z zmago v konkurenci fantov do 17 let je sezono 1999/2000 zaključil tudi Miha Šepec (Ol).
  • V novi sezoni je strpno gradila formo, že prvi nastop v elitni konkurenci pa ji je prinesel zmago.
  • ... bodo Italijani napravili vse, da bi si spet prijadrali zmago v absolutni konkurenci.
  • Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je njihov obstanek v elitni konkurenci pod vse večjim vprašanjem.
  • Nogometaši Italije so evropski prvaki v konkurenci do 19 let.
  • Več zgledov ...
  • Zmagovalec v moški konkurenci bo dobil 500.000 tolarjev ...
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Teja Černa je nanizala tri čiste zmage in premočno zmagala v konkurenci 21 jadralk.
  • Na šest kilometrov dolgi progi je v absolutni konkurenci zmagala Ajda Dolinšek ...
  • »... vesel sem, da sem zmagal v močni konkurenci predvsem avstrijskih in italijanskih sankačev,« je po tekmi dejal.
  • Najboljša slovenska športna plezalka Martina Čufar je tekmovala v moški konkurenci in zasedla sedmo mesto.
Na vrh
ne imeti (prave/resne) konkurence
 
 • Petkratni slovenski državni prvak med posamezniki je izkoristil prosto nedeljo in le še enkrat dokazal, da v Sloveniji trenutno nima prave konkurence.
 • V obračunu četvercev blejska posadka ni imela prave konkurence.
 • Kljub zelo pestri ponudbi konkurentov drobcene napravice z jabolčnim logotipom še vedno nimajo resne konkurence.
 • Blejčan Mark Džamastagič zopet ni imel konkurence, saj je v cilj prišel kar dve minuti pred drugouvrščenim.
 • Gre za premaz, ki nima konkurence pri antikorozijski zaščiti ob ekstremnih pogojih.