WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konflikt samostalnik
1 spor; nesporazum
konflikt je situacija, kjer ima en človek ali skupina ljudi drugačne ŽELJE, PRIČAKOVANJA ali INTERESE kot drugi in zato med njimi pride do spora, nasprotovanja in nesporazuma
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5 
  • Kakorkoli že, neravnovesje enih in drugih je povzročilo, da se ni vzpostavil nujni, stalni ideološki konflikt med komunisti in katoliki znotraj OF.
  • Ključni konflikt je bil med direktorjem sektorja za trženje in direktorjem sektorja za obratovanje.
  • Med študijem sicer mora v odnosih med otroki in starši priti do konflikta.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  •  [biti v konfliktu
  • Odrasli v njeni družini so v konfliktu, njen oče in njegova mati se postavljata proti njeni materi in očetu njene matere.
  • Tudi če ste v nenehnem konfliktu s sodelavci, prijatelji, z zakonskim partnerjem in podobno, lahko slepate, da je moteno energetsko delovanje vaše tretje čakre.
 • VEZNI GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [gre za konflikt
  • Ko govorimo o stavki, moramo vedeti, da gre za konflikt med dvema stranema.
  • Zadnja skupina razrešitev temelji na prepričanju strank, da je sporazum mogoč, čeprav gre za konflikt.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Porušen notranji mir se kaže tudi kot konflikt z okolico, v sporih med ljudmi.
  • Zaradi tega je v neprestanem gibanju in v neprestanih konfliktih z okolico.
  • V adolescenci začenja vsak posameznik ozaveščati svoje posebnosti in konflikt z okolico je neizbežen.
  • Morebiti le v tem smislu, da zaradi svojih stališč pridem v konflikt z družbo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Namen delavnic je bilo učenje miroljubnega, tvornega in učinkovitega reševanja konfliktov v družini, šoli in v vsakdanjem življenju.
  • Povojna ameriška filmska melodrama se je denimo osredotočila izključno na konflikte v družini, in sicer predvsem med očetom in sinom ter materjo in hčerjo.
  • Običajna razlaga je, da konflikt v zakonski zvezi povzroča psihološko nestabilnost pri otrocih, ki to nestabilnost izrazijo v lastni zakonski zvezi.
  • Pravo je tu vzeto kot neizpodbitno poslednja instanca, ki odloča o sporih in konfliktih v družbi.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • In ko je gradnja že predvidena, nastanejo konflikti zaradi različnih interesov.
  • Včasih pa med vlogami nastane konflikt zaradi povsem nasprotnih pričakovanj.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V Evropi in svetu so že spoznali, da ni zgolj na sodiščih, da rešuje konflikte med ljudmi.
  • Več kot polovice vzgojiteljev spori s sodelavci ne motijo, za ravnatelje pa menijo, da primerno rešujejo konflikte med delavci.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Fizično soočanje ni vedno najboljše, ker večina ljudi ne razume dogajanja ali pa nastanejo še večji konflikti.
  • A hkrati dovolj neopredeljen, da bi lahko sprožil velike politične konflikte.
  • V Franciji živijo ljudje vseh ras in ver na enem mestu, pa nikoli ne pride do večjih konfliktov.
  • Kakorkoli, začetki življenja mlade države ne bi prenesli hudih konfliktov.
  • Za nas je flirt le priprava na težko čutnost, ki izzove resne konflikte.
  • Te otroke namreč kar naprej opominjajo; četudi so bistri, so v nenehnih konfliktih z učitelji in s starši.
  • Več zgledov ...
  • Pridajmo še, da je vzrok za mladostnikovo vrednotno krizo lahko tudi v obstoječem generacijskem konfliktu.
  • Med mladimi in starši včasih prihaja do generacijskih konfliktov in nerazumevanja.
  • Film je v najslabšem pomenu besede izrazito nemški tako po tematiki gre za generacijski konflikt in vprašanje svobode ter konformizma oziroma revolucionarnega duha današnje mladine kot po filmski nepismenosti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ob koncu leta 1989 in 1990 je bila priložnost na novo napisati pravila reševanja konfliktov v Evropi.
  • Uspešni pari v letih sobivanja razvijejo tisoč in en način reševanja konfliktov.
  • Zato smo začeli razvijati izobraževalne programe prek interneta s poudarkom na preprečevanju konfliktov med starši in otroci.
  • Osnutek evropske ustave vsebuje člen, ki pravi, da je temelj evropske politike preprečevanje konfliktov.
  • Pravo vprašanje je, koliko časa bodo potrebovali, da najdejo politično rešitev konflikta.
  • Kadar pa med strankama v konfliktu ni skupnega cilja, je primeren politični način razreševanja konflikta.
  • Več zgledov ...
  • Primitiven vendar naraven način razreševanja konfliktov je zares v nasilju in spopadu.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ko pripelje izbranca domov in prosi očeta za dovoljenje za poroko, pride do usodnega konflikta.
  • Na sinodi ste omenili, da je prišlo do konflikta na seji tajništva sinode in slovenske škofovske konference.
  • Je pa res, da je pri srečanjih članov vedno prihajalo do konfliktov s strani Barboriča.
  • V partnerstvu pride do hudih konfliktov vselej, ko se žena odloči, da se bo ukvarjala s čimerkoli drugim razen z njim: s službo, s konjičkom, s seboj; celo na otroke je ljubosumen.
  • Pozorno bo spremljala odnose v družini in družinskim članom posvečala skrb, da ne bo prihajalo do konfliktov.
  • Če ga starši v tem zanj stresnem obdobju ne bodo razbremenili in prevzeli njegovih domačih opravil, bo med njimi prišlo do konflikta.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Toda zadnja poteza pomladniških svetnikov krepko presega obseg konfliktov, ki so končali na sodiščih.
  • Pogajanja so le ena od možnih oblik reševanja konflikta, ki je običajno kompleksen.
  • To lahko še bolj zaostri generacijski konflikt, ki nastaja zaradi razlik med generacijami.
 • napetost in konflikt
  • Bolj ali manj upravičen strah pred prevaro ustvarja napetost in konflikte, ki prej ali slej pokvarijo odnose med partnerjema.
  • Osebno sem osamosvojitev doživel kot sprostitev dolgoletnih napetosti in konfliktov s politiko.
  • Otroci, ki so pri uporabi jezika bolj šibki, lahko tako svoje napetosti in konflikte rešujejo z igro.
  • Lahko pride do napetosti in konfliktov, ko je na enem mestu skupaj 30 do 40 ljudi istega spola.
Na vrh
 
1.1 prepir
konflikt je prepir, ki nastane med ljudmi zaradi nasprotujočih mnenj ali nestrinjanja
 •  
  • Brata se že od nekdaj ne razumeta, zato ni čudno, da med njima že na začetku pride do hudih konfliktov.
  • Da se človek izogne konfliktu, raje molči in upa, da vendarle dobi več kot sodelavec.
  • Dogajanje se je preneslo v hišo, saj nisem hotela konfliktov s sosedi.
Na vrh
1.2 napetost med različnimi interesi
konflikt je situacija, ko različni INTERESI, ŽELJE ali NAČRTI ne morejo obstajati hkrati in je odnos med njimi napet
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5 
  • Zaradi nerešenih razmerij med različnimi uporabniki prihaja pogosto do konfliktov med gospodarskimi in naravovarstvenimi interesi v prostoru.
  • S tem sistemom skušamo rešiti realen konflikt med interesi staršev in šolskim sistemom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ne bi rad videl, da bi prišel kdo, pri katerem se pojavlja konflikt interesov med zasebnim in javnim zdravstvom, pa tudi zdravnik ne bi smel biti, saj ne potrebujemo dveh zdravnikov v vodstvu.
  • Morda tudi zato, ker je prišlo do konflikta interesov dveh pomembnih evropskih držav.
  • Res pa je, da je na državni ravni še vedno prisoten konflikt interesov med različnimi cilji.
  • Paleta uporabnikov na Metelkovi je široka, zato bodo konflikti interesov in stališč neizogibni.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Pri ženski gre za konflikt med materinstvom in željo po intelektualnem delu.
  • Morda tudi zato, ker je prišlo do konflikta interesov dveh pomembnih evropskih držav.
Na vrh
1.3 težava; problem
konflikt je težava, problem, ki nastane v družbi zaradi različnih političnih, socialnih položajev ali nestrpnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Povpraševanje po represiji pa določajo zaostritve socialnih in političnih konfliktov v zahodnih kapitalističnih državah.
  • Kar je več kot plodno izhodišče za številne nove politične konflikte, nesporazume in vojne.
  • Seveda bo eden glavnih preizkusnih kamnov za novega jugoslovanskega predsednika prav rešitev etničnih konfliktov v državi.
  • Dobro znano je, da socialni konflikti povzročajo najhujše oblike kriminala.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zaradi posledic vojne hrvaška družba ne more reševati konfliktov.
  • Omejitve pri vnosu blaga v državo so namreč nekoč na mejnih prehodih povzročale ogromno konfliktov.
  • Ko gre za terminologijo, sem zelo občutljiva, saj v Sloveniji povzroča največ konfliktov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Podjetja morajo že na začetku čim več stvari razčistiti, da se izognejo poznejšim konfliktom.
  • Kot pravi tolminski župan, mora biti, da bi se izognili konfliktom in nestrpnosti, odločitev sprejeta še letos.
Na vrh
1.4 spopad med državami
konflikt je nesporazum ali fizičen spopad med DRŽAVAMI, NARODI ali VERSKIMI SKUPNOSTMI, ki se bojujejo za premoč ali rešujejo težave na določenem ozemlju
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5 
  • Neurejene meje so v večini primerov še vedno najpomembnejši razlog za vojne in oborožene konflikte med državami.
  • Afrika bo v prihodnjih letih še naprej ostajala območje konfliktov med različnimi državami in plemeni.
  • Določeni interesi držav so pač stoletja enaki in zato so konflikti med državami prej pravilo kot izjema.
  • Ob koncu druge faze naj bi Palestinci priznali, da je konflikt med narodoma končan.
  • V Kazahstanu res ni bilo resnih konfliktov med različnimi narodi in to je morda najbolj pozitivna stvar predsednikovanja Nazarbajeva.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Britanska vlada je včeraj poudarila, da je pripravljena uporabiti silo za pomiritev konflikta na Kosovu.
  • Vseeno pa se vpraša, ali je mogoče z raketnimi in bombnimi napadi ustaviti genocid in rešiti konflikt na Kosovu.
  • S silo se težav ne bo dalo rešiti in Srbi bi bili, čeprav poraženi, vir nenehnih konfliktov na Balkanu.
  • Ob prihodu prvih mirovnih enot Združenih narodov v Bosno so bili konflikti na Balkanu pogosto definirani kot nerešljivi.
  • Glede bližnje prihodnosti pa dodaja, da gre pričakovati nove napade na Američane, saj so razširili konflikt na Bližnjem vzhodu.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Srednji vek nudi vzorec za oborožen konflikt med krščanskimi cerkvami in islamsko vero.
  • Za Združene narode je zaščita civilistov v oboroženih konfliktih še vedno prva naloga.
  • Statistično gledano je danes na svetu manj oboroženih konfliktov, kakor jih je bilo med hladno vojno.
  • Zato nujno vodi v nepolitične, torej nasilne in vojaške konflikte.
  • Sledil je vojaški konflikt na meji z Iranom.
  • Egipt si med arabskimi državami lasti pravico do posredovanja v izraelsko - palestinskem konfliktu.
  • Več zgledov ...
  • V ospredju pogovorov je bila možna mirna rešitev kosovskega konflikta in nadaljnja stabilizacija regije.
Na vrh
1.5 duševno stanje
konflikt je psihično stanje človeka, ko je razdvojen in ima čustven spopad v sebi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Glavni vzrok za nastanek notranjih konfliktov pa je v spremembah človekove vsakdanjosti.
  • Pomen navdiha je pomoč pri preseganju šibkosti, bolezni in notranjih konfliktov.
  • Identitetni konflikt je psihično stanje, v katerem se nahajajo mladostniki z razmeroma jasno izoblikovanimi različnimi področji samopodobe.
  • To pa je za otroka težka naloga in hud notranji konflikt.
Na vrh