WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
koncentrirati glagol
1 osredotočiti se; posvečati pozornost
če se ČLOVEK koncentrira na neko MISEL, DEJAVNOST ali DOGAJANJE, mu posveča pozornost in deluje tako, da ga pri tem opravilu nič ne zmoti
  • kdo se koncentrira na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ljudje se med treningom ne koncentrirajo na to, kaj se dogaja okoli njih, ampak predvsem na dobro počutje.
  • Ne mislim na nič posebnega, koncentriram se le na tek.
  • Vso sezono sem mislil na to prvenstvo in se koncentriral zanj.
Na vrh
 
1.1 o miselni zbranosti
če se ČLOVEK koncentrira, se miselno zbere in razmišlja samo o eni stvari
  • kdo se koncentrira
  KDO/KAJ
   
  • Potem ko boste postajali vedno bolj sproščeni in se boste vedno laže koncentrirali, boste doživeli veliko prijetni presenečenj.
  • Pred nedavnim sem se pomešala med druščino največjih mojstrov belih strmin na svetu in jih spraševala, kaj jim pomeni glasba, ali se koncentrirajo z njeno pomočjo in podobno.
  • Nekateri strokovnjaki trdijo, da se učni uspeh po uporabi Ritalina ne izboljša, češ da zdravilo otroke uspava, kar pomeni, da se še težje koncentrirajo ...
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Po filtriranju in izhlapevanju alkohola ostane zelo koncentrirana naravno čista raztopina "absolut".
  • Opazili so tudi, da se zelo težko koncentrira.
  • Pri učencih, ki se težko koncentrirajo, je srčni utrip pospešen, dihanje hitro in napetost mišic močna.
  • Vremensko občutljivi ljudje bodo nerazpoloženi in se bodo težje koncentrirali.
  • To pomeni, da se teže koncentrirajo, niso zmožni hitrega sklepanja in sprejemanja odločitev.
Na vrh
2 zgostiti se
Na vrh
 
2.1 o področju delovanja
če se KAPITAL, MOČ ali DEJAVNOST koncentrira na določenem OBMOČJU ali PODROČJU delovanja, se tam povečuje, zgosti in nabira
  • kaj se koncentrira
  • kdo koncentrira kaj v čem
  • kaj se koncentrira v čem
  • kaj se koncentrira na čem
  KDO/KAJ
   
  • Dejstvo namreč je, da se s povečevanjem kmetijske proizvodnje hkrati koncentrira tudi ekonomska moč.
  • S tem ko se medijski kapital vse bolj koncentrira, je tudi vse manj prostora za resno novinarsko raziskovanje.
  • Za gospodarske naložbe morajo investitorji imeti posebne ugodnosti, ker jih drugače ne bodo uresničevali tam, kjer želi razvojna politika, ampak jih bodo koncentrirali v najbolj razvitih središčih.
  • Ne mislim na denar; finančna pomoč po pravilu konča v napačnih rokah, koncentrira se v novih središčih moči.
  • Na svetovnem tržišču, kjer se lastništvo koncentrira, je Elan med desetimi blagovnimi znamkami šesti do sedmi.
  • Predvsem bi potrebovali urejeno industrijsko cono, kjer bi se koncentriral kapital, tako pa vsak zida na svojem koncu.
  • Na tem ozkem pasu se koncentrira povpraševanje iz celotne Slovenije.
  • Prej se je ves kapital koncentriral na jugu države, zdaj pa se bo del tega denarja začel prelivati tudi sem, na ta konec Kazahstana.
 • kaj se koncentrira v rokah koga
  • Ob sprejemanju novega zakona so se pojavila opozorila, da se v rokah predsednika sodišča koncentrira preveč vpliva.
  • Obljube, da bodo nove naložbe, globalizacija in večje obdavčenje najbogatejših prinesli več delovnih mest, so bile nesramna laž, brezposelnost narašča, dobiček pa se koncentrira v rokah izbrancev.
  • S svojim odstopom želimo opozoriti slovensko javnost, da se tudi na občinski ravni oblast vse bolj koncentrira v rokah posameznikov in vladajočih strank, kar ni dobro za to deželo in njene državljane.
Na vrh
2.2 o naseljevanju
če se LJUDJE ali ŽIVALI koncentrirajo na določenem OBMOČJU, se tam močneje naseljujejo ali se pojavljajo v večji količini kot ponavadi
  • kdo koncentrira koga
  • kdo se koncentrira v čem
  • kdo se koncentrira na čem
  KDO/KAJ
   
  • koncentrirati se na  [mestu
  • Opomnil je na čas najhujših bojev od leta 1944 do konca vojne, ko so Nemci koncentrirali tu svoje glavne sile, celo dva SS polka, da bi z domobranci zagotavljali bočno zaščito odstopnemu manevru svojih enot iz Italije in Balkana ter eventualno uničili pričakovan zavezniški desant.
  • Po drugi strani pa se je začelo prebivalstvo v podeželskih območjih koncentrirati.
  • Urbanizacija je zelo nasilen proces in večinoma - to drži za južnoameriška območja - se glavnina prebivalstva koncentrira v mestih.
  • Strah pa jih je, da bi se, če bi naredili veliko plitvino, vse ribe iz okolice koncentrirale na tem mestu.
  • Ja, ob koncu zime leta 1945 so začeli Nemci na Primorskem koncentrirati četnike z juga.
Na vrh
2.3 o snovi, raztopini
če se SNOV ali TEKOČINA koncentrira v SNOVI, TEKOČINI ali na določenem MESTU, se tam nabira tako, da se njena količina poveča in zgosti
  • kaj se koncentrira v čem
  KDO/KAJ
   
  • Poživilo amfetamin se koncentrira v mleku in povzroča pri dojenčku nemir in motnje spanja.
  • Nikotin se v mleku koncentrira, njegova vsebnost je sorazmerna številu pokajenih cigaret.
  • V gojenih ribah se tako koncentrirajo strupi iz onesnaženih morij, kot je Severno morje.
  • Med sušenjem se zaradi izhlapevanja vode koncentrirajo v vodi topne in netopne snovi, kot so kisline, rudninske snovi in vitamini.
  • Žolč se izdeluje v jetrih in teče v žolčnik, kjer se koncentrira in shranjuje.
Na vrh