WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
komunicirati glagol
1 sporazumevati se; občevati
če ČLOVEK komunicira z drugim ČLOVEKOM ali z JAVNOSTJO, se z njim pogovarja ali pisno izmenjuje informacije, navadno da bi tako ustvaril ali ohranil dober medsebojni odnos
  • kdo komunicira s kom
  • kdo komunicira med seboj
  • kdo komunicira
  KDO/KAJ
   
  • Upam, da bodo na letošnjih volitvah izvoljeni poslanci vsaj pismeni in sposobni z javnostjo komunicirati na sprejemljivi ravni.
  • Arhitektura z javnostjo komunicira le poredko, a tudi v stroki je komunikacija šibka.
  • Založba RCA je pred pol leta izbrala pet mladih fantov in jih naučila peti, plesati in komunicirati z občinstvom.
  • Je izobražen in eleganten človek in po primorsko sposoben komunicirati z ljudmi.
  • Maks se sicer izraža v pravilni slovenščini, tako kot mi komuniciramo z njim, a kaj, ko si je izgovorjavo besed poenostavil in prilagodil, mi, navdušeni nad lepo in pravilno tvorjenimi stavki, pa tega nismo opazili.
  • Globalni teroristi ne komunicirajo z mediji, da bi posredovali sporočilo.
  • Maser se je zbudil iz kome pred dvema tednoma in hitro okreva ter že komunicira z okolico.
  • Pri šestih mesecih otrok vztrajno vzpostavlja stike in komunicira z okolico, pa tudi sam s sabo.
  • Več zgledov ...
  • Deset mesecev sem cele dneve sedela za računalnikom, prebirala prispelo literaturo in komunicirala s svetom.
  • Breda Brezovar Papež še pravi, da smo zaradi tobačnih restrikcij verjetno unikat v svetu, kjer lahko sorodna podjetja svobodno komunicirajo z okoljem.
  • Uspešnost zakona je močno povezana s tem, kako partnerja komunicirata, kako sprejemata odločitve in rešujeta konflikte.
  • kdo komunicira prek česa
  • kdo komunicira s kom prek česa
  • kdo komunicira s čim
  • kdo komunicira s kom s čim
  • kdo komunicira v čem
  • kdo komunicira s kom po čem
  NAČIN
   
  • Televizija ne prenaša napadalnosti medijski osebnosti, ki prek malih zaslonov komunicirajo z javnostjo.
  • Nasvet zanjo: Če s svojim ljubimcem komunicirate, bodisi z besedami bodisi z razumljivimi telesnimi znamenji ter mu daste vedeti, kako daleč je vaša vzburjenost, mu boste omogočile, da se bo s svojim orgazmom lažje uskladil z vami in vašim vrhuncem.
  • Larisa Lazutina, ki sicer razume angleško, a z novinarji komunicira le s pomočjo prevajalke, kolajn sploh ne šteje.
  • Gospa Valerie je želela komunicirati v angleščini ali francoščini, ker ne govori slovensko.
  • Inovativno podjetje je predstavilo brezplačno orodje in storitev Google Talk, s katero lahko uporabniki komunicirajo pisno ali govorno.
  • Ne morete kar naprej komunicirati samo z elektronsko pošto.
  • Svet vstopa v globalno informacijsko dobo, v kateri uporabniki neomejeno komunicirajo v ožičenih ali brezžičnih omrežjih s celim svetom.
  • Ena izmed lanskih raziskav je pokazala, da si želi 70 odstotkov vprašanih strank komunicirati po elektronski poti.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Fatima sklene, da bo sprožila ločitveni postopek in želi s Sebastianom komunicirati le prek odvetnika.
  • Odlični politiki so ljudje s povprečnimi talenti, ki znajo dobro komunicirati in povezovati.
  • Očitna pomanjkljivost te sheme je, da moramo vsakič, ko želimo komunicirati, najprej vzpostaviti povezavo s centrom.
  • Pozabiti moramo naučene neuspešne komunikacijske vzorce in se naučiti komunicirati drugače.
  • Ali bo moral novi urednik ali urednica opraviti psihološki test, da bo znal komunicirati s podrejenimi?
  • Zato se lotevajte zadev, kjer boste morali komunicirati z ljudmi ali javno nastopati.
  • Dr. Vito Hazler z omenjenega oddelka meni, da je globalizacija nujna, če hočemo komunicirati s svetom.
  • Namige smo želeli preveriti tudi pri Goji, kjer pa so nam povedali, da zaradi dopustniškega časa v službi ni ljudi, ki bi smeli komunicirati z mediji.
  • Več zgledov ...
  • Na svojih delavnicah se mož, ki sicer zna komunicirati z naravo, uči komunicirati z ljudmi.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ljudje lahko različno mislijo in so v različnih strankah, vendar človeško in zasebno normalno komunicirajo.
  • Tako so otrokom izpolnili dve veliki želji in bodo lahko medsebojno komunicirali in dostopali do interneta.
  • Vse naprave bodo znale medsebojno komunicirati in souporabljati skupna sredstva, recimo pomnilniške enote.
  • Največ simpatij si pridobi robati Caliban, ki tudi najbolj neposredno komunicira s publiko.
  • Dušan si želi bolj človeško šolo, ne pa omejujoče, kjer bi lahko dobro komuniciral z drugimi.
  • Tedanja politična oblast je verjela, da je ljudstvo laže nadzorovati, če ne more učinkovito komunicirati.
  • Angleški ljudje niso tako odprti kot Nube, zato sem težko komuniciral na univerzi, v bolnišnici ...
  • Bistvo komunikacije je pogovor, čeprav pogosto komuniciram tudi pisno in telefonsko, včasih celo prek medijev.
  • Več zgledov ...
  • To pa je kot bi zahtevali od dveh oseb, ki govorita različna jezika da med seboj uspešno komunicirata.
  • Znani ste kot mehak trener, ki ne uporablja palice in ne dela reda z disciplinskimi kaznimi, ampak stvari rešujete na prijateljski bazi in veliko komunicirate s tekmovalci.
  • Tovrstno delo ustreza tistim, ki radi komunicirajo - predvsem v obliki osebnih razgovorov.
  • Z ženskami rad komuniciram, jih spoznavam v dušo ali srce.
 • kdo komunicira v  [tujem, istem, svojem jeziku
  • Dogovorila sta se, da bosta z otroki dosledno komunicirala vsak v svojem jeziku, mama v francoščini, oče v angleščini.
  • Do nesporazumov v komuniciranju ob tako zahtevnem diskurzu, kot je pogovor o bolezni, prihaja celo tedaj, ko rojena govorca komunicirata v istem jeziku, kaj šele takrat, ko eden od govorcev jezika ne obvlada.
  • Komuniciramo lahko v katerem koli jeziku, ampak jezik je tudi posebna »forma mentis«, v njegovi zvočnosti, ritmu in dikciji se skriva posebna estetika.
Na vrh
 
1.1 brez besed
če ČLOVEK komunicira s ČLOVEKOM ali OKOLJEM, posreduje svoje MISLI, ČUSTVA ali OBČUTJA, ne da bi pri tem uporabljal besede
  • kdo komunicira
  • kdo komunicira s kom
  • kdo komunicira s čim
  KDO/KAJ
   
  • Dialog je del človekovega bistva: z znamenji, glasom, kretnjo, besedo, tudi molkom, človek komunicira in vzpostavlja stik s svetom.
  • Podobe so samo vizualizirane misli umetnikov in otrok komunicira z njimi.
  • Šele veliko let kasneje, ko nisem več bežala pred lastnimi sanjami in sem se naučila z njimi komunicirati, so postale najboljši del mojega življenja. Včasih sanjam dogodke, ki se nato uresničijo.
  • kdo komunicira s čim
  • kdo komunicira na čem
  • kdo komunicira prek česa
  NAČIN
   
  • Vedeti moramo, da otrok komunicira s celim telesom, ne le z besedami.
  • »S sončnimi očali ne moreš dobro komunicirati, saj lahko z očmi osebi veliko poveš.»
  • Murn govori o bolnem sosedu Damijanu, ki leži v sosednji sobi. Tudi avtor je bolan, saj lahko komunicira le s trkanjem na zid in še to ne bo več dolgo.
  • Zato imam rada gledališče: vzpostaviti moraš ravnotežje, se naučiti komunicirati ne le na človeški, ampak tudi na izrazni ravni. Pretirano poudarjen kostum lahko uniči predstavo; lahko uniči tudi igralca, če ta nima moči, da bi šel prek kostuma.
  • Seksualna komunikacija pa je vendarle izrazita, saj se posameznik vrača k bistvu svojega telesa, ko ne govori več, ampak komunicira prek gibov, prek plesa in celo zgolj z navzočnostjo v prostoru, kjer vanj vstopajo glasba, vibracije, svetloba …
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • To lahko traja tako dolgo, dokler dojenček ne začne izraziteje komunicirati z okolico.
  • Z ljudmi, ki so mu najbližji, poskuša na različne načine komunicirati in pritegniti pozornost.
  • Leta 2000 je Keiko že začel komunicirati z orkami in se oddaljevati od spremljevalnega čolna.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Tudi sicer je vzdušje v naši slačilnici dobro, še posebej pa me veseli, da smo začeli tudi na igrišču odlično komunicirati.
  • Mama sedi na sprednjem delu žoge, kolena so pokrčena, zadnjične mišice pa stisnjene. Medtem ko rahlo poskakuje na žogi, dviguje in spušča otroka, ki pri tem dobiva občutek za ravnotežje, lahko intenzivno komunicira z materjo.
Na vrh
1.2 o naravi
če RASTLINA ali NARAVA komunicira s ČLOVEKOM ali DRUŽBENIM OKOLJEM, ta v njenem obstoju ali izgledu prepoznava znake medčloveškega sporazumevanja
  • kaj komunicira s čim
  • kaj komunicira
  KDO/KAJ
   
  • Običajni ljudje vedo, da rastline komunicirajo z okoljem.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Naravni svet preprosto je in ne more neposredno komunicirati.
Na vrh
1.3 o napravi, računalniku
če PROGRAM, RAČUNALNIK ali NAPRAVA komunicira z RAČUNALNIKOM ali NAPRAVO, je med njima vzpostavljena povezava, ki omogoča ustrezen prenos podatkov in njuno nemoteno delovanje
  • kaj komunicira s čim
  • kaj komunicira
  KDO/KAJ
   
  • Jedro predstavlja glavni računalnik, ki komunicira s procesnimi računalniki v posameznih delih robota.
  • Kako perl komunicira z bazo podatkov, je zelo odvisno od tega, katero izvedbo perla uporabljamo in katero bazo podatkov.
  • Za Dewetron so razvili navigacijsko napravo, ki zmore komunicirati s satelitom 200 - krat v sekundi.
  • Ne nazadnje pa razširitveni vmesnik SD Card podpira tudi funkcijo SDIO, kar dlančniku omogoči, da lahko komunicira z različnimi razširitvenimi karticami v tem formatu, kot so vmesniki WLAN, digitalne kamere in podobno.
  • Računalnik z nameščenim Linuxom brez težav komunicira tudi s svojo okolico: prenosnikom, dlančnikom ter satelitskim sprejemnikom.
  • Windows 98 poskuša komunicirati z modemom - če je uspešen, prikaže pogovorno okno Podrobnosti, podobno oknu na sliki 19.7.
  • kaj komunicira s čim prek česa
  • kaj komunicira s čim po čem
  NAČIN
   
  • Moduli z računalnikom komunicirajo prek velikega vmesnika na spodnji strani računalnika. Odličen je barvni zaslon, ki ima zelo enakomerno in svetlo sliko, najlepšo med vsemi barvnimi ročnimi računalniki.
  • Gre za tiskalnik PCL, ki z računalnikom komunicira prek vzporednega vmesnika ali vmesnika USB.
  • Kamera in računalnik komunicirata prek zaporednega vmesnika in vtiča JLIP.
  • Z napravami, ki WLAN - a ne podpirajo, bo MDA IV komuniciral po Bluetoothu, za klepet z drugimi dinozavri pa ima vgrajen tudi infrardeči vmesnik.
Na vrh
2 o umetniškem izdelku
UMETNIŠKI IZDELEK komunicira z OBČINSTVOM, če mu podaja razumljivo sporočilo ali v njem zbuja čustvene odzive
  • kaj komunicira
  • kaj komunicira s kom
  KDO/KAJ
   
  • Slovenski film je preprosto začel komunicirati z občinstvom in že se je zgodil Cvitkovič.
  • Zato France Vurnik poudarja, da gre za zrelo, izoblikovano, berljivo in razumljivo poezijo, ki prijazno komunicira z bralcem ter ga tu in tam preseneča prav z omenjenimi paradoksi.
  • Po teh velikih koncertih me zdaj zanimajo tisti bolj intimni koncerti, ko lahko komuniciraš s publiko na drug način. Nedavno smo imeli koncert v narodnem gledališču v Splitu, v narodnem gledališču v Osijeku ...
  • Rad oblikujem stvari, ki komunicirajo z uporabnikom.
  • kaj komunicira na čem
  • kaj komunicira prek česa
  NAČIN
   
  • Besedilo so oluščili do skrajnosti, postavitev pa komunicira na različnih ravneh, saj so metafore in jezik dovolj jasni, čeprav se tudi priredba drži izvirne govorice - stare dubrovščine.
  • Če predmet torej komunicira prek oblike, nam predstavlja ideje, ki so skrite v oblikah in barvah, ki so včasih pomembnejše, kot katerikoli drug vidik artefakta.
Na vrh
 
kdo ne komunicira s kom / kdo na kratko komunicira s kom
če kdo ne komunicira s kom, pomeni, da je odnos med njima prekinjen ali zelo slab, zato ne moreta več razumeti misli in sprejemati čustev drug drugega, navadno zaradi spora 
 • « Da vsaj trditev o okopih drži, priča podatek, da Zagožen in Janša kar nekaj časa sploh nista komunicirala. Pravzaprav je komunikacija med njima potekala le prek medijev, ko sta drug drugega obtoževala izsiljevanja in smo novinarji opravljali nalogo poštarjev.«
 • Čeprav se je pred rekrutacijo zaročil z Ellen, je noče videti; ne komunicira niti z ostalimi paraplegiki, no, sčasoma ga ti le pritegnejo v svojo družbo.
 • Sam vem premalo, po dveh ali treh mesecih sva tako ali tako začela bolj na kratko komunicirati.
 • Iz vaše knjige je mogoče sklepati, da dialog med sociobiologi in etnoekologi v Franciji ni ravno produktiven. Prekinjen je bil po zaslugi njunih prvakov. Skupnosti sploh ne komunicirata.