WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kompenzirati glagol
1 nadomestiti; uravnovesiti
če ČLOVEK kompenzira POMANJKANJE ali NEUSTREZNOST česa ali nek NEGATIVEN POJAV, to poskuša nadomestiti ali uravnovesiti z NEČIM DRUGIM, kar ima pogosto nasproten učinek in zmanjša ali skrije napako
  • kdo kompenzira kaj
  • kaj kompenzira kaj
  • kdo kompenzira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • To ni bila več reprezentanca, ki je bila izjemno motivirana in homogena ter je s tem kompenzirala pomanjkljivost v znanju.
  • Kaj pa, če videz kompenzira pomanjkanje pevskega talenta?
  • "Vzgoja" v slovenski šoli so namreč tudi mnogi učitelji, ki svoje manjvrednostne komplekse kompenzirajo na otrocih s šikaniranjem in brezobzirno avtoritarnostjo ...
  • Slovenci menda s težko nogo v avtu skušajo kompenzirati svoje primanjkljaje.
  • Za nameček je sodnik v drugem polčasu svoje napake kompenziral s dosojanjem prekrškov v korist Korotana, izključitvijo Zulića in neizključitvijo Pirca.
  • Ko bolezen zaklopk napreduje, se prekati povečajo in s tem kompenzirajo hibo.
  • ... ker so se njuni člani vedli kot krdelo grabežljivih zasebnikov, ki jih delovanje vlade v celoti nič ne briga, namesto da bi kompenzirali ministrovo nesposobnost in sami upravljali resor, ki mu minister ni bil kos.
  • ... močno tudi odsvetujemo, da z nakupovanjem kakorkoli kompenzirate druge nerazčiščene zadeve, večinoma čustvene narave.
  • Več zgledov ...
  • Lahko poskušaš z odnosom do živali kompenzirati težave, ki jih imaš v življenju.
  • Kot piše gospodarski dnevnik Prawo i gospodarka, izvozniki kompenzirajo izgube tako, da povečujejo uvoz, ki postaja zaradi trdnega zlota vse cenejši.
  • Igralci dnevno porabijo od 8000 do 9000 kalorij in s posebnimi nadomestki kompenziramo to izgubo, tudi pri tistih, ki z običajno hrano tega ne morejo pridobiti.
  • Slovensko povpraševanje je kompenziralo izpad tujega po osamosvojitvi.
  • Ni bilo tehnoloških inovacij, ki bi dvigale kakovost izdelkov, produktivnost in tako kompenzirale višje stroške dela in pocenile izdelke.
  • Gregor Fric je na vprašanje o tem, ali bi lahko dolg kompenzirali tudi z novim angažmajem, odgovoril, da bi takega igralca imel v svojem klubu rad vsak ...
  • V časih Sovjetske zveze so lahko prodajali dokaj poceni avtomobile visoke kakovosti, saj so cene kompenzirali z vojaškim delom proizvodnje.
  • Kot se spomnite, je imela Joan enega izmed najbolj spektakularnih comebackov v zgodovini popkulture: z vlogo nadnaravno popularne Alexis Carrington Colby, ledene, ostre, jedke, fatalne, spletkarske, brezobzirne mrhe v TV - seriji Dinastija (1981 - -89) je uspešno kompenzirala vse svoje prejšnje neuspehe in padce.
  • V vztrajanju na tem, da morajo v vladi narodne enotnosti biti zastopane vse tri pomladanske stranke (ali pa nobena), pa je mogoče videti tudi težnjo, da bi pomladanske stranke s svojo zastopanostjo in močjo, ki bi jo imele v takšni vladi, kompenzirale poraz, ki jim je bil z Drnovškovo izvolitvijo prizadejan v parlamentu.
  • Homeostaza (dobeseden pomen: enako stanje) pomeni, da imamo notranje mehanizme, ki kompenzirajo zunanje vplive ali okoliščine, zato da bi stvari ostale skoraj take, kot navadno so.
  • Pričakujemo pa tudi sodelovanje in pomoč staršev, ki bodo svoje otroke usmerjali v tiste dejavnosti, ki bodo kompenzirale vse negativne učinke sodobnega življenja ...
  • Pri povečanem krvnem tlaku srčna mišica zadebeli zato, da lahko kompenzira visok pritisk.
  • Georgeu sem povedal, da mi onemogoča pravilno gibanje, da je malce tesen in da v visokih petah, ki so kompenzirale razliko v višini, le s težavo hodim.
  • ... šibke, plahe in introvertirane osebe, ki za razliko od tistih iz prve skupine ne reagirajo afektirano, marveč partnerja mučijo načrtno, hladno in preračunljivo, s čimer kompenzirajo svoj občutek manjvrednosti.
  • Pri fotografiranju s Camedio C -2100 tudi pri najmočnejšem zumu ni potrebno stojalo, ker ima fotoaparat vgrajen stabilizator, ki kompenzira tresljaje z roko.
  • To bo amortizer, ki bo kompenziral sile, delujoče na kolo.
  • Izpad prihodka na domačem trgu si prizadevamo kompenzirati s povečanim izvozom, zlasti v države na območju nekdanje Jugoslavije.
  • Z lastniki hiše so se dogovorili, da bodo investicije kompenzirali z najemnino, in v kamro začeli nositi opremo.
  • ... potencialni volumen slovenskega knjižnega trga se je v zadnjih tridesetih letih povečal, kljub temu, da je bilo število prebivalk in prebivalcev Slovenije ves čas enako vendar ta trg svoje potrebe po knjigah ni kompenziral z nakupi, ampak z izposojo ...
  • Potrebujemo mednarodno politično avtoriteto, ki bo nepravičnosti in neenakosti, ki nastajajo na podlagi gole konkurence, izenačevala in kompenzirala z ukrepi v prid najšibkejšim.
  • Slej ko prej kompenzirajo s svojim napornim delom nezadostni dohodek soproga; o emancipaciji z mezdnim delom tu ne moremo govoriti.
  • Medtem ko celoten trg stremi k vedno nižjim cenam tiskalnikov in to kasneje kompenzira z visokimi cenami potrošnega materiala, je Epson zastavil popolnoma nasprotno.
  • Kolikokrat sem si želela, da bi se oče poigral z mano in me objel. Ta čustva sem v otroštvu kompenzirala z živalmi, ki sem jih negovala in skrbela zanje, v obdobju odraščanja pa s fantom, ki mi je ponudil veliko nežnosti in topline.
  • Otrok je v začetku dobro kompenziral krvavitev, nato pa je prišlo do nenadnega poslabšanja stanja, kar se pri otrocih zgodi dokaj pogosto.
  • Če do motnje pride, se moramo najprej vprašati, kaj je v družini narobe, da je otrok nesrečen in svojo nesrečo kompenzira s spremenjenim vedenjem.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Obilno večerjo nekako kompenziramo s tem, da smo pri kasnješih obrokih nekoliko skromnejši, medtem ko pijače ne povzročajo občutka sitosti.
  • Pokazali bodo tehnične pripomočke, ki jih uporabljajo in jim vsaj delno kompenzirajo nastalo izgubo vida ...
  • Vselej nevaren v napadu, trd in brezkompromisen v obrambi in dobro tehnično podkovan je uspešno kompenziral premajhno hitrost.
  • Otrok je v začetku dobro kompenziral krvavitev, nato pa je prišlo do nenadnega poslabšanja stanja, kar se pri otrocih zgodi dokaj pogosto.
  • Trenutno znaša denarna vrednost Fieldsove medalje 15.000 kanadskih dolarjev, kar je seveda bistveno manj kot za Nobelovo nagrado, vendar vsaj v ZDA to izdatno kompenzirajo s posebnim statusom in plačo, ki jo podelijo nagrajencem.
  • Kratke uradne ure očitno kompenzirajo s tem, da so kot ena redkih upravnih enot strankam na voljo kar štiri dni v tednu.
  • Nezbrano igro Grosarjeve zaenkrat več kot kompenzira sijajna Jana Krivec, ki je s štirimi zmagami iz štirih partij že tudi v igri za posamično kolajno.
  • Imamo majhen človeški in strokovni potencial, ki ga je težko kompenzirati izključno s fleksibilnostjo, prav gotovo pa ne z dodatnimi ljudmi - ker jih kratko malo ni.
  • Več zgledov ...
  • Dogaja se tudi, da starši sklepajo koalicije z enim od otrok, še pogosteje je, da si vsak starš izbere enega: tako kompenzirajo medsebojno odtujenost.
  • Ni bilo tehnoloških inovacij, ki bi dvigale kakovost izdelkov, produktivnost in tako kompenzirale višje stroške dela in pocenile izdelke.
  • kompenzirati na kaj
  • kompenzirati v čem
  • kompenzirati do česa
  NAČIN
   
  • Je sicer tudi majhna možnost, da se določen odstotek ljudi odloči za javno obliko prevoza, ker na ta način kompenzira svoje potrebe po družabnosti in socializaciji (glej, no, glej, potencialna ciljna skupina).
  • Vpeljal je pojem »kompleks manjvrednosti«, ki ga želimo v življenju na razne načine kompenzirati.
  • To dejstvo (ur. op.: negativno samopodobo) debeluhi kompenzirajo na dva načina: s pretirano in navidezno brezbrižnostjo (tako imenovana dobrodušnost debelih) ali z umikom pred okolico, ki jo imenujemo socialna osamitev.
  • Počasno, a vztrajno padanje naklade časopisov v razvitem svetu (predvsem resnejših, zahtevnejših in nacionalnih) bo torej vsaj delno, mogoče pa celo v celoti kompenzirano z branjem uredniških vsebin časopisa z drugimi sredstvi, drugimi mediji (računalnik, telefon, PA itd.
  • Moteče oglase pa uporabniki do neke mere kompenzirajo s kvaliteto vsebine strani.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko kompenzirati
  • Študentje nimajo delovnih izkušenj, ki jih zaposleni imajo. Vendar to lahko kompenzirajo z zanimanjem, marljivostjo ter prizadevnostjo.
  • Celo pokojni hrvaški predsednik Tuđman, ki se je teh dejstev dobro zavedal, je moral često miriti svoje ustaške zagreteže, ko so kritizirali Titov režim, ki bi jim morda prepustil tudi Koprščino, a je verjetno zaradi pritiskov od zunaj moral prepustiti Slovencem vsaj toliko ozemlja, da so lahko kompenzirali izgubo tržaške luke.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Komplicirajo samo tisti, ki morajo z nečim kompenzirati pomanjkanje talenta.
  • ... tako Ivan kot Jurko sta prikrajšana za materinsko ljubezen, ki pa jo skušata kompenzirati z iskanjem naklonjenosti pri dobrih fratrih in pri Bogu.
  • Vendar jim na začetku ne uspe, da bi ustrezno temu premikali glavo, kar potem poskušajo kompenzirati z očmi.
  • Človek bi pomislil, da želi narava s tem nekako kompenzirati lanskoletno dolgo poletje in sušo.
  • Najslabša rešitev je, če hočemo hripavost kompenzirati z glasnejšim govorjenjem.
  • Od tega je odvisno, koliko bo otroku uspelo slabe izkušnje kompenzirati z dobrimi.
  • Tukaj Ayrtonu Senni ne seže do kolen, a očitno Nemec to pomanjkljivost potem zna kompenzirati v dirki, kjer na plan pridejo njegove močnejše strani, kot sta občutek za dirkalnik in zmožnost sprejemanja pravilnih odločitev v tisočinkah sekunde.
  • Jim je postalo jasno, da ne bo mogoče upočasniti češkega, poljskega in madžarskega vključevanja, s katerim bo objektivno spet največ pridobila Nemčija, ali pa so z nepričakovano srbsko demokratizacijo na jugovzhodu Evrope odkrili nov prostor, kjer bi se dalo » kompenzirati « na vzhodu bodoče velike Evrope vnaprej izgubljene položaje?
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Napovedi strokovnjakov kažejo, da naj bi se v ne preveč oddaljeni prihodnosti zaradi globalnih klimatskih sprememb dvignila meja s snegom na najmanj 1500 m nadmorske višine in da nižje ležeča smučišča te spremembe ne bodo mogla kompenzirati niti z umetnim snegom.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V Gorenju Glin dosledno sledijo filozofiji razpršene prodaje, kar je sicer v osnovi zahtevnejše, vendar je na ta način mogoče kompenzirati nihanja na posameznih trgih.
  • MORDA PA SE ZA TEM SKRIVA SOCIALNI KOREKTIV: SLABŠE RAZMERE, V KATERIH ŽIVI UČENEC, JE TREBA KOMPENZIRATI Z MILEJŠIM OCENJEVANJEM IN TAKO IZENAČITI NJEGOVE MOŽNOSTI.
 • kompenzirati kaj tako, da ...
  • Nelagodje do žensk, ki je vladalo v prvobitnih družbah, je grška kompenzirala tako, da je razglasila moške za višje po naravi, torej za gospodarje, ženske pa za podložnice.
  • To postavi manj favorizirane skupine v slabši položaj, ki ga pogosto poskušajo kompenzirati tako, da najdejo nove in včasih manj demokratične načine za to, da se njihovi glasovi slišijo.
  • Pri mladostnikih, ki še nimajo izdelane popolne refleksije realnega sveta, pa obstaja nevarnost, da 'zapadejo' v znameniti krog obrambnih mehanizmov, torej, da svojo majhnost, neuspešnost ali neprivlačnost kompenzirajo tako, da sami sebe prepričajo o identifikaciji z nekom, ki je sila uspešen, in se začnejo vesti kot ta osebnost.
 • kompenzirati kaj s tem, da ...
  • Kratke uradne ure očitno kompenzirajo s tem, da so kot ena redkih upravnih enot strankam na voljo kar štiri dni v tednu.
  • "Ne moreva si privoščiti treningov s tujimi strokovnjaki in to kompenzirava s tem, da še več ur na dan v telovadnici delava sama," razlagata plesalca, ki med poznavalci slovita kot prava garača.
 • da bi kompenziral kaj ... / da kompenziraš kaj ...
  • Da bi kompenzirala bolezen, je začela teči.
  • V sedanjih razmerah pa se mora Slovenija naglo zadolževati, da kompenzira ekstenzivnost pri izdatkih javnih financ, namesto da bi čim prej napravila red na področju javnih naročil.
 • kompenzirati kaj s povečanim ...
  • Izpad prihodka na domačem trgu si prizadevamo kompenzirati s povečanim izvozom, zlasti v države na območju nekdanje Jugoslavije.
  • Dodatne kalorije, ki jih s tem zaužijemo, pa kompenziramo s povečano aktivnostjo, kot je gibanje v naravi, fitnes, telovadba ...
  • Arhitekti ne bi rinili v artizme, izgubo pa bi kompenzirali s povečano odgovornostjo.
 • kompenzirati kaj z nižjim ...
  • Visoko obdavčitev v visokotehnoloških podjetjih kompenzirajo z nižjim standardom zaposlenih strokovnjakov.
  • Nemčija je sicer visoke stroške za zdravstvene storitve in zdravila kompenzirala z nižjimi cenami nafte.
Na vrh
 
2 povrniti škodo
če ČLOVEK drugemu ČLOVEKU kompenzira FINANČNO IZGUBO, ki mu jo je povzročil, mu da denar, da pokrije škodo
  • kdo komu kompenzira kaj
  • kdo kompenzira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Pri nas se redko zgodi takšna napaka, zaradi katere potnikom kompenziramo stroške.
  • Pri tem seveda ostro nasprotujem temu, da bi bile take kazni zaporne, saj je osebna svoboda največ, kar je človeku mogoče odvzeti, še toliko bolj drastičen pa je tak ukrep pri ljudeh, ki tako rekoč živijo od svobode javne besede: neprimerno bolj smiselne se mi zdijo denarne kazni, ki jih novinarjem nato lahko kompenzirajo njihove časopisne hiše.
  • Nekateri so po pisanjih medijev od švedske vlade že zahtevali zagotovila, da bo kompenzirala izgubo prihodkov zaradi tega, ker so ostali zunaj območja evra.
Na vrh