WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
komentar samostalnik
1 izraženo mnenje
komentar je naše MNENJE ali STALIŠČE o določeni TEMI, SITUACIJI ali DOGODKU, ki ga izrazimo z BESEDAMI
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za kratek komentar ob koncu letošnje sezone smo prosili tudi vodjo ženske lige /.../.
  • Z zanimivimi komentarji so smučarski konec tedna pod Pohorjem opisali v Jutarnjem listu.
  • Dovolite še dodaten komentar v zvezi z ugodnim aranžmanom nakupa zaloge gotovih izdelkov.
  • Ob tem je prav tako slišati različne komentarje, a spet je od vsakega posameznika odvisno, kako resno jih vzame.
  • Za zadnje dogodke nimam posebnega komentarja.
  • Vendar svojega mnenja nista javno izrazila; politični komentar je bil izključen iz poročil.
  • Več zgledov ...
  • Skupno vzeto je ADSL izjemno zrela in stabilna storitev, o čemer pričajo številni pozitivni komentarji na raznih forumih.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zanimiv je njegov neprizadeti komentar, ki ga je dal novinarjem ob tem velikem dosežku: /.../
  • Zanimiv bi bil vaš komentar glede Drobničevih izjav v zvezi z OF in domobranci ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Napišite komentar v nekaj vrsticah in nam ga pošljite po elektronski pošti na naslov /.../.
  • Pri tem ob objavi takoj dodajamo naš skromen komentar /.../, da preprosto ne moremo verjeti, da bi bil nekdo tako nepreviden, /.../
  • Niti enkrat ni govoril samo besedila, vedno je improviziral, dodajal svoje komentarje, vpletal lastna doživetja in razmišljanja.
  • Zdi se, kot bi šlo avtorju zgolj za to, da opiše situacijo in ji dodaja komentarje, saj gleda na dogodke s časovne distance.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Enostavni program omogoča zajem dogajanja na računalniškem zaslonu, ki ga lahko pozneje opremimo s komentarji, zvokom in podobnim.
  • Tako lahko na primer poleg fotografij naredimo tudi videoposnetke, fotoaparat uporabimo kot diktafon in s svojimi komentarji opremimo slike itn.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Čeprav so iz obeh taborov prihajali optimistični komentarji, da je kompromis pred vrati, so severnoirski protestanti do zadnjega vztrajali pri uresničitvi zahteve, /.../.
  • Vicefinančni minister Japonske Eisuke Sakakibara je milijardo dolarjev vredno akcijo centralne japonske banke pospremil s komentarjem, da se japonsko stališče glede deviznih trgov ne bo spremenilo /.../.
  • Še bolj problematična pa je drža predsednika državnega zbora, ki /.../ hkrati dodaja svoj komentar, da so imeli tisti, ki se danes borijo za kratene pravice, možnost urediti svoj status.
 • mnenje in komentar
  • Nedopustni dogodki, mnenja in komentarji /.../ ustvarjajo nacionalistične napetosti, ogrožajo kvaliteto sožitja meščanov in vplivajo na sicer dobre sosedske odnose med državama.
  • Za mnenje in komentar smo povprašali diplomirano estetologinjo /.../, damo, ki se ukvarja z nastopi v javnosti in kulturo medsebojnega komuniciranja, /.../.
 • izjava in komentar
  • V zvezi z izjavami in komentarji, povezanimi s spravno slovesnostjo v Kočevskem Rogu, želim poudariti, da /.../ spoštujemo vse, ki so se borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu, /.../
  • Sicer pa je prepričana, da je predsednik SDS dobro informiran in se skoraj ne zgodi, da bi kakšno pomembnejšo izjavo ali komentar spregledal.
 • vprašanje in komentar
  • Z vprašanji in komentarji lahko v oddaji sodelujejo tudi slovenski bralci, in sicer po telefonu /.../
  • Po prebranih analizah napišem nekaj komentarjev in vprašanj.
 • brez komentarja
  •  [ostati brez komentarja
  • Ostal sem brez komentarja ...
  • Odšli smo brez komentarja in sami zbrali sredstva od posameznikov in drugih organizacij ter v celoti obnovili poškodovana obeležja.
  • Mnogi so ostali brez komentarja.
 • kdo nima komentarja
  • Če je očitek, da zlorabljam svoj položaj tiskovnega predstavnika vlade za promocijo stališč vlade, potem na to nimam komentarja.
  • Želeli smo slišati njegov komentar. "Nimam komentarja," je bil odločen Alfred Jermaniš.
 • vzdržati se komentarja
  • Takoj po zmagi so se evropske vlade vzdržale komentarjev.
  • Ne morem reči, da je ljubljanska podtalnica slaba, zato bi se vzdržal takega komentarja.
 • kaj ne zasluži komentarja / kaj si ne zasluži komentarja
  • Takšno pravno sprenevedanje ne zasluži komentarja, saj gre za očitno zlorabo tistega, kar je zapisano v sodbi.
  • Trditev, da so bili vsi nakupi neustrezni, ne zasluži komentarja, saj ne temelji na nobeni oceni.
  • Takšna razlaga si prav gotovo ne zasluži dodatnega komentarja.
 • komentar na račun koga/česa
  • Janša bi lahko s svojimi komentarji na račun kandidatov počakal vsaj toliko, da bi bili tudi uradno predlagani, je dodal.
  • Različni komentarji na račun stroke so tipično slovenski.
 • komentar v zvezi s kom/čim
  • Zaenkrat obširnejših komentarjev v zvezi s tem nočejo dajati, saj bodo počakali na poročilo koncesionarja.
  • Prebral sem poročila in komentarje v zvezi s pismoma predsednika republike Milana Kučana predsedniku vlade dr. Janezu Drnovšku /.../.
 • komentar se glasi
  • Pod najevsko lipo politiki niso kazali zanimanja "po druženju med seboj", kot se je glasil komentar na TV.
  • “What can I do, I am the best!” se je glasil njegov komentar.
Na vrh
 
1.1 govorjenje; odziv
komentar je govorjenje, s katerim se odzovemo na določeno TEMO, SITUACIJO ali DOGODEK
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Gospa, ki je vodila preštevanje glasov, je bila v visoki nosečnosti, pogled na njen trebuh pa je izzval komentarje in ugibanja v slogu: "Najbrže bo rodila trojčke."
  • Poleg tega sodišča pri oceni žaljivosti kritik uporabljajo enake kriterije za politike kot za navadne državljane in ne upoštevajo dejstva, da politiki s svojimi ocenami in dejanji pogosto sami izzovejo ostre komentarje.
  • Končna odprava ovir, na katere je nepričakovano naletel ruski vojaški kontingent, je znotraj moskovske politične elite izzvala različne komentarje in razhajanja.
  • Ta odločitev je sprožila številne komentarje in proteste.
  • »Pričakujemo odzive, komentarje in dopolnila k dokumentu, kar bo postavilo temelje nadaljnjim pogajanjem,« je po srečanju z makedonskimi in albanskimi predstavniki dejal Leotard.
  • Mojbog, morali bi slišati te resne komentarje, recimo Michael Tarm, estonski novinar, ki dela za AP, je prepričan, da Evrosong ni šund: /.../
 • SAMOSTALNIK0+glede+SAMOSTALNIK2 
  • Anglikanska cerkev se je doslej vzdržala komentarjev glede poroke med Camillo in Charlesom.
  • Povsem drugače pa je, kar zadeva moj komentar glede same otvoritve razstave.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Romunka je zmago tekmice pospremila s komentarjem, da proti robotom pač ni mogoče zmagovati.
  • Športni komentatorji in opazovalci tekme pa so bronasto medaljo pospremili s kratkim komentarjem : "Kakšen sanjski nastop!"
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kakšen je vaš komentar tekme s Poljsko v San Fernandu?
  • Njegov komentar tekme pa je izpisan v naslovu.
  • Je danes vaš komentar dogajanj morda drugačen, kot je bil takoj po tekmi?
Na vrh
2 razlaga
komentar so besede, ki razlagajo DOGODEK, SITUACIJO ali BESEDILO tako, da ga pojasnijo in utemeljijo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • S strokovnimi komentarji je posamezne konje in pasme predstavil mag. Janez Rus, vsem razstavljalcem pa so podelili priznanja.
  • Obrambo so zavrnili z obrazložitvijo, da morajo biti zgodovinski dokumenti ob izidu nujno opremljeni s strokovnimi komentarji in opombami.
  • Tudi v članke jih je lažje vtkati, ker ptiča predstavljajo same, brez dodatnih komentarjev.
 • SAMOSTALNIK0+k/h+SAMOSTALNIK3 
  • V programskem listu bi lahko zapisali kratek komentar k skladbam, pri večstavčnih skladbah oznake stavkov, saj večina poslušalcev ne ve, koliko »krajših skladbic« se skriva za naslovom sonata ali trio.
  • Pogrešamo namreč tudi spremno študijo, komentarje k posameznim knjigam (poglavjem), pa tudi kakšna priloga ne bi bila odveč.
  • Pisala je številne komentarje k delom zgodnjih učenjakov, kot sta bila npr. Ptolemej in Diofant.
  • Tudi Izidor se je morda šolal v Egiptu in nekoč je napisal bleščeč komentar h knjigi o obokih, ki jo je v 1. stol. n. š. napisal aleksandrijski mehanik Heron.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Slovenska javnost ga po njegovih komentarjih o iraški vojni na TVS skoraj ne more pozabiti; predvsem zaradi sentimentalnih opisov ameriških vojaških letal.
  • Novy čas, ki velja za najbolj brani slovaški dnevnik, v komentarju o dogajanju v Revuci piše: /.../
  • Seštevka dosedanjih novinarskih člankov in komentarjev o temah, povezanih z morebitnim članstvom Republike Slovenije v NATO, pa ne moremo šteti za tako debato.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • V komentarju, ki spremlja te podobe, jasno piše, da gre zdaj čisto zares!
  • V nji so zbrani komentarji, ki jih je objavljal v tedenskih kolumnah v reviji Jana, dnevniški zapisi, napisani za Sobotno prilogo Dela, in potopisi, ki so ugledali dan v Novi reviji, Sobotni prilogi Dela, Jani in v Arhitektovem biltenu.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kateri 
  • POP tv je objavila komentar, v katerem se je avtor prispevka spraševal, zakaj vlada ne poviša trošarin za naftne derivate, /.../.
  • V dnevniku Presse je minuli teden napisal komentar, v katerem se je pritožil, da krščansko vero v Avstriji »nenehno zasramujejo« in se iz nje »norčujejo«.
 • kaj ne potrebuje komentarja
  • Njegova iskrenost ne potrebuje komentarja.
  • In če vemo, da smo Slovenci na četrtem mestu med odjemalci plovil na Hrvaškem, je to zgovoren podatek, ki ne potrebuje posebnega komentarja.
 • komentar ni potreben
  • Ob pogledu na fotografijo komentar ni potreben.
  • Mislim, da k temu dodatku komentar ni potreben.
Na vrh
 
2.1 poročilo
komentar je kratko poročilo, ki nas seznanja s POTEKOM DOGAJANJA ali nas o njem obvešča
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Piše glasbene politične komentarje dnevnih dogodkov.
  • Ko poslušam dnevne komentarje, pogosto slišim, kaj dobrega da se bo zgodilo.
 • poročilo in komentar
  • Ob podrobnem prebiranju najrazličnejših poročil in komentarjev se je dalo ugotoviti, da so se srečanja v glavnem udeležili upokojeni politiki /.../.
  • V vseh teh letih, ki so vmes odtekla, sem napisal veliko poročil in komentarjev z naših in tujih festivalov.
Na vrh
2.2 članek
publicistika
komentar je članek v časopisu ali reviji, v katerem STROKOVNJAK ali NOVINAR obravnava in vrednoti DOGODEK, SITUACIJO ali specifično TEMO
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Po tistem je objavil množico knjig in časopisnih komentarjev, ki so prevedeni v večino svetovnih jezikov.
  • Kdor kdaj odpre kakšen resen zahodni časopis - skoraj vseeno, katerega - ve, kakšen intelektualni užitek lahko nudijo dobri časopisni komentarji.
  • Hkrati je svojemu prijatelju, iraškemu zunanjemu ministru Nadžiju Sabriju ponudil zatočišče na svojem domu. Prvi resnejši časopisni komentarji pa opozarjajo na več odprtih vprašanj.
  • /.../ v svojem stalnem tedenskem komentarju v zadnji Družini je pod naslovom Zdraharstvo v imenu »nekaterih v cerkvi« odkrito in ostro nasprotoval potrditvi rektorja univerze v Mariboru /.../.
  • Njegove tedenske komentarje pričakujejo ljudje z veliko nestrpnostjo, knjige pa prodajajo v velikanskih nakladah.
  • Z zanimanjem sem prebral uvodni komentar v 3. številki Kmečkega glasa.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • In morda je urednik Novic imel popolnoma prav, ko je v svojem komentarju zapisal, da naj politiki s takšnim ravnanjem čimprej odidejo na smetišče zgodovine.
  • O tem, da dejstva, ki smo jih zapisali v zadnjih komentarjih o stanju na slovenskem tržišču lesa, drže, se lahko prepričate iz ugotovitev in preglednega cenika, ki ga je pripravil dipl. inž. gozd.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Prej sem pisala komentarje o globalizaciji, zdaj pa sem v resnici videla, kaj je to.
  • Torinska Stampa, za katero je Bobbio desetletja pisal politične komentarje, je po njegovi smrti poudarila njegovo evropsko razsežnost: /.../
  • Ko sem pisal ta komentar o znanosti, še nisem dovolj radikalno razumel, kaj je znanost v postmoderni liberalni družbi; kaj pomeni simulacija in virtualnost glede na znanost.
  • Se vam zdi po teh ugotovitvah še vedno možno pričakovati deklaracijo za mir študentov teološke fakultete, če pa njihovi profesorji pišejo komentarje zoper mirovnike in mirovništvo ter iščejo argumente, zakaj mirovniki ne bi smeli zahtevati konca bombardiranja Iraka?
  • V sobotnem Delu ste objavili komentar letošnje Nobelove nagrade za literaturo, ki ga je napisal gospod Igor Bratož.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • V komentarju z naslovom Grožnja provincialne političarke avtor analizira, da gre pri odklanjajočem stališču irskih volilcev za popolnoma druga vsebinska vprašanja, /.../.
  • Tudi v svojem komentarju z naslovom Politika na spolzkih tleh, ki je bil objavljen v Dnevniku 13. marca, se nisem spustila v polemiko o pravilnosti ali nepravilnosti ustavnih odločb.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tudi strokovni komentarji v medijih so soglasno ugotavljali, da je bilo svetovno nogometno prvenstvo izjemno velika in uspela prireditev.
  • Opozoril je tudi na nekatere komentarje v tujem tisku, ki svarijo Slovenijo pred tako lepim slikanjem gospodarske situacije, /.../.
  • Iz komentarjev v avstrijskem tisku, ki spremljajo Solanov obisk na Dunaju, je mogoče razbrati še pomemben aktualni motiv.
 • članek in komentar
  • Po začetnih teoretičnih poglavjih se avtor v esejih, člankih in komentarjih, ki so bili objavljeni že doma ali na tujem, loteva različnih vidikov, /.../
  • Na koncu bi še enkrat pohvalil g. Korbarja in ostale novinarje Kmečkega glasa, saj s svojimi komentarji in članki potrjujejo, da so kmetovi zavezniki.
Na vrh
2.3 opis
komentar je opis, ki je zapisan ob SLIKI, BESEDILU, PREDMETU ali POSNETKU
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pod vsako risbo napiši kratek komentar o dogajanju na risbi!
  • Metka Fujs /.../ je za vso razstavljeno gasilsko opremo napisala strokovne komentarje.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Da bo učinek večji, nekatere slike obrežite in vse skupaj opremite z drobnimi komentarji.
  • Kako raznovrstno je arhivsko gradivo, kažejo primeri, ki so jih arhivisti izbrskali za ta feljton in opremili s kratkimi komentarji.
  • Posnetke iz Ljubljane so na TV Beograd opremili z ustreznimi komentarji in še iste noči naščuvali narod na ulico.
Na vrh