WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kolektiven pridevnik
1 ki se tiče vseh ali vključuje vse
kolektivna IZKUŠNJA doleti vse posameznike v določeni skupnosti ali pri kolektivnem DELOVANJU sodelujejo vsi posamezniki v določeni skupnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Hkrati je energično zavrnila pojem kolektivne krivde in pojasnila, da ne želi postaviti pred sodišče ves srbski narod.
  • Kolektivna odgovornost namreč relativizira krivdo, po svoje varuje pravega krivca.
  • Enrica Cazzin, ki se se spušča vse do srednjeveške in novoveške Japonske, pa poudarja, kako je čast kmalu postala kulturna osnova kolektivne identitete, katere predstavnik je bil še posebej stan bojevnikov (samurajev).
  • Album The Rising je poglobljena študija ameriške kolektivne psihe, zbirka pripovedi, ki nam pomaga razumeti željo po poseptembrski katarzi.
  • Zavladala je kolektivna histerija, v kateri so ljudje hodili eden čez drugega.
  • Toda tri desetletja diktature ni tako preprosto izbrisati iz kolektivnega spomina, čeprav bi nekateri to radi storili kar čez noč.
  • Več zgledov ...
  • Članstvo v Evropski uniji je bil kolektivni interes slovenskega naroda, njegov obstoj v Evropski uniji pa je nacionalni interes, je ugotovil.
  • V njej češka stran obžaluje, da sta razselitev in razlastitev po drugi svetovni vojni številnim nedolžnim ljudem povzročila veliko krivico in trpljenje, tudi zato, ker so se odločili za kolektivno kaznovanje in so okrivili vso manjšino.
  • Ortopede je predlog, da poslej na »svoji« kliniki ne bi več dežurali oni, ampak travmatologi, tako razjezil, da so zagrozili s kolektivnim odstopom, če se bo to res zgodilo.
  • Delavci niso imeli močne kolektivne organizacije.
 • na kolektivni ravni
  • Vsak poskus pridobivanja zunanje moči zdaj proizvaja nasilje in uničenje na osebni ali kolektivni ravni.
  • To lekcijo smo v zadnjih letih prejšnjega stoletja absolvirali tako rekoč na kolektivni ravni, dasi javnomnenjske raziskave kažejo, da nam tudi sistemska individualizacija iskanja sreče v povprečju ni prinesla veliko sreče.
 • individualen in/ali kolektiven
  • Da, predvsem v občutkih individualne in kolektivne nemoči, v katero so pahnjene množice islamskega sveta.
  • Zavest, kolektivna in individualna, je serija povratnih zvez na primer o čutnih vtisih in dražljajih iz zunanjega sveta.
  • V Slikah neke snahe, kjer zgodovini, ki so jo napisali moški, Richeva zoperstavlja številne zgodbe o individualnem ali kolektivnem trpljenju žensk.
 • oseben in kolektiven
  • Družbeno sprejeti molk je vplival na osebna in kolektivna pozabljanja.
  • Pokažem, da so na radikalno spremembo vrednot vplivale tudi kolektivne in osebne travme obeh svetovnih vojn, ki so v veliki meri pogojile iskanja popolnoma novega in pozabo vsega starega, navezanega na vojne grozote.
Na vrh
 
1.1 sestavljen iz zaključene skupine
 
kolektivni ORGAN je sestavljen iz zaključene skupine posameznikov |ali| pri kolektivnem DELU sodeluje zaključena skupina posameznikov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nekdanji predsednik kolektivnega jugoslovanskega predsedstva Borisav Jovič iz Srbije v svoji knjigi spominov Zadnji dnevi Jugoslavije Nemčiji očita, da se je še posebej angažirala pri razpadu Jugoslavije.
  • Ko je Jože Babič zapustil PDG, so imeli nekaj časa kolektivno vodstvo, nato je prišel za direktorja Sergij Pelhan (1975) in to ustanovo vodil enajst let.
  • Številni ljudje na Oddelku za zgodovino zavesti kalifornijske Univerze v Santa Cruzu so imeli velikanski vpliv na nastanek tega eseja, tako da gre tu v veliki meri za kolektivno avtorstvo, čeprav morda vsi, ki jih v besedilu navajam, ne bodo prepoznali svojih zamisli.
  • Če je bil ta slovar, ki je bil v svoji zgodovini desetkrat ponatisnjen, avtorsko delo enega človeka, je slovar Cankarjeve založbe izrazito kolektivno delo, ki ga bomo le težko poosebljali tako, kot smo »verbinca«.
  • Vlada kot kolektivni organ potrjuje odločitve, ki jih sprejmeta komisija in nadzorni svet SŽ.
  • ... to srečanje pripravljeno predvsem zato, ker v londonski centrali in sploh v krogih Unesca, katerega kolektivni član je PEN, mislijo, kako bi morali prav na prostoru Mediterana izboljšati delovanje književnih združenj in organizacij ...
  • Več zgledov ...
  • Accatijeva med drugim ugotavlja, da simbol Brezmadežne odseva ekskluzivni družbeni nadzor, ki ga Cerkev izvaja nad ženskami kot kolektivnim subjektom.
Na vrh
kolektivni šport / kolektivna (športna) panoga
šport, v katerem se ne pomerita posameznika ampak ekipi s točno določenim številom članov
 • Rokomet je v Sloveniji edini kolektivni šport, ki ima možnost osvajanja kolajn na največjih tekmovanjih," je prepričan Tiselj ...
 • Država je talente usmerjala v kolektivne športe, zato je teniške igralce pot vodila večinoma v tujino.
 • Na rekreativni ravni je odbojka izmed vseh kolektivnih panog najprimernejša za vadbo zaradi specifičnosti, da ekipi loči mreža in zato ni neposrednega stika.
kolektivna zavest / kolektivna podzavest
del človekove psihe, ki vsebuje spomine, podobe in ideje, ki se prenašajo iz generacije v generacijo in so skupne vsem članom neke skupnosti
 • Pri tem je imel nedvoumno podporo tako rekoč vseh Nemcev, ki so v kolektivni zavesti še vedno hranili uničujoče spomine na dve hiperinflaciji.
 • Stopljenost človeka s kolektivno zavestjo je na neki način prostor varnosti, je pa tudi silno nevarna, saj končni dometi nikoli niso predvidljivi in posamezniku zlahka spodmaknejo tla pod nogami, mu spodnesejo njegov odnos do sebe in sveta, kar se zgodi tudi našim junakom.
 • Za slednjega sicer ne moremo trditi, da gre za resnično zgodbo, kljub temu pa so uporabili mitološko pripovedko, dejansko zasidrano v kolektivno podzavest.
 • Prav gotovo bo 11. september v kolektivni podzavesti zasedel mesto, kakršnega je imel napad na Pearl Harbour ali umor predsednika Kennedyja leta 1963.
kolektivni duh
načelo, da morajo biti prizadevanja posameznika usmerjena v dobrobit skupnosti
 • Kolektivni duh preteklega obdobja se je umikal individualizmu, kar se je mdr. kazalo v manjšem zanimanju za množične manifestacije in individualnem preživljanju prostega časa.
 • Z Bibbyjem igramo bolj konstantno, najbolj zadovoljen pa sem, da v ekipi vlada kolektivni duh, ki je nekoč krasil jugoslovansko košarko.
 • Če je kdaj potoval v revne države, je hvalil vrednote kolektivnega duha in solidarnosti.
 • Ali bodo zdaj ustanovili sklad za revne študente, morda organizirali posebne vaje, na katerih bi puhlim študentskim glavam širili obzorja in vanje vcepljali kolektivni duh?
 • Seveda v časih, ko je vladal kolektivni duh in so se sodelavci še znali in hoteli skupaj zabavati.
kolektivno delo
sodelovanje med posamezniki, ki delajo skupaj
 • Poleg estetskih vrednot si privzgojijo tudi občutek za kolektivno delo in odgovornost do drugega.
 • Tekmovanje je trajalo 2 dni, vključevalo pa je 14 disciplin, ki so odražale usposobljenost za vsa področja policijskega dela, od uporabe zaščitnih sredstev, kot so neprebojni jopiči in čelade, pa do strelskih sposobnosti v različnih razmerah in vožnje terenskih vozil, ter tudi visoko stopnjo telesne pripravljenosti in smisel za kolektivno delo.
kolektivna igra
sodelovanje med posamezniki v skupini pri doseganju skupnega cilja, zlasti v športu
 • Fantje so odstopili od naše razpoznavne homogene, čvrste, kolektivne igre in zmaga je šla po zlu.
 • Najpomembnejše je, da smo pokazali kolektivno igro in da je vsak od nas prispeval svoj delež k tej zmagi.
kolektivna (blagovna) znamka
blagovna znamka, ki jo uporablja več proizvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje
 • BIODAR je kolektivna znamka, ki jo uvaja Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije.
 • Uspeli smo pridobiti kolektivno blagovno znamko za slovenski med, zato imamo zadolženega čebelarskega mojstra.
 • To je kolektivna znamka, ki jamči, da so bila živila pridelana po ekoloških standardih in da je kmetija vključena v kontrolo nadzora.
kolektivna varnost / sistem kolektivne varnosti
sodelovanje različnih držav v zvezi, ki skupaj vsaki od članic zagotavlja varnost
 • ... izjavami ameriške zunanje ministrice Madeleine Albright, da bodo morale nove članice krepko prispevati h kolektivni varnosti Nata, ne pa zavezništva samo bremeniti.
 • Čeprav gre le za tretjino evropskih sil, Natove sile ne poznajo ozemeljskih omejitev, to pa je nov dokaz, da se je Nato iz organizacije kolektivne varnosti spremenil v intervencionistično vojaško organizacijo.
 • Z vstopom v NATO, v sistem kolektivne varnosti, je naša rizičnost bistveno bistveno zmanjšana in vemo, da investicije so tam, kjer je rizičnost vlaganja manjša.
kolektivna obramba / sistem kolektivne obrambe
sodelovanje različnih držav v zvezi, ki skupaj vsaki od članic zagotavlja obrambo v primeru, da jo napade sovražnik
 • V primeru vojaške grožnje kateri koli državi članici Nata lahko vojaško letalstvo katere koli države deluje brez omejitev tudi nad drugimi državami članicami, kar je bistvo kolektivne obrambe.
 • S pristopom k pogodbi bo Slovenija vstopila v sistem kolektivne obrambe, ki bo pomembno okrepil njeno mednarodno varnost.
kolektivni dopust
dopust za vse delavce v določenem podjetju hkrati
 • V Bombažni predilnici in tkalnici v Tržiču so po kolektivnem dopustu prejšnji teden sicer začeli delati, a v precej skrčenem obsegu.
 • V Elanu, ki je za to sezono končal proizvodnjo smučarskega programa, bodo začeli nov proizvodni ciklus čez mesec dni, zdaj pa se odpravljajo na kolektivni dopust.
 • Ulice v Reykjavíku se napolnijo, delavci v tovarnah dobijo kolektivni dopust zaradi lepega vremena in nasploh nihče več ne dela.
kolektivna pogodba
sporazum med delodajalci in sindikati, ki podrobno ureja delovno razmerje
 • Če želite izplačati vašemu delavcu več, kot določa kolektivna pogodba, lahko to storite, vendar morate predhodno znesek nadomestila za prehrano med delom na mesec dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi.
 • Vlada mora pripraviti celovit predlog sprememb kolektivne pogodbe za negospodarstvo.
kolektivna pogajanja / kolektivno pogajanje / kolektivno dogovarjanje
pogajanja med delodajalci in sindikati o plačah in ostalih pogojih zaposlovanja
 • V kolektivnih pogajanjih so glavni predmeti pogajanj plača zaposlenih, razni dodatki, delovni pogoji in druge materialne dobrine.
 • Sicer pa se namerava vlada postopoma umikati iz kolektivnih pogajanj o plačah, razen tam, kjer nastopa kot delodajalec.
 • Delodajalec n. pr. v kolektivnih pogajanjih želi uvesti v pogodbo možnost, da se isti delovni teden lahko razporedi na šest dni, ne le na pet.
 • Globlje kot se bo država vmešavala z ukrepi, manj bo postora za kolektivno dogovarjanje, zato vlada poziva, da morajo pogajanja steči čimprej, končana pa naj bi bila najkasneje 31. marca 1997.
 • Vse ostalo je prepuščeno kolektivnemu dogovarjanju na ravni splošnih, panožnih ali podjetniških pogodb.
kolektivno delovno razmerje
delovno razmerje med delodajalcem in skupino delavcev
 • Zakon ureja samo individualna delovna razmerja, torej delovna razmerja, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem, medtem ko je urejanje kolektivnih delovnih razmerij prepuščeno posebnemu zakonu - zakonu o kolektivnih pogodbah - ki pa še nastaja.
 • Mogoče je domnevati, da kolektivna delovna razmerja delujejo normalno, da stranke izvršujejo svoje pravice in obveznosti v skladu z zakoni, predvsem pa s kolektivnimi pogodbami, in da spore, če do njih že pride, rešijo sporazumno.
kolektivni spor / kolektivni delovni spor
spor, ki izhaja iz delovnega razmerja med delodajalcem in skupino delavcev
 • Kolektivni delovni spor je spor med strankami kolektivnih delovnih razmerij ali med osebami, ki jim je priznan položaj stranke, katerega predmet so kolektivna pravica, obveznost, pravno razmerje ali interes, ki ga po določenem postopku stranke lahko rešijo same ali pa v njem sodeluje in / ali spor zgladi tretja stranka, ki je lahko tudi sodišče (zgladitev spora).
 • Stranke v kolektivnih delovnih sporih so osebe, organi, organizacije ali skupine delavcev, ki imajo po procesnem ali materialnem pravu pravico, da začnejo KDS, da je zoper njih vložen predlog ali da sodelujejo v sporu.
 • Delavci SKB banke so sprožili kolektivni spor zaradi neizplačanega dodatka, ki je namenjen za stimulacijo zaposlenih.
 • Spori za razliko med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in plačo, ki bi jo delavec prejel ob upoštevanju določb kolektivnih pogodb, so kolektivni spori po zakonu o delovnih in socialnih sodiščih.
kolektivni (pokojninski) načrt
sistem pokojninskega varčevanja, v katerega delodajalec vključi zaposlene kot skupino
 • Če se v Sloveniji delodajalci ne bi odločili za vstop v kolektivne pokojninske načrte, ne bi zajeli niti treh odstotkov zaposlenih.
 • Pokojninska družba A ima po njegovih besedah individualni pokojninski načrt predvsem za tiste zavarovance, ki zamenjajo zaposlitev in zaradi tega ne morejo več biti v kolektivnem načrtu, ker novi delodajalec svojih zaposlenih ni vključil v kolektivno zavarovanje.
kolektivno zavarovanje / kolektivno pokojninsko zavarovanje / kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
sistem pokojninskega varčevanja, v katerega delodajalec vključi zaposlene kot skupino
 • Predsedstvo ZSSS je že pripravilo usmeritve za delo sindikatov pri vključevanju zaposlenih v kolektivne sheme dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja preko delodajalcev, saj le v takem kolektivnem zavarovanju vidijo možnost za vključitev velikega dela delavcev v dodatno zavarovanje.
 • In zakaj bi se delodajalci oziroma podjetja sploh odločali za kolektivno pokojninsko zavarovanje svojih zaposlenih?
 • Vlada je včeraj potrdila končno različico izjave o ustanovitvi zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in novo besedilo zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev, s katerim bo nadomestila besedilo, ki ga je v torek že poslala v državni zbor.
kolektivno nezgodno zavarovanje
nezgodno zavarovanje, v katerega delodajalec vključi zaposlene kot skupino
 • Meni edinemu ni podaljšal kolektivnega nezgodnega zavarovanja na delu," je razočaran Kristjan Ajdnik.
 • V polico kolektivnega nezgodnega zavarovanja so vključeni primeri smrti zaradi poškodbe, smrt zaradi bolezni, trajna invalidnost in dnevne odškodnine, pravijo na ministrstvu.
 • Sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja je namenjena vsem pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki zavarujejo vsaj dva zavarovanca.