WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kodirati glagol
1 zavarovati s kodo
Na vrh
 
1.1 zagotoviti tajnost; šifrirati
zlasti v času vojne
če ČLOVEK kodira SPOROČILO, ga zapiše v obliki znakov ali simbolov, navadno s pomočjo kodirne naprave, z namenom, da bi vsebina ostala skrita
  • kdo kodira kaj
  • kdo kodira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Album je dobil svoj naslov po stroju, ki so ga v prejšnjem stoletju iznašli Nemci, da bi tajna sporočila kodirali in dešifrirali.
  • Bankirji in vojaški poveljniki so kodirali svoja sporočila, nasprotna stran pa jih je poskušala dešifrirati.
  • Sporočila, namenjena ladjam in podmornicam v Severnem morju, so Nemci kodirali z dvema sistemoma.
  • Vse komunikacije na višji ravni (med štabi) so Nemci v poznejših letih kodirali z napravo, imenovano Lorenz SZ42.
Na vrh
1.2 omejiti dostop
če ČLOVEK ali USTANOVA kodira določene PODATKE ali IZDELEK, jih zavaruje s skrivnim ZAPOREDJEM ZNAKOV, z namenom, da bi bili dostopni samo določenim ljudem ali pod določenimi pogoji, na primer za plačilo
  • kdo/kaj kodira kaj
  • kaj se kodira s čim
  KDO/KAJ
   
  • Proizvajalci avtomobilov so začeli v boju proti tatovom » kodirati « ključe. Če koda na ključu ne ustreza shranjeni kodi v avtomobilu, potem se tat lahko samo obriše pod nosom.
  • Na zahtevo organov odkrivanja ali pregona je računalniški uporabnik dolžan razkriti svoje geslo za šifrirni ključ, s katerim je kodiral svoje podatke.
  • Toda naša komercialka programov ni hotela kodirati, ker bi to sprožilo val ogorčenja in bi bil slabši izkupiček, saj za kodirani program ne bi mogla dobiti niti toliko naročnikov niti potem toliko oglaševanja.
  • Toda to težavo, in tudi finančno vprašanje, je moč razrešiti: digitalne kopije je mogoče kodirati, tako da jih lahko uporabi samo avtoriziran kinematograf.
  • Čedalje bolj pomembna lastnost spletnih strežnikov je podpora varnim povezavam, ki se kodirajo z zapletenimi ključi, kar onemogoča zlorabe pri prijavah, kupovanju s kreditnimi karticami in podobnem.
  • Dobljeni blok kodiramo z zasebnim ključem in tako dobimo digitalni podpis, ki ga lahko dodamo izvornemu dokumentu ali shranimo ločeno od dokumenta.
Na vrh
2 pretvoriti podatke v zaporedje znakov
računalništvo; komunikacije
če ČLOVEK ali PROGRAM kodira PODATKE, na primer besedilo, zvok ali slike, jih s pomočjo RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA pretvori v DIGITALNO OBLIKO, z namenom, da jih bo mogoče računalniško obdelovati in shranjevati
  • kdo/kaj kodira kaj
  • kdo/kaj kodira kaj v kaj
  • kaj se kodira v kaj
  • kaj se kodira na kaj
  • kdo/kaj kodira v čem
  • kaj se kodira s čim
  • kdo kodira kaj s čim
  • kdo/kaj kodira po čem
  KDO/KAJ
   
  • Najprej je potrebno prenesti film iz kamere na trdi disk domačega računalnika, zaželeno ne pa nujno je opraviti digitalno video montažo, vnesti glasbo ali pa tudi ne, označiti poglavja, kodirati film v primeren format izdelati menije in zadevo zapeči na DVD.
  • Posneti zvok je moč v realnem času kodirati v MP3, in to z nastavljivo stopnjo stiskanja (VBR, Variable Bit - Rate).
  • Predvajanje časovno zamaknjenega predvajanja je vsekakor funkcija ki najbolj obremeni sistem, saj mora ta sočasno zajemati signal, ga kodirati v izbran format, ter ga fizično shranjevati na disk, medtem pa iz (ponavadi) istega diska brati podatke ter jih dekodirati in prikazovati na izhodno napravo.
  • Po montaži filma je le tega potrebno kodirati v ustrezen format.
  • Ta program je zelo dober in popolnoma enakovreden Realovemu starosti, le da kodira v Microsoftovem formatu ASF, in ne RM.
  • Modemi kodirajo signale po mednarodno dogovorjenih standardih.
  • DV procesor je zaradi masovne izdelave poceni, ima majhno porabo energije in simetrično možnost kodiranja, kar pomeni da lahko signal tako kodira kot tudi dekodira.
  • Video se kodira v MPEG4, s čimer je optimiran prostorom na disku za večjo prilagodljivost zna program pisati čez več diskov.
  • Več zgledov ...
  • Video se kodira s pomočjo kodeka Divx.
  • Programerji, ki bodo kodirali programe, morajo biti seznanjeni z optimizatorjem poizvedb v bazi podatkov in ga znati uporabljati, zato da lahko sproti preverjajo učinkovitost delovanja lastnih programov.
  • Če vse pripravite vnaprej, pa lahko vaš računalnik kodira filme ponoči, ko ga ne potrebujete za druga opravila.
  • Vzemimo primer, ko bomo film kodirali s kodirnikom XviD.
  • Le toliko moramo biti previdni, da film kodiramo z enakim kodekom, ker drugače bo spet uporabnik zmeden če teh zadev tudi sicer ne prakticira.
  • Najprej opišimo postopek, pri katerem bomo podnapise vstavili v film še preden ga bomo kodirali v format MPEG.
  • Lahko pa kasneje zapis kodirate v poljuben format in zadeva je rešena.
  • Strežnik prejema vsebino iz kodirnikov enkoderjev, ki zajemajo sliko in jo oz. (pre) kodirajo v podatkovni tok.
  • Vse skupaj se vpisuje v milijone časnikov, lepi na filme in kodira na magnetne trakove.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Podpora prostorskemu zvoku je zelo močna, saj Nuendo podpira vse standardne formate, kar do standarda 10.2 (torej deset prostorskih zvočnikov in dva zvočnika za posebne učinke), zvok pa je mogoče kodirati tudi v zapisu Dolby, z dodatkom pa tudi v zapisu DTS.
  • (Preslikava med kodami in znaki je celo bijektivna: vsak znak je mogoče kodirati na en sam način, saj do njega vodi le ena možna pot.
  • Program zato ponovno kodira film in ga s tem zmanjša.
  • S tem programu povemo, naj sliko in zvokom pusti takšna, kot sta, saj ju ni potrebno ponovno kodirati.
  • Film je namreč najprej treba obdelati tako, da ga pretvorimo v format 4: 3, nato dodati podnapise in vse skupaj ponovno kodirati v DivX, Xvid ali kaj podobnega in šele nato pretvoriti v DVD.
Na vrh
 
3 označiti s kodo
če ČLOVEK kodira IZDELEK, ga označi z določenim zaporedjem elektronsko berljivih znakov, ki vsebujejo podatke o izdelku in omogočajo sistemizacijo
  • kdo/kaj kodira kaj
  • kaj se kodira
  KDO/KAJ
   
  • Steklenici se kodira, preko pokrovčka se nalepi varnostni nalepki in vstavi v varnostni vrečki, ki se zapečatita.
  • Kljub trditvam trgovcev, da imajo preveč artiklov za elektronsko označevanje, pa v uradu za varstvo potrošnikov menijo, da bi se podobnim primerom izognili tako, da bi blago kodirali na način, ko kode ni mogoče samovoljno odstraniti oziroma je za to potrebna posebna priprava.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Računalniki bodo celo črtno kodirali strukturne sestavine, da bi olajšali montažo na kraju samem, kot so storili v Bilbau.
  • Računalniki, pa naj računajo velikost nosilcev milijona keramičnih ploščic, ki pokrivajo streho operne hiše, ali vodijo strojno orodje, ki je rezalo in črtno kodiralo jekleno ogrodje za titanovo oblogo Guggenheima, so zdaj bistvena orodja za oblikovanje večine javnih poslopij.
Na vrh
 
3.1 zapisati v obliki kode
če ČLOVEK kodira PODATKE, jih zapiše s pomočjo dogovorjenega sistema znakov, kar omogoča poenotenje in sistematizacijo ter lažjo analizo
 • KDO/KAJ
  • Dr. Rakarjeva je opozorila na pomanjkljivo izobraževanje zdravnikov, saj mnogi včeraj niso vedeli, kako naj kodirajo storitve.
  • Zaradi novega načina plačevanja bodo morali zdravniki s šiframi kodirati vso diagnostiko in druge posege (vseh je 7000), ki so bili opravljeni pri posameznem bolniku, ter kode vnesti v računalnik.
  • Osnovne vzroke smrti kodirajo nato na Inštitutu za varovanje zdravja.
  • » Menimo, da bo leto 2000 predvsem problem osebnih računalnikov (BIOS) in starejših programov, « nam je povedal Saša Markič, vodja avtomatske obdelave podatkov pri podjetju Energetika d.o.o., in dodal: » Mi imamo praktično vso poslovno informatiko že od leta 1995 kodirano z osemmestnimi datumi.
Na vrh
4 o delovanju možganov
  • kdo/kaj kodira kaj
  • kaj se kodira v kaj
  KDO/KAJ
   
  • To pomeni, da morajo čutilni receptorji sprejete informacije spremeniti v električne impulze in jih kodirati tako, da možgani sporočilo razumejo.
  • V talamusu je dovolj preprostih celic, da lahko kodirajo vse informacije, ki jih sprejme mrežnica.
  • Za to, kako kodiramo svoje spomine, je odgovorno predvsem delovanje sinaps na uravnavanje možganske aktivnosti.
  • Nihče ne ve natančno, kako hipokampus kodira informacije in je zato kalifornijski tim njegovo obnašanje enostavno prekopiral.
  • Informacije iz receptorskega konca živčnega vlakna se tako kodirajo v vzorce izbruhov, nato pa jih končno možgani prevedejo v ustrezno delovanje.
Na vrh
 
5 v genetiki
če GEN kodira svojo VSEBINO, jo določa glede na sestavo, odsotnost ali prisotnost ter zaporedje beljakovin
  • kaj kodira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Druge mutacije sicer zaznamujejo kodirna območja v genu, vendar zaporedja proteinov, ki ga kodirajo, snovno ne spremenijo; tudi te mutacije so tihe.
  • Gene lahko primerjamo z besedami in pomen besed s poznavanjem delovanja proteina, ki ga kodira ta gen.
  • Pri teh pacientih gre za spremembo nukleotidnega zaporedja DNK gena, kar povzroči odsotnost ali spremembo sestave beljakovine, ki jo ta gen kodira.
  • Količina proteina, ki ga kodira ta gen, je nenormalno visoka pri približno tridesetih odstotkih ljudi z rakom.
  • Gen, enota dednosti. Kodira beljakovine, ki skupaj z okoljem določajo vidne značilnosti organizma.
 • SAMOSTALNIK0,+ki+GLAGOL
  •  [gen, ki kodira
  • Dovzetnost za CJB je različna zaradi dveh oblik gena, ki kodirata protein prion.
  • Cilj * biotehnologije je zato vstavljanje človeških genov , ki kodirajo določene hormone, v mikroorganizme, ki te hormone nato razmeroma poceni sintetizirajo.
  • Za bližnjo prihodnost pa bi izdvojil zlasti pomen nekaterih izjemno obsežnih imunološko - genetskih projektov v Angliji in Ameriki, ki iz genoma živali, zlasti prašičev, sistematično odstranjujejo gene , ki kodirajo imunološko reaktivne molekule in jih zamenjujejo z imunsko nevtralnimi geni.
  • K sistemu je dodan še tretji gen, ki kodira represorski protein za specifično blokado rekombinaznega promotorja.
  • V živi celici lahko opazujemo razporeditev beljakovin, in sicer tako, da v celico vnesemo konstrukt genov v plazmidu, ki ima zaporedje zaželenega gena » zlepljeno « še z zaporedjem gena , ki kodira fluorescirajočo beljakovino (» green fluorescent protein «, angl., zeleno fluorescirajočo beljakovino iz meduze).
Na vrh
 
6 izražati; odražati
preneseno
  • kdo/kaj kodira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Kot besede tudi barvne sličice kodirajo japonsko realnost; prek zabave se izražajo družbene ritualizirane oblike vedenja in politično ozračje.
  • Vincetič svoje pesniške estetske spoznave in sporočila kodira iz skrivnostnosti, slikovitosti, nadčutnosti svojega jezikovnega, socialnega, duhovnega, mitičnega, sploh skušenjskega okolja.
  • In vse več je proizvodov in predmetov, ki kodirajo to »boljše življenje« in vzdržujejo subtilno mešanico med slepilom in resničnostjo.
  • In res je bila nedelja kodirana z jutranjo mašo in večernim Zoomom.
  • Avtorica umetniška razmišljanja spretno kodira v oglaševalsko govorico in ji tako vtisne močan avtorski pečat.
  • Tudi komedija erotiko kodira na najrazličnejše načine, od katerih nekateri preživijo dobo, v kateri so nastali, drugi pa ne.
Na vrh
 
binarno kodirati
računalništvo
pretvoriti analogne podatke v binarni zapis, ki ga sestavlja zaporedje ničel in enic