WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kmetija samostanik
1 kos zemlje s hišo in ostalimi poslopji, ki se uporablja za pridelavo hrane
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zdaj je doma, kjer z ženo in tremi sinovi postavljajo na noge turistično kmetijo.
  • Z dobro večerjo na turistični kmetiji Klevž smo zaključili dan.
  • Kmetija, ki si bo za dopolnilno dejavnost izbrala turizem, bo lahko imela na izletniških kmetijah in v vinotočih največ 60 sedežev in 10 sob.
  • Izletniška kmetija Vertovšek ima vse, kar potrebuje, da pod svojo streho sprejme in nasiti 60 gostov, na lepo urejenem prostoru ob gozdu pa še mnogo več, o čemer smo se prepričali tudi sami.
  • S to sorto je možna pridelava krompirja brez uporabe fungicidov, kar tej kulturi odpira povsem nove možnosti zlasti na ekoloških kmetijah.
  • Člani ekološke kmetije na Planinci se na primer že dolga leta postijo vsak ponedeljek, sredo in petek.
  • Več zgledov ...
  • Na zaščiteni izolski kmetiji Božič, kjer je s hriba prekrasen pogled na morje in Izolo, ima Valter Božič približno štiri hektarje vinogradov, dva hektarja sadovnjaka ter nekaj hektarjev različne zelenjave, kjer je postavil tudi nekaj rastlinjakov.
  • Med drugim bo treba spremeniti določila, ki se nanašajo na zaščitene kmetije.
  • Nekatere konstrukcije so že pravi motorni ogrodniki za mehaniziranje del na hribovskih in gorskih kmetijah.
  • Primer je poučen tudi za nas, saj veliko hribovskih kmetij ostaja praznih: starejši so umrli, mladi so se odselili v doline.
  • Na novo bodo preplastili dve kilometer dolgi cesti, ki vodita do visokogorske kmetije in Kačjega gradu na Dobrni.
  • Njegovi predniki so sire pridelovali na visokogorskih kmetijah, vendar je že njegov oče ugotovil, da je bolj praktično, če kozje mleko pripelje v dolino, bliže kupcem.
  • Ena skupina si je ogledala Vipavsko dolino, druga živinorejske kmetije po Štajerskem, tretja skupina pa si je ogledala dolino reke Krke.
  • Kmetija Štrucljevih je živinorejska kmetija in reja živine temelji na doma pridelani krmi.
  • Tako piše v projektu za izgradnjo namakalnega sistema sadjarske kmetije Leskovar na Videžu pri Slovenski Bistrici.
  • Tokrat so se sadjarji v velikem številu zbrali na sadjarski kmetiji Franca Dolinarja v Pongracu pri Grižah.
  • Take plemenske mladice so dober genetski potencial za vsako prašičerejsko kmetijo.
  • Zaradi majhnega števila kmetij, ki bi zadovoljile kriterijem o razpoložljivi obdelovalni zemlji in hkrati polni zaposlenosti, je treba razmišljati o dodatni zaposlenosti na kmetiji izven prašičereje na marsikateri prašičerejski kmetiji.
  • Pri nas imamo manjšo kmetijo in redimo le nekaj govejih živali.
  • Za manjše kmetije, večinoma vezane na molžo mleka, pa je to lahko že usodno, saj bi brez pomoči težko preživele večja tržna nihanja.
  • Premestitev na hribovski Livor mu je po duši, čeprav je fara zaradi raztresenih zaselkov in samotnih kmetij naporna.
  • Tam je na samotni kmetiji ostala do svojega šestega leta, ko sta jo spet privedla v Ljubljano in vpisala v malo šolo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kot smo izvedeli, je Slovenija v razpravi predlagala, naj Bruselj finančno podpre izobraževanje mladih kmetov prevzemnikov kmetij.
  • Mladi sin Tone, prevzemnik kmetije, je leta 2000 kandidiral za mladega gospodarja leta, vendar se mu je naslov za las (zaradi treme) izmuznil.
  • To se dogaja tudi na podeželju in zato se vse prevečkrat zgodi, da bodoči naslednik ali gospodar kmetije ne dobi zakonskega partnerja.
  • Tako so pomagali pri kmečkih opravilih tudi na kmetiji pri Barboričevih, kjer so pred mesecem in pol v prometni nesreči izgubili gospodarja kmetije.
  • Svinjak ima štiri hlevčke, kar pove o številu živali in velikosti kmetije oziroma o njenem socialnem položaju.
  • V Velenju je bilo veliko objektov zgrajenih s samoprispevkom zaposlenih, kmetje pa so denar prispevali po velikosti kmetij.
  • Več zgledov ...
  • Zaradi podaljšanja pokojninske dobe in zvišane vstopne starosti utegne biti predvidena obvezna predaja kmetij nasledniku še bolj zamaknjena v prihodnost kot danes.
  • Namen ukrepa je spodbuditi predčasne predaje kmetij mlajšim prevzemnikom s ciljem pospešitve strukturnih in organizacijskih sprememb na kmetijah.
  • Mati je bila mnenja, da ima samo hčer, edinega otroka, zato bo po prevzemu kmetije ta skrbela za njo in njenega moža.
  • Mladi kmet bo kot pomoč za prevzem kmetije lahko dobil največ 3,9 milijona tolarjev.
  • Z reorganizacijo in prestrukturiranjem kmetij, ki vidijo perspektivo v pridelavi mleka, bi morali začeti že včeraj
  • Veliko pozornosti bi posvetila preskrbi s pitno vodo, na področju kmetijstva pa bi spodbujala prestrukturiranje kmetij in njihovo prilagajanje na razmere v EU.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Prepoved transporta živih živali je tako odpravljena, varnostni pas 20 km od farme v Diksmuideju je zmanjšan na polovico, dostop do kmetij, kjer redijo govedo, ovce, koze in prašiče, pa je dovoljen samo zaposlenim in domačinom, pa še ti morajo ob vstopu v hleve stopiti na preprogo, namočeno z razkužilom.
  • Gospodinja naj ima nasploh iz kuhinje dober pregled nad dvoriščem, uvozom in dostopom do kmetije.
  • Sira in skute ne ponujajo, kupci vedno najdejo pot do njihove kmetije na Taboru številka 2.
  • Pot do kmetije bo označena.
  • Redka priročna sankališča so tam, kjer cesto do kake hribovske kmetije splužijo, a ne posujejo.
  • Čaka jih še izgradnja ceste do kmetije, vendar so jih krajani dobro sprejeli, po svojih močeh pa pomaga tudi občina, kar je za dobro počut je bistvenega pomena.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK2 
  • Na Muti so odprli kmečko prodajalno, kjer bodo poslej naprodaj kulinarične dobrote s kozjaških kmetij, Mutčani pa so se odpravili na nočni pohod na Pernice.
  • Na Ptuju pripravljajo trinajsto razstavo dobrot s slovenskih kmetij.
  • Obiskovalci bodo lahko kupili zelenjavo, sadje, žita, sokove, kis in vino, skratka, živila, ki so označena z znamko Biodar, kar pomeni, da so pridelana v skladu s standardi Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, in pridelke s kmetij, ki so že najmanj dve leti preusmerjene v ekološko kmetovanje.
  • Ali je organizirana tudi prodaja pridelkov s teh ekoloških kmetij ?
  • Potrebnega je bilo veliko truda, zato pa danes kupci že vnaprej povprašujejo po izbranih izdelkih s kmetij.
  • Na ogled so dobrote in drugi izdelki s približno 20 kmetij iz ptujskega, škofjeloškega in belokranjskega območja ter okolice Goriških brd in Ljubljane.
  • Več zgledov ...
  • Zjutraj je na tržnico nosil mleko z Vogrinčeve kmetije, zvečer za kakšen dodaten dinar še ministriral.
  • Koroški govedorejci so prizadeti tudi zaradi manjše mlečnosti, poleg tega je v mleku z višinskih kmetij zaradi vročine preveč mikroorganizmov, zaradi česar mlekarne znižujejo ceno odkupa.
  • Letos naj bi za ugodna posojila in subvencije odrinila višinskim kmetijam okrog 5 milijonov tolarjev, za prevoz mleka s hribovskih kmetij v dolino pa k litru dodala 4 tolarje.
  • Iz Bavarske je zgodba o gospodinjah s kmetij, ki so postale tudi nekakšne turistične vodičke po svojih krajih.
  • V znanju in spretnostih pa se bodo pomerile tudi sobarice, gospodinje s turističnih kmetij ter učenci srednjih šol za gostinstvo in turizem.
  • Nekoč so bili najbolj želeni snubci fantje s trdno kmetijo, kasneje pa tisti s službo.
  • Davidu Kušniku, bistremu fantu z odročne pohorske kmetije, ki ima mišično distrofijo, so konec februarja izročili računalnik.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Skozi vse leto se srečujejo in dopolnjujejo svoje znanje na področju kulinarike, pomembna so tudi certifikatna izobraževanja članic za posamezne dopolnilne dejavnosti na kmetijah in udeležba na strokovnih ekskurzijah.
  • Osebe, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji po zakonu, ki ureja obrt, vložijo vlogo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in tem pravilnikom v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika; tem osebam k vlogi ni potrebno priložiti dokazila o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
  • Kljub neustrezni pravni urejenosti tega področja pa turizem na kmetijah postopoma le dobiva pravo podobo.
  • Turizem na kmetijah v Logarski dolini je mlade zadržal doma Zgornja savinjska dolina nima občin samo v zgornjem višinskem delu, pač pa sem sodijo tudi nižinske občine.
  • V Nemčiji pa še pred resnimi debatami v svetu kmetijskih ministrov EU o morebitnih spremembah SKP pred letom 2003 že preigravajo morebitno navezavo neposrednih plačil na površino in glavo živine na okoljske zahteve in pogoje gospodarjenja na kmetiji.
  • Anina mati je bila hudo bolna in je bila več let priklenjena na posteljo, zato je že kot otrok veliko pretrpela in se spoznala z gospodarjenjem na kmetiji.
  • Več zgledov ...
  • Z nestrpnostjo so ga pričakovali, saj so načrtovali številne investicije v kmetijska gospodarstva ter v gospodarsko diverzifikacijo na kmetijah.
  • Največ zanimanja je bilo za razpisano pomoč takoimenovane gospodarske diverzifikacije na kmetijah, za kar je bilo na voljo skupaj nekaj več kot 292 milijonov tolarjev, od tega dobrih 97 milijonov domačih in 195 milijonov tujih sredstev.
  • Na kmetiji so pitanci vseh starosti predvsem zaradi stalnega dohodka na kmetiji prek celega leta.
  • Dohodek na kmetijah seveda ni v pravem razmerju z vloženim trudom.
  • Vsekakor je namenjen tudi gospodarjem na kmetijah, ki si želijo izboljšati svoj dohodek ali se odločajo o bodoči proizvodni usmeritvi svoje kmetije.
  • Ugotovili so, da je v Sloveniji več kot polovica gospodarjev na kmetijah starejših od 55 let, več kot četrtina pa ima več kot 64 let.
  • Kmečkega življenja na svoji koži ni izkusila, saj je bila rojena leta 1968 v Zagorju, delo na kmetiji pa je spoznala kot otrok, ker je njena mama Marija doma z Dolenjske.
  • Ima namreč svojo računovodsko firmo z nekaj zaposlenimi in lahko verjamemo, da za delo na kmetiji zares ne ostane veliko časa.
  • V lanskem letu sta ji starša prepustila kmetijo, na kateri bo ob pomoči sedaj že odraslih sinov nadaljevala tradicijo sonaravnega kmetovanja na mešani kmetiji.
  • Vedno več rejcev drobnice se zanima za možnosti ekološkega kmetovanja na njihovi kmetiji.
  • Pred petimi leti so začeli gostiti šolske skupine, ki jim počitnice na kmetiji popestrijo s tečajem angleškega jezika.
  • Počitnice na kmetiji pa niso namenjene le najmlajšim, pač pa tudi odraslim iz različnih ustanov.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Turistična dejavnost lahko obsega največ 60 sedežev na izletniških kmetijah in vinotočih ter 10 sob in dodatna ležišča na kmetijah z nastanitvijo.
  • Poleg kampa imajo namreč tudi turistično kmetijo z nastanitvijo, ki je letos prejela znak dveh jabolk.
  • Ekskurzija nosilcev kmetij z dopolnilno dejavnostjo v provinco Verona.
  • Za regijo je značilno povečevanje kmetij z dopolnilno dejavnostjo in kmetij kot dopolnilne dejavnosti.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK6 
  • To so tudi menda edine štiri čiste kmetije v vasi, gospodarji drugih pa so si poleg kmetovanja našli še delo v bližini.
  • Pred nekaj meseci se je primožila na največjo kmetijo v vasi.
  • Stare kmetije v gorskih dolinah so spomenik trdoživosti, vztrajnosti in življenjske moči prebivalcev.
  • Posebno vrednost seveda imajo kmetije v dolinah ali na bolj ravnih predelih Haloz.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Kmetija Golob leži na nadmorski višini 1100 m, poseduje 10 ha travinja in 90 ha gozda.
  • Pod vami v majhni dolinici leži kmetija, obdana s pašnikom, na pašniku pa trop koz.
  • Kmetija sicer obsega štiri hektarje obdelovalnih površin in dva hektarja gozda.
  • Šeretova kmetija skupaj z gozdom obsega sedem hektarov zemlje.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Stojnškovi žive od kmetije, kolikor pač pridelajo, Damjan gre h kakšnemu sosedu kaj pomagat, veliko ne more, ker pravi, da je bolan.
  • Nemčiji naj bi prepovedali obnovo industrije in državo preoblikovali v poljedelsko državo, ki bi živela od malih in srednjih kmetij.
 • GLAGOL+s/z+SAMOSTALNIK2 
  • Izhaja s kmetije v Petelinju, se pa s kmetovanjem neposredno ne ukvarja.
  • Izhaja z večje kmetije v Moravcih, kjer pa je bilo deset otrok, od katerih sta dva umrla majhna, štirje pa že odrasli oziroma starejši, tako da so ostali še štirje.
  • Arbiterjeva prihaja s kmetije, kjer so usmerjeni v prirejo mleka, imajo lastnih sedem hektarjev, 19 pa jih imajo še v najemu.
  • Po njegovih besedah vse jagode, ki so na stojnicah, prihajajo z okoliških kmetij, s tako imenovane sadne ceste.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Veliko težje delo bodo imele svetovalke, če bodo hotele pomagati kmetijam, ki se šele odločajo za uvedbo takšne dejavnosti.
  • Država naj bi se lotila tudi odpravljanja dolgoročnih posledic suše in pomagala zadolženim perspektivnim kmetijam s podaljšanjem moratorija na odplačevanje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vsi bi radi dedovali kmetijo v naravi.
  • Le ob pogojih, ki jih določa ta zakon, lahko kmetijo deduje več dedičev.
  • Mož Stanislav je po teti podedoval kmetijo in kot pravi gospa Ljubica, je bila odločitev, kje živeti, povsem enostavna.
  • Po smrti Ivane je zaščiteno kmetijo podedoval in nadaljeval s kmetovanjem.
  • S skupnimi močmi torej obdelujejo kmetijo, ki se s ponosom pojavlja v rejskih krogih, saj je njihova čreda med najboljšimi v Sloveniji.
  • Dvoje moških rok veliko naredi, skoraj nemogoče pa je tako veliko kmetijo obdelovati ročno, zato sta v pogonu tudi oba traktorja, včasih tudi po deset ur, potem pa je spet na vrsti molzišče.
  • Več zgledov ...
  • Srečna sta, da je njuno kmetijo prevzel sin Tonček, ki sedaj z družino kmetuje na 22 hektarov veliki posesti.
  • Oče je želel, da se oženim in prevzamem kmetijo.
  • Ker je kupil ekološko kmetijo, se je takrat odločil in tudi svojo kmetijo začel preusmerjati v ekološko v rejo plemenskih svinj in v ekološko pridelavo krme in žit.
  • Izolska občina bi rada kupila kmetijo
  • Ko pa jima je Mari prepisala kmetijo, pod pogojem, da jo do njene smrti ne smeta prodati, sta začela računati.
  • Po dolgem prigovarjanju in prošnjah se je mati le podala, da sta z Lojzetom odšla na sodišče, kjer mu je prepisala hišo in malo kmetijo, sebi pa izgovorila obilen preužitek.
  • Komisija si je ogledala predlagane kmetije in se po tehtnih premislekih odločila za kmetijo Trobec.
  • Dan prej sem si lahko ogledala kmetijo, pripravila seznam vseh potrebščin ter načrt, kako si bom delo porazdelila.
  • Tam so nekoč živele štiri sestre, ki so kmetijo zapustile Jožetu Staniču, ker same niso imele potomcev.
  • Pričakovali ste, da bo mati kmetijo zapustila vam, a se je odločila za brata, ki je pred tem 15 let živel v tujini in se za kmetijo ni brigal.
  • Njun drugi sin Isaiah je pred sedmimi leti zaradi neuspešnega denarnega posla zapustil kmetijo in odšel v svet.
  • In če v prihodnosti ne bo urejena zakonodaja okrog dedovanja, se nam lahko zgodi, da bo veliko mladih zapustilo kmetije ter živelo od ostalih gospodarskih panog.
 • GLAGOL+za+SZB4 
  • Mama pa je prala in likala noše in skrbela za kmetijo, ko je pet Starešiničev odšlo na nastope.
  • Zdaj vsa družina s skupnimi močmi skrbi za lepo kmetijo v Selih blizu Ajdovca na Dolenjskem.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Skupaj z bratom Ivanom Pelcem brez strojev in ostalih mehanskih pripomočkov gospodarita na Prjolovi kmetiji v Vodrižu.
  • Mož ima dosti dela s svojo službo, poleg tega gospodari na kmetiji, zato jim pri gospodinjskih opravilih znatno pomaga tašča, ki ima veliko razumevanja za Ljudmilino delo.
 • kmetija v okolici  [x
  • Rezultati testov v referenčnem laboratoriju v Švici so namreč 20. novembra potrdili rezultate testov Nacionalnega veterinarskega inštituta, da je pet let stara krava slovenskega izvora s kmetije v okolici Gornjega Grada obolela za BSE.
  • Ogledali si bomo državno razstavo govedi rjave pasme v Švici kot tudi nekaj kmetij v okolici Lucerna.
 • kmetije in vinotoči
  • Turistična dejavnost lahko obsega največ 60 sedežev na izletniških kmetijah in vinotočih ter 10 sob in dodatna ležišča na kmetijah z nastanitvijo.
  • S sejmarji najbolje sodelujejo lastniki turističnih kmetij in vinotočev, utečeno je tudi sodelovanje z radgonsko šampanjsko kletjo.
Na vrh