WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
klavzula samostalnik
1 določba v pogodbi
v pravu
klavzula je pisna določba, ki opredeljuje specifično stvar v pogodbi ali omogoča izjemo
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Stanovanjski kredit z valutno klavzulo v evrih lahko odplačujete do 15 let.
  • Na voljo pa so tudi posojila z devizno klavzulo (D) po obrestni meri od 8 do 9 odstotkov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V pogodbah o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij so namreč vključene določbe glede konkurenčne klavzule.
  • Zato pa bo brez dvoma odprta bojna linija o določbah, ki urejajo konkurenčno klavzulo oziroma nezdružljivost funkcij.
  • April je torej mesec za razne vezave in blagajniške zapise z devizno klavzulo.
  • Kot že prejšnji mesec so bile tudi aprila naložbe z devizno klavzulo precej zanimive.
  • Primerjali smo donosa enomesečne vezave z nominalno obrestno mero in enomesečne vezave z devizno klavzulo.
  • S 15. marcem bodo uvedli življenjska zavarovanja z valutno klavzulo v evru.
  • Več zgledov ...
  • Takrat je pač bila dana garancija in takrat je solidarnostna klavzula postala del tega aranžmaja.
  • Slovenski državni zbor je slovenski pogajalski skupini na zaprti seji dal mandat, da sklene poseben sporazum s skupino komercialnih bank in Slovenijo odveže solidarnostne klavzule.
  • Vendar pa je uspela uveljaviti zaščitno klavzulo za omejitev nakupa v primeru resnih ali grozečih motenj na trgu nepremičnin.
  • Komisija lahko nedisciplinirani novinki po vstopu pokaže »rdeči karton«, kakor v bruseljski latovščini označujejo razglasitev zaščitne klavzule zaradi neizpolnjenih obveznosti.
  • Predvsem seveda posojilodajalci; v znesku 838 milijonov dolarjev je skritih tudi že omenjenih 152 milijonov dolarjev, povezanih z odškodninsko klavzulo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Po izkušnji stavke leta 1827 so ustrezne klavzule v najemniških pogodbah grozile udeležencem stavk z izgubo stanovanja.
  • Danes bi zlahka prilagodili vrednost kune, če ne bi bilo devizne klavzule v številnih posojilnih pogodbah.
  • Od prihodnjih članic zahteva tudi ustrezno izvajanje pravosodnih postopkov na osnovi pravnih okvirov EU in opozarja na zaščitno klavzulo v pristopni pogodbi, ki bo sankcionirala resne motnje na področju pravosodnega sodelovanja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Konstrukcija nastajanja bodoče iraške države že vsebuje nezapisano klavzulo o izključitvi kurdskih zahtev.
  • Glavni tržni inšpektor je pojasnil, da so pregledane kreditne pogodbe vsebovale splošno klavzulo o obstoju hipotekarnega zavarovanja, konkreten dogovor o hipoteki pa je bil sklenjen v obliki posebne listine.
  • Zdajšnji zakon o javnih naročilih ne opredeljuje, da mora vsaka pogodba o izbiri izvajalca oziroma dobavitelja vsebovati tudi tako imenovano protikorupcijsko klavzulo.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Za slovenske državljane pa bo veljala tudi preferenčna klavzula iz pogodbe o pristopu.
  • Za občinske funkcionarje velja konkurenčna klavzula : župan ne sme biti hkrati član občinskega sveta in podžupan.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • V takšni poročni pogodbi je navadno klavzula, ki določa, da poročno razmerje traja do vrnitve iz Meke.
  • Brazilec se z odločitvijo kluba ni preveč razburjal, saj je v njegovi pogodbi klavzula, ki določa, da morajo Katalonci poravnati vse finančne obveznosti.
  • V pogodbi akademije s televizijo ni klavzule, ki bi lahko zaradi zamika televizijski družbi odpovedala prenos.
  • Nove pogodbe proračunskih uporabnikov ne bi več smele vsebovati klavzul, ki bi povečevale vrednost plačil v skladu z inflacijo.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Imajo sicer dolgoročne pogodbe, a s klavzulo, da lahko ob dobri ponudbi odidejo.
  • Pred sezono sem podpisal novo pogodbo trikrat po eno leto, s klavzulo, da lahko ob ugodni ponudbi iz tujine zapustim klub.
  • Tržaška zavarovalnica je zahtevala izjemo in v pogodbi z muzejem je zapisana klavzula, da mora seznam ostati tajen.
Na vrh
 
konkurenčna klavzula
določba, ki zaposlenega v novem podjetju zavezuje k zvestobi in varovanju podatkov iz bivšega podjetja
podjetništvo
 • V pogodbah o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij so namreč vključene določbe glede konkurenčne klavzule.
 • Zato pa bo brez dvoma odprta bojna linija o določbah, ki urejajo konkurenčno klavzulo oziroma nezdružljivost funkcij.
devizna klavzula
finance; bančništvo
 • April je torej mesec za razne vezave in blagajniške zapise z devizno klavzulo.
 • Kot že prejšnji mesec so bile tudi aprila naložbe z devizno klavzulo precej zanimive.
 • Primerjali smo donosa enomesečne vezave z nominalno obrestno mero in enomesečne vezave z devizno klavzulo.