WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kitica samostalnik
1 enota pesmi sestavljena iz dveh ali več vrstic
 • ŠTEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V tretji kitici pa se vsa stvar zaostri: V sovražnike našega rodu naj trešči grom!
  • Vsi vemo, da se na vseh državnih slovesnostih pojeta prva in sedma kitica iste pesmi.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Prepoznal je glas slavne bolgarske pevke in je še sam pritegnil nekaj kitic.
  • Pesem, ki ima kar nekaj kitic, je postala belovodska himna, ki so jo krajani vzeli »za svojo«, domači cerkveni pevski zbor pa jo odlično zapoje.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Oblika štirivrstična kitica v (nadštevilnem) petstopičnem jambu in z različno razporejenimi rimami, ne več prosti verz.
  • Poet vztraja pri klasičnih oblikah, pri tercini, sestini, oktavi, rimi, pri jambskem enajstercu in pri pravilni štirivrstični kitici.
  • To šteje 14.244 verzov, in to italijanskih enajstercev, razporejenih v trivrstične kitice.
  • Značilna trivrstična kitica s sedemnajstimi zlogi, po pet v prvi in tretji ter s sedmimi v drugem verzu, je našla marsikaterega prijatelja med slovenskimi literati, ki so to pesniško obliko prenesli na slovenski Parnas.
  • V zadnji kitici te pesmi Pismo iz Venezuele ste si štiri vrstice sposodili iz pesmi En hud pesjan je živel iz povesti Erazem in potepuh.
  • Le v zadnjih dveh kiticah Bojnih ritmov I so ostre cezure, daktilsko trohejski verz je namreč razlomljen na tri nove.
  • Več zgledov ...
  • V delu, ki ga sestavlja več kot 2300 rimanih štirivrstičnih kitic, so uporabljene številne pripovedne tehnike ustnega izročila in pesniške tradicije.
  • Izraža ga v čistih tradicionalnih oblikah klasičnega pesniškega izročila, v rimanih kiticah in izbranem pesniškem jeziku, ki pa ga v novejših pesmih uporablja prav tako skrbno tudi v svobodnem verzu, meni urednik Aleksander Zorn.
  • Zlasti zanimiv je muvašah, saj se kakih petdeset tovrstnih pesmi konča s hardžo (z envoijem ali sklepno kitico ), ki je v celoti ali delno napisana v zgodnjem španskem narečju.
  • V Zvončekih se sentimentalna, idealizacijska naravnanost do otroštva izrazito kaže v sklepni kitici pesmi Skoraj:
  • Tudi »Mehurčki« so, če izvzamemo uvodno kitico, tridelni; kitice so tu v povedih in ločilih grajene do potankosti enako.
  • Uvodna kitica je »prepletena« z asonančnimi sozvočji.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tako se glasi prva kitica pesmi Jožeta Križančiča, ki jo je dal natisniti na ovojnici svoje knjige Nad breznom.
  • »Lejtale do črne vrane / pa de spadno prvi snejg / komi de ravnica bejla / čina de ostala slejd«, se glasi kitica naslovne pesmi v prekmurskem narečju.
  • Tako je napisal pesem z naslovom Akrobat, katere prva kitica gre takole: "Ljubezen je kot vrv, ki razpne jo akrobat, če nisi v dobri formi, ti hitro zlomi vrat.
  • Kako že gre druga kitica ?
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ko zapojemo prvo kitico, izročimo voščilo slavljencu.
  • Otroci se postavijo v vrsto, nasproti pa jim stoji vodja igre, ki zapoje prvo kitico pesmi.
  • Vittoria je kitico prebrala dvakrat in umolknila, kako da bi hotela, da starodavne besede izzvenijo po svoje.
  • Preberimo prvo kitico Prešernove pesmi Slovo od mladosti in nekaj Schillerjevih verzov.
  • Do večera smo se vsi skupaj z muko naučili še kitico ali dve iz Prešernove pesmi.
  • Pesmico se naučiva postopoma, vsak dan eno kitico, zadnji dan pa vadiva celotno.
  • Več zgledov ...
  • Ideja se porodi v hipu, takoj napišem kitico ali dve, nakar se klobčič odvija.
  • Ljubil je dve dekleti, Lili in Marleen, bil je tesnoben in na košček papirja je napisal prve tri kitice znamenite pesmi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pogovor ob sobotnem močnem sneženju na Ribniškem je Frančiška je sklenila z nekaj kitic pesmi o Mladem pastirčku.
  • Kitice pesmi z motivi iz vaškega življenja skoraj redno presenetijo z elegičnim preobratom ali pa z rezko razpoloženjsko - spoznavno antitezo (Snubači, Ženitovanjska pesem, Mislil sem na prošle dni).
  • To je ena izmed petih kitic himne K -50, ki jo bodo kmalu uglasbili Prifarski muzikanti.
  • Kljub izrecni obljubi, da bosta slovenski in nemški zbor zapela eno kitico himne v nemščini in drugo v slovenščini, je nemški zbor slovenskega enostavno preglasil, in to tako pred petimi leti, ko so Slovenci prvič sodelovali na tej proslavi, kot minuli ponedeljek.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Prisluhnimo pretanjeni izpovedi ene same kitice iz pesmi Materi, ki pričara ne le lepoto te dežele pač pa tudi žlahtnost, trpkost in trdnost njenih ljudi:
  • Kot primer vzemimo prvo kitico iz Schillerjeve pesmi Der Graf von Habsburg in jo primerjajmo s prevodom Koseskega:
 • Verz in kitica.
  • Svet, ki ga tkejo verzi in kitice te pesniške knjige, je svet ljubezni, tega tako znanega in tako krhkega čustva.
  • Sicer pa sta se v tridesetih letih v pesem vrnila enakomernejša kitica in verz, ki motiv bolj zbrano pripovedujeta, kakor ga eksplozivno izpovedujeta.
 • Verz in refren.
  • Še enkrat ponavljam, da ne iščem, ampak da pride, recimo povezava med kitico in refrenom.
  • In to čeprav sta obe skladbi tlakovani z vokalom, ki standardno loči kitice in refrene.
Na vrh
 
2 manjšalnica od kita
 •  
  • Imel je skrajno urejeno pričesko, spleteno v drobne kitice, na vratu, rokah in nogah pa doma izdelane okraske v živih barvah iz drobnih in raznobarvnih steklenih koščkov.
  • Otrokom v tem muzeju ni nikoli dolgčas, saj lahko pod vodstvom mentorjev sami pečejo kruh v črni kuhinji muzejske hiše, pletejo kitice iz ličja, oblikujejo rože iz krep papirja, ali pa si med obiskom pri kovaču izdelajo žebelj za spomin.
Na vrh
 
majska kitica
poganjek
 • Če je preveč nastavka, je koristno opraviti rahlo intervencijo tik pred cvetenjem v fazi balona, ko izrežemo nekaj majskih kitic ali rodnih šib.
 • Skrbeti moramo, da imamo dovolj enoletnega lesa, majskih kitic ter cvetnih rozet, na katerih dobimo rodnost.
privoščiti si kitico / odspati kitico
privoščiti si popoldanski dremež 
 • Moj oče se je pozno popoldne prikazal na kosilu in po njem si je ob kavi in časopisu na kavču privoščil nekaj kitic.
 • Potem pa na levi bok in odspati še kakšno kitico ali dve.