WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
karikirati glagol
1 prikazati na smešen način; popačiti
če ČLOVEK karikira ČLOVEKA ali SITUACIJO, s pripovedovanjem, igranjem ali risanjem pretirano ali popačeno prikaže njegove značilnosti in tako doseže navadno smešen učinek
  • kdo karikira
  • kdo/kaj karikira koga/kaj
  • kdo karikira koga/kaj s čim
  • kdo karikira koga/kaj v čem
  • kdo/kaj karikira koga/kaj do česa
  KDO/KAJ
   
  • Tako bo naša univerza postala, če malo karikiram, neke vrste pomožna šola za reveže in mentalno ne popolnoma razvite.
  • Pri tem lahko avtorji komedijske dramske literature celo pretiravajo in karikirajo, ko svoje junake postavljajo v razmerja do malenkostnih, drobnjakarskih, nepomembnih ali celo absurdnih reči.
  • "Pri portretu ločim dve vrsti, eni so tisti, ki portretirančeve značilnosti karikirajo, pri drugih gre za častno predstavitev."
  • Sprva še dovolj razgibana in razplastena črna komedija, ki svoje like blago karikira in jim obenem priznava legitimnost njihovih stališč, začenja sčasoma tudi vse bolj opazno podlegati gostobesednosti predloge, tako da dogajanje, še zlasti v zadnji tretjini, vse bolj zastaja, prav tako pa se uprizoritev pretirano oklepa drastičnih rešitev, denimo v finalu, ki stavi na odvečno uporabo umetne krvi.
  • Hudobni sestri Clorindo in Tisbo sta do prave mere karikirali Nicole Tibbles in Leah-Marian Jones.
  • Kosmač osebe včasih tudi nekoliko karikira z robatimi in smešnimi govornimi značilnicami/stalnicami.
  • Recimo Italijani točno povedo, da je na jugu italije še vedno delno arabska miselnost in to karikirajo z vici, kot na primer, da je Neapelj najbolj severno afriško mesto.
  • Mednje sodita tudi absurdni enodejanki, »naturalistična komedija« Jacques ali podrejenost in njeno nadaljevanje Prihodnost je v jajcih ali Kaj vse je treba za en svet, ki ju je Ionesco napisal v obdobju med nastankom njegovih morda najbolj znanih iger Plešasta pevka (1950) in Inštrukcija (1951); v obeh karikira malomeščanstvo, njegove navade in konformizem ter smeši družino kot osnovno celico družbe, njene pritiske na posameznika, predvsem pa obravnava temo spolne podrejenosti in razplojevanja, ki je povezano izključno z reprodukcijo vrste.
  • Več zgledov ...
  • Najbolj vznemirljiv razstavni eksponat je gotovo popolna serija jedkanic Los Caprichos iz leta 1799, ki vsebuje 80 jedkanic, v katerih Goya karikira človeško neumnost in šibkost, obenem pa je v njej zavzel precej kritično in satirično stališče tudi do vladarja in plemstva.
  • Njegova izjava v Cankarjevem domu, da je pravi ateist tisti, ki umrlega očeta zlekne in vrže v kanto, srhljivo spominja na ruskega avantgardista in futurističnega umetnika Daniila Harmsa, ki je realnost razgaljal in karikiral do absurda.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Malce sicer karikiram, a dosti drugače ni bilo.
  • In če se ozremo še na seznam obiskov zunanjega ministra, gotovo najbolj poklicanega za to, da je, če nekoliko karikiramo, nenehno na poti, je seznam letošnjih poti impozanten.
  • Tisti, ki ga bodo zalotili s ščepcem marihuane, bo prav tako končal pred sodniki kot tisti, ki ga bodo odkrili pri trgovini s kokainom, malo karikirajo Finijev zakonski predlog.
  • Ampak bojim se pa tega, da bi mi v želji po tem, malo bom nalašč karikiral, da bi bili evropski, da bi bili moderni, pravzaprav v Sloveniji naredili ameriško šolo ali pa francosko šolo ali pa ne vem kakšno.
  • S takšnimi radikalnimi primerjavami ob dejstvu, da so vse opcije odprte, želim jasno karikirati resnost položaja, v katerem se lahko znajde Slovenija, pravi minister Grizold.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Karikaturisti zelo pretiravajo in karikirajo, kar je lahko pozitivno ali negativno.
  • Njegov pristop h gledališču, ki spretno ironizira in karikira nacionalistične motive, dolgo ni našel svojega mesta na hrvaškem gledališkem prizorišču.
  • Gore Verbinski karikira in poveličuje mit gusarskega filma, v tem se razgibana pomorska pustolovščina približa obema novima filmskima upodobitvama Mumije, vendar v očiščeni, otrokom primerni verziji.
  • Vendar se mi zdi sporno, da tak pogled še dodatno poudarjajo in karikirajo na tak način, kot je to prikazano v nadaljevanki.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ko sociolog danes napiše novo knjigo, če smemo nekoliko karikirati, si navadno prizadeva najprej ovreči tisto, kar so njegovi predhodniki napisali pred njim, in zatem poskuša na ruševinah starega zgraditi novo, svoje.
  • Nadar je fotografiral vse, ki jih je nameraval karikirati, tudi ilustratorja Gustava Doréja in pesnika Charlesa Baudelaira.
  • Poskušal sem le karikirati izračun mesečnih anuitet, ki jih najemojemalec odšteje od mesečnih prihodkov.
Na vrh