WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kapnik samostalnik
1 tvorba v podzemni jami
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ponekod visijo kapniki, drugod kaplja s stropa.
  • Kapniki v splošnem rastejo zelo počasi, v povprečju nekaj milimetrov v 100 letih.
  • Strop so krasili majhni kapniki, nekaj mogočnih je bilo žal uničenih.
  • Bodo v rudniku nekoč zrasli kapniki, ki bi jih lahko kazali turistom?
  • V rudniku že nastajajo kapniki, ampak so še čisto majhni.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Domačini opažajo, da izletniki in turisti, ki obiskujejo Kobilno jamo, lomijo kapnike.
  • Leta so v Krško jamo nenadzorovano hodili ljudje, lomili kapnike, odnašali človeške ribice.
  • V jami so občudovali kapnike zanimivih oblik, ki so jih skozi stoletja ustvarjale padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki.
  • Jama sicer ni zelo velika, ima pa kapnike in jamske prebivalce netopirje.
  • Jama nima veliko kapnikov, je dokaj izropana, saje po stenah in vonj po dimu spominjata na stare čase, ko so se sem zatekali domačini pred Turki, še bolj pa na novejši čas, ko so domače družbe v prijetnem hladu tudi rade kaj vrgle na "roštilj".
  • Pri obilnih padavinah se je njihovo bogastvo še večalo, tako da lahko vidiš v jami drobne in velike kapnike.
  • Več zgledov ...
  • Po hodnikih ni videti sige in kapnikov, ki bi lahko zaprli pot, kar jim je olajšalo delo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nedaleč stran je pod vrhom Oble glave na višini 2100 metrov izredno zanimiva Ledena pečina, kjer lahko sredi poletja občudujete ledene kapnike.
  • Največja znamenitost Snežne jame pa je gotovo velika ledena dvorana, okrašena s prekrasnimi ledenimi kapniki.
  • To podobo dopolnjujejo razpadajoče in aktivne sigaste tvorbe: stalaktiti, stalagmiti, mogočni, tudi do 21 m visoki stebri, baldahini, sigaste ponvice, kijasti kapniki iz jamskega mleka malgonita ter drugo jamsko okrasje.
  • Otroci bodo na vijugasti poti sredi dvorane iskali risarske motive med čudovitimi visečimi kapniki.
  • V njej je množica čudovitih kapnikov, ogromne dvorane in orjaška brezna in še veliko neraziskanih delov.
  • Kot zanimivost naj navedem, da je bil ob potresu poškodovan eden najlepših kapnikov (8 - metrski stalagmit pri bazenu s človeškimi ribicami) v Postojnski jami.
  • Več zgledov ...
  • Na južni strani Tolstega vrha (1077 m) je podzemska jama Štubernica z lepimi kapniki.
  • Počrnele kapnike in sajasta tla zelo počasi spira vlaga in briše sledove obiskov pred stoletji.
 • PRIDEVNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Drugi rov, dolg približno 14 metrov, pa je starejšega nastanka in je bogat s kapniki.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Med trajne vodne jame v Udinborštu spadajo: Velika Lebinca, dolga 400 m s podzemeljskim izvirom, Mala Lebinca, Arnešova luknja z izvirom in dvema dvoranama s kapniki (dolžina 815 m), Dopulnek (ali jama pri Zadragi), ki ima prav tako izvir ter Dacarjevo in Hišarjevo brezno.
  • Ilustrator nariše podzemno jamo s kapniki, na levi naj bo narisan vlakec z otroki, z vzgojiteljicami in voznikom, na desni naj bo bolj temno.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Kapniki so namreč zelo krhki, jama pa je premajhna za masovne obiske.
 •  [x metrov visok kapnik
  • V tem izjemnem podzemskem svetu, katerega najgloblji del je 700 metrov pod površjem in v katerem se skriva tudi najvišji stalaktit celotnega jamskega kompleksa, je tudi kar 40 metrov visoki kapnik, ki so ga imenovali Damoklejev meč.
 • siga in kapniki
  • Domačini so kopali tudi sigo in kapnike, kar je bil nekoč dobrodošel dodaten krajcar za skromne domače zaslužke.
 • zavese in kapniki
  • Ali so to kapniški stebri, zavese in kapniki ali v času okamenele pravljice?
  • Obisk jame nas razveseli z obilico jamskih okraskov in podzemnih umetnij, kamnitih zaves in kapnikov različnih oblik, slapov, brzic in številnih jezerc in kotanjic.
Na vrh