WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kanalščina samostalnik
1 pristojbina za odvajanje odpadnih komunalnih vod
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Cene kanalščine, ki se že tri leta ni podražila, naj bi zviševali postopoma do konca leta.
  • Številni občani tržiške občine pa so bili januarja letos presenečeni in ogorčeni, ker so v obračun komunalnih storitev zajeli plačilo kanalščine tudi tistim, ki sploh še niso priključeni na omrežje javne kanalizacije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ker pa v občinskem proračunu ni dovolj denarja, so v občini uvedli prispevek za kanalščino, ki znaša 1,40 evra od porabljenega kubičnega metra vode.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pred leti smo plačevali samo vodo, zdaj še kanalščino.
  • Posebej smo plačevali vso elektriko, ogrevanje, kanalščino, odvoz smeti, vodo …
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Z novim letom se bo vnovič podražila kanalščina, tokrat povprečno za 9,36 odstotka.
 • kanalščina in čiščenje odpadnih voda
  • »Cene pitne vode, kanalščin in čiščenj odpadnih voda se bodo povišale,« so sklenili na mestnem svetu MO Celje.
  • Upravljalec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo cen kanalščine in čiščenja komunalnih odpadnih voda v javnih sredstvih obveščanja.
 •  [vodarina, voda in kanalščina
  • Vodarina in kanalščina sta izvirna prihodka občine in jo določa občina, vodni prispevek in takso za obremenjevanje voda pa določi država.
  • Tudi v Sloveniji je pričakovati krepko rast cen vode in kanalščine ter s tem potrebo po učinkovitem varčevanju z vodo.
Na vrh