WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kadilnica samostalnik
1 prostor za kajenje
ločen prostor, zlasti v javnih ustanovah in lokalih, namenjen kajenju 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na zdravstvenem ministrstvu velja popolna prepoved kajenja, o posebni kadilnici pa ne razmišljajo.
  • Malta in Italija ob enaki prepovedi dovoljujeta posebne kadilnice, kjer ne strežejo hrane in pijače in morajo biti urejene tako, da dim ne prodira v druge prostore.
  • O ureditvi posebnih kadilnic ne razmišljajo, saj vanje ne bo dovoljeno prinašati pijače.
  • Za zaposlene delavce je urejena kadilnica v 2. nadstropju Mestne hiše, na vidnih mestih pa je javno označena prepoved kajenja.
  • Toda v naslednji alineji že dopušča kajenje na primer v posebej za to določenih hotelskih sobah, v javnih ali delovnih prostorih pa v posebej urejenih kadilnicah, iz katerih pretok dima v druge prostore ni mogoč.
  • Toplo je bilo v prijetni gostilnici z lepo urejeno kadilnico, da se nam prav nič ni mudilo nazaj na mraz.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prav tako menijo, da bi morala policija poostriti nadzor nad izvajanjem zakona in dobiti pooblastila za izrekanje kazni, ter nasprotujejo uvedbi kadilnic.
  • Po mnenju inšpektorjev večina gostincev ne razmišlja o uvedbi kadilnic.
  • Narekoval je obvezna opozorila na tobačnih izdelkih, omejitev količine nikotina in katrana v cigaretah, uvedbo kadilnic v podjetjih ter ločitev prostora za kadilce in nekadilce v gostinskih lokalih.
  • Rešitve, razen postavitve kadilnice v lokal, ne poznam (morda pridejo v poštev še plinski grelniki na prostem).
  • Gostinci nad postavitvijo kadilnic niso navdušeni, v prvih nekaj tednih že opažajo upad prometa.
  • Kot kaže, se večina gostincev ne bo odločila za postavitev kadilnic, saj se jim zdi predraga in neprijazna do gostov.
  • Več zgledov ...
  • Na inšpektoratu za delo pri inšpekcijskih nadzorih niso zaznali, da bi imeli delodajalci pri uvajanju kadilnic posebne težave.
  • Zdaj bo eno izmed temeljnih vprašanj, koliko se bodo za uvajanje kadilnic odločali tako lastniki lokalov kot delodajalci; ena namreč stane približno dva milijona tolarjev.
  • O tem, kako poteka uvajanje kadilnic v podjetjih, smo povprašali tudi Lek, Gorenje in Abanko.
  • Podjetja bodo lahko stroške, povezane z ureditvijo kadilnic, uveljavljala kot davčno priznane odhodke.
  • V obnovo velike in male dvorane v državnem zboru, ki bo predvidoma končana na začetku novembra, je vključena tudi ureditev kadilnice.
  • O ureditvi posebnih kadilnic ne razmišljajo, saj vanje ne bo dovoljeno prinašati pijače.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V kotičku terase, ki je gledala na vzhod, sem si uredila kadilnico v naravi.
  • Ker v domu ni dovoljeno kaditi v sobah, smo moškim na koncu hodniku uredili kadilnico.
  • Svojim zaposlenim so v skladu s predpisi uredili kadilnico v kletnih prostorih poslovne stavbe.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tam so v posebnih kadilnicah kadili iz lončenih pip, ki so jih prinesli iz Amerike.
  • No, končalo se je tako, da so nikotinski zasvojenci kadili v kadilnicah, zrak v operni hiši pa je ostal čist in zdrav kot je zahteval direktor.
  • Ali bodo smeli zaposleni kaditi v kadilnicah kot jih imajo nekatera podjetja (preurejene pisarne)?
  • Prostor za kajenje na moški strani so takrat ravno belili, zato so se moški zadrževali v kadilnici na ženski strani.
  • Dolgolasi glasbenik se je z družbo zadrževal v kadilnici, kjer je veselo puhal cigaretni dim, zraven pa vneto klepetal s priznanim slikarjem Anžetom Gallusom Petelinom.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kot smo poročali, ima ministrstvo za zdravje zdaj mesec dni časa, da določi podrobnejše pogoje za kadilnice.
  • Približno mesec dni, dokler ne bo minister določil podrobnejših pogojev za kadilnice, se bodo smeli kadilci predajati svoji razvadi le še v lokalih, ki imajo odprt vrt, in pred vhodom v svoje podjetje.
  • Ko bodo znani podrobnejši tehnični pogoji za kadilnice, se bomo odločili o njihovi morebitni ureditvi, trenutno preverjanje pri zaposlenih namreč ne kaže posebne potrebe po tem, saj so se za to izrekli le v treh delovnih sredinah.
 •  [prinesti si, odnesti si pijačo v kadilnico
  • Pri sprejemanju novele naj bi se zavzemali, da bi uvedli najmanj enoletno prehodno obdobje, v katerem bi gostom dovolili, da si lahko prinesejo pijačo v kadilnico.
  • Med več kot 2.500 člani sekcije je velika večina gostincev, ki nudijo hrano, večina med njimi pa doslej ni bila izrazito odklonilna do zakona, čeprav tudi ti terjajo omilitev nekaterih določil, kot je na primer možnost, da si gost sam odnese pijačo v kadilnico, da se ponovno prevetrijo in omilijo določila, kaj je odprta in kaj zaprta terasa itd.
Na vrh
 
2 posoda za kadilo
posoda za kadilo, ki se uporablja pri verskih obredih 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Veliko redkeje so se do današnjih dni ohranili liturgični predmeti, kot je bronasta kadilnica s Šentjurskega hriba nad Tržiščem.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Medtem ko so drugim gostom postregli s slastnimi dobrotami, je on dobil hrano bogov - kadilnico s kadilom .
  • Bili smo navzoči tudi pri zažiganju kadila ali kot tam pravijo “butafuego”, ko izpod kupole zaženejo pod obokom cerkve ogromno kadilnico s kadilom, običajno ob koncu slovesne maše.
  • grof Apponyi, denimo, je prijateljem podarjal »majhne kadilnice z dišečo pastilo iz mete in kamilice
Na vrh