WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
jedrn pridevnik
1 o celičnem jedru
genetika
jedrna SNOV se nahaja v celičnem jedru
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Analiza jedrne DNK omogoča le preverjanje bližnjih sorodnikov, kot je povezava starši otroci.
  • Poleg jedrne DNA pa je v celicah zunaj jedra mitohondrijska DNA, ki je za forenzične preiskave sicer pomembna, je pa v omenjenem laboratoriju še ne delajo.
  • Celice, ki imajo kromosome v jedru - in ti so z jedrno membrano ločeni od preostanka celične vsebine -, imenujemo evkarionti.
  • Folna kislina sodi v skupino vitaminov B - komleksa in sodeluje pri nastajanju jedrnih kislin RNK in DNK, torej pri rasti novih celic.
  • V jajčni celici jedro spermija razpade in jedrna vsebina kromatin (DNK, proteini) se razprši.
  • Ali natančneje, njihova bistvena, jedrna snov, torej DNA, se ne stara, citoplazma pa v nekem smislu vendarle se.
  • Več zgledov ...
  • RNK se nato odcepi od DNK in preide skozi poro jedrnega ovoja v citoplazmo (slika 4-4).
  • Zarodek, ki vsebuje samo jedrne gene človeka, ki je dal jedro, po nekaj dneh vsadimo v maternico ženske, da ga donosi in rodi.
  • Mmejoza - proces dveh zaporednih jedrnih delitev pri tvorbi zarodnih celic, pri katerem se dogodita rekombinacija genov in redukcija števila kromosomov iz podvojenega, diploidnega števila, na polovično, haploidno;
Na vrh
 
1.1 o atomskem jedru
jedrni DELEC se nahaja v atomskem jedru
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tudi jedrni delci, protoni in nevtroni v atomskem jedru, se neprestano gibljejo.
  • Iz jedrnih delcev medzvezdne snovi naj bi kasneje nastala zvezda.
Na vrh
1.2 ki je na sredini česa; središčni
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ključna piramida Grintovcev kot jedrnega dela Kamniških in Savinjskih Alp pomeni izziv prvaka.
  • Lupine, ki so polne hranil, in meso plodov, ki v sadežu varuje jedrno snov s peškami, se v človeškem organizmu razgradijo v preventivne zdravilne snovi.
Na vrh
2 glaven; osnoven
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Jedrna skupina strokovnjakov sicer je, vendar bomo usposabljali tudi prostovoljce, ki so ponavadi svojci ali prijatelji naših članov.
  • Poleg tega ni jasno, za kaj si bo prizadevala jedrna skupina, ki jo sestavljajo »ustanovne članice«; se pravi Nemčija, Francija, Luksemburg, Belgija, Nizozemska in Italija.
  • S tako zasnovano vsebinsko obravnavo učitelj omogoči prehod k osrednjemu, jedrnemu delu učne enote.
  • Poiščemo jedrne dele besedila, jih oštevilčimo in izpišemo.
  • V STO imajo tri jedrne programe, to so stroji, namenski program in valji, iz teh programov naj bi nastala samostojna podjetja, ki bodo sama vzpostavljala odnos do bodočih kupcev ali sovlagateljev.
  • Jedrno območje južnoafriškega razvoja se je zato pomaknilo v notranjost.
  • Več zgledov ...
  • Sam se bom osredotočil predvsem na avtomobilsko, tj. jedrno področje koncernove dejavnosti,« je Marchionne poudaril ob prvi konferenci po torkovem imenovanju.
  • V tem delovnem zvezku so zbrani poskusi iz jedrnih vsebinskih sklopov anorganske in organske kemije.
  • - poznati definicije pojmov jedrnih vsebin;
  • Sicer pa so jedrne družbe Slovenskih železarn v prvem četrtletju prodale za 15,44 milijarde tolarjev izdelkov in za osem odstotkov presegle načrtovano prodajo.
  • Ker Armature ne sodijo v jedrne družbe koncerna, jo bodo prodali.
  • STO sodi med štiri jedrna podjetja sistema Slovenske železarne, ki bodo do konca prihodnjega leta dobila nove lastnike.
  • Vavra (1992, 74) razlikuje med tremi vrstami storitev ali izdelkov: jedrna storitev, pospeševalne storitve ali izdelki ter podporne storitve ali izdelki.
  • Drugo možnost pa vidim v dinamični modernizaciji najuspešnejših slovenskih podjetij - to je v razširitvi njihovih jedrnih tehnologij.
  • Prosite ga, naj si vzame nekaj časa za pogovor o tistem, kar je vaš jedrni problem.
Na vrh
 
jedrna (telesna) temperatura
temperatura v sredini telesa, ne na njegovi površini
 • Mnogi veliki vretenčarji vzdržujejo viš jo jedrno (globoko telesno) temperaturo od temperature možganov, ki se hladijo s posebnim mehanizmom izmenjave toplote.
 • Ko stopimo iz banje, se nam jedrna telesna temperatura, ki se je v topli vodi zvišala, nenadoma zniža; delovanje srca in dihanje se upočasnita.
jedrna družina
družina, ki jo sestavljajo mati, oče in njuni otroci
 • V slovenski jedrnih družinah še vedno v 95, 7 odstotka družin vsa gospodinjska opravila postorijo ženske, v 1,8 odstotka zgolj moški in samo v 2,5 odstotka so te obveznosti enakomerno porazdeljene med moškega in žensko.
 • Slavko Gaber je opozarjal, da se v parlamentu vedno govori politično, vendar če se že govori o stroki, potem v sodobni sociologiji prevladuje spoznanje, da jedrna družina ni edina ustrezna oblika družine.