WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
jazzovsko prislov
1 v jazzovskem slogu
  • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
    • Program so sestavljala skladateljeva večinoma lahkotna, jazzovsko obarvana glasbena dela.
    • Zadnje minute festivala je v njem nastopila tudi jazzovsko usmerjena avstralska skupina Mara.
Na vrh