WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
humanitaren pridevnik
1 človekoljuben
humanitarna ORGANIZACIJA ali DEJAVNOST se ukvarja z organizacijo pomoči ljudem |ali| humanitarni PRISPEVKI so namenjeni pomoči ljudem, ki se znajdejo v hudi stiski zaradi vojaških spopadov, naravnih nesreč ali revščine
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Urad si ob pomoči humanitarnih organizacij prizadeva pomagati najbolj ogroženim, zlasti ostarelim, bolnim in materam z otroki.
  • V humanitarni dejavnosti so se združili zato, ker jim je v življenju uspelo in ker želijo v teh časih, ko se vsi zapirajo vase, storiti nekaj dobrega za sočloveka.
  • Tistim v Posočju, ki so lani dobili pomoč bodisi prek Karitasa, Rdečega križa Slovenije ali druge humanitarne ustanove bodisi kot državno pomoč za obnovo objektov, teh prejemkov ni treba vnesti v dohodninsko napoved.
  • Ko je usahnila mednarodna humanitarna pomoč, so ostali glede virov preživljanja prepuščeni bolj ali manj samim sebi.
  • Svoje delo bodo še naprej usmerjali zlasti v različne oblike humanitarne pomoči upokojencem in tudi v družabno življenje društev.
  • Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v letnem poročilu zapisala, da vojaškega posredovanja v Iraku ne moremo označiti za humanitarno intervencijo, saj v času napada ali neposredno pred njim ni bilo takšnih kršitev človekovih pravic, ki bi upravičile invazijo.
  • Več zgledov ...
  • Glavni namen vaje je bil izuriti enote za mirovne humanitarne operacije in za usklajevanje nalog z drugimi vojskami.
  • Humanitarne pošiljke naj bi s hrano in pitno vodo preskrbele okrog 20 milijonov ljudi.
  • V želji, da bi posnel film o beguncih, se je pridružil humanitarni misiji Združenih narodov, ki se je odpravila v mračne predele zairske džungle.
  • Na Jesenicah so krvodajalce prijazno sprejeli in se jim zahvalili za njihovo enkratno humanitarno gesto, kajti tako kot drugod po Sloveniji tudi na Jesenicah manjka krvodajalcev.
  • V kranjskem humanitarnem društvu so veseli, da so lahko majhni, kot so, pomagali precejšnjemu številu pomoči potrebnim otrokom.
  • Sedemkratni svetovni prvak v formuli ena je v minulih letih pokazal veliko razumevanja za ljudi v stiski in je bil vselej zelo aktiven na humanitarnem področju.
  • Vsi, ki nam pomagajo, se namreč zavedajo, da na bazarju na poseben način s skupnimi močmi predstavljamo države, iz katerih prihajamo, predvsem pa opravimo humanitarno poslanstvo.
  • Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je za svoje člane odbora ter aktiviste v znak zahvale za njihovo humanitarno delo tudi letos pripravilo prednovoletno srečanje, tokrat kulturno obarvano.
  • Dijaki so pokazali, da prostovoljno socialno delo ni le humanitarno dejanje, temveč za mlade tudi privlačno in vzgojno delo.
  • Prvi humanitarni konvoj, ki ga je za kosovske Albance namenila Slovenija, je peljal moko, testenine, olje, ribje pločevinke in riž v Makedonijo.
  • Prebivalci Posočja so seveda hvaležni tudi za humanitarne prispevke posameznikov in podjetij, s pomočjo katerih bodo hitreje in lažje obnovili domove.
  • Zaradi zaostrenih razmer v Pakistanu je delo humanitarnih delavcev tam močno oteženo.
  • Slovenski predsednik vlade je še ugotovil, da skupen humanitarni projekt pomoči otrokom v Iraku dobro napreduje, in obljubil, da si bodo v prihodnje prizadevali pridobiti še dodatne donatorje.
  • Akcija zbiranja finančnih prispevkov za humanitarne programe Rdečega križa Slovenije se bliža koncu.
 • PRIDEVNIK2+SAMOSTALNIK2 
  • Tekma bo humanitarne narave, saj bo zbran denar namenjen bolnišnici v Stari gori.
  • Zakon o gostinstvu namreč natančno določa pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti izven gostinskega obrata, teh pa društva pri najboljši volji ne izpolnjujejo, saj so združbe pogosto humanitarnega značaja in brez profitnih ciljev.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Po Sloveniji nastajajo socialno - humanitarna, nevladna, neprofitna združenja, ki so namenjena ljudem v stiski.
 • v/za humanitarne namene /   [nameniti, podariti v/za humanitarne namene
  • Tudi letošnja prejemnica te nagrade Majda Struc, ki so jo nagradili za delo pri snovanju in uresničevanju projektov Zveze prijateljev mladine, bo denar namenila v humanitarne namene.
  • Zavedam se, da mnogi potrebujejo pomoč, zato bom običajni avtorski honorar za Dnevnikovo knjigo podaril v humanitarne namene.
  • Ni prav, da Pošta Slovenije zaračunava poštnino pri pošiljanju denarja za humanitarne namene.
  • Denar bodo v celoti namenili za humanitarne namene; o tem, koliko denarja in za kaj ga bodo porabili, pa bodo odločali po 1. juliju.
  • Ob odpiranju večjih trgovinskih središč je že tradicija, da trgovci podarijo lokalni skupnosti večjo vsoto za humanitarne namene.
 • iz humanitarnih razlogov
  • Začasno zatočišče iz humanitarnih razlogov bodo lahko dosedanji begunci še (na novo) uveljavljali do preteka veljavnosti svojih begunskih kartonov (do 31. julija 1997).
  • Lastnik je dejanje priznal, vendar se nima za izdajalca, češ da je vse, kar je storil, naredil iz humanitarnih razlogov, ker je hotel preprečiti prelivanje krvi.
 • humanitaren in dobrodelen / dobrodelen in humanitaren
  • Predlog zakona med drugim ureja registracijo humanitarnih in dobrodelnih organizacij, ki bi se lahko organizirale kot društvo, zavod ali zadruga.
  • Kot pri vseh podobnih klubih v svetu je tudi druženje članov kluba Keleia namenjeno zbiranju sredstev za humanitarne in dobrodelne namene.
  • Pri humanitarnih in dobrodelnih dejavnostih se še vedno srečuje z zadržanostjo Slovencev, čeprav je po njenih besedah v zadnjih petih letih zaznati velik napredek.
  • V Sloveniji zberemo največ denarja v dobrodelne in humanitarne namene glede na BDP na prebivalca.
  • Podobnega zakona o invalidskih organizacijah, ki ga je pripravila vlada RS in na katerega sta bili vloženi dve referendumski pobudi, v Evropi, kjer imajo dostojno urejeno delovanje dobrodelnih in humanitarnih organizacij, ne poznajo.
Na vrh
 
1.1 za človekoljubne namene
s humanitarno PRIREDITVIJO ali AKCIJO zbiramo sredstva, navadno denarna, ki jih namenimo za človekoljubne namene
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izkupiček od vstopnine bo v celoti namenjen humanitarni akciji zdravstvenega doma Krško za nakup novega reanimobila.
  • Poleg lastnega informativnega, kulturnega in zabavnega programa jeseniški radijci vsako leto pripravijo še celo vrsto odmevnih glasbenih in humanitarnih prireditev.
  • Sredstva, ki jih bodo zbrali s humanitarnim koncertom, bodo namensko porabljena za zagotovitev boljših življenjskih in delovnih pogojev prizadetih oseb.
  • Tako smo tudi tokrat povabili vse, da se v čim večjem številu udeležijo tega humanitarnega teka in s prostovoljnim prispevkom za startnino pripomorejo, da s skupnimi močmi zberemo čimveč denarja.
Na vrh
2 o stiski ljudi
humanitarna KATASTROFA ali humanitarni PROBLEM nastaneta, ko se nenadoma veliko število ljudi znajde v hudi stiski, navadno brez strehe nad glavo in brez hrane in vode, zaradi vojaških spopadov ali naravne nesreče |ali| humanitarna VPRAŠANJA se tičejo reševanja takšnih stisk ljudi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri Organizaciji združenih narodov opozarjajo, da izredne razmere v Slonokoščeni obali ogrožajo stabilnost vse zahodne Afrike in da regiji grozi humanitarna katastrofa, podobna tisti leta 1994, ko so zaradi vojn v Ruandi, Burundiju in Kongu milijoni postali begunci.
  • Razsežnost humanitarne krize pa je medtem prestopila meje predvidljivega in se sprevrgla v invazijo beguncev, tolikšno, da načenja stabilnost regije.
  • V Aračinovo, občino v bližini Skopja, se je pred spopadi umaknilo nekaj tisoč prebivalcev kriznega območja, kar ob deset tisoč lokalnih prebivalcih predstavlja nov humanitarni problem.
  • Pogovori med korejskima delegacijama naj bi trajali štiri dni, na njih pa naj bi obdelali skupne projekte na področju gospodarstva in humanitarnih zadev.
  • Ko so njihovi vojaški cilji doseženi, na pomoč pokličejo OZN, ki naj se ukvarja s humanitarnimi in drugimi nujnimi vprašanji.
Na vrh
 
humanitarno pravo
pravo
 • Mnogi, ki jim danes v Haagu sodijo za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, so namreč preprosti ljudje, ki bi ob nekoliko drugačnem razpletu dogodkov in odsotnosti kolektivne psihoze takšni tudi ostali.
 • Velik poudarek dajemo predvsem seznanjanju vojakov z vsebino mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kamor sodijo vse ženevske konvencije.
 • Predstavniki držav nečlanic VS so pozvali k doslednejšemu uveljavljanju humanitarnega prava, neomejenemu dostopu humanitarnih delavcev do ljudi, ki potrebujejo pomoč, ter prenehanje novačenja otrok v oborožene sile.