WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
grozdje samostalnik
1 sadež
grozdje je sadež, ki raste na vinski trti, z njegovim stiskanjem pridobimo vino, lahko ga pa uživamo kot sadje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na 110 hektarjih pridelajo 80 odstotkov belega grozdja, večinoma domače sorte arante, ob obali je doma še malvazija, najpomembnejša domača rdeča sorta pa je ramisco.
  • Nekje sem bral, da so peške od grozdja zelo zdravilne, kar še posebej velja za rdeče grozdje.
  • Ko smo končali z belim, smo šli trgat še črno grozdje.
  • Nekaj vitamina B 1 pride tudi v grozdju, toda gnilo grozdje ga nima, ker ga porabijo plesni.
  • Če z vinograda ne pripeljemo zdravega grozdja, ne bomo mogli prešati kakovostnega vina.
  • Pogoj za pridelavo visoko kakovostnega vina pa je visoko kakovostno grozdje.
  • Več zgledov ...
  • Cepiči so deli trte, ki dajo dobro grozdje, so pa manj odporni proti boleznim in škodljivcem.
  • V vipavski kleti so letos nadaljevali predelavo sušenega grozdja v sladko vino vipavski pikolit, zanj so uporabili malvazijo z Biljenskih gričev, del sorte merlot pa so predelali v merlot paradoks, ki ima poudarjene zdravilne lastnosti.
  • Vino je ena najstarejših pijač, ki jih pripravlja človek, je proizvod alkoholnega vretja svežega grozdja.
  • Zrelo grozdje zapušča vinograde in se odpravlja na pot proti vinski kleti, kjer se bo sladek sok čarobno pretvoril v opojna vina.
  • Nočem pripovedovati zgodbe o sladkih limonah oziroma kislem grozdju : temu lahko rečemo neuspeh, vprašanje je, s čim je ta neuspeh pogojen.
  • Sladko grozdje je posebno sadje, je simbol naslade in rodovitnosti ter povezano z mnogimi bogovi in verami.
  • V uredbi so za urejanje trga z vinskim grozdjem moštom in vinom uvedeni ukrepi, ki so v veliki meri podobni lanskim ukrepom, in sicer:
  • Namizno grozdje ima manj semen ali je brez njih in ima do 25 odstotkov vsebnosti sladkorja.
  • V Kmetijski zadrugi Vipava so z odkupljenim grozdjem zadovoljni, saj je bila letošnja bera več kot odlična.
  • Letošnje grozdje rdečih sort je bilo nadpovprečno obarvano.
  • Nadzor zimskih oči, od katerih je odvisna rodnost trte in količina pridelanega grozdja, opravimo tako, da zimsko oko z ostrim rezilom vzdolžno prerežemo in pogledamo s povečevalnim steklom ali prostim očesom.
 • kol-SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ko so ugotovili, da je treba za zamašek iz plute za zamašitev buteljke z vinom odšteti približno toliko, kot naj bi letos vinogradniki v povprečju iztržili za kilogram grozdja, so mnogi resignirano sklepali, da bo potem na sedanjih vinogradniških legah pač raslo trnje.
  • Nekdaj so na brajdi nabrali tudi po sto kilogramov grozdja.
  • Vendar so v vinogradu še vedno pustili dobro tono grozdja, ki ga bodo potrgali bodisi za ledeno vino bodisi ga bodo pustili na trtah.
  • Včasih v ugodnih letih pridelamo iz petih ton grozdja samo 300 litrov vina, zato pa steklenica takega vina lahko doseže ceno celo 10.000 tolarjev.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Doslej je bilo potrganega veliko grozdja, ki je bilo pod omenjeno zrelostjo.
  • Na vse je namreč pustilo močan vtis, da lahko kdo, torej moja malenkost, toliko govori, poje, žvižga in kljub temu več grozdja poje, kot ga prinese k preši.
  • Podpredsednik Vinisa Stane Šoster je povedal, da pri družbenikih Poslovne skupnosti za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije (PSVVS), ki na Slovenskem odkupijo največ grozdja, o cenah javno še ne govorijo.
  • Tisto malo grozdja, ki ga je še ostalo na brajdah je dajalo kaj klavrn videz.
  • V vinorodni deželi Primorske pričakujejo običajno letino, medtem ko naj bi na Dolenjskem zaradi toče in suše pridelali nekoliko manj grozdja kot običajno.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Grozdje zori glede na sorto in lego od julija do oktobra.
  • Vinogradniki smo z veseljem gledali, kako nam zori zdravo grozdje in se nadejali poštenega plačila za naš trud, ki smo ga čez vse leto vlagali v vinograde.
  • Da grozdje dozori, je potrebna povprečna poletna temperatura zraka od 18 do 20 stopinj Celzija.
  • Grozdje vsebuje veliko sladkorja, ki pospešuje izločanje seča, a tudi veliko vitaminov: vse iz skupine B, razen B12, folno kislino, vitamin C, a tudi mangan, magnezij in kalij.
  • Tasmansko grozdje vsebuje višje kisline, okrog katerih teče glavna bitka pri ubranih peninah.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za odličnost in stalnost kakovosti za obe penini jamči lastna pridelava grozdja na Zajčji gori za penino Valentino (chardonnay, modri pinot), za peneče vino Valvasor pa je grozdje pridelano na sončnih legah Pišec, Sromelj in Bizeljskega, kjer imajo Mastnakovi zakupljenih 7 ha vinogradov s pretežnim sortnim sestavom chardonnay, laški in renski rizling.
  • Poskrbimo, da bo predelava grozdja potekala hitro, tako da bo grozdje (predvsem poškodovano) imelo čim manj stika z zrakom.
  • Prezgodnje vršičkanje povzroči pozno dozorevanje grozdja in hkrati vpliva na močnejšo rast zalistnikov ali celo na zbrstitev zimskih očes na nedozoreli mladici.
  • Ves pridelek grozdja predela in doneguje v svoji kleti.
  • Posebno moramo biti pozorni, da v kleti in pri pridelavi grozdja ne uporabljamo železnih predmetov (vil ali lopat).
  • S tem strojem so omogočili, da se vsaka sorta grozdja predela na njej ustrezen način.
  • Več zgledov ...
  • Čeprav ne vemo, koliko različnih vin so iz ene vrste grozdja v resnici pridelovali Rimljani, pa trditvi prav lahko verjamemo.
  • Za izdelovanje rdečih vin so značilne mešanice iz več vrst grozdja, pri čemer cabernet - sauvignon poskrbi za mamljiv vonj, merlot za mehkobo in barvo, verdot pa za okus.
  • Hkrati pozivamo tako kleti kot vinogradnike, da si na trajnejši način uredijo medsebojne odkupne odnose za grozdje, saj le tak odnos pomeni stabilno količino grozdja in vina, ki omogoča prodajalcu vina iskanje trajnega ciljnega kupca za vino, pridelovalcu grozdja pa zagotovljen odkup grozdja.
  • Za doseganje boljše kakovosti grozdja je priporočljiv ukrep redčenje grozdja.
  • Propustnost pogače je vsekakor odvisna od več dejavnikov, kot so sorta, zrelost grozdja, zdravje grozdja, kakovost pecljanja in pritisk.
  • Delo v vinogradu me sprosti, med trto se počutim domače, najraje pa gledam zorenje grozdja.
  • Z nadaljnim načrtnim spremljanjem dozorevanja grozdja vse do trgatve pridemo do slike o stanju grozdja.
  • Brici pričakujejo za tretjino manjši pridelek, odkup grozdja pa bo marsikje omejen
  • Vinogradniška zadruga Vipava je k letošnji rekordni količini grozdja v vipavski kleti prispevala dobro polovico (53 odstotkov), Kmetijska zadruga Vipava četrtino, drugo pa je iz vinogradov, ki so last podjetja.
  • Trgatev grozdja za vrhunsko vino je treba predhodno prijaviti pooblaščeni organizaciji.
  • Stroški pridelave vina, ki zaradi konfiguracije terena še vedno temelji na ročnem obiranju grozdja, so zaradi tega višji kot drugje v Evropi, povprečna kakovost vina pa vse bolj pada.
  • Mošt, ki ga dobimo po stiskanju grozdja, je moten.
  • Zelo dobro se je izkazalo redčenje grozdja, saj so trte, kjer so vinogradniki dovolj zgodaj odstranili del grozdja, ostale bujne in grozdje ni venelo in se sušilo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V Pečici pri Podplatu, gorci, ki je stara že prek 400 let, vsako leto trgajo grozdje za Prešernovo vino.
  • Mimogrede so potrgali grozdje (predvsem laški in renski rizling) z več kot 2.000 trsov in stisnili 5.000 litrov odlične kapljice.
  • Vsakdo je lahko trgal grozdje po lastni želji, kajti sladkorne stopnje so presegle vsa pričakovanja.
  • Pridelovalci grozdja so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo grozdje za vino oziroma druge proizvode in:
  • Kleti, ki pridelujejo grozdje iz vinorodnega okoliša in stekleničijo vina z zaščitnim geografskim slovenskim poreklom, ne bi smela imeti v svojih prostorih tujih vin.
  • Vsaka vinska klet, večja ali manjša, ki odkupuje grozdje, ima vso pravico določiti odkupne dneve, toda šele po razpisanem roku.
  • Več zgledov ...
  • Lani smo pridelali in odkupili grozdje za približno 300 tisoč litrov vina, letos ga bomo, tako načrtujemo, za približno 500 tisoč.
  • Če bi kdo jeseni poskušal prodati grozdje, bi mu verjetno izmerili vročino.
 • SAMOSTALNIK+Odv-ki 
  • grozdje,  [ki
  • Znano je, da je razlika v predelavi belega grozdja, ki gre takoj v stiskalnico in rdečega grozdja, ki mora stati 3 do 5 dni na tropinah, da se izlužijo iz kožic barvila, pri čemer moramo drozgo večkrat na dan premešati.
  • Skrb za grozdje, ki ga je čez poletje nosila in nastavljala sončnim žarkom, je zdaj prevzel kletar.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Če je grozdja ob trgatvi nadpovprečno veliko, trpi kakovost vina in obratno.
  • Počasna in natančna odbira grozdja ob trgatvi pomaga zmanjševati žveplo v vinu.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pridelovalci grozdja so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo grozdje za vino oziroma druge proizvode.
  • Grozdje za vina posebnih kakovosti so imeli skupno na več kot 15 hektarih.
  • Trgatev grozdja za vrhunsko vino je treba predhodno prijaviti pooblaščeni organizaciji.
  • Prevzeli bodo vse količine, po 50 do 60 tolarjev plačujejo grozdje za deželno vino, grozdje za kakovostna vina od 75 do 85 tolarjev, šipon iste kakovosti pa od 70 do 80 tolarjev.
  • Ledeni dnevi po Miklavžu so razveselili vinogradnike, ki so pustili nekaj grozdja za ledeno vino.
  • To jesen bodo pod Trško goro stisnili 60 do 70 ton svojega grozdja za cviček, poleg tega pa bodo, kot to počno že vrsto let, grozdje tudi odkupovali.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pomembno je opozoriti, da je stiskalnica za grozdje zasnovana tehnično bolj kot filter kakor kot stiskalnica v širšem smislu.
  • Brentači so stresli grozdje iz zabojev v brente in jih odnesli v klet, kjer je mlin za grozdje.
  • Kljub vinski krizi je cena za grozdje 30 % višja kot lani, z izplačili pa smo veliko na boljšem kot vinogradniki v Brdih.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Vinogradniki, ki so še pustili grozdje na trti za pridelavo vrhunskih vin posebne kakovosti, vedno veliko tvegajo.
  • Velja omeniti, da je mogoče ledeno trgatev izpeljati le, če je bilo grozdje na trti vsaj tri dni neprekinjeno izpostavljeno povprečni dnevni temperaturi od minus 6 do minus 7 stopinj Celzija.
  • Grozdje na trsu, ki nima odpornosti, bi morali namakati v fungicid, da bi popolnoma prekrili površino jagode; tako bolezen ne bi našla mesta, na katerem ne propade zaradi strupa in lahko pride v notranjost jagode.
  • Tudi letos so namreč v svojem vinogradu na Janževem vrhu pustili na slabem hektarju grozdje na trsih in ga s posebnimi mrežami zavarovali pred ptiči.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Najtežje je bilo delo brentarjev, ti so nosili grozdje iz vinograda.
  • Stiskanje grozdja iz vinograda na grajskem griču naj bi postala ena stalnih ptujskih mestnih prireditev glede na bogato vinogradniško in vinarsko tradicijo tega okolja, ki pa jo še vse premalo izkoriščamo v turistične in druge namene.
  • Po Verbinčevem Slovarju tujk je enolog umni kletar, prav um pa je v tem jesenskem času, ko se grozdje iz vinogradov seli v stiskalnice in nato v sode, v vinskih kleteh še kako cenjena lastnost.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Poleg tega Ustavno sodišče tudi ocenjuje, da je bil čas, potreben za prilagoditev z novim zakonom spremenjenim pogojem primeren, ter ugotavlja, da jim ta ne preprečujejo pridelave vina iz grozdja, iz katerega se je običajno prideloval tudi cviček.
  • Pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina so dovoljeni le predpisani postopki in enološka sredstva.
  • Količina sladkorja je sicer ena od pomembnih podrobnosti: po pravilih mora sok iz grozdja za ledeno vino vsebovati vsaj 35 % sladkorja.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Na 400 trtah laškega rizlinga bo iz močno osušenega grozdja pridelal blizu 50 litrov suhega jagodnega izbora.
  • Lani so iz grozdja pridelali petindvajset litrov vina, predlani pa nekaj več in so ga tudi ustekleničili.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Zadnji vzorec pa je bil sladek pikolit iz Vipavske doline, ki je pridelan iz sušenega grozdja.
  • Tudi recioto je vino pridelano iz sušenega rdečega grozdja avtohtonih sort v procesu, ki mu pravijo appassimento.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Obvezno je treba spremljati grozdje v vinogradu in se odločiti za pravi čas trgatve, ko sladkorjev še niso preveč, ker bi sicer dobili močno alkoholno vino.
  • Zakaj se je neznani storilec minuli konec tedna znesel nad grozdjem v vinogradu v kraju Mavrlen pri Črnomlju, verjetno ne bo nikoli znano.
  • Z nekaterimi umnimi dodatnimi posegi lahko iz grozdja v kleti še kaj potegnemo, vendar le pod pogojem, da je bilo primerno tehnološko dozorelo.
  • Zaradi neenakomernega dozorevanja grozdja priporočamo vinogradnikom, naj sami natančno določijo dozorelost in zdravstveno stanje grozdja v svojem vinogradu in po potrebi še počakajo s trgatvijo omenjenih sort.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Visok sladkor v grozdju je spremljan z majhno vsebnostjo dušičnih snovi.
  • Po mnenju Kmetijske svetovalne službe iz Bilj, naj bi bil sladkor v grozdju tako nizek, da se kljub dodatnemu sladkanju ne da doseči norme, ki jo določa zakon.
 • grozdje in vino
  • Zaradi padca cen grozdja in vina se je obnova vinogradov skoraj prepolovila.
  • Kljub sorazmerno ugodni ceni vina se ob neupoštevanju razmerja cen grozdja in vina slednje praviloma obrne v škodo vinogradnika.
 • grozdje in jabolka / jabolka in grozdje
  • Grozdje in jabolka so precik nakluvane in bodo zdaj še gnilobo na sebe potegnoli.
  • Ob Španovi domačiji v Moščancih stoji zanimiva hišica iz brun, v kateri je na ogled sto let stara, prav tako lesena stiskalnica, ki so jo Goričanci nekoč uporabljali za stiskanje domačega grozdja in jabolk.
  • Tovornjakarji, s katerimi smo se gnetli po razritih cestah, so nam vzklikali »dobrodošli« in nam med prehitevanjem kar čez okno podarjali jabolka in grozdje.
  • Pravijo, da bo letošnji pridelek jabolk in grozdja zelo dober kljub ujmam, ki so nas pestile domala vse leto.
 • grozdje in mošt
  • V preteklosti smo grozdje in mošt prodajali, zdaj ga v celoti shranimo v domačih kleteh.
  • Neverjetne količine grozdja in mošta so seveda povsem zapolnile vse zmogljivosti kleti, zato so morali začasno ustaviti prevzem grozdja, za precejšnje količine mošta pa poiskati prostor v drugih kleteh.
 • predelava grozdja v vino
  • Najsodobnejša tehnološka oprema nam omogoča najoptimalnejše pogoje v vseh fazah predelave grozdja v vino.
  • Gostje iz kmetijskega ministrstva so predstavile pravilnik o pogojih za predelavo grozdja v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih, enoloških sredstvih in o kakovosti vina v prometu.
 • grozdje sorte  [traminec, sauvignon, rebula, chardonnay
  • Letos se je zbralo okoli 40 trgačev, prijateljev in poslovnih partnerjev, ki so trgali grozdje sorte traminec.
  • Delo v vinogradu je potekalo dobro, v treh urah smo natrgali štiri tone in pol belega grozdja sorte sauvignon.
  • Ko so jeseni v polni zrelosti obrali grozdje sorte rebula, so ga približno tisoč kilogramov pustili sušiti na lesenih platojih.
  • Z jutranje ljubljanske tržnice je zobal sveže rdeče fige in grozdje sorte chardonnay, vinogradniških breskev pa se ni niti dotaknil, saj ga neznosno skomina dotik njihove kože.
 • grozdje letnika [x]
  • Na trti je še nekaj grozdja letnika 2000, ki čaka na ledeno trgatev s ciljem pridelati ledeno vino ali suhi jagodni izbor.
  • Prusovi so pred sedmimi leti prvič stiskali na slami posušeno grozdje letnika 1997.
Na vrh