WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
groben pridevnik
1 o grobu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Bogato drobno gradivo prihaja na dan pri izkopavanjih same naselbine, v zaključenem obsegu pa v grobnih pridatkih umrlim, pokopanih vzdolž glavnih vpadnic izven mestnega obzidja.
  • Tudi zunaj okopov so našli stranske grobnice in skladišča z grobnimi pridatki , med drugim tudi jamo z več sto konjskimi okostji.
  • V grobovih pod zgradbo so našli okostja duhovnov, pokopanih z dragocenimi grobnimi pridatki .
  • Med zanimivejšimi najdbami so ognjišča, koščki keramike in grobne gomile iz časa 5000 do 3000 let p.n.š.
  • Arheologi so leta 1931 v kraljevskih grobnih gomilah našli dokaze za čudaško kulturo smrti: s kraljem so namreč pokopali na stotine živih ljudi.
  • Okrog leta 1930 je amaterski arheolog v skupini anglosaksonskih grobnih gomil odkril skoraj dva kilograma zlatega nakita in oprave, ki so zdaj v zbirki Britanskega muzeja.
  • Več zgledov ...
  • Takrat so postavili na vrh spomenika preprosto grobno žaro , ki je danes ni več, izginulega venca pa niso nadomestili.
  • Mnogi spomeniki zunaj arkad so okrnjeni (brez križev, grobnih žar in drugih simbolov) ali poškodovani, od nekaterih pa so ostali samo podstavki.
  • Klasicistična stela iz lesnobrdskega apnenca, postavljena verjetno v štiridesetih letih 19. stoletja, je imela na vrhu bržkone grobno žaro .
  • Z izgradnjo plinovoda na Ptuju so odkrili več grobnih najdb iz rimske dobe.
  • Razstava Kelti v Novem mestu prikazuje bogate grobne najdbe in naselbinske elemente štirih arheoloških najdišč na ožjem območju Novega mesta.
  • Glavnino zbirke pa predstavljajo grobne najdbe iz Novega mesta, iz tako imenovanega cvetočega dolenjskega halštata.
  • Še imenitnejša je poslikava v grobni kapeli , ki je v celoti izvedena v fresko tehniki.
  • Lesk mozaikov v preddverju cerkve nedvomno prevzame obiskovalca, toda ob vstopu v grobno kapelo ga čaka novo presenečenje.
  • In praznovanje velike noči vsako leto pokaže, da gre pri grobni kapeli za vse kaj drugega kot zgolj za mrtev kup kamenja.
  • Kmet je gradil nov hlev in pri izkopu naletel na skeletne grobove oziroma na grobne skrinje , obložene in pokrite s kamnitimi ploščami.
  • V vzhodnem delu naselja je v zelenici vidna trasa rimske ceste in tlorisi drugih grobnih skrinj .
  • Žetale: V cerkvi vzidan del pokrova grobne skrinje za pepel z vklesanimi portretnimi glavami pokojnikov.
  • Jutri grem v Ajge, opravil bom daritev v njegovem grobnem templju in upam, da me bo slišal.
  • Zapisi poročajo, da so se njeni odposlanci vrnili iz Punta z bajnimi zakladi, med katerimi je posebej omenjenih enaintrideset dreves mire, ki so jih vrtnarji zasadili na terase kraljičinega grobnega templja .
  • Slabih deset minut vožnje ločuje Dolino kraljev od doline, ki so jo stari Egipčani posvetili boginji Hator, zdaj pa je poznana predvsem po grobnem templju kraljice Hačepsut.
  • Na vrhu vzhodne polovice grobne konstrukcije pa je vzidana opeka kazala na ostanke oboka.
  • Najrevnejši prebivalci so svoje mrtve položili v preprosto jamo brez grobne konstrukcije .
  • Grobna konstrukcija se je na zahodni polovici pri vrhu zaključila z robom, izdelanim iz opek, ki je služil v funkciji za ležišče kamnitega pokrova (dimenzije 110×120 cm).
  • Arheologi so med raziskavami septembra in oktobra lani odkrili 67 žganih grobov z zelo različnimi tipi grobne arhitekture .
  • Avtorica je locirala tri četrtine grobov na katastrske parcele, po arhivskih virih pa je določala tudi prostorski odnos med grobovi, način pokopa in grobno arhitekturo .
  • Izkopali so 67 žganih grobov z zelo različnimi tipi grobne arhitekture .
  • Grobni napis je lahko napisan kot poziv mrtvih, namenjen mimoidočim, ali pa opis pokojnikovih vrlin.
  • Številni starogrški grobni napisi so preživeli v Grški antologiji (ok._920 n._š.).
  • Znotraj ograje napolnjuje prostor monolitna grobna plošča v obliki velike strehe, na kateri se izrisuje križ.
  • Ugotovitev, ali je bila grobna plošča tarča vandalov ali se je razbila zaradi dotrajanosti cementnega lepila in nestrokovne pritrditve, bo pomembna tudi zato, ker bi družini Vidmar v primeru dokazanega vandalizma lahko pripadla odškodnina.
  • Tik pod grobno ploščo so spet naleteli na predmet, ki ga niso pričakovali, na skifos, grško pivsko posodico, okrašeno s sovo in oljčnimi vejicami.
Na vrh
 
2 namenjen grobu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ureditveni načrt predvideva ureditev parkirnih površin, gradnjo poslovilne vežice s servisnim objektom in ploščadjo, ureditev grobnih polj za klasične in gradnjo žarnih zidov za žarne pokope.
  • V prvi fazi bodo torej uredili dostopno cesto in parkirišče, vstopno ploščad in grobna polja z dostopnimi potmi, zelene površine in parkirišča.
  • Pokopališče je razdeljeno na več manjših enot, v osnovi na dva dela, na površine za klasičen pokop in na žarna grobna polja .
  • Dva kilometra dolga nekropola je stala ob šest metrov široki makadamski cesti, poleg temeljev grobnic in ograj grobnih parcel pa so arheologi naleteli tudi na vkopane grobove iz časa 1. in 2. stoletja.
  • Med marmorne grobnice in grobne parcele so bili razvrščeni tudi skromni in preprosti grobovi.
  • Naleteli so na 250 žganih in 53 skeletnih grobov ter dve grobni parceli .
  • Več zgledov ...
  • V celoti so izkopali 254 žganih grobov od preprostih grobnih jam do kamnitih konstrukcij.
  • Pokojnike so do 3. stoletja običajno sežigali, pepel pa shranjevali v žare, ki so jih polagali v družinske grobne jame in grobnice.
  • Zanimiv je prikaz pogrebnih običajev v železni dobi: prvo tisočletje pred Kristusom so mrtve sežigali, kostne ostanke in oglje so razsuli po dnu grobne jame , le desetina grobov je vsebovala lončene ali bronaste žare.
  • Od pritličja do vrha so bile ena ob drugi razporejene grobne niše , v katerih je bilo nekoč prostora za dva ali tri pokojnike, ki so jih brez krste polagali v grob enega nad drugim.
  • Najverjetneje je, da je bil del nagrobnika, ki je stal v grobni niši severnega emonskega pokopališča.
  • Neznani padli vojaki so zbrani v velikih skupnih grobnih nišah .
  • Prostore za grobove (v nadaljevanju: grobni prostor ) daje v najem upravljavec.
  • Če bi želeli zgraditi novega ali podpornega, pa bi morali poseči v grobni prostor pokojnih.
  • Po novem bo tako treba za najemnino enojnih grobnih prostorov odšteti dva evra več.
Na vrh
 
grobna tišina
popolna tišina
 • Ni bilo slišati nobenega glasu bolečine ali žalosti, šli so brez stranu, v grobni tišini k prezgodnjemu grobu.
 • Stali so drug drugemu na glavah, toda film so spremljali v grobni tišini .
 • Igralcem je po tako hudih porazih seveda težko, zato je v koprski slačilnici po srečanju vladala grobna tišina .