WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
govor samostalnik
1 tvorjenje besed z glasom
neštevno
govor je tvorjenje besed z glasom in govorilnimi organi
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Lahko se naučimo slišati različne odtenke glasu in razumeti pomen drobnih razlik v hitrosti govora, višini glasu in glasnosti, ki namigujejo na poskus prevare.
  • Hitrost govora je število izgovorjenih besed v časovni enoti, torej kako hitro nekdo govori.
  • Zmanjšana hitrost govora pa razkriva žalost, pomanjkanje zanimanja ali težave pri govorjenju o določeni temi.
  • Če pa se podrobneje poglobimo vanjo, ugotovimo, da je postopek učenja govora v resnici silno zapleten.
  • Izbiraj igrače, ki mi bodo pomagale pri učenju govora, na primer mikrofon, govorečo punčko, kasetofon …
  • Raziskovalci domnevajo, da sta razvoj prepoznavanja obrazov in razvoj sposobnosti govora tesno povezana.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Komunikatorji so namenjeni predvsem tistim, ki so takoj po operaciji še preslabotni za običajno komuniciranje, in bolnikom, ki imajo trajne motnje govora in pisanja.
  • Tretji kamenček so odzivi okolja, ki lahko pripomorejo, da se iz manjše motnje govora zaradi stresnih dogodkov in kritiziranja razvije pravo jecljanje.
  • Način govora je pomemben del posameznikove osebnosti in vpliva na povraten odnos soljudi.
  • Če dvomite o sposobnostih otrok, da se lahko naučijo televizijsko ponujenih vzorcev obnašanja, jih samo vprašajte o mimiki in načinu govora njihovih priljubljenih televizijskih oseb.
  • S posnemanjem njegovega načina govora, mimike, kretenj ipd.
  • V njegovem načinu govora je bilo nekaj, zaradi česar se je začela počutiti ranljivo.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Pacienti, ki prihajajo v novomeško logopedsko ambulanto, so različne starosti, od otrok in mladostnikov do odraslih ljudi, ki imajo težave z govorom.
  • Imate težave z govorom, ne morete več dobro formulirati stavkov.
Na vrh
 
1.1 sposobnost tvorjenja besed
govor je sposobnost človeka, da lahko tvori glasove, ki nekaj pomenijo, in se z njimi sporazumeva
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako na razvoj govora vplivajo biološki, psihološki kot socialni dejavniki.
  • Optimalno obdobje za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti so prva tri leta otrokovega življenja, /.../.
  • Ob rojstvu ji je narava vzela sluh in dar govora, zadnjih dvajset let pa živi v Škofljici v domu ostarelih.
  • Najprej so se začele težave z očmi, nato ni mogel več hoditi, postopoma je izgubil dar govora in povsem oslepel.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Njegova spoznanja o razvoju so v 20. stoletju zaznamovala raziskovanje mišljenja in govora pri otroku.
  • Pred kratkim je na primer dr. Simona Kranjc naredila doktorsko disertacijo o razvoju govora pri otroku.
  • Zato se nam je program zdel zelo uporaben pri usposabljanju govora gluhih in naglušnih otrok in pri korekciji govora pri otrocih z govornimi motnjami.
 • sluh in govor
  • Če posumite, da ima vaš otrok težave z sluhom in govorom, je zelo pomembno, da čim prej obiščete logopeda.
  • Pogosto se ob njej pojavijo tudi težave z vidom, sluhom in govorom, mnogi se tudi težje učijo.
  • Bolezen lahko povzroči okvare na spodnjih in zgornjih okončinah, dvojni vid, utrujenost, okvare sluha in govora, nehotene trzljaje, motnje požiranja, mišično oslabelost okončin, ki lahko vodi v invalidnost, in težave pri zadrževanju urina.
  • Trenutno je vanj včlanjenih 130 študentov z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti: gibalno ovirani, študentje s prizadetim vidom, sluhom in govorom ter študentje s kronično boleznijo.
Na vrh
2 jezik v govorjeni obliki
lingvistika
govor je z glasom izražena oblika jezika, ki ima drugačne lastnosti od zapisanega
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Elektronski slovarji, sistemi za prepoznavanje govora so prestrezali podatke neposredno iz omrežja ali brezžičnih povezav, baje tudi prek satelitov.
  • Prepoznavanje govora pomeni, da lahko narekujemo besedilo, namesto da bi ga morali tipkati, z govorom pa lahko sprožimo tudi ukaze, ki vam jih tako ni več treba izbirati z miško ali tipkovnico.
  • Gre za prenos govora prek omrežja, ki ga uporabljajo predvsem za cenejše klice v tujino.
  • Veliko Američanov in skoraj vsi Slovenci še vedno uporabljajo analogne telefonske zveze, s katerimi pa je manjša težava: temeljijo na tehnologiji za prenos govora, ki je nastala v 19. stoletju.
  • Oba omogočata digitalno snemanje govora in njegov prenos v osebni računalnik.
  • Izguba odzivanja na visoke tone je skoraj neogibna spremljevalka staranja in pogosto postane dovolj huda, da ovira razumevanje govora.
  • Več zgledov ...
  • Gre predvsem za senčni reženj, v katerem se skriva sposobnost za razumevanje govora.
  • Kultura govora spada h kulturi obnašanja in to ni nikakršen elitizem, temveč je del splošne, vse zajemajoče kulture, ki spada v našo civilizacijo.
  • Zdi se mi torej pošteno, da sem odklonil poučevanje igre, lahko bi morebiti sodeloval samo na nivoju kulture govora, govorne estetike ...
  • »Politiki bodo morali še malo oblikovati kulturo govora, pristopa, manjka jim tudi topline ter občutka ne samo zase, ampak tudi za ljudi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • VSI LJUDJE UPORABLJAJO GOVOR (TO JE ENA OD OSNOVNIH ZNAČILNOSTI ČLOVEKA KOT VRSTE ŽIVIH BITIJ), GOVORIJO PA RAZLIČNE JEZIKE.
  • Težje sprejema zvoke iz okolja (ali sploh ne), ne razume govora, ne razume, kaj mu pripovedujemo …
  • Otrok veliko bolje razume govor in jezik, dalj časa je osredotočen na igrače in se zna vse bolj sam zabavati.
  • Računalniki, ki prepoznavajo govor, preberejo vse podatke z interneta, telefona in telefaksa ter izločijo tiste, ki vsebujejo določene ključne besede, na primer terorizem ali mafija.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pripoved o kaplanu Martinu Čedermacu je hkrati intimna in kolektivna zgodba o odnosu med učiteljem in duhovnim vodnikom ter naravnim ljudskim hotenjem, ki sta uglašena v skupni zahtevi po govoru v lastnem jeziku.
  • V naši komunikaciji ni toliko poudarek na slovnici kot na pridobivanju tekočnosti govora v tujem jeziku in bogatenju besednega zaklada.
  • Priporočamo uvajanje drugega jezika šele, ko je učenec dosegel osnovne sposobnosti, posebno tiste, ki se nanašajo na pisani govor v maternem jeziku.
  • S presnemavanjem pa se je zgubila tudi sinhronost in nastali so takšni zamiki, da je bilo skoraj nemogoče ujeti govor v drugem jeziku.
Na vrh
 
2.1 uporaba tega jezika
govor je uporaba govorjenega jezika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V navadnem, vsakdanjem govoru nikoli nisem slišal, da bi se kdo tako pesniško izražal, vendar sem zdaj dojel, da je to mogoče, in zato nisem več mislil, da moram govoriti angleško tako, kot slišim druge: lahko sem govoril tako, kot so drugi pisali.
  • V vsakdanjem govoru je pomembno (in s tem se ukvarja pragmatika), kdo, kdaj, kje, ob kakšni priložnosti in v kakšnem kontekstu je kako besedo ali izjavo izrekel.
  • Francozi se že nekaj desetletij zavzemajo za zmanjšanje števila angleških besed v vsakdanjem govoru, za omejitev pretiranega vpliva ameriških filmov in sploh ameriškega načina življenja. V vsakdanjem govoru je pomembno (in s tem se ukvarja pragmatika), kdo, kdaj, kje, ob kakšni priložnosti in v kakšnem kontekstu je kako besedo ali izjavo izrekel.
  • Opogumljam jih tudi, da uporabljajo domači govor in skrbijo za lep jezik.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Naštej nekaj angleških besed, ki jih uporabljaš v vsakdanjem govoru !
  • Med vsakodnevnimi opravili ne uporabljajte v govoru le števil, ampak tudi poimenujte predmete.
  • Moje nasprotovanje vulgarnim izrazom v književnosti seveda ne pomeni, da jih v vsakdanjem govoru ne uporabljam tudi jaz, /.../.
  • 'Želja' v smislu, kot jo uporabljamo v vsakodnevnem govoru, s svojo realizacijo prinaša zadovoljstvo, prava želja, o kateri pa je govora v tem besedilu, pa s svojo realizacijo prinaša tako občutek sreče kot tudi izničenje subjekta.
  • Dolgovezno govorjenje, ko na petdesetih straneh pove tisto, kar bi v govoru povedal v nekaj minutah.
Na vrh
2.2 jezik geografskega območja; narečje
govor je jezik, ki se govori na določenem območju in zveni drugače kot na drugih geografskih območjih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na Simoničevem sodu z dvema pipama je zapis v drašiškem govoru, ki ga je narekoval Stanetov oče: "Ne daj bug, da bi kedaj tako prišlo, da ga ne bi mogli več piti".
  • Jezik, ki so ga prinesli, je imel sledove stoletnega mešanja s slovenskim posebno dolenjskimi govori in narečji.
Na vrh
3 besedilo, govorjeno pred publiko
navadno v formalnih situacijah
govor je vnaprej sestavljeno besedilo o določeni temi ali človeku, ki ga posameznik izreka pred publiko (navadno na prireditvi)
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V uvodnem govoru ministra smo opazili rahel pesimizem glede evropskih vprašanj, zato pa se je bolj posvečal nacionalnim vprašanjem.
  • Ob 10. uri bo pozdravni govor gostitelja, ob 12.30 pa ocenjevanje vzorcev kisle repe in zelja.
  • Imel je lep poslovilni govor, med katerim ni bila solzna le Ilinka, ampak kar večina od več kot sto zbranih.
  • Župan je svoj slavnostni govor zaključil s stavkom: "Naj živi Slovenija!"
  • Po slavnostnih govorih so v bivšem zaklonišču pod šempetrsko pošto otvorili nove prostore kluba, /.../.
  • Ona ima samo lepe govore, storiti pa tako ne bi mogla ničesar.
  • Več zgledov ...
  • Ko jugoslovanska vlada 25. marca 1941 podpiše pristop k trojnemu paktu Nemčije, Italije in Japonske, je Janez ogorčen in ima pred Trubarjevim spomenikom v Tivoliju svoj prvi politični govor.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po pozdravnem govoru predsednika društva in pregledu opravljenega dela bodo najzaslužnejšim članom podelili priznanja.
  • Vse izjave in govori predsednika republike so objavljeni na spletnih straneh (www. up - rs.si).
  • Slovesnost bo zdaj sestavljena iz govora predsednika vlade in koncerta, /.../.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kateri 
  • Tedaj je imela nastopni govor, v katerem je poudarjala socialne smeri, /.../.
  • Opazovalci so še posebno pozorno prisluhnili tistemu delu govora, v katerem je nemški socialdemokratski voditelj spregovoril o nujnosti skupne evropske obrambe /.../.
  • Ko je imel na poroki govor, v katerem ni mogel povedati nič od tistega, kar mu je ležalo na duši, se je vrnil domov.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Med dveurnim slavnostnim govorom, ki ga je prenašala državna televizija, je zatrdil, da bo na oblasti ostal do leta 2013.
  • Pripravil je govor, ki ga je nameraval imeti v parlamentu.
  • Sam je zaposlen s pisanjem govora, ki ga bo predsednik povedal okoljevarstvenemu lobiju.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nekoč je imel govor v parlamentu.
  • V svojem prvem govoru v parlamentu je obljubil, da bo enakost med spoloma tudi simbolična naloga.
  • Je kdo imel slavnostni govor v skupščini?
  • Kučan je v govoru v generalni skupščini govoril o potrebi po novi globalni etiki.
  • Za neverne pa so bili papeževi govori v slovenskem jeziku gotovo gesta velikega spoštovanja našemu narodu.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • V vašem govoru ob otvoritvi letošnjega parlamentarnega zasedanja ste izrekli nekaj poudarkov, ki bi jih lahko prenesli tudi v Slovenijo.
  • Generalni sekretar ZN je v svojem govoru ob otvoritvi zasedanja generalne skupščine septembra letos opozoril, da se na tak način lahko povzroči širjenje vojaških spopadov.
  • Ta je sicer v pozdravnem govoru ob otvoritvi križišča omenil med bližnjimi cilji tudi gradnjo obvoznice v Kostanjevici na Krki.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Prejšnji četrtek je nastopil z zelo odkritim govorom, v katerem je bolje kot njegov sin oblikoval ameriško politiko.
  • Na slovesnosti je nastopil z odmevnim govorom.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Tudi v parlamentu sem imela govore.
  • Norman se je naslednji dan z vlakom odpeljal v Arlington, kjer je imel govor.
  • Koliko časa potrebujete, da si pripravite govor, dolg pet minut?
  • Pred nekaj meseci je pripravil javni govor, v katerem se je hotel opravičiti vsem črncem zaradi ran, ki jih je v ameriški psihi pustilo suženjstvo.
  • Ne vem, kdo je napisal govor, ki ga je tukaj pred menoj, pred tem prebral gospod Pucko.
  • Čez nekaj ur so se četrtošolci gnetli v vroči, smrdeči tovarni in poslušali dolgočasen govor o predelovanju dreves v robčke …
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Na njej so posneti odlomki iz govorov, ki jih je imel na Irskem.
  • Toda v neposrednem prenosu so na državni televiziji njihove razprave prekrili z besedo napovedovalke, ki je brala odlomke iz govora predsednika srbske vlade Mirka Marjanovića.
  • V njej je polno citatov iz Mussolinijevih govorov, s katerimi je utemeljeval fašistični korporativizem iz znane »Carta del lavoro«.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Pozdravni govor na osrednji prireditvi bo imel novi župan občine Železniki /.../.
  • Dan kasneje ima govor na 52. zasedanju Generalne skupščine OZN, v katerem podpre reforme generalnega sekretarja OZN Kofija Anana.
  • Danes bo imel slovenski predsednik govor na plenarnem zasedanju konference, /.../.
  • Pred kratkim sem imel govor na proslavi 70 - letnice Univerze v Ljubljani in ko sem ga pisal, sem prebral izjavo nekega univerzitetnega človeka, da sprava med Slovenci ni mogoča.
  • Županov govor na slavnostni seji občinskega sveta je bil za tako priložnost, milo rečeno, nenavaden.
  • Uvodni govor na konferenci je imel generalni sekretar OZN Kofi Anan.
 • SAMOSTALNIK0+pred+SAMOSTALNIK6 
  • Princ Charles je imel svoj govor pred parlamentom v valižanščini.
  • Blair je v govoru pred parlamentom v Bukarešti povedal, da je po ponedeljkovem srečanju s kosovskimi begunci v Makedoniji še bolj odločen poraziti Miloševića.
  • Tradicijo govorov pred kongresom je začel prvi ameriški predsednik George Washington, tretji predsednik Thomas Jefferson pa jo je leta 1801 prekinil in je v kongres poslal pisno poročilo.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • "O tem se v šoli nismo učili," je dejal Kuljaj na predstavitvi, pomen sokolskega gibanja pa je v svojem govoru poudaril tudi Štukelj.
  • Škof je v govoru omenil dve zanimivosti: po papeževem naročilu je povedal, da se sveti oče v molitvi vsak dan spominja ljubih in dobrih Slovencev.
  • Slavnostni govornik minister za šolstvo in šport dr. Slavko Gaber je v svojem govoru dejal, da so gimnazije na Slovenskem začele nastajati v 16. stoletju.
  • Minister Rupel je v govoru dejal, da je konferenca za Slovenijo pomemben regionalni element in korak naprej v boju proti terorizmu.
  • »S tem korakom je univerza v ustanavljanju naredila prvi nepovratni korak,« je v svojem pozdravnem govoru povedal Ciril Zlobec, /.../.
  • Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic, je v govoru povedal, da tudi sam ne mara dolgih govorov in zato je bil njegov govor kratek, jedrnat in zabaven.
 • začeti kaj z govorom / kaj se začne z govorom
  • Prireditev bo s slavnostnim govorom začel črnomaljski župan Andrej Fabjan.
  • Festival se je začel z nekoliko bledim otvoritvenim govorom, /.../.
Na vrh
 
3.1 o temi pogovora v javnosti
brezosebno
če je govora o neki temi ali stvari, se ljudje in mediji z njo ukvarjajo in ji namenjajo veliko pozornosti
 • PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Zadnje tedne je med ljudmi veliko govora o visokih računih za telefonske storitve, ki so rezultat klicev v tujino, a jih niso opravili telefonski naročniki, ampak tehnologija naše dobe računalniki.
  • Čeprav je o astmi v širši javnosti veliko govora in o tej temi pogosto pišejo tudi mediji, je dejstvo, da veliko število bolnikov z astmo nima ustrezno nadzorovane bolezni.
  • Precej govora je bilo tudi o obnovi štadiona ob šoli, ki naj bi tudi z izdatno pomočjo države prišel do tekaške steze iz umetne mase.
  • Na konferenci je bilo tudi precej govora o tem, kako združiti tiskanje in skrb za čisto okolje in naravne vire.
  • Čudno, da je v svetu tako malo govora o človekovih pravicah otrok - športnikov.
  • Zelo živo se spominjam nekega helikopterja polnega kruha, sestreljenega nad Vičem, o katerem je danes le malo govora.
 • o čem je govora / o čem je  [veliko govora
  • Pesem je namreč zvenela skrivnostno, usodno in tragično tudi tedaj, ko je bilo govora o kravah.
  • No, položaj se spreminja, tudi pri nas je veliko govora o položaju žensk, tako kot povsod po svetu.
  • Veliko je govora o tako imenovanih javnih delih.
  • V knjigi je veliko govora o avstrijskih in slovenskih politikih, med njimi o dr. Jrgu Haiderju, pa o odprtju mejnega prehoda Pavličevo sedlo ter o mnogih pritiskih, ki so jim izpostavljeni koroški Slovenci.
 • o čem je govor
  • Ko je govor o oblikovalcih medijev, se ponavadi problem zvede na vprašanje profesionalnosti.
  • Posmeh družbe, kadar je govor o duševnih boleznih, duševnih motnjah pa tudi zgolj o depresivnosti, anksioznosti, preganjavici je vse prej kot primeren.
  • Ker pa je govor o elektrarnah, se moramo zavedati še nečesa: Sloveniji primanjkuje energije in je tri četrtine uvaža.
  • Govor pa je bil tudi o možnostih pobratenja z eno od številnih rimskih občin.
  • A mož, o katerem je govor, je v življenju pod svojim krščanskim imenom nastopal v vlogi inženirja kemije, /.../.
  • Na spletni strani celjske mestne občine na naslovu www.celje.si je začel delovati prvi moderirani forum, na katerem bo govor o problematiki drog in vsem, kar je povezano z uživanjem nedovoljenih opojnih substanc.
 • o čem ni govora / o čem ni več govora
  • Za zdaj ni govora o tem, da bi dvorano kakorkoli zmanjšali.
  • Ozrimo se še malo na tisto drugo plat, o kateri ni govora v njegovih biografijah.
  • Po burni razpravi v vladi na to temo o modelu, ki je začel veljati 4. aprila, zdaj ni več govora, uredba pa velja šest mesecev.
  • Pred leti so namreč strokovnjaki razpravljali o tem, da naj bi bila to najboljša termalna voda v Sloveniji, čeprav kasneje o tem ni bilo več govora.
 • o čem ni niti govora
  • Čeprav je snežilo kot za stavo, o odpovedi ali preložitvi tekme ni bilo niti govora.
  • Pričakujem, da bo Planika letos poslovala z dobičkom, o kakšnem stečaju pa ni niti govora.
Na vrh
svoboda govora
pravica do izražanja lastnega mnenja v javnosti
 • Tako bo kurdski jezik dobil uradno veljavo, svoboda govora bo manj omejena, smrtna kazen pa ukinjena, razen če bo država ogrožena in če bo vojna.
 • Res je, ta naša mlada država naj ima svobodo govora, pravico vsakogar, da pove, kar misli, in se mu zaradi tega ne bodo več dogajali nekdanji člen 133 in posledice njegovega kršenja.
 • Razprava je zajemala predvsem razmerja med svobodo govora in izražanja ter prepovedjo širjenja in spodbujanja k sovraštvu in nestrpnosti.
sovražni govor
izrečene ali zapisane misli, ki izražajo sovražen odnos do določenih skupin
 • Sovražni govor se sicer nanaša predvsem na izražanje superiornosti neke rase ali naroda, evropsko sodišče pa naj bi bilo v zadnjem času v zvezi s tem že sprejelo nekaj obsodb.
 • Nizkotne žalitve in sovražni govor, v katerem je bila romska nacionalna skupnost razglašena za simbol negativnega, /.../.
 • Predstavniki slovenskih gejevskih in lezbičnih skupin /.../ pričakujejo in zahtevajo jasno in odločno obsodbo homofobije v slovenski družbi v vseh primerih, ko se ta javno pojavi v obliki sovražnega govora, nasilja, /.../.
 • Konsenz pravi, da je sovražni govor vsaka izjava, katere namen je poniževanje, zastraševanje ali napeljevanje k nasilju proti komu na podlagi rasne, etnične ali nacionalne pripadnosti, religije, spolne usmeritve, spola ali hendikepiranosti.
pravica do govora
pravica, ki omogoča človeku, da pove svoje mnenje v javnosti
 • Pravica do govora bi morala biti zagotovljena, vendar bi se vsi morali obnašati v skladu z zakonom.
 • /.../ v prvi vrsti moramo spoštovati telesne pravice drugih, h katerim spadata tudi pravici do govora in mišljenja.
 • Svobodno izražati se po mojem mnenju torej ne pomeni zgolj pravico do govora, temveč informirano izražati se o čemerkoli.
premi govor
v navednicah zapisane besede, ki jih je nekdo izrekel
 • Premi govor je sestavljen iz spremnega stavka in dobesednega navedka.
 • Pisatelj v dolgih, počasnih stavkih in pretehtanem jeziku, ki skorajda ne pozna premega govora oziroma dialoških delov, priklicuje bralcu živo v zavest zlasti preteklo življenje, ko se je mesto - in ljudje v njem - še v resnici držalo nekakšnega reda.
 • Jezik povzetka je neoseben, zato premega govora ne moremo uporabiti.
dar govora
če ima človek dar govora, ima sposobnost, da veliko in rad govori
 • Če bi Mariborsko Pohorje pomotoma dobilo dar govora, bi se lahko pohvalilo, da je poleg znamenite tekme alpskih smučark za "Zlato lisico" gostilo še eno tekmovanje za svetovni pokal.
 • Zanesite se na svoj dar govora in ne pozabite, da je včasih treba skleniti kompromis.
 • Res nimam silnega dara govora, toda kljub temu govorim tekoče slovensko kot marsikdo drug.
ni govora
izraža nezmožnost, da se kaj zgodi, ali močno prepoved 
 • Mami, mi boš sedaj, ko grem v šolo, kupila enciklopedijo? vpraša sinko. Ni govora ! mu odločno ugovarja mama.
 • Ne bom, ni govora, niti slučajno, ne bom in pika, je vreščala dama v krznenem plašču, usnjenih škornjih in kučmi z dolgim repom.
 • Jaz pa ne znam ne angleško ne dansko; ni govora, da bi šla tja!
 • Ni govora, da bi te izdal, saj sva sošolca, čeprav se s teboj, s tvojo dejavnostjo ne strinjam.