WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
govedo samostalnik
1 žival
navadno v ednini
krave in biki, ki se jih vzreja za meso
 •  
  • Prizadene ovce, koze, govedo, prašiče (redkeje druge vrste živali) in ljudi.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Primanjkuje predvsem mladega pitanega goveda, ker je po mesu te vrste živali največ povpraševanja.
  • Danes so to banane, hormonsko pitano govedo in nadomestila za Airbus, jutri pa bo šlo za nekaj čisto drugega.
  • Možgane vsakega zaklanega goveda, starejšega od 24 mesecev, pošljemo na analizo v Ljubljano in zatrdim lahko, da je govedina zaradi zelo stroge kontrole eno najbolj varnih živil.
  • Enkrat na mesec v Kmečkem glasu objavimo podatke o številu zaklanih govedi in prašičev ter razvrstitvi po kakovosti.
  • V skladu z odredbo o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (BSE) je od začetka tega leta v Sloveniji obvezno tudi testiranje vse klavne govedi, starejše od 30 mesecev in namenjene prehrani ljudi.
  • Idrijska kmetijska zadruga pa je od kmetov samo lani odkupila in prodala 1200 glav klavne govedi.
  • Več zgledov ...
  • Nekateri so res izgubili dragoceno plemensko govedo, a odškodninski milijonarji so se Britancem zataknili v grlu.
  • Trideset plemenskih govedi rjave pasme pred licitacijo na ogled kupcem
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Sonaravna reja goveda ni moda, ampak nuja.
  • Medtem ko se je poletna reja goveda na pašniku pri nas že močno uveljavila, pa v zimskem obdobju še vztrajamo pri hlevih.
  • Rejci goveda pa žal ugotavljamo, da se je ekonomski položaj tako proizvajalcev mleka kot tudi rejcev govedi za meso v zadnjih mesecih poslabšal.
  • Organizatorji so pripravili prijeten večer s slovesno najavo držav, od koder so prišli rejci goveda te pasme oziroma obiskovalci kot naša skupina.
  • Indijske pasme goveda so bolj odporne na vročinski stres kot evropske pasme, saj imajo večjo sposobnost znojenja in manj intenzivno presnovo.
  • Kot predstavnik slovenske avtohtone pasme goved cikaste pasme je v katalog uvrščen bik Mil.
  • Več zgledov ...
  • Ko sta po najdbi tiste dragocene lobanje z materjo počivali v senci, je pridivjala čreda goveda naravnost na tisti kraj.
  • Pomorili so črede goved povsod tam, kjer so opazili kakšen primer bolezni, sežgali so vse zaloge zamrznjenega mesa, da bi zatrli vsako možnost širjenja okužbe, na trg pa so spravili sveže in zdravo neokuženo meso.
  • Razmere pri odkupu goveda in prašičev so od odkupovalca do odkupovalca različne.
  • Zagotovljen dolgoročni odkup goved in drobnice
  • Klavnice morajo namreč pri zakolu goveda, prašičev, ovac in koz ločeno zbirati nekatera tkiva s specifičnim tveganjem, kar tudi počnejo, ne vedo pa, kam z njimi.
  • Povečan zakol goved je bil predvsem marca, ko so zaklali več telet in bikov, starih do 24 mesecev.
  • Klanje goveda je dovoljeno le v industrijskih in obrtniških obratih, ne pa tudi v kmetijskih.
  • Edini razlog, zakaj niso bile v primeru, ki ga navaja Izidor Lah v pismu, pripeljane koroške govedi tudi zaklane, je bil namreč ta, da navedenega dne v naši klavnici po programu ni bilo predvidenega klanja goveda, ki mora biti testirano na BSE, in da tudi stranka uporabnik uslug v naši klavnici ni predhodno najavila tovrstnega klanja govedi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zaskrbljujoče je dejstvo, da zanimanje rejcev za rejo govedi za zakol upada, saj ugotavljajo, da z ukinitvijo premij živinoreja ni več donosna kmetijska panoga.
  • Podobno je ravnal njegov vrstnik iz sosednje vasi, le da je ta redil govedo za zakol.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Mladiče pobijajo zaradi podkožne masti, ki jo predelajo v visoko proteinsko krmilo za domače govedo.
  • V svojih sklepih je med drugim poudarila, da obstajajo močni dokazi za to, da je BSE dobila obseg epidemije zaradi uporabe mesno - kostne moke v krmilih za goveda.
  • Sploh ne, je ugovarjal predsednik komisije za kmetijstvo Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, saj bi krmi za govedo lahko dodajali maslo in druge naravne maščobe.
  • Tako si bodo kmetje sami zagotovili vsaj nekaj naravne krme za govedo, ki je cenejša in tudi bolj zdrava od drage krmne mešanice, pripravljene v mešalnicah.
  • V hlevu za govedo bo prostora za trideset krav in približno dvajset glav mlade živine, medtem ko bo v manjšem hlevu prostora za deset konj. Nekdanji hlev za govedo je ustrezno preuredil in sprejel v rejo 500 piščancev grahaste, rjave in štajerske pasme, ki jih hrani z izključno ekološko pridelano pšenico in koruzo ob obveznem izpustu na travno rušo.
  • Lani ob istem času je bila odkupna cena za mlado pitano govedo prvega plačilnega razreda približno 570 tolarjev za kilogram mesa.
  • Več zgledov ...
  • Odkupne cene za govedo in prašiče še naprej padajo, saj je ponudba precej večja od povpraševanja oz. prodaje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Redijo govedo ter ovce za meso in volno.
  • Vsi ti kmetje redijo to govedo ob strogih predpisih in ob stalni nenapovedani kontroli, potrošniki pa se lahko o izvoru pohorbifa prepričajo tudi pri njih doma.
  • Posebne pasme goveda gojijo za prirejo mesa, druge pa za prirejo mleka.
  • Prava storilka je njena soimenjakinja, zaprli pa so njo in ji uničili mirno življenje na majhni farmi, kjer je z možem gojila govedo in pridelovala sladkorni trs.
  • Sledili smo živalim in rastlinam suhih kraških travnikov, se sklanjali k močvirskim logaricam na barjanskih travnikih, uživali mir kraških polj, pasli govedo na Pokljuki in se zamislili nad vztrajnostjo gorenjskega kmečkega para.
  • Kot šolar od zgodnje pomladi do pozne jeseni pase domače govedo.
  • Več zgledov ...
  • Zaradi omejenih kapacitet hladilnic izmed živali, starih več kot 30 mesecev, v glavnem koljejo le bolna goveda.
  • Te naj bi v potok priplavale iz klavnice, kjer koljejo le govedo in prašiče.
  • Po trenutno veljavni slovenski zakonodaji je možno zaklati govedo v industrijskih obratih in obratih manjše zmogljivosti, ki se med seboj razlikujeta v številu, velikosti in opremi prostorov.
  • Kmet lahko zakolje doma tudi govedo, le veterinarja mora poklicati, da ta strokovno pregleda zaklano žival in izda dovoljenje za uporabo oziroma promet mesa.
  • V Slovenskih Konjicah je v četrtek, 18. marca 2004, potekala razširjena seja odbora za govedorejo in mleko UO ZZS, ki so se je udeležili tudi predsedniki in direktorji zadrug, ki odkupujejo govedo.
  • Ponudili so jim jih naši trgovci, ki odkupujejo govedo, in podjetja, ki imajo izkušnje z mednarodnim trgovanjem.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Kamor seže oko, se pase govedo pasme hereford in angus ter seveda konji, ki so kavbojem najpomembnejši.
  • Planina v gorah je izraz, ki označuje območje, kjer se pasejo govedo in drobnica.
 • govedo in drobnica
  • Klavnica Metlika se bo specializirala za zakol govedi in drobnice, proizvodni program pa bo obsegal zakol živali in razsek mesa, ukine pa se predelava mesa.
  • S sredstvi za popotresno obnovo in razvoj nameravamo do leta 2005 zgraditi klavnico v Jezercah in spodbuditi rejce goveda in drobnice, da svoje mesnine in sir združijo pod eno blagovno znamko.
 • govedo in prašiči
  • V rubriki enkrat mesečno predstavimo podatke o odkupu govedi in prašičev.
  • V novomeški kmetijski zadrugi so eni redkih, ki se lahko pohvalijo, saj je trenutno ravno pravšnja ponudba goveda in prašičev.
Na vrh
 
2 neumen, omejen človek
 •  
  • Sodnik za prekrške pa je tudi čisto navadno govedo.
  • Moj prvi fant Dan je bil totalno govedo.
Na vrh
 
2.1 kot zmerljivka
 •  
  • Pet dni se nisva videla, prekleto govedo !
  • Obnašal si se ko govedo čisto pravo govedo.
Na vrh
moškatno/muškatno govedo
vrsta goveda
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Moškatno govedo je v sorodu z ovcami in kozami.
  • Moškatno govedo je dobilo ime po mošusu - močno dišeči snovi, ki jo samci izločajo ob parjenju, ko se spopadajo za samice.
tibetansko govedo
vrsta goveda
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Po izgledu tibetansko govedo zlahka prepoznamo po izraziti grbi, konjskem repu in po dolgi, do tal segajoči grobi dlaki, pod katero se skriva fina, gosta podlanka.
  • Čeprav so prirasti nižji kot pri našem govedu, pa se izravnajo z nižjimi stroški reje, tako da reja tibetanskega goveda nudi kmetiji tudi določen dohodek.
cikasto govedo
vrsta govedi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V šestdesetih letih se je začel proces pretapljanja cikastega goveda z lisasto pasmo na Gorenjskem (nekaj tudi s črno - belo), na Tolminskem pa so cikasto govedo začeli zamenjevati z rjavo pasmo.
  • Želimo poiskati ostanke cikastega goveda tudi na ostalih območjih Slovenije, vendar pa nam to delo otežuje premajhna povezanost med posameznimi rejci cike.
lisasto govedo
vrsta goveda
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Sloveniji je populacija svetlo lisastega goveda najbolj masovno zastopana in predstavlja 55 % staleža, sledi sivorjava pasma s 30 % staleža in črno - bela z 12 % staleža krav.
  • Kot je razvidno iz tabele 2. smo v času 10. let izgubili 9 % staleža v slovenski populaciji lisastega goveda.
rjavo govedo
vrsta goveda
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rjavo govedo iz Švice so začeli uvažati že v dobi Napoleona, posebno bela padska pasma, ki je imela slabše lastnosti glede mleka in mesa.
  • Kot priznanje temu so lani na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni prejeli srebrno medaljo za zgledno rejo rjavega pitanega goveda.