WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
gotovina samostalnik
1 denar
GOTOVINA je denar, s katerim lahko vsak trenutek razpolagamo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pomeni, da obseg varčevanja ostaja na enaki ravni, le da bo več tuje gotovine na bančnih računih.
  • Kljub vsemu pa se že nekaj časa kaže dejstvo, da veliki zaslužki z devizno gotovino v kratkem času niso več mogoči in da tudi kot izključni hranilec vrednosti za daljše časovno obdobje izgubljajo svojo prejšnjo vlogo.
  • Povezovanje mobilne telefonije z digitalno gotovino omogoča varne denarne transakcije, ki so časovno in prostorsko neodvisne.
  • Ob pametno in široko zastavljenem sistemu digitalne gotovine lahko s tako kartico poslujete enako kakor z gotovino.
  • Z nakupi smo lahko zadovoljni, cene so ugodne, za primer, da bodo v prihodnje še ugodnejše, pa nam ostane še dovolj proste gotovine.
  • V portfelju nam je ostalo še nekaj odstotkov proste gotovine, ki je bomo verjetno porabili za nakup obveznic.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Z njim lahko namreč kupujejo drage avtomobile prav vsi - tudi ljudje, ki nimajo prav veliko gotovine.
  • Njegovo vrednost za zdaj rešuje le nepotrpežljivost vlagateljev, ki imajo veliko proste gotovine.
  • Pomeni, da obseg varčevanja ostaja na enaki ravni, le da bo več tuje gotovine na bančnih računih.
  • Lahko bi ga prodali za pol milijarde in dobili dovolj gotovine, da bi izplačali naše stranke.
  • Ima nekoliko hektarjev zemlje, precej gotovine in mnogo delnic.
  • Imela je precej gotovine, ko se je poročila z menoj.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Greš lahko namesto mene v banko in dvigneš vso gotovino ?
  • Z isto kartico bo mogoče plačevati račune, dvigovati gotovino, telefonirati.
  • Banka gotovino nakaže na tekoči račun ali hranilno knjigo posojilojemalca.
  • Dobro se ga spominja, ker je razlagal, da gre na operacijo srca v Švico in da potrebuje gotovino.
  • Ali naj bi delnice prodajali z javnim razpisom ali pa bodo ponudbe pošiljali neposredno na naslove morebitnih kupcev, še ni znano, za delnice pa naj bi zahtevali gotovino ali morda tudi vrednostne papirje.
  • Po novem sedaj nudijo za eno delnico Loke 1,075 obveznice Živil, imetnikom delnic Loke, ki teh nimajo dovolj za sprejetje cene v obveznicah, pa nudijo gotovino, pri čemer so ceno delnice Loke "povišali" na 2.580 tolarjev.
  • Več zgledov ...
  • Prevzem naj bi predvidoma izvedli z menjavo delnic, manjšim delničarjem Dane pa bo Union zelo verjetno poleg Unionovih delnic moral ponuditi še gotovino oziroma eno izmed obeh možnosti.
  • Vlagatelji naj bi dobili gotovino in ne delnice, kakor so še nedavno predlagali.
  • Naročniki naj bi dobili gotovino, ki ustreza tržni vrednosti od 5 do 7 odstotkov Telekomovega premoženja, in ne delnic.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
  • Drugi obrok, ki znaša 40 odstotkov, se izplača v enem letu tudi v gotovini, tretji obrok pa se izplača v obveznicah do konca leta 2001.
  • Novo je tudi, da bomo takse za osebne izkaznice in potne liste namesto v kolkih poslej plačevali v gotovini.
  • Italijanska vlada je po zasedbi slovenske Primorske 1919. izdala zakon o vojni škodi, ki so jo sprva plačevali v gotovini, pozneje pa v bonih.
  • IBM naj bi za 2,1 milijarde dolarjev v gotovini kupil izdelovalca razvijalskih orodij Rational software.
  • Podjetje kupnino v gotovini nakaže Skladu pred vpisom preoblikovanja v sodni register.
  • Več zgledov ...
  • Plačilni pogoji: ob podpisu pogodbe lahko izbirate, ali boste nepremičnino odkupili z gotovino ali z ugodnim posojilom.
  • Vsaka družina je dobila bon v vrednosti med 30.000 in 40.000 tolarjev, unovčljiv v trgovini z otroškimi oblačili in opremo, letos pa bodo družine pomoč prejele v gotovini.
  • Drugega dela odškodnine pa upravičenci ne bodo prejeli v gotovini, pač pa v obveznicah, izplačljivih v letnih obrokih.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Podjetje kupnino v gotovini nakaže Skladu pred vpisom preoblikovanja v sodni register.
  • Kupec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po izvedeni javni dražbi in v naslednjih 8 dneh plačati kupnino v gotovini na žiro račun prodajalca pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje Kranj.
  • Podjetje, za katerega bo Vodafone odštel kupnino v gotovini, je največji operater mobilne telefonije na »podeželskem« območju zahodnega dela ZDA.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vpisna mesta za delnice v zameno za certifikate bodo le na južnem Primorskem, medtem ko bo delnice za gotovino mogoče kupiti po vsej Sloveniji.
  • Teh stroškov naša konkurenca pri prevzemu Radenske ni imela, saj je delnice zamenjevala, pivovarna Union pa je firmo v Ajdovščini kupila za gotovino, kar se seveda pozna pri stroških in v bilanci.
  • Lendava - V Zdravilišču Terme se niso odpovedali nameri, da postanejo lastniki razkošnega lendavskega hotela Elizabeta s štiridesetimi posteljami, ki je v lasti Pomurske banke, vendar hotela niso več pripravljeni kupiti za gotovino.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Uprava, ki jo vodi Tatjana Fink, se je vrsto let branila vstopa na borzo (podobno kot Laščani od leta 1994 do leta 2000, pa čeprav so delnice prodajali celo z javno prodajo za gotovino ).
  • 20 odstotkov tega (družbenega) kapitala bodo olastninili z interno razdelitvijo, 15 odstotkov z notranjim odkupom, 25 odstotkov v javni prodaji za certifikate in 40 odstotkov v javni prodaji za gotovino.
  • V Petrolu so posebno pozornost posvetili javni prodaji za gotovino, prek katere mislijo olastniniti največji del premoženja.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • 40 odstotkov delnic v vrednosti 5.668.180.000 tolarjev bo moč kupiti z gotovino, 32,86 odst. (4.656.232.000 SIT) pa za certifikate.
  • Za razvoj podjetja je bila ključna še odločitev vseh zaposlenih, da z gotovino odkupijo podjetje.
  • Kupnino bo delno poravnala z gotovino, delno pa z menjavo delnic.
  • Renault bo 100 milijonov dolarjev kupnine poravnal v gotovini, 211 milijonov prek prevzema terjatev južnokorejske družbe, ostanek pa naj bi poplačal iz dobičkov v prihodnjih desetih letih.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Predstavniki SRD in pidov naj bi razrešili tudi problematiko gotovine od prodaje tistih podjetij, ki so bila namenjena pidom.
  • Sukno Zapuže in Veriga Lesce, ki jima je radovljiška občina pred leti prav tako pomagala z gotovino od prodaje občinskih obveznic, sta medtem že končali v stečaju.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Jugoslavija ob koncu sedemdesetih let, ko je svetovna naftna kriza minila, ni imela gotovine, s katero bi plačevala nafto na prostem trgu ali jo kupovala v Rotterdamu.
  • Največji je pri tistih, ki v banki nimajo dovolj gotovine za težke čase.
  • Tedaj sem imel za zabavo manjšo jahto, in ko sem to vrhunsko napravo prodajal, so se pojavili kupci, ki niso imeli dovolj gotovine, imeli pa so nekaj umetniških slik.
 • gotovina in ... / ...in gotovina
  • Za certifikate in gotovino ponujajo šest odstotkov delnic (za 33,6 milijona tolarjev).
  • V začetku oktobra misli Petrol prek javne prodaje za certifikate in gotovino ponuditi še zadnji in največji del podjetja.
  • Verizon ga bo kupil za 6,7 milijarde dolarjev v gotovini in delnicah.
  • Celotna vrednost posla naj bi v gotovini in delnicah bila približno 24 milijard evrov.
  • Poleg tega pa ni potrdil načrtov o posegu v Sanofijev poskus sovražnega prevzema Aventisa za 47 milijard evrov v delnicah in gotovini.
  • Italija je Vatikanu po pogodbi izplačala veliko vsoto v gotovini in vrednostnih papirjih in s tem poravnala zahtevano odškodnino.
  • Več zgledov ...
  • Upravičenci naj bi odškodino dobili v dveh oblikah, in sicer v gotovini in vrednostnih papirjih oziroma obveznicah.
 • gotovina na bančnem računu
  • Tuja gotovina na bančnih računih bo v določenem deležu na bankah tudi ostala.
  • Pomeni, da obseg varčevanja ostaja na enaki ravni, le da bo več tuje gotovine na bančnih računih.
 •  [x milijonov (evrov) gotovine
  • Dobila naj bi od 25 do 30 milijonov gotovine od iztržka predvajanja v kinematografih.
  • Da bo Sod do konca leta 2016 poravnal vse obveznosti, pa bo potreboval 1700 milijonov evrov gotovine.
  • Slovenski Telekom je pripravljen za večinski delež črnogorskega Telekoma odšteti 93 milijonov evrov gotovine, ni pa menda priložil naložbene ponudbe.
 •  [x milijonov/milijard tolarjev/evrov /   [x milijonov/milijard mark/dolarjev
  • Mercator je za omenjeni delež odštel 3,2 milijarde tolarjev v gotovini.
  • Bolehna francoska korporacija je podjetje prodala za okoli 5 milijard evrov v gotovini in kreditih.
  • IBM naj bi za 2,1 milijarde dolarjev v gotovini kupil izdelovalca razvijalskih orodij Rational software.
  • Hotel, vreden okoli 80 milijonov mark, so prodali za 5,25 milijona mark v gotovini in 9,75 milijona mark v certifikatih.
  • To pa je pomemben podatek, saj mora država Cerkvi, če bo obveljala sedanja odločba o vrnitvi gozdov v TNP v naravi, doplačati še 2,5 milijona mark v gotovini.
 • priti do gotovine
  • Pod pogojem, da najdete kupca delnic, s katerimi razpolagate, seveda lahko pridete do gotovine prej kot v dveh letih.
  • V razmerah socialne krize bo velik del ljudi videl v podarjenih certifikatih možnost, kako priti na osnovi delnic, pridobljenih s certifikati, do gotovine.
  • Ker se s plačo le stežka prebija iz meseca v mesec, se ne more upreti skušnjavi in proda vseh 80 delnic enemu od sodelavcev ter tako pride do gotovine.
Na vrh
 
1.1 denar v bankovcih ali kovancih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • S pričetkom prihodnjega leta bo pri prenosu tuje ali domače gotovine čez mejo in pri poslovanju z gotovino treba prijavljati le zneske, ki bodo presegali tiste, določene v zakonu o pranju denarja.
  • Poleg tolarske gotovine imajo ljudje doma prav gotovo tudi nekaj tuje gotovine.
  • Neznan tat je po vlomu iz nje odnesel več tolarske gotovine ter različne izdelke iz kovine.
  • Medtem ko je eden izmed roparjev s pištolo grozil blagajničarki, je drugi vzel več tolarske in devizne gotovine.
  • Za razliko od bank menjalnice po novem letu stare gotovine ne bodo menjale v evre, ampak bodo staro gotovino odkupovale in prodajale novo evro gotovino.
  • Nova evropska gotovina, ki je od letos naprej v uporabi v 12 evropskih državah, je bolj varna pred ponarejevalci, kot so bile do zdaj vse nacionalne valute.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK0 
  •  [evro gotovina
  • Premiera sta v nagovoru predvsem poudarila pomen uvedbe evro gotovine v obtok v dvanajstih članicah evroobmočja.
  • Pod sliko: Prvi transporti evro gotovine so se že začeli, spremljajo jih strogi varnostni ukrepi.
  • Banke bodo še vedno brezplačno zamenjavale bankovce, ki jih bodo stranke položile na bančni račun, za zamenjavo bankovcev za evro gotovino pa bodo morale plačati nadomestilo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu gotovine in čekov čez državno mejo.
  • Bančni avtomat vam bo ponudil dve možnosti, polog gotovine na tekoči račun ali sprejem plačilnih nalogov.
  • Imetniki osebnih računov s knjižicami morajo v banko tudi za vsak dvig gotovine.
  • Zgodi se namreč tudi, da imetnik ob dvigu gotovine ne vzame denarja iz reže.
  • Nizozemci so v noči na torek pri dvigovanju gotovine na bankomatih naleteli na težave.
  • Vlomilec je prebudil lastnika, ki ga je sicer pregnal iz hiše, kljub temu pa mu je odnesel manjšo vsoto gotovine.
  • Več zgledov ...
  • Z rame ji je strgal torbico z večjo vsoto gotovine in dokumenti ter pobegnil.
  • Odnesel je računalniško blagajno in manjšo količino gotovine.
  • Kartico uporabljamo le na potovanjih in v drugih okoliščinah, ko ni mogoče ali varno s seboj nositi večje količine gotovine.
  • Našel in seveda odnesel je le manjši znesek gotovine, verjetno pa se je nadejal višjega zneska.
  • Na sedežu Adriinega letala airbus je namreč pozabil denarnico, v kateri je imel poleg kreditnih kartic še večji znesek gotovine.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Prav ko se je Marcel zbal, da bo vseeno moral odnehati on, kajti od njegovega svežnja v žepu je ostalo še vsega nekaj bankovcev, je Nemu zmanjkalo gotovine.
  • Tudi v trgovini se naši kupci večkrat znajdejo v zadregi, ko jim nepredvideno zmanjka gotovine.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Wallander je imel dvajset kron, in bil je začuda edini: nihče drug ni imel gotovine pri sebi.
  • Taksija nisem mogel poklicati, ker nisem imel nič gotovine.
  • Včasih vidim ljudi, ki se potijo pri blagajni, ker jim kartice ne potegne in ker nimajo gotovine.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Takrat je bil ta postopek v bankah urejen še tako, da je bančni uslužbenec želeni polog denarja vpisal pri enem okencu, stranka pa je potem gotovino položila na drugem blagajniškem okencu.
  • Do 28. februarja banke, če boste gotovino položili na bančni račun, za zamenjavo ne bodo zaračunavale provizije, za zamenjavo gotovine za gotovino pa bo provizija med enim in dvema odstotkoma.
  • Zanikal je, da bi kadar koli v njegovi pisarni hranili gotovino iz trgovine z orožjem.
  • Dokumente in druga plačilna sredstva (čeki, kartice) ter gotovino hranite v notranjem žepu oblačila ali torbice, pritrjene okoli pasu.
  • Ko je delivec videl, da je Ray na mizo položil gotovino, je okleval in potem podržal prvi bankovec proti svetlobi, kot da je končno odkril ponarejevalca.
  • Ker je slednji imel le bančno kartico, je moral iti do bankomata in dvigniti gotovino.
  • Več zgledov ...
  • V glavnem se poslužujem bančne kartice ali pa na banki dvignem kar gotovino.
  • Prednost kartice pa je tudi v tem, da lahko z njo tudi v tujini na bančnih avtomatih, ki nosijo oznako naše kartice, dvigamo gotovino, in sicer s posebno šifro, ki jo dobimo v svoji banki.
  • Druga sprememba pri poslovanju s čeki pa je, da bodo imetniki tekočih računov lahko s čekom dvigali gotovino samo pri banki, ki vodi njihov tekoči račun, in ne več tudi pri drugih bankah.
  • Gotovino boste dvigovali vse redkeje, saj so jo že danes v veliki meri zamenjale kreditne in plačilne kartice.
  • Povedal je, da je Slovenija res prodajala orožje, za znaten del prodanega orožja poslov pa je prejela gotovino.
  • Prva tri leta so ob rojstvu otroka prejeli gotovino, v naslednjih letih je občina prispevek nakazala na račun otrokove hranilne knjižice, po odloku iz leta 1999 pa je omenjeni prispevek enkratna denarna socialna pomoč.
  • Opisana fiktivna veriga podjetij deluje tako, da direktor zadnjega podjetja v verigi dobi gotovino od grosista, ki prodaja pijačo za gotovino na črno.
  • Pri našem bankomatu dobite gotovino ne le z Euro - čekovno kartico, temveč tudi s kreditnimi karticami Visa, Eurocard in Zyruss.
  • Koliko časa bodo menjalnice odkupovale staro gotovino, bo odvisno od njihovega dogovora z banko.
  • Od danes naprej je v državah EMU mogoče plačevati le še z evri, bodo pa poslovne banke v nekaterih posameznih državah še sprejemale staro gotovino.
  • S podobnimi dvomi so ljudje sprejemali tudi izboljšave bankomatov, ko so ti začeli sprejemati položnice in gotovino.
  • Povedal mi je, da je v zadnjem mesecu imel namen podkupiti kar precej ljudi, in zato je seveda potreboval gotovino.
  • Najela je zidarja, ki je ometal stene in popravil pločevinasto streho, in ker je tudi njemu ponudila gotovino, je končal delo v enem tednu.
  • Potem ko se je letalo odžejalo, točaji na maroškem letališču niso bili zadovoljni s plastičnim denarjem, ampak so za natočeni kerozin od pilota zahtevali gotovino.
  • Za vse nakupe v Srbiji zahtevajo gotovino, in sicer v novih dinarjih, teh pa je v Kninu zelo malo, saj je v obtoku še vedno stari »krajinski dinar«.
  • Za primerjavo smo se pozanimali, kako je še v nemških zastavljalnicah, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev izplačajo gotovino za zastavljene predmete v nekaj minutah.
  • Prav tako lahko dobite gotovinsko posojilo, banka vam v tem primeru izplača gotovino ali denar nakaže na tekoči račun.
  • In za take nelegalne posle predvsem nikoli ne izdajajo čekov, ampak izplačujejo kar gotovino v rabljenih bankovcih.
  • Ko je ta odprl blagajno in mu hotel izročiti gotovino, se je od zadaj pojavil 56 - letnik in skočil na roparja.
  • Nato je šel z njo v notranjost in jo s pištolo prisilil, da mu je izročila gotovino v višini štiri milijone tolarjev.
  • Ko so izdani evro bankovci in kovanci, Banka Slovenije tolarsko gotovino zamenja za evre in jo umakne iz obtoka.
  • Z originalnim ključem, ki ga je našel kar v pisarni, je odprl železno blagajno, iz nje pa ukradel gotovino ter več čekov.
  • Ukradel je gotovino in nakit.
  • Enemu sta odtujila mobilni telefon, dvema pa gotovino.
  • Oškodovancu sta pobrala vso gotovino, ki jo je imel pri sebi, in takoj zbežala.
  • Večkrat da ga je udaril po glavi, nato pa mu iz žepov pobral gotovino v tujih valutah ter ročno uro, vse skupaj vredno kakšnih šest milijonov tolarjev.
  • Večerne urice si je izbral tat, ki je na hitro vlomil v hišo na Cvetlični in odnesel gotovino in nakit.
  • Iz pisarn je odnesel denarne bone, čeke in gotovino v skupni vrednosti okoli 400 tisočakov.
  • Najslabša odločitev je, da na potep vzamete gotovino, kajti lahko se zgodi, da vam jo kdo ukrade.
  • Iz predala je vzel gotovino, jo spravil v plastično vrečko in pobegnil.
  • Dekle se je ustrašilo in tat ji je poleg nekaj gotovine odnesel še več kartic.
  • Ob odhodu je s seboj odnesel še nekaj gotovine.
  • Iz oblačil v čakalnici jim je vzel dva mobilna telefona in nekaj gotovine.
  • Prebrskal je omare ter pobral precej zlatnine in nekaj gotovine.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • S karticami za gorivo je mogoče na bencinskih servisih nakupiti večjo količino cigaret in dragih pijač ter jih pri znanem gostincu pretopiti v gotovino.
  • Začeli so se pogovarjati o poslih, blago, ki ga je ponujal obrtnik, je bilo izvrstno, hitro in zlahka bi ga lahko pretopila v gotovino.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nekateri so se bali pustiti svoj denar v bankah in so ga raje dvignili v gotovini in odnesli domov.
  • Poldrugi milijon dinarjev je prinesel blagajnik kar v nahrbtniku, da je lahko vsem zadružnikom v gotovini izplačal zaslužek.
  • Dobičke jim zdaj ne izplačujejo več v gotovini, ampak v čekih, ki pa jih ne morejo unovčiti.
  • Znano je, da ljudje podkupnine načelno izplačujejo v gotovini in ne z bančnimi nakazili.
  • Celo največji zvezdniki najraje vidijo, če jim plačajo v gotovini.
  • Zato jim od srede junija ne dovolijo več vstopa na postajo, razen če vozniki v gotovini takoj plačajo dovoz na peron.
  • Več zgledov ...
  • Ali je mogoče v tuji gotovini plačevati tudi hotelske sobe, kosila, pijačo, oblačila ...
  • Brez vstopne kode namreč ni možen izstop na hitri ABC stezi, sistem pa vozilo preusmeri na kombinirano stezo, kjer voznik poravna cestnino v gotovini.
  • Znesek, ki se ponavadi vrti med 1000 in 2000 evri, v gotovini ali s kreditno kartico položimo, preden prevzamemo jadrnico.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Franjo je poklical v Zagreb in še isti dan je dobil denar v gotovini v črni aktovki.
  • Nerad nosim s seboj po Palermu toliko denarja v gotovini.
  • Leo je malo prej prodal neko zemljišče in dobil plačilo v gotovini.
  • Ker so se v zadnjem desetletju pri nas močno razmahnila tudi življenjska zavarovanja, naj še poudarimo, da mnoge zavarovalnice po izteku zavarovalne dobe ponujajo izplačilo v gotovini ali rento.
  • Prednost bodo imeli tisti, ki bodo plačali najmanj 10 odstotkov kupnine v gotovini.
  • Ker ni zaupala čekom in je bila popolnoma neizkušena glede bančnih poslov, je zahtevala plačilo kupnine v gotovini.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pri nas dosegajo kovanci le 0,9 odstotka obsega gotovine v obtoku, v državah EU pa je ta delež približno deset odstotkov.
  • Bankovci zavzemajo 99 % gotovine v obtoku, torej kovancev ni niti za milijardo SIT.
  • Odnesel je digitalni fotoaparat in gotovino v tuji valuti.
  • Tat se je veselil plena, saj je iz hiše odnesel za osem milijonov tolarjev gotovine v tujih valutah.
  • Tedaj pa so do njega pristopili trije neznanci, ga pretepli in mu iz denarnice pobrali vso gotovino v različnih valutah.
  • Prestrašene uslužbenke so jima zaradi grožnje izročile za okoli sedem milijonov tolarjev gotovine v različnih valutah.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Koliko stane omara, če jo na sejmu plačamo z gotovino ?
  • Z gotovino in čeki lahko plačujemo le v državi, kjer so bili izdani, s plačilnimi karticami pa doma in v tujini.
  • Mleko redno plačujemo in smo verjetno edina mlekarna, ki plačuje z gotovino.
  • Staromodnežev, ki bi se še otepali plačilnih kartic in poslovali samo z gotovino, je tudi pri nas vsak dan manj.
  • Pred prazniki naj bodo na to še posebej pozorni v trgovinah, gostinskih lokalih in drugje, kjer poslujejo z gotovino.
  • Zadnji večer pa vas čaka v sobi skupni račun, ki ga pred odhodom poravnate z gotovino, če pa želite to storiti s kreditno kartico, jo morate registrirati na recepciji že kakšen dan prej.
  • Več zgledov ...
  • Z gotovino odkupimo vašo rabljeno počitniško kamp prikolico.
  • Avto sem kupila z gotovino.
  • Blagajne v trgovinah so v teh dneh precej polne, navsezadnje je še veliko ljudi, ki raje kupujejo z gotovino kot s karticami.
  • Poleg tega so se cene nepremičnin zvišale in se jih ne da več kupovati z vrečo gotovine.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Iz obleke mu je izmaknil denarnico z gotovino in dokumenti.
  • Vlomil je v tri hiše in iz kuhinj jemal torbice z gotovino in ključi osebnih avtomobilov.
  • S kuponom vam bodo omogočili še 10 - odstotni popust pri plačilu z gotovino.
  • Nasploh imajo vsi trgovci tudi POS - terminale in tam plačevanje z gotovino sploh ni potrebno.
  • Ni poslovanja z gotovino brez drobiža.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Sredi dneva je vlomil v stanovanje in odnesel prenosni računalnik, nekaj dokumentov ter več gotovine.
  • Ko je vlomilec nasilno prišel v prostore pošte, je vlomil še v trezor in iz njega odnesel več gotovine.
  • Hišo si je dodobra »ogledal«, nato pa iz spalnice odnesel več gotovine v domači in tuji valuti.
  • Začelo se je v noči na torek, ko je nekdo vlomil v mariborski gostinski lokal Kopilus, iz katerega je odnesel več gotovine in alkoholnih pijač.
  • Na Pogačarjevem trgu jo je neznani moški porinil na tla in ji ukradel torbico, v kateri je imela kar precej gotovine.
  • V njej je imela poleg dokumentov in mobilnega telefona kar precej gotovine, tako da je oškodovana za okrog 200 tisočakov.
  • Več zgledov ...
  • Ukradla sta mu plastični etui, v katerem je imel dokumente in malo gotovine.
  • Kot kaže, se bo vse manj plačevalo z gotovino, zato imam tudi sam plačilno kartico in nosim pri sebi le malo gotovine.
  • Zakonca sta iz obeh denarnic k sreči le zbrala dovolj gotovine.
  • Ker pri sebi ni imel dovolj gotovine, so za plačilo zadržali njegove smuči.
  • Ukradel je zlato in nekaj gotovine.
  • V žepu bunde je bila denarnica z nekaj gotovine.
  • Iztrgal ji je torbico, v kateri je bilo prav tako nekaj malega gotovine in osebni dokumenti.
  • Nabral je več hrane in pijače, dodal kozarce in cigarete, stensko uro in nekaj malega gotovine.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Prodaja za gotovino je tekla zaradi blokade žiro računa.
  • Ob tem so še obljubili, da bodo ostro preganjali vse čudne posle z orožjem in nezakonite prodaje za gotovino, o katerih krožijo podatki ...
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Osebni avto, od l. 93 dalje, lahko poškodovan, v okvari oz. v kakršnemkoli stanju, kupim za gotovino.
  • Presežek mesa naj bi osumljenci za gotovino prodajali na črnem trgu, zaslužek pa si delili.
  • Z bencinskimi karticami na različnih bencinskih servisih denimo ves dan kupuje cigarete in drago pijačo, nato pa jih za gotovino proda kakemu oštirju.
  • Težave s terjatvami do kupcev občutijo predvsem tista podjetja, ki svojega blaga ne prodajajo za gotovino, temveč na odložen plačilni rok.
  • Žetone je nemški državljan pri blagajni sproti menjal za gotovino.
  • Ko sta nabrala čeden kupček žetonov, sta se odpravila do blagajne, da bi jih zamenjala za gotovino.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Nudimo vam stavbno pohištvo KLI - Logatec po tovarniških cenah, z 20 % popusta na gotovino.
  • 10 % popust na gotovino ali plačilo na 4 obroke in brezplačna montaža.
 • GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Maniero in sodelavci naj bi denar, ki so si ga prislužili z manjšimi ali večjimi ropi in izsiljevanjem, prinašali čez mejo in ga prek svojih zastopnikov v posojilni službi pred vrati kockarnice posojali igralcem, ki so ostali brez gotovine.
  • Občanka je ostala brez gotovine, domače in tuje valute, ter osebnih dokumentov, kar je bilo vredno okoli 170.000 tolarjev.
  • Dnevnik Finance poroča, da ste tudi vi pred bankomatom ostali brez gotovine.
 •  [x tisočakov/ milijonov gotovine
  • Shkelzen Kastrati pa je obtožen sodelovanja pri drzni kraji mercedesa, letnik 1999, vrednega 15 milijonov tolarjev, in fiata punta, vrednega 1,9 milijona tolarjev, dveh mobilnih telefonov, vrednih 145 tisočakov, 8000 tisoč gotovine in dveh bančnih kartic.
  • Izginilo je 800 tisočakov gotovine.
  • Odnesla sta za približno dva milijona gotovine.
  • Vlomilec je odnesel 15 tisoč tolarjev gotovine.
  • Iz vozila je odtujil okoli 4 milijone tolarjev gotovine.
  • Ob aretaciji naj bi imel pri sebi »le« 70 tisoč mark gotovine.
  • Več zgledov ...
  • Podaril ji je stanovanje v Parizu, 10 tisoč funtov gotovine in mesečno apanažo.
  • Na osnovi teh primerjav so ugotovili razliko v vrednosti okoli 10 milijonov mark gotovine.
  • Samo v soboto je banka izplačala za 10 milijonov evrov gotovine.
  • Na sivem trgu teče promet v gotovini in tujci so vsak mesec dvignili do 9 milijonov dolarjev gotovine.
 •  [x evrov v gotovini
  • Povem mu, da nameravam ostati tri mesece in da imam s sabo nekaj več kot tisoč evrov, od tega 200 evrov v gotovini.
  • Zmagovalec dobi 40 evrov v gotovini in kravato z napisom Največji lažnivec na svetu.
 • v obliki gotovine
  • Imetnik ima pravico zahtevati devize v obliki gotovine, kot jih je v banko prvotno tudi vložil.
  • Uradu na mejnem prehodu bodo tako morali pokazati povratno vozovnico in dokazati, da imajo za čas bivanja dovolj finančnih sredstev v obliki gotovine, bančnega jamstva ali potovalnih čekov.
 • gotovina in ... / ... in gotovina
  • Skupaj z vlomilcem je v mrak izginilo za 600 tisočakov gotovine in zlatnine.
  • Iz hiše je izginilo za deset milijonov tolarjev zlatnine in gotovine.
  • Iste noči je nekdo vlomil v hišo ob Celovški cesti ter odnesel za več kakor milijon tolarjev gotovine in nakita.
  • V hiši je našel in iz nje ukradel nekaj nakita in gotovine.
  • Z rame ji je strgal torbico z večjo vsoto gotovine in dokumenti ter pobegnil.
  • Vzel je denarnico z dokumenti in gotovino.
  • Več zgledov ...
  • Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu gotovine in čekov čez državno mejo.
  • Pravite torej, da je uporaba plastike varnejša od čekov in gotovine ?
 • gotovina ali kartica
  • Plačilo z gotovino ali kartico.
  • Nedolgo tega niti v pravih uradnih enotah sploh ni bilo mogoče plačevati z gotovino ali karticami.
 • gotovina v vrednosti  [x milijonov mark/tolarjev
  • Kot tudi na vprašanje, za kaj je bila porabljena gotovina v vrednosti več deset milijonov mark.
  • Predvidevanja Banke Slovenije, da imamo Slovenci doma shranjeno tujo gotovino v vrednosti 500 do 600 milijonov nemških mark, so se kmalu izkazala za netočna.
  • Iz ene hiše v okolici Šmarja pri Grosupljem sta v petek izginila prenosni računalnik in videokamera, vredna 700 tisočakov, le dan kasneje pa iz druge hiše prenosni računalnik, diaprojektor, nakit ter malo gotovine v vrednosti milijon in 200.000 tolarjev.
 • dvig gotovine na bankomatu/bančnem avtomatu
  • Banke so o uvedbi provizij za dvig gotovine na bankomatih razpravljale že večkrat.
  • Po podatkih Banke Slovenije smo v lanskem prvem polletju opravili kar 12,8 milijona dvigov gotovine na bankomatih.
  • Skoraj vsak imetnik tekočega računa je hkrati tudi imetnik bančne kartice, ki omogoča dvig gotovine na bančnem avtomatu.
 • dvigovati gotovino pri bankomatu/banki
  • Če dvigujete gotovino pri bankomatu v domovini, pri dvigu s kartico Karanta plačate 1500 tolarjev, z Eurocardom je prvi dvig v mesecu 2500 tolarjev, vsak naslednji pa 3500 tolarjev.
  • Skoraj vsi imamo namreč kombinirane kartice Maestro, s katerimi lahko dvigujemo gotovino pri bankomatih, plačujemo na POS terminalih in se identificiramo ob izdaji čeka.
  • Z uveljavitvijo druge spremembe pa imetniki tekočih računov s čekom ne bodo mogli več dvigovati gotovine pri banki, ki ne vodi njihovega tekočega računa, so sporočili iz Združenja bank Slovenije (ZBS).
 • polog gotovine na kaj
  • Bančni avtomat vam bo ponudil dve možnosti, polog gotovine na tekoči račun ali sprejem plačilnih nalogov.
  • V primeru mojih pologov gotovine na bančni račun je šlo za nepravilno ravnanje banke in ne moje.
 • gotovina na roko/roke / dobiti gotovino na roke
  • Sporno je le, kako lahko diplomatska predstavništva v urejenem svetu plačujejo račune (za najemnino) kar z gotovino na roko.
  • Zadnjih pet plač so jim izplačali v gotovini na roko, delodajalec pa za delavce zaradi pomanjkanja denarja ni plačeval prispevkov.
  • Na tej tržnici se namreč večino blaga proda brez kakršnihkoli dokumentov, po domače rečeno, na črno za gotovino na roke.
  • Na uro si lahko obetate od 10 do 15 dolarjev, gotovino dobite na roko enkrat na teden ali pa vam dajo ček.
  • Deželnoknežji podložniki, ki se jim posreči preriniti do gospodarjevega sedeža, dobijo gotovino na roke!
 • dvig gotovine s čim
  • Dvig gotovine z domačimi karticami tekočega računa je brezplačen, medtem ko banke za dvig gotovine s kreditnimi karticami zaračunajo provizijo.
  • Provizije za dvig gotovine s kreditnimi karticami namreč niso zanemarljive.
  • Podjetje za upravljanje bankomatov Bankart je lani začelo naše bankomate opremljati tudi za storitev dviga gotovine z mednarodnimi karticami.
  • Največ gotovine dvigujemo seveda z bankomatskimi karticami v domovini, ko smo v tujini, kjer domače kartice niso veljavne, pa je koristna tudi možnost dvigovanja gotovine z mednarodnimi plačilnimi karticami.
 • gotovina za nakup česa
  • Ob tem je Moge tudi dejal, da države, ki so kupovale orožje v Sloveniji med njimi mogoče tudi Hrvaška imajo zbrano dokumentacijo o gotovini za nakup orožja v Sloveniji.
  • Pred tednom dni je v intervjuju za neko arabsko televizijo trdil, da ni nobenega razloga, da iraška vlada uporablja gotovino za nakupe potrebnega blaga na tujem, in hkrati vprašal, kam je izginilo več sto milijonov dolarjev oziroma za kaj jih je vlada porabila.
  • Sicer pa obtoženka tudi pravi, da ji Slamič nikoli ni izročil gotovine za nakup avtomobila.
 • ne imeti gotovine pri sebi
  • Spomnil pa se je tudi, da nima nič gotovine pri sebi.
  • Wallander je imel dvajset kron, in bil je začuda edini: nihče drug ni imel gotovine pri sebi.
Na vrh