WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
gospodinjstvo samostalnik
1 opravljanje ali vodenje hišnih del
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Marsikateri izdelek za gospodinjstvo pa vsebuje škodljive sestavine, ki lahko poškodujejo kožo, saj preprečujejo ali ovirajo njeno naravno izpiranje.
  • V njem bodo na voljo izdelki za gospodinjstvo, osebno nego in nego prostorov, svetila, akustika, oprema za kopalnice, bela tehnika, zeleni program in ostala sezonska ponudba.
  • To ugotavljajo republiški tržni inšpektorji, ki so opravili poostren nadzor v prodajalnah z električnimi aparati za gospodinjstvo, športno opremo, avdio in video napravami ter kmetijskimi stroji.
  • Tako pa je mogoče prodajati knjige, periodični tisk, umetniške reprodukcije, male aparate za gospodinjstvo in nego telesa, izdelke iz keramike in porcelana za gospodinjstvo, posode vseh vrst za gospodinjstvo, sanitarne in kozmetične izdelke za gospodinjstvo, kozmetiko za nego telesa in izdelke domače ter umetne obrti.
  • Madeže od hrane umijte z nerazredčenim čistilom za gospodinjstvo, ki ne pušča odrgnin.
  • Čistila za gospodinjstvo vedno shranjujte v navpičnem položaju in ne na neposredni sončni svetlobi.
  • Več zgledov ...
  • Ona preobremenjena s službo, s skrbjo za gospodinjstvo in prehrano, podpisovala je njuni beležki in hodila na roditeljske sestanke ter se posvečala neštetim materinskim opravkom.
  • Skupaj si delita skrb za gospodinjstvo in dva odraščajoča otroka.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Na seznamu čakajočih je že sto imen, večinoma tistih, ki bi želeli pomoč v gospodinjstvu enkrat na teden.
  • Pomoč v gospodinjstvu utrjuje vezi med otroki in starši.
  • V okviru Centra za socialno delo imajo tudi program pomoč in oskrba na domu za starejše in invalidne osebe, program pa zajema oskrbo na domu, pomoč v gospodinjstvu, družabništvo in laično osebno nego.
 • GLAGOL+SB3 
  • Večino časa je bila zaposlena v sosednji Avstriji, nekaj zadnjih let pa se je v celoti posvetila gospodinjstvu na domačiji v Lomanošah.
  • Marija se je po poroki posvetila gospodinjstvu, vzgoji otrok in delu na 3 ha veliki posesti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Poleg tega je zgolj v južnoazijski skupnosti še vedno zaslediti tradicionalno družinsko strukturo, v kateri je uradno zaposlen samo moški, ženska pa vodi domače gospodinjstvo.
  • Milena izvrstno vodi gospodinjstvo, menda je prav dobra kuharica, kljub temu pa svoje kariere ni zanemarila.
  • Janko je moral prevzeti gospodinjstvo in ji v vsem pomagati.
  • Oče, ki ni najbolj talentiran za hišna opravila, pa prevzame gospodinjstvo.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Drug dejavnik je zagotovo denar, saj naj bi praviloma ženske skrbele za gospodinjstvo in vzgojo otrok, denar pa bi služili možje.
  • Brez pomoči moža Klemna, ki je redno zaposlen izven kmetije, bi težko opravila delo tako dobro in pri tem še skrbela za gospodinjstvo.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Dosti časa preživim na sprehodih s psom, ženi pomagam pri gospodinjstvu, kolesarim.
  • Dokler je hči Jasna z družino še živela v Celju, sem ji pomagala pri gospodinjstvu in pri varstvu otrok, a vedno sem še našla čas za sprehode ob Savinji.
Na vrh
 
1.1 šolski predmet
šolski predmet, pri katerem se učenci učijo, kako opravljati ali voditi hišna dela
 •  
  • V prizidku bosta poleg knjižnice še učilnici za gospodinjstvo in tehnično vzgojo ter računalništvo, z obnovo kurilnice pa bo šola prešla z ogrevanja na premog na ogrevanje s kurilnim oljem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Srečanja so se udeležili tudi oba razrednika, ravnatelj in naša učiteljica gospodinjstva.
  • Učiteljica gospodinjstva nam je povedala, kako pripravimo testo.
  • Pouk gospodinjstva je izjemnega pomena; pri njem naj se učenci ne naučijo samo pravilnega pogrinjanja mize, temveč tudi ustreznega uživanja hrane.
  • Pri pouku gospodinjstva poudarjamo zdravo prehrano in kulturo uživanja hrane.
 • biologija in gospodinjstvo
  • V Škocjan je prišla pred 14 - imi leti kot mlada žena pred diplomo iz biologije in gospodinjstva na Pedagoški akademiji.
  • Zgovorna profesorica biologije in gospodinjstva je povedala, da so se tečajnice veliko naučile, nekatere pa bi lahko že sedaj same poučevale druge.
Na vrh
2 skupnost ljudi
družinska ali druga skupnost ljudi, ki skupaj stanuje in skupaj porablja dohodke za osnovne življenjske potrebe
 • ŠTEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  •  [eno gospodinjstvo
  •  [dve gospodinjstvi
  •  [tri gospodinjstva
  • To pa ni res, saj niti eno gospodinjstvo ni prejelo obračuna v znesku med 20 in 30 tisoč tolarji.
  • Najprej so se odločili za gradnjo vodovoda do vasi Bušinec s šestimi gospodinjstvi, kjer so predvsem poleti velike težave s preskrbo z vodo.
  • V Planini v dveh gospodinjstvih Skokovih živi 12 ljudi, med njimi štirje otroci, kar je največ v vaseh kostelske občine.
 •  
  • Olajšavo smejo uveljavljati, če živi otrok v skupnem gospodinjstvu in če znesek njegovih lastnih sredstev ne presega višine olajšave.
  • Z njima živi v skupnem gospodinjstvu in ima lepe odnose s petindvajsetletnim sinom iz prvega zakona.
  • Povprečna velikost gospodinjstev se je zmanjšala zaradi vse večjega števila samskih gospodinjstev, povprečna velikost družin pa zaradi zmanjševanja rodnosti.
  • Temu je ustrezal porast samskih gospodinjstev, pri čemer se je delež ljudi, živečih v samohranilskih gospodinjstvih, v istem obdobju več kot početveril z 2,4 na 10,1 odstotka.
  • Čedalje več je tudi primerov prikazovanja ločenega gospodinjstva, spornih pa je tudi nekaj vlog za znižanje plačila vrtca zaradi nezaposlenosti staršev.
  • Starši in odrasli otroci so pogosteje živeli v ločenih gospodinjstvih.
  • Več zgledov ...
  • Med gospodinjstvi so najbolj ogrožena enočlanska gospodinjstva - revnih jih je 36 odstotkov.
  • Tako naj bi enočlanskim gospodinjstvom, ki imajo malo smeti, a velike kante, zaračunavali manj.
  • Prva težava se že pojavlja pri posodah za komunalne odpadke, ki so zdaj le 120 - ali 240 - litrske, po novem pa bo štiričlansko gospodinjstvo prejelo račun za 160 litrov odpadkov.
  • Življenje poprečnega štiričlanskega gospodinjstva v Celju bo v kratkem dražje za okoli tisoč tolarjev.
  • Revna gospodinjstva so namenila za življenjske potrebščine več kot tretjino izdatkov (gospodinjstva nad pragom revščine manj kot četrtino), za stanovanje in energijo pa skoraj petino (bogatejša desetino).
  • V primerjavi z letom 1993 se je stopnja revščine znižala za dve in pol odstotni točki, kar pomeni, da se je število revnih gospodinjstev zmanjšalo za približno 15 tisoč.
  • Zmanjševanje števila kmečkih gospodinjstev, predvsem pa denacionalizacija, ki v Sloveniji poteka od leta 1991, in skoraj neomejeno dedovanje, pospešujejo nadaljnje drobljenje zasebne gozdne posesti.
  • Glede na svojo zmogljivost so primerni za kmečka gospodinjstva, ki jim pomeni sušenje pridelkov dopolnilno dejavnost.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Z uvedbo novega cenika naj bi se elektrika za vsa gospodinjstva v povprečju podražila za približno šest odstotkov, ugotavljajo v distribucijskih podjetjih.
  • Popravek cen bo po oceni vlade ohranil realno ceno elektrike za gospodinjstva iz junija letos.
  • O ceni čiščenja odpadne vode za gospodinjstva pa se lendavski župan Anton Balažek z Lekom misli še pogajati, vsaj tako je bilo mogoče razumeti njegove izjave na zadnjem zasedanju občinskega sveta.
  • Najenostavnejši so sončni sistemi za dobivanje tople vode za gospodinjstvo, ki so sestavljeni iz 4 do 6 m2 velikih kolektorjev za 200 do 400 l vode in lahko priskrbijo približno 3000 kWh energije letno.
  • Ti podatki kažejo, da dolgoročno gledano med rastjo cen električne energije za gospodinjstva in inflacijo ni večjih nesorazmerij.
  • Poleg tega ima električna energija za gospodinjstva v košarici za izračun inflacije premočno težo.
  • Več zgledov ...
  • Zdaj namreč cena za gospodinjstva dosega 77,5 odstotka, od sobote pa bo dosegala 80,6 odstotka povprečne evropske cene.
  • Priključilo se bo lahko vseh 800 gospodinjstev v občini, cena za posamezno gospodinjstvo pa je sto tisoč tolarjev in je enotna.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zahtevek lahko vloži le en član gospodinjstva.
  • Te naprave raziskovalnemu podjetju sporočajo, katere programe in oddaje so člani gospodinjstva gledali.
  • Ti podatki temeljijo na dohodkih gospodinjstev pred in po odštetih stroških bivanja, prilagojenih glede na velikost gospodinjstva.
  • Zagotavljal je podporo otrokom, ki bodo, v dobi otroškega dela, kmalu pomembno prispevali k dohodku gospodinjstva.
  • Poraba gospodinjstev naj bi letos realno rasla za 4 odstotke in bi za 2,2 odstotka zaostajala za lansko.
  • Povečala se je investicijska poraba, zaradi zmanjšanja nezaposlenosti in realne rasti plač pa tudi poraba gospodinjstev.
  • Več zgledov ...
  • Stopnja rasti slovenskega gospodarstva se po zelo nizki stopnji v prvem polletju spet povečuje na raven dolgoletnega povprečja, povpraševanje zaostaja za ponudbo, kar ugodno vpliva na zniževanje inflacije, trošenje gospodinjstev se krepi, ugodna gibanja so tudi na področju zunanje trgovine.
  • Analitiki BS ocenjujejo, da naj bi tekoči primanjkljaj letos zmanjšali na 2,6 odstotka BDP, še posebno, če bo trošenje gospodinjstev ostalo skromno.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK3 
  • Strokovnjaki zato priporočajo čistilno napravo in izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov ter uvedbo zbiranja manjših količin nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in od obrtnikov.
  • Lani so tako zbrali kar 6843 kilogramov nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, od tega največ odpadnih akumulatorjev, motornega olja, barv in lakov.
  • Avstrijsko združenje je izdelalo študijo, kako bi poskrbeli za odpadno vodo iz gospodinjstev, obrtnih delavnic in industrijskih obratov.
  • Komunala se je pospešeno lotila gradnje čistilnih naprav v začetku sedemdesetih let, tako je sedaj v novomeški občini v čiščenje zajeta večina odpadnih vod iz industrije in polovica odpadnih vod iz gospodinjstev.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Na osemnajstih straneh lahkotnega branja nas vodnik popelje skozi rabo energije v vsakem gospodinjstvu oziroma povsod tam, kjer uporabljamo kakršne koli aparate, klimatiziramo prostore in razsvetljujemo.
  • Predvidevamo, da se bodo stroški porabe energije v gospodinjstvih zmanjšali v povprečju za najmanj 30, v družbenih objektih pa za 50 odstotkov," je napovedal Pajk in da bi se prihranek samo za ogrevanje sanitarne vode lahko znižal celo za 60 do 80 tisočakov, če si jo v gospodinjstvu ogrevajo z električnim boljlerjem.
  • Lepo bi bilo, če bi z novimi viri električne energije lahko pokrivali vsaj povečano porabo, hkrati pa bi morali porabo nujno začeti zmanjševati z ukrepi racionalnejše porabe v gospodinjstvih in prestrukturiranja industrije, pravi Peter Kozina, izvršni direktor za dobavo električne energije in eden od vodij projekta Zelena energija.
  • Poraba v gospodinjstvih je v primerjavi z gospodarstvom nekje v mestu tako majhna, da ekonomsko to sploh ni zanimiva zadeva.
  • Zavod za varstvo potrošnikov pa bo svetoval, kam in kako z odpadki v gospodinjstvu.
  • Razveseljivo je, da se količina odpadkov iz podjetij in tovarn z leti zmanjšuje, nasprotno pa količina odpadkov v gospodinjstvih ostaja približno enaka.
  • Več zgledov ...
  • Statistika pri izračunu inflacije upošteva le podražitve elektrike v gospodinjstvih, ne pa tudi v industriji.
  • Na letni obračun in dvemesečno plačevanje porabljene elektrike v gospodinjstvih je bilo doslej veliko pripomb, saj smo le ob koncu obračunskega leta lahko vedeli, koliko elektrike smo dejansko porabili in jo tedaj doplačali ali pa so nam poračunali, če smo jo plačali več, kot smo je porabili.
 • SAMOSTALNIK+o+SAMOSTALNIK5 
  • Ko sem letos maja odšla po potrdilo o skupnem gospodinjstvu, je uradnica prinesla neki karton in tam sem videla, da je poleg mojega imena žig.
  • Nakup po tej točki se uveljavi na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zadeve.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Vsako gospodinjstvo dnevno porabi ogromne količine vode.
  • Slovenska gospodinjstva porabijo na leto skoraj tretjino vse elektrike, ki jo proizvedemo doma.
  • Gospodinjstva bodo plačevala nekaj manj kot petnajst tolarjev za kubični meter, v gospodarstvu pa bo cena okrog 83 tolarjev.
  • Gospodinjstva plačujejo odvoz smeti po številu članov gospodinjstva, občinski svetniki pa že lep čas razpravljajo o tem, kako bi bilo pravičneje določati zneske plačil po količino odloženih odpadkov.
  • Vsako gospodinjstvo naj bi v občinsko blagajno prispevalo vsaj 210 tisočakov, plačati pa je potrebno v 15 (petnajstih) dneh.
  • Gospodinjstva bodo v petih letih prispevala po 4 tisoč mark
  • Več zgledov ...
  • Drugače povedano: kanalizacijski priključek v celoti stane 970.000 tolarjev, od tega plača gospodinjstvo 230 tisočakov.
  • Na sprednji strani, kjer je izračunan obrok, ki ga gospodinjstvo dejansko plača, pa teh podatkov ni.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Oba kataloga so poslali vsem gospodinjstvom z namenom, da bi se obračali na legalno registrirane obrtnike in tako poskušali preprečevati šušmarstvo.
  • Brošuro bodo do srede marca poslali vsem nemškim gospodinjstvom.
  • Pošiljke s pomanjkljivimi naslovi bo morala pošta obdelati ročno, zato je že napovedala, da bo vsem gospodinjstvom dostavila poseben priročnik o poštnih storitvah.
  • Vso njihovo ponudbo so strnili v sedem področnih brošur in jih sredi septembra letos dostavili 500 tisočim gospodinjstvom po Sloveniji.
  • V prihodnjih dneh namerava Snaga vsem gospodinjstvom razdeliti informativno zgibanko o novem načinu obračuna.
  • Ta se oglasi pri ponudniku in od njega izve, koliko izdelkov so dali v akcijo in približno koliko reklamnih letakov so razdelili gospodinjstvom.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pred tednom je na mizo 36 - letnega Zlatka Polajžerja, direktorja ribniškega R - kanala, podjetja, ki s televizijskimi programi oskrbuje gospodinjstva treh dolenjskih občin, tlesknila odločba o prepovedi predvajanja pornografije.
  • Približno desetih rezervoarjev tako niso mogli zagnati, zato so gospodinjstva oskrbovali s plinom v jeklenkah.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Večina ljudi živi v gospodinjstvu, ki ga vodi poročen par.
  • V vsakem gospodinjstvu živita povprečno 2,8 človeka Še nikoli po letu 1921 se ni rodilo tako malo otrok kakor lani
  • Dobro se pripravite na zimo, drugače vam bo partner očital nesposobnost in se bal začeti živeti v skupnem gospodinjstvu.
  • V povprečju živi v istem gospodinjstvu 6-18 ljudi, njihov mesečni dohodek pa znaša le borih 100 dolarjev.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Deset tisoč zloženk bodo razdelili po gospodinjstvih.
  • Poskusno številko glasila mestne občine z barvno naslovnico in številnimi fotografijami so natisnili v 7000 izvodih in jih brezplačno, kot bo običaj tudi letos, razdelili po gospodinjstvih občine.
 •  [x gospodinjstev
  • V koroški regiji, ki ima okoli 75 tisoč prebivalcev ali dobrih 23.200 gospodinjstev, je zdaj 21 poštnih enot in ena pošta v povprečju opravlja storitve za nekaj več kot 3500 prebivalcev.
  • Na sedanji kanalizacijski sistem je že priključenih 170 gospodinjstev, okoli 40 pa jih še bo.
 •  [x odstotkov gospodinjstev
  • Po nekaterih ocenah naj bi imelo skoraj 40 odstotkov gospodinjstev psa.
  • Trgovcev za zdaj nalepke ne skrbijo pretirano, saj pričakujejo, da se zanje ne bo odločilo več kot deset odstotkov gospodinjstev.
 • industrija in gospodinjstva
  • Minulo leto so gospodinjstva in industrija porabili 10,2 milijarde kilovatnih ur elektrike, večino potreb pa je pokrila proizvodnja v domačih elektrarnah.
  • Veliko več bi bilo mogoče storiti tudi pri racionalnejši rabi energije v industriji in gospodinjstvih.
Na vrh