WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
gojenje samostalnik
1 o rastlini, živali
če se ČLOVEK ukvarja z gojenjem RASTLIN, ŽIVALI ali drugih ORGANIZMOV, jih načrtno prideluje ali vzreja za različne namene, navadno za hrano
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sicer pa za uspešno gojenje kaktusov velja: čim manj zalivanja ter čim več sonca in zraka.
  • Čisto nekaj posebnega je hidroponsko gojenje, ki je v tujini, še posebej na Nizozemskem, zelo uveljavljeno.
  • Še kar precej pa je v Sloveniji razvito ljubiteljsko gojenje zelo različnih okrasnih pasem račk.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Od veterinarskih inšpektorjev smo neuradno izvedeli, da slovensko morje ne premore cone C, torej je povsod dovoljeno gojenje školjk.
  • Tako sem se s prošnjo za gojenje industrijske konoplje obrnil na ministrstvo za zdravstvo, kjer so me obvestili, da je gojenje indijske konoplje prepovedano, v zakonu pa ni prave razmejitve med indijsko in industrijsko konopljo, saj gre za dve različni veji rastline canabis.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prvič se je srečal z gojenjem rastlin v otroštvu, ko je očetu pomagal pri vzgoji zelenjave.
  • Kriminalisti so povedali, da gre nesporno za dobre strokovnjake pri gojenju konoplje, saj so bile rastline že v maju visoke več kot 150 centimetrov, kar je za ta letni čas izreden dosežek.
  • Nesporno je, da bo intenzivno gojenje rib dodatno obremenilo Piranski zaliv, vplivalo bo tudi na čistost vode.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Pri gojenju na gredi upoštevamo rast rastlin in jih sadimo najmanj 50 cm narazen.
  • Pri gojenju na poliuretanskih trakovih ali pri presajanju na folijo so rastline popolnoma čiste.
  • Pri uvajanju novih sort se nemški sadjarji srečujejo s težavami, saj je čas preizkušanja bistveno prekratek, da bi lahko spoznali primernost gojenja na določenem območju.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Cepljeni paradižnik je zelo primeren za gojenje v večjih posodah na balkonu ali na terasi.
  • Regrat je slastna zimska solata in je, tako kot cikorija, zelo primeren za gojenje v lončkih.
  • Pri gojenju v rastlinjakih in pod tuneli se količina gnojil podvoji.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Gojenje večjega števila sort zahteva od pridelovalca različen pristop tudi pri gnojenju.
  • Gojenje jablane ima na Slovenskem bogato tradicijo in predstavlja pomembno kmetijsko dejavnost.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Turčija, Iran in Pakistan so vse sprejele stroge zakone za nadzor nad drogami in prepovedale gojenje opija.
  • Zelo topla in mokra poletja omogočajo gojenje riža in sladkornega trsa.
  • V skladu s to uredbo so omogočili gojenje določenih sort navadne konoplje.
  • Države EU spodbujajo gojenje rib tako, da prispevajo do 80 odstotkov nepovratnih sredstev na naložbe v ribogojstvo, medtem ko Hrvaška subvencionira od 1,5 do 2 mark za vsak kilogram vzgojenih rib.
  • Za spremembo prodajnih izdelkov sem se odločila v poznejših letih, ko smo doma opustili gojenje živine in se odločneje preusmerili v poljedelstvo.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Razmišljamo, da bi se tudi mi vključili v skupino integriranih pridelovalcev zelenjave, zato nas zanima, ali in katera zaščitna sredstva se vseeno lahko uporablja pri gojenju čebule tudi v sistemu integrirane pridelave.
  • Pri gojenju ene vrtnine več let na istem mestu se nam pojavljajo bolezni, škodljivci in pleveli, ki so značilni za določeno kulturo.
  • Ne pijem in ne kadim, rad imam živali, užival sem pri gojenju rož in urejanju okolice, veliko sem kuhal in pospravljal.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Vsi, ki se ukvarjamo z gojenjem pasemskih kuncev in težimo k najbolj kakovostnim živalim, redno obiskujemo tudi razstave in sejme v tujini, predvsem v Nemčiji in Avstriji.
  • Preživljajo se z gojenjem riža, bombaža, čaja, nekateri gojijo tudi mak, pogosto le za svoje potrebe, saj so bolezni že od nekdaj zdravili tudi z opijem.
  • Ker pa so kupci začeli prihajati po vrtnine k njim na dom, so začeli z načrtnim gojenjem.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pred nekaj leti so se odločili za gojenje paradižnika v plastenjaku z dvojno folijo.
  • "Nekateri svoj prosti čas izkoristijo za obdelovanje vinograda ali za kaj drugega, sam pa sem se odločil za gojenje kokoši," pravi Jože Mikec z Malega Slatnika.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prednosti, ki jih nudi novejši način gojenja sadik, že nekaj let spoznavamo tudi slovenski zelenjadarji in okrasni vrtnarji.
  • Na tem območju velja prepoved gojenja perutnine in drugih ptic iz ujetništva na prostem.
  • Plantažno gojijo več drevesnih vrst, katerih skupna lastnost je hitra rast in možnost gojenja na velikih površinah.
  • Tradicija gojenja vinske trte sega že v čase starih Rimljanov.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Uspeh pri gojenju rastlin je odvisen celo od položaja Lune v zodiaku.
  • Prednost pri gojenju špargljev je, da gre za trajni nasad, res pa je, da prva tri leta ni pridelka in da se reže šele 3. ali 4. leto.
  • Na koncu vam želimo veliko uspeha pri gojenju pegatk, ob kakšnih težavah pa se še lahko obrnete na nas.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Po 1. maju je v državah pristopnicah avtomatično začelo veljati dovoljenje za gojenje treh vrst gensko spremenjene koruze, čeprav pri izdelavi originalne znanstvene ocene tveganja niso bili upoštevani ekosistemi, kot so Karpati in Panonska nižina.
  • Prostore za gojenje sem po težavah s prirejo piščancev uredil kar v piščančjem hlevu, kjer bi lahko ob polni zasedbi letno pridelali tudi do štiri tone teh gob.
  • Moderni substrati za gojenje sadik so v glavnem sestavljeni na osnovi šote, ki ji dodajamo razne dodatke za izboljšanje lastnosti substrata.
  • Precej iznajdljivi fant si je kar v sobi uredil manjši rastlinjak za gojenje indijske konoplje.
  • Kje se lahko nabavi micelij in drugi pripomočki za ljubiteljsko gojenje gob?
  • V Sloveniji narašča zanimanje za gojenje špargljev.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Je rastlina, namenjena gojenju v zaprtih prostorih, saj temperatura ne sme pasti pod 15 stopinj Celzija.
  • Ribniki so namenjeni gojenju rib in omeniti velja, da so prav Rački ribniki naša najstarejša ribogojnica.
 • gojenje na prostem
  • Za gojenje na prostem in presajanje v maju sejemo v rastlinjake v marcu.
  • Sorte, primerne za gojenje na prostem, presadimo na prosto, ko mine nevarnost pozebe.
 • gojenje in  [predelava, uporaba
  • Lastnik se je včasih ukvarjal s svinjerejo, danes pa se je v celoti preusmeril v gojenje in predelavo sadja.
  • Vsa tehnologija gojenja in predelave rib temelji na danski tehnologiji, pa tudi del ribje hrane uvozijo iz te države.
  • Gojenje in uporaba zelišč dosegata v Britaniji popularnost, kot je nista imela od poznega 17. stoletja.
  • Iz bogatega fonda, v katerem je več kot 500 predmetov iz 19. in začetka 20. stoletja, je etnologinja Irena Destovnik izbrala tiste, ki pričajo o gojenju in uporabi lanu in ovce v kmečkem gospodarstvu.
Na vrh
 
1.1 o gozdovih
če se ČLOVEK ukvarja z gojenjem GOZDOV, jih načrtno ureja in neguje
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Gojenje gozdov na osnovi nege, ki ohranja gospodarske gozdove čim bližje naravnemu gozdu, je ena od osnovnih nalog gozdarjev na krajevni enoti.
 • gojenje in varstvo gozdov
  • Na področju gojenja in varstva gozdov je bilo veliko dela usmerjenega v realizacijo gojitvenih del v zasebnih gozdovih, saj je nujno zaustaviti trend njihovega upadanja.
  • Poleg tehnoloških tečajev organiziramo tudi delavnice iz gojenja in varstva gozdov in sicer po vseh krajevnih enotah.
Na vrh
2 o miselnosti, ravnanju
z gojenjem MISELNOSTI ali RAVNANJA jo ČLOVEK udejanja, spodbuja in neguje pri sebi ali v družbi
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Identificirali smo se s simboli, kot so zastave in zvezda, in jih sprevračali ter se, kot pove že ime, norčevali iz gojenja kulta.
  • V ospredju bo težnja po skladnosti, ravnotežju in gojenju dobrih odnosov med ljudmi.
  • Tu pa je najpomembnejše samouresničevanje, ne samo s pomočjo dela, ampak tudi prostega časa, z gojenjem kakovostnih odnosov z drugimi ljudmi.
  • Herderjeva nagrada je namenjena gojenju in vzpodbujanju kulturnih vezi v deželah vzhodne in srednje Evrope.
  • V svojem uvodnem govoru je direktor Gospodarske zbornice Slovenije Jožko Čuk povedal, da je komunikacija ključnega pomena v vsakem podjetju, ki se trudi izboljšati svoje poslovanje, poudaril pa je tudi pomen strpnosti in kulture gojenja dialoga v podjetju.
  • Prvi pogoj za dober bend je zavedanje in gojenje lastne identitete.
  • Več zgledov ...
  • Z gojenjem praznih upov imamo polne roke dela.
  • Naš festival ima ugodne možnosti za gojenje ambientalnega gledališča, medtem ko mu manjkajo gledališka stavba, stalni igralski ansambel in utrjenost institucije.
  • Tekma je posvečena velikemu ljubitelju smučarskih skokov Bojanu Mazeju, ki mu je usodna delovna nesreča preprečila nadaljevanje gojenja te ljubezni.
Na vrh