WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
globalen pridevnik
1 svetovni; mednarodni
globalni PROCESI, zlasti EKONOMSKI in KOMUNIKACIJSKI, potekajo po vsem svetu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Končal je s pričakovano izjavo, da globalna ekonomija ne more izničiti nacionalnih interesov.
  • Kadar pravim, da moramo razpravljati o bazičnih stvareh v svetu globalne ekonomije, so ljudje prestrašeni.
  • V New Yorku naj bi državniki in podjetniki razpravljali o globalni varnosti.
  • Madžarska kot nekoč socialistična država je vstopila v globalni kapitalizem z velikimi koraki.
  • Razvoj informacijske družbe ima precejšen pomen tako za globalno konkurenčnost kot za gospodarsko rast.
  • Trgi v svetu pa se združujejo, tako da je edina perspektiva lahko le globalni trg.
  • Več zgledov ...
  • Tudi največje svetovne firme, ki danes obvladujejo globalni trg, so se razvile iz malih podjetij in obratov.
  • Letos je bilo prodanih za 182 odstotkov več tovrstnih izdelkov kot pa lani, tako da Dell sedaj obvladuje 16 odstotkov globalnega tržišča.
  • Ali pa so slovenska podjetja morda le dovolj usposobljena, da bodo učinkovito konkurirala na globalnih trgih?
  • Seveda se v Trimu, ki konkurira na globalnem trgu v pogojih popolne konkurence, še kako zavedajo stalne dobre pripravljenosti na vse izzive konkurence.
  • Teroristi so očitno imeli sisteme za globalno pozicioniranje in vnaprej pripravljene podatke o stavbah.
  • GPRS bo mobilne telefone spremenil v kreditne kartice, z njimi bo možno tudi globalno pozicioniranje.
  • Seveda pa take lokalne krize ne vodijo vedno v krizo globalnih razsežnosti.
  • Ljudje kupujejo manj, kot so pred krizo, ki je poleti dosegla vrhunec in se skorajda razbohotila v krizo globalnih razsežnosti.
  • Motorola je zaradi globalne recesije v visokotehnoloških gospodarskih panogah lani odpustila 48.400 zaposlenih.
  • Angleški jezik postaja, če še ni, jezik globalne komunikacije.
  • Stalin, ki se je čutil ogroženega od globalne komunikacije, je poslal v sibirske gulage na tisoče govorcev esperanta.
  • Zato je važno predvsem tole: strukturno vzeto je razumevanje Miloševića kot odporniškega voditelja, ki se je drznil v imenu zaščite specifičnega lokalnega načina življenja postaviti po robu zahodnim demokracijam, pravzaprav identično z razumevanjem fundamentalističnega islama á la Osama bin Laden kot oblike odpora do ameriške globalne prevlade.
  • Epidemija virusa HIV in bolezni aids dosega globalne razsežnosti in je v zelo dinamičnem porastu.
  • Zavedati se je treba, da kanaliziranih sporočil ne moremo apriorno sprejemati kot edino in absolutno resnico, ampak kot možnosti in smerokaze na poti našega nujnega spreminjanja. Kajti nihče nas ne bo vprašal, ali se želimo spremeniti ali ne, globalni vesoljski procesi delujejo, če to hočemo ali ne,« pravi dr. Yatsko.
  • Rešitev za globalne probleme je, poudarja Janša, v globalnih konceptih.
  • Takšne želje pa so v globalnem svetu nerealne.
  • Prvič je zgodovina komunizmu ponudila možnost za globalno eksperimentiranje, za ideološko križarsko vojno brez precedensa, ki jo vodijo križarji, trdno odločeni, da ne bodo nikoli popustili sovražniku, da bodo služili Resnici, se pravi komunistični ortodoksiji, v kateri imata znanost in utopija enak delež.
  • Trideset let pozneje je elektronska pošta ena glavnih smeri na globalni informacijski avtocesti.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Katastrofalne izgube niso več lokalne, ampak postajajo globalne.
  • Tudi slovenska podjetja postajajo globalna.
  • Družba je postala globalna, oceani za nalezljive bolezni niso več nobena ovira.
 • globalen in  [lokalen, regionalen, nacionalen /   [lokalen, regionalen, nacionalen in globalen
  • Tako je tudi že prišlo do napetosti med globalnim in lokalnim političnim aktivizmom.
  • Maske najpogosteje upodabljajo aktualne dogodke ter na komičen in kritičen način opozarjajo na lokalno in globalno dogajanje.
  • Vstop Slovenije v EU bo domači trg odprl konkurenci globalnih in regionalnih podjetij.
  • Rdeča nit Washingtona ostaja zahteva po končanju vseh Hezbolahovih terorističnih aktivnosti na globalni in regionalni ravni.
  • Iskra Avtoelektrika je danes s širokim programom motorjev vodilni evropski in globalni proizvajalec.
  • Evropski in globalni upor proti vojni v Iraku je namreč med drugim in morda predvsem upor srednješolskih učilnic.
  • Več zgledov ...
  • Zgodba je v hipu postala nacionalna in globalna senzacija, ki je histerijo vrgla v višjo prestavo.
  • Zoper nacionalni in globalni pojav se ne moreš boriti lokalno ali regionalno.
 • na globalni ravni / na globalni in lokalni ravni
  • O številčno manjših kategorijah žrtev vsaj za zdaj na globalni ravni ne razpravljamo.
  • Fundamentalizem je namreč hkrati izraz duhovne krize na lokalni ravni in spopada civilizacij na globalni ravni.
  • Zdaj bomo (številni) spet v vrtincu dogajanja na globalni in lokalni ravni.
  • Rezultat stanja okolja in predvidljivih trendov so dejavnosti na globalni in lokalni ravni za trajnostni razvoj.
Na vrh
 
1.1 splošno veljaven; razširjen
če postanejo neke DEJAVNOSTI ali LASTNOSTI globalne, jih upošteva vedno več ljudi ali držav po svetu
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Vsekakor drži, da takšne stimulacije podobno kot drugo blago osvajajo svet in zato tudi pojmovanje lepote postaja globalno.
  • Merila, kakšna ženska je lepa, postajajo vse bolj globalna.
  • Trgovina je globalna, bolezen je globalna in tudi varovanje javnega zdravja mora postati globalno.
  • Metode mučenja so se razširile, saj je trgovanje z opremo za mučenje postalo bolj globalno.
Na vrh
1.2 o spremembah v okolju
ekologija
globalne PODNEBNE SPREMEMBE vplivajo na celotni zemeljski planet
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Leta 1996 poplavljena kmetija blizu Misisipija kaže eno od možnih posledic globalnega segrevanja.
  • Eden najbolj preprostih in praktično izvedljivih načinov za zmanjšanje globalnega segrevanja je sajenje novih dreves.
  • Od začetka industrijske revolucije naprej pa dobiva vpliv človeka na klimo globalne razsežnosti.
  • Vodik bo tudi občutno skrčil emisije ogljikovega dioksida in učinke globalne otoplitve.
  • Po zadnji oceni odbora bi povečanje količine ogljikovega dioksida za dvakrat naš planet ogrelo za 1,4 do 5,8 stopinje Celzija. Povedano drugače, povprečna globalna temperatura bo v primerjavi s časom pred začetkom industrijskega razvoja, ko je znašala okoli 14,8 stopinje Celzija, skočila na 16,2 do 20,6 stopinje.
  • Turizem ni le potencialna žrtev globalne otoplitve, ampak tudi prispeva k vzrokom za klimatske spremembe.
  • Več zgledov ...
  • Krčenje ledenikov in spremembe v pokrajini sta zelo očitni in lahko razumljivi posledici globalnega ogrevanja.
  • Samo, veste, prihaja nekaj popolnoma novega: sprememba globalne klime. Zadnje napovedi so do plus 6 stopinj!
  • EU je naredila pri globalni zaščiti okolja očiten korak nazaj
  • Mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace pa je sporočila, da je bila v Marakešu zapravljena priložnost, da bi naredili več za globalno zaščito podnebja.
  • Ob tem je dodal, da je kjotski protokol le majhen korak na poti h globalni zaščiti podnebja.
Na vrh
2 ki zadeva celoto; celostni
globalni PROCES se nanaša na pojav v celoti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Z drugimi besedami: z globalnega vidika slovenske diaspore v prekomorskih deželah je to, kar je danes v Sloveniji znano kot argentinski izseljenski fenomen, zgolj anomalija, ki pa se ji je zavoljo političnih okoliščin polpretekle dobe uspelo povzpeti na piedestal vrline.
  • Ta študija zlasti opozorja na vrsto vprašanj, ki se zastavljajo glede oblikovanja globalne nacionalne kulturne politike.
  • plakat na novo odkriva, postanejo učencem misli bolj jasne, lahko preverijo hipoteze in končno odkrijejo globalni pomen besedila. Brez izražanja telesa ob glasbi pa globalno branje ni mogoče, saj razvija fantazijo
  • Ker gre za izolirano motnjo, ki se razlikuje od dokaj globalne prizadetosti pri psihotičnih obolenjih, nam taka oseba daje občutek, da jo proti hranjenju vodi čista misel.
Na vrh
 
globalno segrevanje/ogrevanje
ekologija
globalno segrevanje je postopno zviševanje povprečne temperature v Zemljinem ozračju in oceanih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sivka zdrži z malo vode in naj bi bila odporna proti daljši suši - idealna rastlina za klimo globalnega segrevanja.
  • Taljenje ledu bi bilo lahko posledica globalnega segrevanja, čeprav se znanstveniki še niso zedinili o vzroku.
  • Obstaja veliko nesoglasij, še zlasti v zvezi z globalnim segrevanjem.
  • Zaradi globalnega segrevanja naj bi do leta 2050 izumrlo več kot milijon živalskih in rastlinskih vrst.
  • Najbolj znana je teorija o globalnem ogrevanju zaradi povečevanja aktivnosti Sonca.
  • Dimni oblaki iz širokih hladilnih stolpov so samo para, odpadni plini iz visokega dimnika pa onesnažujejo okolje in prispevajo h globalnemu ogrevanju.
globalna vas
če človek poimenuje svet globalna vas, ga vidi kot celoto, v kateri je vse med seboj povezano in soodvisno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na internet sicer večina gleda pozitivno, saj nudi nove priložnosti, vendar obenem tržišče spreminja v globalno vas.
  • Svet bo do leta 2010 postal globalna komunikacijska vas.
globalni nomad
kdor je s pomočjo sodobnih telekomunikacijskih naprav prisoten kjerkoli po svetu in hkrati fizično odsoten na kraju samem
globalni nomad
kdor nenehno potuje po svetu in to šteje kot svoj način življenja
 • Roubini sam zase pravi, da je »globalni nomad«, ker držav ni mogoče spoznavati prek računalnika, ampak je treba iti tja, da jih začutiš.
 • Poigraval sem se z mislijo, da bi bil to: globalni nomad, ki se v nedogled seli za poletjem.
zakon o globalni zaščiti slovenske manjšine (v Italiji) / zakon o globalni zaščiti Slovencev v Italiji
zakon, ki med drugim vključuje uvedbo dvojezične prakse na celotnem manjšinskem poselitvenem ozemlju in vprašanje med obema vojnama izgubljenega premoženja, organizacijo šolstva itd.
 • Pri naporih za uveljavitev zakona o globalni zaščiti slovenske manjšine v Italiji je bil storjen korak naprej.
 • Slovenija je za hitro odobritev pravičnega zakona o globalni zaščiti Slovencev v Italiji.
 • Pomembna tema tokratnih italijansko - slovenskih pogovorov je bil tudi zakon o globalni zaščiti slovenske manjšine v Italiji.
 • Nismo vedeli, da slovenska diplomacija uradno meni, da je Masellijev osnutek zakona o globalni zaščiti slovenske manjšine dober in sprejemljiv.
 • Rim - Vodje parlamentarnih skupin italijanskega senata so v torek sestavili nov dnevni red zasedanj in za četrtek 25. januarja zvečer v veliko dvorano naposled uvrstili tudi zakon o globalni zaščiti slovenske manjšine.
 • Franco Juri je sogovornika opozoril na pomen čim prejšnjega sprejema zakona o globalni zaščiti slovenske manjšine v Italiji.
 • Več zgledov ...
 • POD Stojan Spetič je sodeloval pri pripravi kar nekaj osnutkov besedila zakona o globalni zaščiti Slovencev v Italiji.
 • Zato iskreno upam, da bodo pravice slovenske manjšine v Italiji čim prej zagotovljene s sprejetjem zakona o globalni zaščiti.
globalna spremenljivka
računalništvo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predhodna inicializacija spremenljivk je dovoljena samo za globalne spremenljivke, ne pa tudi za lokalne spremenljivke v podprogramih.
  • PHP vsem piškotkom, ki so shranjeni pri uporabniku, dodeli ime globalne spremenljivke.
globalno potrdilo o lastništvu / GDR potrdilo
dokument
finance; bančništvo
globalno potrdilo o lastništvu je vrednostni papir o lastništvu določenega števila delnic določenega podjetja, ki so deponirane pri depozitarni banki
 • Dragonja je še povedal, da naj bi v obliki globalnih potrdil o lastništvu izdali med 30 in 40 odstotki Lekovih delnic.
 • Mednarodno javno prodajo bodo izvedli preko globalnih potrdil o lastništvu (GDR), ki bodo kotirala na Londonski borzi.
 • Sprejete so bile namreč spremembe statuta, ki omogoča izdajo GDR (globalnih potrdil o lastništvu), ter predlog o možnosti povečanja osnovnega kapitala družbe.
 • Med drugim so odkupili globalna potrdila o lastništvu (GDR) in deleže vseh večjih, v glavnem institucionalnih lastnikov.