WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
geopolitičen pridevnik
1 o političnem in geografskem statusu
geopolitično DELOVANJE ali STATUS določajo politične in geografske lastnosti na določenem območju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Specifičnost in avtonomijo naše Dežele moramo torej utemeljevati tudi z razlogi, ki so jezikovnega in kulturnega značaja in ki posredno temeljijo na geopolitičnih in zgodovinskih danostih .
  • Podobno se je novim geopolitičnim danostim z ameriško navzočnostjo v regiji začel prilagajati libijski voditelj Moamer Gadafi.
  • To nezadovoljivo in dolgoročno nevzdržno kombinacijo so nam v temelju vsilile geopolitične danosti , delno pa je k temu prispevala tudi slovenska politična elita.
  • Verjetno bo nafta zaradi geopolitičnih nestabilnosti , groženj terorizma in predvsem velikega povpraševanju s strani Azije še kar nekaj časa vztrajala na nivojih nad 50 USD.
  • Geopolitična nestabilnost , nizek tečaj dolarja in pretresi na finančnih trgih so nedvomno dejavniki, ki so v letošnjem letu močno vplivali na rast cene surove nafte.
  • Verjamem namreč, da so fosilna goriva škodljiva za okolje in da bitka zanje povzroča geopolitično nestabilnost .
  • Več zgledov ...
  • Padali so in menjali so se režimi, spremenil se je geopolitični zemljevid sveta in ne nazadnje se je tudi Združeno kraljestvo moralo posloviti od vloge glavne imperialistične sile.
  • Iz razpredelnice II je jasno razvidno, kakšne so bile posledice teh velikih preobratov na geopolitičnem zemljevidu .
  • Ljubljani pa prav ta razsežnost lahko pomaga do ugodnejšega položaja na geopolitičnem zemljevidu .
  • Vendarle pa ne gre pozabiti, da se je geopolitična lega različnih kamnov, postavljenih na Goriškem, v zadnjem stoletju spreminjala zaradi vojn.
  • Ljudje so vse, kar poleg lepote dežele, poleg njene geopolitične lege Slovenija ima.
  • Na ponudbo zahodnih sosedov je mogoče gledati tudi bolj pozitivno, saj bomo tako lahko bolje unovčili dobro geopolitično lego .
  • Danes še toliko bolj, saj se prav skozi to čutilo proizvaja najintenzivnejša konstrukcija politično-družbene-ekonomske- geopolitične realnosti .
  • Pogrešano: z jedilnika so vrgli srbsko nabodalo in še nekatere reči, verjetno zaradi nove geopolitične realnosti .
  • Največ prahu bosta med drugim zagotovo dvignila predloga za širitev članstva v varnostnem svetu, katerega sestava ne odseva več trenutne geopolitične realnosti .
  • Se torej družbena in geopolitična stvarnost vrača na odre?
  • V resnici sta, zgodovina to potrjuje, tako Mednarodni olimpijski komite kakor FIFA vedno morala upoštevati geopolitično stvarnost .
  • Opredelitev Slovenije za evropske in atlantske integracije je torej racionalna opredelitev, ki jo povrh, v dani geopolitični stvarnosti kontinenta, v osrčju katerega smo, olajša dejansko pomanjkanje boljših ali vsaj enakovrednih alternativ.
  • Tukajšnja razmišljanja so se hkrati navezovala na tisti geopolitični položaj , ki je bil leta 1918 določen z beograjskim premirjem in leta 1919 z mirom v St. Germainu.
  • Slovenske izkušnje povezovanja z zahodnimi državami so doslej zelo pozitivne, geopolitični položaj pa je po osamosvojitvi bistveno drugačen.
  • Tretji izvir je usoda naroda, ki je zaradi svojega geopolitičnega položaja bil in ostaja še danes sosednjim narodom napoti.
  • Obsežnejši spopad med tema državama bi lahko vpletel ostale pomembne regionalne in globalne akterje, še posebej, ker je to območje eno najnevarnejših geopolitičnih prelomnic sveta.
  • Sedanje stanje, ko se v regiji, ki je definicija geopolitične prelomnice , lomijo interesi vseh globalnih sil in še vrste regionalnih akterjev, popolnoma onemogoča vsakršen mirovni sporazum.
  • Sam uspeh ali neuspeh tega spopada pa bo odločal tudi o usodi oziroma stabilnosti ali nestabilnosti naslednje ključne globalne geopolitične prelomnice – Srednje Azije.
  • Pretekli teden so evropski finančni ministri vztrajno poudarjali, da je ob zmanjšani geopolitični negotovosti in nižjih cenah nafte tudi gospodarska ozdravitev v drugi polovici letošnjega leta vse bolj verjetna.
  • Ob skrbeh zaradi evropske dolžniške krize zdaj nad delniškimi trgi visi še geopolitična negotovost , potem ko je Severna Koreja na južnokorejski otok izstrelila najmanj 200 topniških izstrelkov.
  • Rast nemškega BDP v zadnjem četrtletju lani je bila namreč negativna, v prvem četrtletju tega leta pa so se makroekonomske razmere zaradi geopolitične negotovosti v svetu po vsej verjetnosti še poslabšale.
  • Vlagatelji na borzah po svetu so bili včeraj zaskrbljeni zaradi geopolitičnih napetosti v Aziji, saj je Severna Koreja dan po jedrskem poskusu v testne namene izstrelila dve raketi kratkega dosega.
  • Na to so vplivale geopolitične napetosti (v Iranu, Nigeriji) ter ponovna rast povpraševanja zaradi nadaljevanja visoke svetovne gospodarske rasti v razmerah nižje ponudbe zaradi zmanjšanih kvot črpanja s strani držav OPEC.
  • Na oblikovanje vplivajo ponudba in povpraševanje, pa tudi geopolitične napetosti in vremenski vplivi.
  • Preprečila bo gospodarske, ekološke, etnične ali geopolitične pretrese in, nenazadnje, okrepila vpliv Unije po svetu.
  • Zadnji geopolitični in ekonomski pretresi so po mnenju strokovnjakov vse skupaj le še poslabšali.
  • Ceno še vedno poganjajo šibek dolar in geopolitični pretresi , zlasti v zvezi z Iranom.
  • Tu se je pokazal geopolitični premik , ki se je zgodil po odpravi srbskih mini državic na ozemlju Hrvaške, po sklenitvi daytonskega sporazuma in uveljavitvi tistega dela, ki govori o omejitvi oborožitve.
  • Zaradi takšnega odnosa do naravnost tektonskih geopolitičnih premikov , ki so se v Evropi dogajali v začetku devetdesetih let, ni za Slovenijo vedel skorajda nihče.
  • V okviru osrednje teme so udeležence še posebej zanimali geopolitični premiki v vzhodni Evropi in njihov vpliv na ustvarjanje tamkajšnjih umetnikov.
  • Prvič, EU je pomemben dejavnik ne le v naši neposredni okolici, temveč tudi v širšem geopolitičnem kontekstu .
  • Političnega islama zato ni mogoče ločiti od zgodovinskega in geopolitičnega konteksta in »socialne prakse«, iz katerih raste.
  • Herceg Novi je v geopolitičnem kontekstu tretje Jugoslavije medtem že dobil nov pomen.
  • Poudarja, da bo širitev vplivala na geopolitično ravnovesje Unije, vendar to ne bi smelo omajati njene notranje trdnosti ali interesov Unije kot celote.
  • V nasprotju z Jiangom Hu res ne govori rusko, toda ne zna niti angleško, torej je za geopolitično ravnovesje poskrbljeno.
  • Napetosti med Pekingom in Tokiem gre upoštevati tudi v širši optiki spreminjanja globalnih geopolitičnih ravnovesij .
  • Poudaril je, da ni nobenega dvoma, da je mogoče geopolitične in poslovne interese v...
  • Zdaj je jasno, da evropski in ameriški geopolitični interesi niso nujno usklajeni.
  • Čas bo pokazal, čigavi geopolitični interesi bodo prevladali na Balkanu.
  • Kaj bo sledilo, lahko slutite -- selitev narodov, kolaps geopolitičnega ravnotežja in vojne.
  • Kaj se v razmerah krize in recesije dogaja z geopolitičnimi ravnotežji v svetu?
  • Ravno tako nedvomno pa je, da so najvišji diplomati dveh sil izmenjali analize preostalih točk ohlapnega geopolitičnega ravnotežja in da je morala biti tako ali drugače vzpostavljena primerjava med Pjongjangom in Teheranom.
  • Da bi to dosegla, mora po predsednikovih besedah uspešno rešiti sedanjo krizo območja evra, razviti hierarhijo svojih geopolitičnih prioritet ter oblikovati izdelano politiko človekovih pravic doma in na mednarodni ravni.
  • Definiranje njenih meja, geopolitičnih prioritet in zavezništev bo močno poudarilo njeno sposobnost prinašanja lastne teže v svetovni red.
  • Pri določanju prednostnih nalog v svoji zunanji politiki mora unija po mnenju slovenskega predsednika večji poudarek dati hierarhiji geopolitičnih prioritet ter razviti "realistično in pošteno politiko na področju človekovih pravic", tako doma kot v svetu.
 •  [geostrateški, geografski, strateški in geopolitični /   [zgodovinski, ekonomski, gospodarski in geopolitični
  • Študira v Oxfordu, hotel je napisati knjigo o geostrateškem in geopolitičnem položaju Srednje Azije, a je bil revež brez znanja ruščine že malce obupan.
  • Resolucija opredeljuje geopolitični in geostrateški položaj Republike Slovenije in njeno mednarodno varnostno okolje, ki je danes kompleksno in soodvisno ter ima globalne razsežnosti.
  • Poleg tega pa so bili tu še različni geostrateški in geopolitični cilji (na primer osamitev Irana, ohranitev nadzora nad zalivskim območjem itd).
  • Drugi dejavnik, ki je nedvomno vplival na odgovore, je nepoznavanje osnovnih geografskih in geopolitičnih dejstev.
  • Geografski in geopolitični položaj Madžarske je vedno prispeval k iskanju nacionalne identitete.
  • Poljska meja na reki Bug je postala vzhodna meja EU, v širšem geografskem in geopolitičnem smislu pa Poljska zaseda osrednji položaj.
  • Več zgledov ...
  • Dr. ALOJZ KRIŽMAN, rektor mariborske univerze, govori o aktualnem geopolitičnem in strateškem položaju Maribora.
  • Tudi ni skrivnost, da je bila želja nekaterih očetov evra, da bi evropska valuta na globalnem valutnem trgu konkurirala ameriškemu dolarju in ga oslabila z vidika geopolitičnega in strateškega vpliva.
  • Zanašajoč se na tradicionalne slovenske (dobre) lastnosti: pridnost, podjetnost; naravne danosti, industrializacijo; geopolitični in strateški položaj?
  • Preprečila bo gospodarske, ekološke, etnične ali geopolitične pretrese in, nenazadnje, okrepila vpliv Unije po svetu.
  • Specifičnost in avtonomijo naše Dežele moramo torej utemeljevati tudi z razlogi, ki so jezikovnega in kulturnega značaja in ki posredno temeljijo na geopolitičnih in zgodovinskih danostih.
  • Zanemaril je kulturne, zgodovinske in geopolitične vezi, zaradi katerih bi bila takšna zveza med narodoma naravna.
  • Političnega islama zato ni mogoče ločiti od zgodovinskega in geopolitičnega konteksta in »socialne prakse«, iz katerih raste.
  • Dejal je, da si ta regija to zasluži »zaradi svojega prispevka k obvladanju sveta v novi ekonomski in geopolitični realnosti«.
  • Razdeljena je na tri dele: na začetku predstavlja teoretično vizijo avtorja, sledijo analize najpomembnejših svetovnih vprašanj, nato pa poda avtorjev brezkompromisni pogled na ekonomske in geopolitične poteze naše države.
  • Dijaki so se pri pouku pogovarjali o širitvi EU in o vseh njenih socialnih, ekonomskih in geopolitičnih posledicah.
  • Nemčija se je z združitvijo iz zahodnoevropske države spremenila v evropsko velesilo, ki predstavlja geopolitični in gospodarski center celine.
  • Tu jim je švicarska policija z ledenimi vodnimi curki hitro ohladila jezo in jim onemogočila pohod po mestu, v katerem je svetovna elita razmišljala o aktualnih gospodarskih in geopolitičnih problemih.
  • Ob notranjepolitičnih obeta gospodarske in geopolitične koristi, prevzem iraških naftnih polj in manjšo strateško odvisnost od savdskih zalog.
Na vrh
 
geopolitična šahovnica
prizadevanja za politično in strateško prevlado na določenem področju
 • Ko se bo posušilo črnilo na sporazumu, se bo pravo garanje na geopolitično -energetski šahovnici šele začelo.
 • Na geopolitično šahovnico se vrača Rusija, ki bo najverjetneje poskušala na novo definirati svoj odnos z Natom - in mogoče gredo lahko stvari tako daleč, da bi zaprosila za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu.
 • Vtis je, da bo čezatlantsko partnerstvo v prihodnje težje kot doslej in se od trgovinskih sporov o bananah in kašmirju premika za geopolitično šahovnico .