WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
garantirati glagol
1 obljubiti; zatrditi
če ČLOVEK garantira drugemu ČLOVEKU DOGODEK ali STANJE, mu zatrdi, da je le-ta resničen oziroma da bo do njega gotovo prišlo
  • kdo garantira kaj
  • kdo garantira komu kaj
  • kdo garantira, da
  • kdo garantira komu, da
  • kdo garantira komu
  KDO/KAJ
   
  • Garantiramo smeh in zabavo!
  • Potočnikova se je npr. v intervjuju za »Dnevnik« oprala, češ da je le verjela odvetniku Miru Senici in drugim, ki so ji garantirali korektnost in smiselnost nakupa.
  • Tako so premlevali dogodke tistega dne, pa se oglasi šofer in jih potolaži: "Ustavili se bomo na meji v prostocarinski prodajalni in garantiram, da boste zadovoljni."
  • Ljubljanski muslimani pa bi morali vendarle garantirati, da znotraj džamije ne bi osnovali savdskega kulturnega centra, kot je to primer v Fahdovi džamiji v Sarajevu, saj ni več osamosvojitveno-vojnih razlogov.
  • Vendar vam ne morem garantirati, da ne bo že prodano.
  • Ženska se dvigne in hlastno stopi proti možakarjem: Vse, vse bo naredil, jaz vam garantiram, za ta denar bo naredil vse!
 • moči garantirati / ne moči garantirati
  • Če kdo stoodstotno lahko garantira, da bomo šli naprej, mu takoj prepustim vodenje reprezentance.
  • Kadar koli me klient vpraša, ali lahko zagotovim uspeh, mu odgovorim z besedami profesorja Cigoja: Odvetnik ne more garantirati rezultata, lahko zagotovi le, da bo pridno delal.
  • Če pa bo prišlo do pomote, mi smo že večkrat povedali, da ne moremo garantirati, da bo po izvolitvi nekdo tudi delal tako, kot se od njega pričakuje, da pa garantiramo za to, da je na podlagi podatkov, ki jih imamo, naša ocena točna.
Na vrh
 
1.1 o pravnih listinah
če PRAVNI DOKUMENT garantira PRAVICO ali STATUS, je v njem določena in so jo država in državljani dolžni upoštevati
  • kaj garantira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Sporazum predvideva ustanovitev komisije za človekove pravice za zaščito pravic, ki jih garantira ustava.
  • Predvsem moramo postati pred zakonom res vsi enaki, kar nam sicer ustava že garantira, v praksi pa je bilo drugače.
  • Zakaj bi Cerkev sploh koprnela po pogajanjih o gozdovih, če ji veljavni zakon tako rekoč garantira vračilo gozdov v naravi?
  • Del Memoranduma je bil recipročno zasnovani "Posebni statut", ki je garantiral zaščito narodnih manjšin v obeh državah, v praksi pa ni bil z italijanske strani nikoli dosledno uresničen.
Na vrh
2 jamčiti
če USTANOVA garantira za KAKOVOST IZDELKA ali STORITVE, jamči, da bo v primeru, da pride do okvare v nekem določenem časovnem obdobju, nudil brezplačno popravilo
  • kdo garantira za kaj
  • kdo garantira kaj
  KDO/KAJ
   
  • "Prodajalec se je s pismenim potrdilom obvezal, da za novo kritno garantira deset let, vendar se je njen vrhnji sloj začel luščiti že po nekaj mesecih," trdi Rudolf.
  • Ko smo o morebitni menjavi tramov spraševali v Makro 5, nam je Janko Toškan povedal, da se vlažni tramovi lahko kasneje 'zvrtinčijo', rekel pa je tudi, da za opravljeno delo garantira izvajalec.
  • Proizvajalec za vsako od palčk garantira štiri ure erotične svetlobe, zato se ustrezno kondicijsko pripravite, da sijaj ne bo šel v nič.
  • Vodotesnost obstoječih kot tudi novozgrajenih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila garantira z izjavo KMG, za katero ni potreben poseben obrazec.
Na vrh
 
2.1 o denarnih posojilih
če ČLOVEK, USTANOVA ali DRŽAVA garantira za DENARNO POSOJILO, prevzame poroštvo, da bo posojilo v primeru, če ga najemnik ne bo sposoben odplačati, poravnal on oziroma da ga bo v primeru, ko je sam najemnik posojila, odplačal s točno določenim premoženjem
  • kdo/kaj garantira za kaj
  • kdo/kaj garantira s čim
  KDO/KAJ
   
  • Opozicija je bila hudo nezaupljiva, da bi država garantirala za dobrih 81 milijonov dolarjev dolga, ki ga mora vrniti Nova ljubljanska banka.
  • Mednarodno podjetje kot delniška družba ima precej težav z nekaterimi hčerinskimi podjetji, ki se niso uspela prilagoditi razmeram, podjetje pa jim je preveč popuščalo tudi pri najemanju in veriženju kreditov, za katere je garantiralo s hipotekami.
  • "Ljudje so gradili z lastnimi rokami, najeli za 40 tisoč kron posojila in garantirali s svojim premoženjem," pravi Turk.
  • Namen garancijskih skladov je, da s svojim kapitalom garantirajo za del pridobljenih kreditov, običajno polovico, ki so jih podjetniki dobili pri bankah.
Na vrh
3 omogočati; zagotavljati
če DEJAVNOST, PREDMET ali OKOLIŠČINE garantira KAJ, omogoča ali naredi, da do tega pride
  • kaj garantira kaj
  • kaj garantira komu kaj
  • kaj garantira, da
  KDO/KAJ
   
  • Le tak pristop vam lahko garantira končen uspeh.
  • Maastrichtski kriteriji so za zdaj namenjeni le članicam EU in to z namenom, da bi med njimi naredili selekcijo glede dosežene makroekonomske stabilnosti, ki naj bi garantirala stabilnost evra.
  • Zavedati se je treba, da je vsako srečanje z upravnim organom povezano z nekimi stroški in gre dejansko za neki indirektni dohodek, ki garantira dohodek upravnim organom.
  • Zato smo se odločili za kompromisno varianto, ki po eni strani garantira strokovnost, po drugi strani pa ministru omogoča, da izbere svoje sodelavce.
  • Alu profili zagotavljajo popolno nepropustnost za vodo in zrak, kar garantira odlično toplotno in zvočno izolacijo.
  • Naša osnovna usmeritev je bila osredotočena na upoštevanje osnovnih načel bančnega poslovanja, saj nam je le stabilno in varno poslovanje garantiralo tudi kapitalsko krepitev banke.
  • Ja, za zaključni razgovor je rekel trener: "Fantje, pazite, ta medalja ne garantira mesta v timu za olimpijado, to si bo treba še izboriti."
  • Iznašli ste izdelek, ki garantira, da med pranjem in sušenjem nobena nogavica ne bo izgubila svojega para.
Na vrh