WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
funkcionirati glagol
1 delovati na določen način
če SISTEM ali INSTITUCIJA funkcionira na določen način, deluje na ta način, ali če ČLOVEK funkcionira na določen način, se tako obnaša
  • kaj/kdo funkcionira
  KDO/KAJ
   
  • ... naš sogovornik, ki ga v reviji gostimo z namenom, da nam predstavi, kako stvari funkcionirajo pri njih, je bil nemalo presenečen nad težavami, s katerimi se srečuje v majhni podalpski državi.
  • Našemu gospodarstvu in menedžmentu torej manjka "šola" konkurence, torej izkušnja o tem, kako stvari dejansko funkcionirajo na odprtih in visoko konkurenčnih trgih.
  • Takoj ko ugotoviš, kako funkcionira en sistem, poznaš vse.
  • Države funkcionirajo na podlagi pravnega reda, na cesti upoštevamo prometne predpise, jedi pripravljamo po že izumljenih receptih ...
  • Družba pač funkcionira tako, da glave, ki se dvigne nad običajno, dolgočasno povprečje, ne čaka krona, ampak giljotina.
  • Niti za trenutek me ni pustil same, še na stranišču je hotel gledati, kako funkcionira moje telo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Tako pač funkcionira današnji svet - vsa načela so v funkciji interesov in da se vsi borijo zase.
  • ... imaš mesece časa, vse pa opraviš v zadnjih treh dneh. Tako funkcionira veliko stvari v življenju in zato ni že vnaprej rečeno, da je predstava boljša in bolj poglobljena, če se jo dela pol leta, kot tudi ni nujno, da se v dveh mesecih ne da narediti zelo dobre predstave.
  • Imamo drugačne korenine in kulturo, drugače funkcioniramo, se odzivamo in to se zdi Američanom zanimivo.
  • Z nekaterimi izjavami in nastopi v zadnjem obdobju ste dvignili precej prahu - recimo z umazanimi podrobnostmi o tem, kako dejansko funkcionira farmacevtska industrija pri širjenju prodaje.
  • Četudi smo vedeli za Stasijevo delovanje, si nihče ni prav dobro predstavljal, kako je Stasijev sistem dejansko funkcioniral.
  • funkcionirati po čem
  • funkcionirati na kaj
  • funkcionirati v čem
  NAČIN
   
  • Evropska unija namreč funkcionira po principu razpisov in mi imamo izkušnje s tovrstnim pridobivanjem denarja.
  • Žalostna, a resnična je trditev, da ljudje še vedno funkcioniramo po principu šibe in sladkorčka.
  • Moj pogosti politični sogovornik pravi, da trenutno slovenska politika funkcionira po infantilnem načelu, da je tisto, kar jaz hočem, tudi prav.
  • Torej je v Ameriki že takrat umetnost funkcionirala po strogi tržni logiki.
  • Do nedavnega monopolni trgi, ki jih želimo liberalizirati, morajo funkcionirati po ekonomskih zakonitostih.
  • Moderno investicijo, ki bo funkcionirala po samopostrežnem sistemu, v celoti pokriva Petrol.
  • Medtem ko vsi pomembni svetovni orkestri funkcionirajo na način šefa dirigenta in umetniškega vodje ali umetniškega direktorja v isti osebi ..., za SF ni jasno, kdo vse naštete naloge operativno izvaja.
  • Vendar, poudarja Matej More, je temu tako, ker tržni sistem ne funkcionira na ta način, da bi posameznik lahko pridobil ugodno stanovanjsko posojilo, zato je država reagirala z netržnim načinom - z uvedbo NSVS.
  • Več zgledov ...
  • Ob poznavanju značilnosti državnih ureditev bi tudi videli, da država že od nekdaj funkcionira na osnovi primarnih, za preživetje države nujnih petih področij: financ, notranjih zadev, zunanjih zadev, pravosodja in obrambe.
  • To opozorilo je izredno pomembno, kajti čeprav danes vse funkcionira v tehniškem smislu, smo torej sodobniki planetarnega uveljavljanja tehnike in še posebno kibernetske tehnike, obstaja še drugačen (in izvirnejši) način odkrivanja, ki pa je ogrožen prav od totalizirajočega impulza tehnike kot postavja.
Na vrh
 
1.1 opravljati vlogo
če STVAR ali ČLOVEK funkcionira kot NEKAJ, opravlja neko določeno vlogo ali izpolnjuje nalogo
  • kaj/kdo funkcionira kot kaj
  KDO/KAJ
   
  • Navsezadnje tudi izvenzakonska skupnost funkcionira kot družina, pravzaprav je to drugo ime za isto vsebino.
  • Goffman pride do dokaj pesimističnega sklepa, da mnoge takšne institucije " funkcionirajo samo kot odpad za gojence".
  • Naj bo tukaj anticipirana teza: ekologija funkcionira na začetku 21. stoletja kot nadomestilo vere.
  • Imam vtis, da Tivoli v zadnjih letih ponovno funkcionira kot mestni park.
  • Mamila so pač uporabna politična tema, ker funkcionirajo kot narodni sovražnik.
  • Z Italijani smo se dogovorili, da bo Predel pozimi odprt, cesta pa plužena do odcepa za Mangart, čeprav prelaz ne bo funkcioniral kot mejni prehod.
  • Po sklepu državnega zbora morajo lokalne skupnosti sofinancirati gradnjo tistih avtocestnih odsekov, ki hkrati funkcionirajo kot obvoznica.
  • Stavba je sicer občinska, ob njenem robu pa je bil že davno dodan prizidek, ki je pozneje zaživel kot kino Gledališče in je dejansko funkcioniral kot druga dvorana kina Union.
  • Več zgledov ...
  • V resnici mora takšen kampus funkcionirati kot mesto v malem, saj se običajno znotraj njega in ob njegovem robu naselijo storitvene dejavnosti, ki so povezane z normalnim univerzitetnim življenjem.
  • Funkcioniral je kot šef, jaz sem funkcioniral kot njegov minister in sem se pač podredil vlogi, ki sem jo imel.
Na vrh
2 delovati pravilno
če SISTEM, INSTITUCIJA ali ORGANIZEM funkcionira, deluje pravilno in učinkovito in je uspešen
  • kaj funkcionira
  • kaj funkcionira v čem
  KDO/KAJ
   
  • Maja 1994 se je torej z Berlusconijevem predsednikovanjem vladi končalo izredno težko obdobje, toda že po nekaj mesecih je bilo jasno, da stvar ne bo funkcionirala.
  • Težava je, ker ne funkcionirajo že osnovne stvari. Dogovorimo se za sestanek, pa ga ni.
  • Glavno je, da zadeva funkcionira za časa njihovega mandata - ko to mine, pa tudi če hudič vzame vse skupaj.
  • Tudi to je eden od razlogov, da vse skupaj lepo funkcionira.
  • Pravosodni sistem že leta ne funkcionira, ugledni pravniki že dolgo opozarjajo na zlom pravne države.
  • Javna poraba in proračun sta potrebna, da država funkcionira.
  • Te nevarnosti obstajajo tudi brez teh navzkrižnih lastništev v primeru, če uprave in njihovi nadzorni organi ne funkcionirajo.
  • Trik je tudi v tem, da pred nami ni disfunkcionalna družina, pač pa za spremembo družina, ki funkcionira, tako rekoč vzorna družina, ki ameriške režiserje praviloma ne zanima.
  • Več zgledov ...
  • Le če je ženska v kuhinji ali pa na dolgem porodniškem dopustu, pomeni, da družba funkcionira.
  • Naša ekipa funkcionira, če vsi dajemo maksimum.
  • ... če rečem v šali, dokler lahko še od 99 štejem po sedem nazaj in se ne zmotim, mi možgani še funkcionirajo.
  • Če gre za telesno odvisnost, lahko telo odvisnega človeka funkcionira le v navzočnosti potrebne količine alkohola.
  • Zjutraj organizem ne funkcionira najbolje.
  • Bratstvo in enotnost sta funkcionirala v urbanih okoljih, v mestih, na podeželju pa ne, nikoli.
  • funkcionirati brez česa/koga
  • funkcionirati v čem
  NAČIN
   
  • Dejal bi, da se slepimo, če mislimo, da bo slovenska policija lahko funkcionirala brez ukrepov in postopkov, ki jih ves svet pozna in vpeljuje.
  • Občina je v tem dobrem letu povsem normalno funkcionirala brez podžupana.
  • Pokazali pa smo velik interes za izvajanje tega zakona, za učinkovanje njegovega pozitivnega duha, saj dobro veste, da zakoni veljajo toliko, kolikor funkcionirajo v praksi.
  • Ker mora imeti država, če hoče funkcionirati v teh novih razmerah, zelo natančen pregled nad tem, kdo jo obvladuje oziroma ima te namene.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Skratka, telo mora funkcionirati, ker so napori hudi in dolgotrajni.
  • Kar navsezadnje niti ne bi bilo tako usodno, če deluje mestni promet, če teče voda in deluje ogrevanje in vse tisto, kar v mestu mora funkcionirati, če ni ravno vojna ali kaka naravna katastrofa.
  • Ekipa mora biti uigrana, če hoče funkcionirati, a se to ne more zgoditi, če je do polovice sezone že 20 igralcev obleklo majico prvega moštva.
  • »Cilj našega zdravljenja je, da organizem začne spet normalno funkcionirati in sam sebe zdraviti«
  • Weimarska ustava, ki je vsaj po koščkih še životarila v Brüningovih časih, je po Brüningovem padcu nehala funkcionirati.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko funkcionirati
  • Za to, da lahko galerija funkcionira, je potrebnih 30 milijonov, letos smo dobili le še 22 milijonov tolarjev.
  • Seksi čevlji lahko funkcionirajo samo s pravilno izbrano obleko.
  • Policija pa mora imeti zaupanje med ljudmi v javnosti, da lahko funkcionira.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Obvestil jo je, da je izgubil večino v parlamentu, zato njegova vlada ne more več funkcionirati.
  • A ne glede na to ocenjujem, da svet brez OZN ne bi mogel funkcionirati.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Presrečen bi bil, če bi stvari v slovenski družbi normalno funkcionirale ...
  • Če naj družba normalno funkcionira, mora biti vsaj nekaj skupnega, v kar bolj ali manj vsi verjamemo, ne da bi se v to morali ves čas prepričevati.
  • Organizem, ki dobro funkcionira, se bo sam znebil strupenih snovi in kemikalij.
  • Projekti na vladi se pripravljajo, tudi v parlamentu koalicija odlično funkcionira in ni razloga za kakršne koli kritike.
  • Da bi globalizacija lahko uspešno funkcionirala, mora prinesti prednosti za vsakogar.
  • Ali bo model, ki si ga znanstveniki izmislijo za razlago živalskega vedenja, dejansko funkcioniral tudi v resničnem svetu, ne more povedati noben računalnik.
  • Unija v gospodarskem pogledu sicer še kar nekako funkcionira, v političnem pa vlada kaos.
  • Cerkvena dejavnost v glavnem pada na plodna tla v okoljih, kjer država slabo funkcionira ali pa sploh ne.
  • Več zgledov ...
  • Da lahko tako veliko mesto učinkovito funkcionira, je potrebno skrbno planiranje, ki se je začelo že omenjenega leta 1839.
  • ... če bi lahko namreč rekli, da je zvezdniški sistem nekdaj - denimo v dvajsetih, tridesetih in štiridesetih letih - tako brezhibno funkcioniral zato, ker je isti igralec vedno igral isto vlogo, potem bi morali vsekakor reči, da danes - nekako od zloma sedemdesetih v osemdeseta naprej - tako nemoteno teče prav zato, ker zvezde druga drugi nenehno kradejo tako vloge kot kariere ...
  • Vse lepo funkcionira, dokler ne pripelje avtobus in se ljudje vsevprek, ne glede na prejšnje dogovore, zapodijo nanj, po zakonu močnejšega in hitrejšega.
  • Recimo, zasebna klinika v Celju je menda že opremljena, pa še vedno ne funkcionira.
  • Mimogrede: tudi Velika Britanija (najstarejša evropska demokracija, razen Islandije) nima ustave - in očitno funkcionira.
  • Naša država preprosto ne funkcionira.
Na vrh
 
2.1 o človeku
če ČLOVEK funkcionira, uspešno opravlja vsakodnevne naloge
  • kdo funkcionira
  • kdo funkcionira v čem
  KDO/KAJ
   
  • Takšen človek potem težko funkcionira, utrujen je na delovnem mestu, zaspi lahko v avtomobilu.
  • Človek pa lahko v službi polno funkcionira le pod pogojem, da ima doma pomembne stvari urejene.
  • In ravno tem ljudem je namenjena kaseta, kajti ta tehnika pomaga, da bolje funkcioniramo v življenju.
  • Branje kot eden najpomembnejših elementov pismenosti, ki omogoča posamezniku, da funkcionira v vsakdanjem življenju, je pri večini ljudi postalo nekaj samoumevnega ...
  • Mislim, da sem se v Evropi uveljavil kot strokovnjak za produkcijo, pa tudi verjel sem, da lahko v tem okolju funkcioniram.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Morala sem vzeti dopust in ostati v postelji, ker preprosto nisem več mogla funkcionirati.
  • Veliko ljudi meni, da ne morejo » funkcionirati «, če zjutraj ne popijejo skodelice kave ali čaja.
 • GLAGOL+GLAGOL
  •  [lahko funkcionirati
  • Vse prepogosto mislimo, da je izolacija edina rešitev, vendar pa ljudje z duševnimi boleznimi lahko funkcionirajo.
  • Za silo lahko funkcionirajo samo s pomočjo zdravil proti bolečinam.
  • Dandanes vsi jedo samo zato, da lahko funkcionirajo, funkcionirajo samo zato, da bodo imeli več, še več, kar največ denarja.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • »KAVA, CIGARETI IN SPET KAVA PA TUŠ, DA ZAČNEM FUNKCIONIRATI.
  • Se lahko človek nauči normalno funkcionirati z eno ali dvema urama spanja manj, kot jih potrebuje telo?
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Poletja so postala tako vroča, da človek brez klime v stanovanju preprosto ne more več normalno funkcionirati.
  • Malce bolj utrujeno sem se počutila, a sem kljub temu skušala normalno funkcionirati.
  • Človek je fleksibilen, razmišljujoč in introspektiven, pod stresom še vedno dobro funkcionira, odprt je do novih izkušenj, ima občutek za humor, je pripravljen poslušati in presoja glede na svoje lastne standarde.
  • "Nisem dekle, ki bi silila v ospredje. Bolje funkcioniram v ozadju in v manjših družbah," pravi igralka.
  • Če je prebavni aparat zdrav, torej če pravilno funkcionira, se iz prehrane izberejo tisti osnovni delci, ki jih telo potrebuje, preostali del se izloči.
  • Človek na trenutke kar težko funkcionira, ves se trese, k vsemu skupaj pa veliko pripomoreta še nizek krvni pritisk in slaba prekrvavitev.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vendar nekateri ljudje niso sposobni funkcionirati brez igric v medsebojnih odnosih, ali pa preprosto niso za skupaj, ker so si preveč različni, ali pa je eden od njiju prevelik egoist in egocentrik.
Na vrh
2.2 o umetniškem delu
če FILM, GLASBA ali LITERARNO DELO funkcionira, je dobro narejeno in ima želen učinek
  • kaj funkcionira
  KDO/KAJ
   
  •  [film funkcionira
  • Najino sodelovanje je bilo zato pravzaprav kar tvegano, saj film zagotovo ne bi ' funkcioniral ', če ne bi bila dovolj prepričljiva.
  • Mi pa pravimo, elektronika ja, ampak naši komadi morajo funkcionirati tudi samo s kitaro.
  • Tudi pri angleško - srbskih besedilih pesmi albuma Eksport Import je načelo preprosto kot pasulj dosledno upoštevano, vendar besedila skupaj z glasbo funkcionirajo.
  • Z romani Stephena Kinga je bil vedno križ, podobno kot s slovensko literarno klasiko - na papirju je vedno vse funkcioniralo, ko pa so besede gibljive slike postale, se je sfižilo.
Na vrh