WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
funkcionar samostalnik
1 uradnik
kdor znotraj organizacije ali ustanove opravlja konkretne naloge ali ima določen upravni položaj
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Opravili so nekaj listkovnih akcij, zbirali so orožje in imeli v programu teror nad vidnimi partijskimi in udbovskimi funkcionarji.
  • Tudi pred demokratičnimi spremembami v Sloveniji pomembnih državnih in partijskih funkcionarjev niso selili zaradi lažjega varovanja.
  • Seveda pa so zakon, ki ukinja nadzor nad državnimi funkcionarji, v parlament poslali iz opozicije.
  • Slovenija za boj proti korupciji ni pripravljena, policija ni dovolj dobro organizirana, državni funkcionarji s poslanci vred so preveč zaščiteni.
  • Občina poslej ne bo več sklepala poslov s podjetji v lasti občinskih funkcionarjev ali uradnikov.
  • Koprska mestna občina je edina v Sloveniji, ki občinskim funkcionarjem prihodke izplačuje po stari zakonodaji.
  • Več zgledov ...
  • Pred imenovanjem je organiziral seminar za vladne funkcionarje s področja prava in kriminalne policije.
  • Sedanji predsednik je bil leta 1987 obsojen na osem let zapora, ker je vladnega funkcionarja razglasil za plagiatorja.
  • Atene v času olimpijskih iger pričakujejo okrog 10.500 športnikov in 5.500 sodnikov ter športnih funkcionarjev.
  • Na seznamu je okrog petdeset imen znanih športnih funkcionarjev, trenerjev in zdravnikov.
  • Zanimivo pa je, da klubski funkcionarji ne vedo prav veliko o klubu.
  • Podkupljivi klubski in zvezni funkcionarji so preveč močni in preprečujejo inovativni razvoj brazilskega nogometa.
  • Bil je britanski minister za mornarico in za čezmorski razvoj pa visok funkcionar v ministrstvih za zunanje zadeve in za obrambo.
  • Povsem v kotu sta stala visoka funkcionarja ene največjih strank v mestu.
  • Mestu se ne more zgoditi, da bi ostalo brez dveh vodilnih funkcionarjev, ki vodita upravo.
  • Strankarski in državni funkcionarji največkrat je v naši državi namreč ena oseba oboje hkrati te dni v medijih razpredajo o delovnih in strokovnih podvigih, s katerimi so tlakovali pot, ki nas bo pripeljala v EU in k še večjemu blagostanju.
  • Nogometni in nekateri strankarski funkcionarji namreč lahko s podpisi proti gradnji osemletke povzročijo razprtije, saj je sodelovanje med strankami v občinskih organih že tako ali tako precej šibko.
  • Ambiciozni mladenič se je počasi, a vztrajno iz študentskega funkcionarja prebil v mariborski mestni svet in postal celo vodja svetniške skupine Združene liste socialnih demokratov.
  • Več o bolonjski deklaraciji razpravljajo študentski funkcionarji, mnogi kar s ponavljanjem gesel o družbi znanja, učinkovitosti in kvaliteti namesto z razpravljanjem o praktičnih vprašanjih in posledicah.
  • Zvedeli smo, da je nekdo od visokih policijskih funkcionarjev MNZ odklonil preizkus z alkotestom.
  • Včeraj so v Genovi zaslišali 13 policijskih funkcionarjev, ki so vodili racijo na sedežu nasprotnikov globalizacije.
  • Potem je prepovedal sindikate in socialdemokratsko stranko, vodilne funkcionarje pa zaprl v preventivni pripor in koncentracijska taborišča.
  • Sprejeli so pravilnik o višini in metodologiji določanja dela plače in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem občine in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
  • Prevelikih izplačil naj bi bili deležni tudi nepoklicni funkcionarji občinskega sveta.
  • Na Hrvaškem naj bi zdaj pospešili kazenske postopke proti nekdanjim visokim funkcionarjem ustaškega režima.
  • Večjo vsoto 5 odstotkov neto mesečne plače pa prispevajo strankini funkcionarji, torej poslanci, ministri, svetniki.
  • Glede članarine strankinih funkcionarjev pa imajo v LDS izdelano lestvico.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ustanovljen je bil zato, da bi zagotavljal varnost najvišjim funkcionarjem stranke.
  • Nezanesljiva je postala, ko so na izrednem kongresu v Knittelfeldu septembra izrekli nezaupnico funkcionarjem stranke v dunajski vladi.
  • Oktobra lani sem na ljubljanskih ulicah srečal visokega funkcionarja ministrstva za okolje in prostor.
  • V tistih časih so ameriški finančni minister Robert Rubin in najvišji funkcionarji ministrstva tekali od ene do druge prizadete prestolnice.
  • Poleg občine je takratnim funkcionarjem kluba priskočila na pomoč še Krajevna skupnost.
  • V vodstvu kluba je 10 aktivnih funkcionarjev kluba, vodi pa jih Viktor Eržen ob pomoči Slavka Cvetanoviča.
  • Več zgledov ...
  • Zadeva je po nekaj dneh prišla na ušesa in potem tudi v roke funkcionarjem zveze, ki so se seveda burno odzvali.
  • Samoumevno je, da mandatna doba funkcionarjev zveze ne more biti drugačna od mandata, ki velja za skupščino oziroma predsedstvo.
  • Vsi razen Marjana Šetinca so bili sočasno tudi najvišji funkcionarji občine.
  • Svetniki in funkcionarji občine imajo pravico odstopiti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Mestna občina Novo mesto je pri plačah funkcionarjev razvrščena v drugo skupino občin.
  • Plače in drugi prejemki funkcionarjev, ki se izplačujejo iz proračuna, so javni.
  • Kot pravi zakon, se premoženje funkcionarja in družinskih članov med opravljanjem funkcije ne bi smelo bistveno povečati.
  • Po predsedniškem zakonu ima aktualni predsednik republike dr. Janez Drnovšek pravico do rezidence, njegovi svetovalci pa bodo imeli status funkcionarjev.
  • Sindikalisti menda nasprotujejo izenačitvi statusa funkcionarjev PSS z ostalimi funkcionarji sindikatov zaposlenih v državni upravi, dodaja Molan.
  • Položaja funkcionarja ne moremo primerjati s položajem delavca v delovnem razmerju, zato ZSS pravice in dolžnosti sodnika iz službenega razmerja ureja samostojno.
  • Več zgledov ...
  • Iz teh določb bi lahko sklepali, da so osebe, ki imajo položaj funkcionarja, v službenem razmerju z državo Republiko Slovenijo ali drugo osebo javnega prava, če je tako določeno z zakonom.
  • Slednja namreč določa, da pristojnosti, odgovornost uprave in imenovanje funkcionarjev ureja zakon, ne pa uredba.
  • Voditelji imajo tako glavno besedo pri imenovanju funkcionarjev v organizaciji in lahko izberejo tiste, k podpirajo njihovo politiko.
  • Razlogi za povečanje števila funkcionarjev so še drugi, čisto politični.
  • Zmanjšalo se bo število funkcionarjev, več bo upravnih menedžerjev z mandatom.
 • SAMOSTALNIK0+zoper+SAMOSTALNIK2 
  •  [ovadba zoper funkcionarja
  • Ovadba zoper visokega državnega funkcionarja je ovadba zoper osebo, ki ima znatno količino moči.
  • V resnici je zadeva ravno obratna: po spremembi režima praktično ni bilo ovadbe zoper javnega funkcionarja, o kateri mediji ne bi poročali.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Slovesnosti se je udeležilo kar nekaj visokih državnih funkcionarjev, sosednjih županov, bivših učiteljev in številni občani.
  • V Sloveniji je veliko funkcionarjev, ki imajo dvojne funkcije, še bolj nezdružljive.
  • V afero naj bi bilo vpletenih več funkcionarjev HDZ.
  • Vedno več funkcionarjev vpletenih v afero, za nepravilnosti že od leta 1997 vedel tudi Haider
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  •  [zakon o funkcionarjih
  • Počakali naj bi tudi zaradi zakona o funkcionarjih, ki je že pripravljen, ni pa še vložen v proceduro.
  • Razen zakona o funkcionarjih je tu še zakon o delovnih razmerjih, ki dopušča največ osem nadur na teden in dvajset na mesec.
 • ŠTEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  •  [eden od funkcionarjev
  • Tako jo je predvčerajšnjim na predvolilnem zborovanju blizu Tirane resno skupil eden od njenih funkcionarjev.
  • Podpisniki so prepričani, da imajo v tovarni sposobno vodstvo, čeprav je eden od državnih funkcionarjev nedavno izjavil, da ni tako.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Za predsednika NK Olimpije so izvolili visokega funkcionarja ZLSD Antona Colariča.
  • Na začetku vsakega zasedanja izvoli predsednika in druge potrebne funkcionarje.
  • Upati je, da bodo na takratni seji imenovali tudi predsednika sveta in ostale funkcionarje.
  • Kongres naj bi tudi imenoval nekatere ključne funkcionarje EU ter poslušal letno poročilo predsednika ministrskega sveta Unije in predsednika Evropske komisije.
 • SAMOSTALNIK1+Odv-ki 
  • funkcionar  [ki
  • Vendar za vpis prejetega darila ni odgovorna občinska uprava ampak funkcionar, ki je darilo prejel.
  • Milošević ni edini srbski funkcionar, ki je denar naložil v nepremičnine v Grčiji.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Profesor matematike in nekdanji ravnatelj mariborske Prve gimnazije je kot poslane c in funkcionar v organih za področje šolstva znan kot najbolj odločen in tudi uspešen borec za šolski tolar.
  • Kot poslanec in funkcionar v organih za področje šolstva je znan kot najbolj odločen in tudi uspešen borec za šolski tolar.
  • Začnimo z najbolje plačanimi, s funkcionarji v državnih organih in lokalnih skupnostih.
  • Po zakonu o funkcionarjih v državnih organih pripada razrešenemu prejšnje delovno mesto.
  • Najmanj en funkcionar v upravi ima višjo plačo od županje.
  • Claudio Klavora, ki je v rudniku v Rablju delal polnih 27 let, tam dočakal pokoj in bil dolga leta drugi človek v rudniku, je bil več kot dvajset let funkcionar v trbiški občinski upravi.
  • Več zgledov ...
  • Najbolj so za zdaj dvignile prah plače županov in funkcionarjev v občinah.
  • Slikovit primer gospodarjenja s sredstvi iz stanovanjskega sklada, katerih priliv je omogočil Jazbinškov stanovanjski zakon, je ravnanje funkcionarjev v občini Izola.
  • Nekaj visokih funkcionarjev v obrambnem ministrstvu se je tako po letu 1995 vselilo v vladna stanovanja.
  • Odločili so se, da pisna soglasja za objavo neto plač ministrov in drugih funkcionarjev v vladi zberejo sami.
  • Bil je avtoritativen, eden najbližjih Titovih sodelavcev, ugleden slovenski funkcionar v zvezni vladi, na položaj ministra policije pa je prišel s funkcije člana predsedstva SFRJ.
  • Napovedi, ki jih je slišati celo iz ust funkcionarjev v prometnem ministrstvu, da bo nacionalni program izgradnje avtocest uresničen šele do leta 2015, so po Presečnikovem mnenju izrečene na pamet.
  • Vse se je začelo v času, ko je bil pomemben funkcionar v klubu Jože Javornik tudi vodja občinskih financ.
  • Verjetno se ne bom preselil na trenersko klop, bolj se nagibam k temu, da bi opravljal vlogo funkcionarja v klubu ali pri RZS.
  • Svetnika Lojze Gorjanc in Janez Frelih, ki sta sicer funkcionarja v skakalnem športu, sta bila edina, ki sta se zavzela, da skakalnico zgradijo čim prej.
  • Funkcionarji v kajakaškem športu so preleni, da bi priredili več kot pet tekem na sezono
  • Do sedaj še nismo prejeli odgovorov oziroma odločitev institucij v zvezi z odprtimi vprašanji zakonske ureditve plač funkcionarjev v lokalnih skupnostih.
  • Gospod Pukšič nima legitimacije za podeljevanje specializacije, morda je po lastnih izkušnjah zaključil, da bi bil morda on primeren za funkcionarja v krajevni skupnosti (lokalna samouprava), saj mu do sposobnosti branja pravniške razprave očitno še kar precej manjka.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Kot pravi tudi danes, so podobnega mnenja tudi visoki funkcionarji na ministrstvu za obrambo, ki jih noče imenovati.
  • Odgovorno delo funkcionarjev na notranjem ministrstvu leta 1991, ko so v težkih razmerah želeli kupiti prepotrebno orožje in opremo za policijo za obrambo samostojne Slovenije.
  • Imajo izjemno priznane strokovnjake in funkcionarje na visokih mestih.
  • Intervenirali bi lahko recimo takrat, ko bi kakšen visok državni funkcionar na javnem mestu parafraziral besede Janeza Janše o Romih in o ogrožanju nacionalne substance.
  • Funkcionarji na vodilnih mestih bi morali biti vsi varuhi človekovih pravic, žal pa v Mariboru ni tako.
  • Komisija predlaga, naj zakon opredeli tudi funkcionarje na lokalni ravni, za katere veljajo določbe zakona.
  • Več zgledov ...
  • Srbski funkcionarji na lokalni in državni ravni so Ashdownovo potezo ocenili kot kapljo čez rob njihove strpnosti in potrpežljivosti, saj to ni prva njegova takšna poteza, s katero gubernatorsko kaznuje Srbe.
 • funkcionar in uslužbenec
  • Zakon vzpostavlja skupni plačni sistem za javne uslužbence in funkcionarje.
  • Ruska mafija ima posebej usposobljene ljudi, ki podkupujejo državne funkcionarje in uslužbence.
 • funkcionar in uradnik
  • Ima tudi posebej usposobljene ljudi, ki podkupujejo državne uradnike in funkcionarje.
  • Ajdovski velemož Boris Jež pa ni samo visok državni funkcionar in uradnik, temveč tudi zaprisežen matičar.
 • funkcionar iz vrst  [...
  • Pri delu so imeli veliko težav, ker so funkcionarji iz vrst bosanskih Hrvatov ovirali preiskavo.
  • Tako bo tudi tokratna dirka neke vrste sprejemni izpit in velika preizkušnja za vse funkcionarje iz vrst AMD Krško.
 • funkcionar iz  [države, občine [...
  • Na varšavski konferenci bo sodelovalo dvanajst voditeljev držav in deset visokih funkcionarjev iz držav višegrajske skupine, jugovzhodne Evrope, pribaltskih republik, Ukrajine in Moldavije.
  • Generalni direktor MOK Francois Carrard je sporočil, da v Salt Lake »navedek«yju ne bo ne športnikov ne športnih funkcionarjev iz te države.
  • Nekateri novoizvoljeni župani, svetniki in ostali funkcionarji iz novih občin Bohinj, Radovljica in Bled so se kmalu po izvolitvi "obrnili" tudi na novinarje in jih vljudno zaprosili za pošteno in korektno poročanje.
Na vrh