WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
funkcionalen pridevnik
1 uporaben
Na vrh
 
1.1 o predmetih in prostorih
funkcionalen PREDMET je narejen z namenom, da bi bil uporaben in praktičen
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Stoli naj bi bili funkcionalni za sedenje ob uživanju hrane.
  • Vsa kolesa, ki jih popravljam in obnavljam, sestavim tako, da so funkcionalna za vožnjo, ohranjeni pa so tudi vsi deli iz tistega obdobja.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti funkcionalen
  • Kuhinja je funkcionalna, opremljena pa večinoma z izdelki iz serijske proizvodnje ...
  • Menil je, da je bolnišnica sicer lepa in funkcionalna, vendar bodo njeno energetsko potratnost še preučili in ugotovili, koliko stroškov prispeva.
  • Majhno je lepo, so pred leti ugotavljali ameriški podjetniki in svoje službene prostore skrčili na takšen obseg, ki se jim je ravno še zdel funkcionalen.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zaradi urejenosti, funkcionalne razporeditve prostorov, nočitvenih zmogljivosti in predvsem v zadnjih letih prijaznega osebja je zelo obiskan.
  • Vsak kotiček premeriva, vsako nišo skušava izkoristiti, vse dokler ni na skicah kolikor toliko funkcionalna zasnova.
  • Pomembna je funkcionalna povezava s kuhinjo, jedilnico, shranjevalnimi elementi in servirnim pultom.
  • Trg ponuja široko paleto različnih notranjih zidnih barv, ki se razlikujejo po kritnosti, videzu, funkcionalnih lastnostih in ne nazadnje tudi po ceni.
  • ... je bilo Plečnikovo pojmovanje humanosti v poudarjenem doseganju umetnostnega značaja ambienta, pri tem pa je potiskal funkcionalne zahteve v ozadje.
  • Tovornjak pa naj bi bil celo brez funkcionalne vrednosti, preširok za slovenske ceste - pred njim bi moral voziti avto s prižganimi vrtečimi se lučmi ...
  • Več zgledov ...
  • Izdelki za nego danes presegajo zgolj funkcionalno vrednost, ponujajo namreč tudi poseben užitek pri sami uporabi.
  • Ponosni so na lep in funkcionalen objekt in gotovo bodo kmalu pozabljene številne težave, ki so zavlekle gradnjo.
  • Majhen, a funkcionalen prostor, ki je namenjen tako tuširanju in osebni negi kot sušenju perila.
  • Na njej si bodo obiskovalci lahko ogledali in preskusili kakovostne, varne in funkcionalne predmete za otroka.
  • Svoje prostore opremljajo za dlje časa, radi imajo funkcionalno in obenem lepo pohištvo ...
  • Balkoni v podeželskem stavbarstvu namreč niso funkcionalen element, značilni so za mestno večstanovanjsko - blokovsko gradnjo.
  • Načrtu so manjkale dobre funkcionalne rešitve in dodelanost.
  • V ospredju je funkcionalna arhitektura, dekoracija je nezaželena.
  • Kovinska namizna svetilka enostavne, vendar funkcionalne oblike je bila v desetletjih pred drugo svetovno vojno in po njej del opreme vsake pisarne, redkokateri uslužbenec pa se je zavedal njenega izvora.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Sedem razstavljenih vrat je dokaz, da je mogoče tudi vrata iz povsem funkcionalnega elementa spremeniti v pano estetike, individualnosti in trendov.
  • Nekateri umetniški izdelki so popolnoma funkcionalni.
  • Tu je vse zelo funkcionalno, stanovanja imajo vgrajeno vse, kar potrebuje starejši človek.
  • Dizajn njunega doma / studia je izredno funkcionalna kombinacija modernega sloga in topline naravnega lesa, kjer skrbno izbrana osvetljava prida pomemben delež k atmosferi.
  • Dnevna soba je opremljena z veliko svobodnega prostora, kuhinja pa je izjemno funkcionalna.
  • V socializmu so stanovanja postala majhna in strogo funkcionalna.
 • funkcionalen in estetski / estetski in funkcionalen
  • Posledica razpršene gradnje je tudi slabšanje funkcionalne in estetske zasnove naselij ...
  • Najtežje je združiti estetsko in funkcionalno podobo kleti, saj večina kleti ustreza le enemu kriteriju.
 • v funkcionalnem smislu
  • Razvijalci programa so končno uslišali pobožne želje uporabnikov in v funkcionalnem smislu popravili tudi Messanger, odjemalec za elektronsko pošto ...
Na vrh
1.2 o dejavnosti in znanju
funkcionalno ZNANJE ali ZMOŽNOST je namenjeno uporabi, delovanju v praksi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če v ministrstvu ni zavesti o prepotrebnem dodatnem funkcionalnem izobraževanju že obstoječih kadrov, je bitka izgubljena.
  • ... omogočili jim bodo dodatne možnosti funkcionalnega usposabljanja v jezikovnih tečajih, retoriki in računalništvu.
  • V društvu se zavedajo tudi pomena funkcionalnih znanj, zato so se nekateri njihovi gasilci udeležili usposabljanja za delo z motorno žago in tečaja za vodenje čolna.
Na vrh
2 o delovanju organizma
medicina
funkcionalno STANJE človeka ali DELA TELESA je določeno glede na naloge, funkcije, ki jih opravlja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zniževanje ravni delovanja funkcionalnih sposobnosti posameznika, ki se nekontrolirano opija, se odraža pri različnih aerobnih aktivnostih.
  • Da bi izboljšali funkcionalne sposobnosti srčno - žilnega in dihalnega sistema, moramo vaditi vsaj trikrat na teden.
  • Dalj časa trajajoči ali pogosto ponavljajoči se stres pri človeku povzroči bolj ali manj resne funkcionalne motnje notranjih organov.
  • Ukvarjajo se tudi z manualno diagnostiko pri otrocih, saj poškodbe in funkcionalne spremembe hrbtenice lahko nastanejo že v zgodnjem razvoju otrok.
  • Delo z računalniki spremlja veliko dejavnikov, ki slabo vplivajo na funkcionalno stanje organizma ...
  • Risba kaže pomembno funkcionalno razliko med luskastim in lamelnim oklepom.
  • Več zgledov ...
  • Hrbtenica je sestavljena iz funkcionalnih enot, ki jih sestavljajo dve sosednji vretenci in medvretenčna ploščica.
  • Vsak modul je sestavljen iz enega ali več manjših funkcionalnih sklopov imenovanih granule.
  • Ekosistem predstavlja gradbeno in funkcionalno povezanost neživega okolja z življenjsko združbo.
  • Diagnoza bo s pomočjo najnovejših računalniških sistemov za funkcionalno diagnostiko ... postavljena za celoten organizem v le nekaj minutah.
  • Na podlagi funkcionalnega testiranja (mišična moč in obseg gibljivosti) določimo obseg, trajanje in intenziteto terapevtskih vaj.
 • funkcionalen in estetski / estetski in funkcionalen
  • Ortodont je tisti, ki bo odločil, kdaj in katere zobe bi izpulili, da bi dobili optimalno estetsko in funkcionalno stanje zobovja.
 • v funkcionalnem smislu
  • V funkcionalnem smislu pri povrhnjem spodnjem epigastričnem režnju ne more priti do zapletov, saj ovojnica trebušnih mišic ni niti prerezana.
Na vrh
 
3 delujoč
če je NAPRAVA, DEL TELESA ali SISTEM funkcionalen, lahko deluje ali je uporaben v celoti in po pričakovanjih
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Operacijski sistem je polno funkcionalen, vendar usmerjevalnik še ne deluje, ker ni nastavljen.
  • ... saj ima prav v pravosodnem sistemu tudi Slovenija precejšnje vrzeli, ki jih mora zapolniti, da bo polno funkcionalna pravna država.
  • Maternica, denimo, na splošno ostane popolnoma funkcionalna še leta po menopavzi.
  • Žiga ima zdaj res samo tri prste, ker mu je kazalec nadomestil palec, toda s temi tremi prsti je roka skorajda povsem funkcionalna.
 • v funkcionalnem stanju
  • Hotel je v funkcionalnem stanju.
  • ... naprave tudi niso vzdrževane in zato v smislu zakona niso v funkcionalnem stanju.
  • POSESTVO 1,5 ha oz. 2,6 ha obdelovalne površine zaokrožene okrog domačije in 2,4 ha gozda s pašnikom, vključno z urejeno nenaseljeno domačijo (hiša, hlev, strojna lopa, garaža, kozolec) v funkcionalnem stanju ...
Na vrh
 
funkcionalno zemljišče / funkcionalna površina
zemljišče okrog stavbe, ki je namenjeno predvsem parkiriščem in zelenicam in je v skupni lasti vseh lastnikov stavb
 • Stanovalci so tako vsaj za zdaj ostali brez funkcionalnih zemljišč in tako rekoč živijo v zraku, po novem pa tudi zasedajo tuje zemljišče (na njem so parkirni prostori).
 • Lastniki bloka so tudi lastniki funkcionalnega zemljišča okrog bloka.
 • Zlasti zelenicam in parkiriščem rečemo tudi funkcionalno zemljišče, ki je tako rekoč last vseh stanovalcev.
 • Poseben problem so vozila na funkcionalnih površinah stanovanjskih blokov, ki jih ne morejo odstraniti z odlokom, ampak lahko to na zahtevo in stroške stanovalcev naroči upravljavec objekta.
 • Lastniki stanovanj so tudi lastniki funkcionalnih površin in dolžni za njih skrbeti.
 • Do tedaj bomo z odlokom zagotovili tudi čiščenje snega s pločnikov in funkcionalnih površin, ki jih morajo zdaj čistiti lastniki sami.
funkcionalni objekt
objekt poleg glavne stavbe, v katerem se uredijo sanitarije, garderobe in podobno, ali ki je namenjen določeni deajvnosti
 • Torej tisti, ki ima tudi ustrezne funkcionalne objekte, brez katerih igranja golfa ne more biti (sanitarije M + Ž, garderobe M + Ž, klubski prostor, točilni pult ipd. ter dovozna cesta, parkirišče za igralce in še kaj, vključno s komunalnimi priključki za vodovod, kanalizacijo, elektriko ...
 • Ko bo omenjena psihiatrična ustanova odplačala posojila, ki jih je najela za prenovo dveh oddelkov, se bo lotila še prenove funkcionalnega objekta, v katerem bo poleg kuhinje, jedilnice in prostorov za delovno terapijo, tudi stanovanjska skupnost.
 • Uredile se bodo kapele in drugi funkcionalni objekti, ki danes kazijo podobo pokopališča.
 • Naprodaj so bili industrijski objekt oziroma poslovna stavba z dvoriščem, funkcionalnim objektom, zelenico in potjo v skupni izmeri 6819 kvadratnih metrov ...
funkcionalni prostor
nepozidan prostor okrog stavbe, namenjen parkiriščem, zelenicam in podobno
 • Rektorat, nacianalna univerzitetna knjižnica, vse tri akademije, filozofska, pravna in tehnološka fakulteta, ki so sredi mesta, nimajo skoraj nobenega funkcionalnega prostora ne za parkiranje ne za rekreacijo in so v svojem prostorskem standardu, deloma tudi po lastni izbiri, dokončno omejene.
 • Kje naj bi bil ta funkcionalni prostor, kam naj dajo svoje avtomobile stanovalci, preden bo zgrajeno morebitno parkirišče, pa niti besedice.
 • Ustvariti funkcionalen prostor pred objekti (predhodno večkrat navedenimi) je osnovni motiv prestavitve ceste.
 • Enostavno širjenje mest navzven ob njegovih robovih ali pa ob glavnih vpadnicah (koridorjih) lahko ljudem sicer nudi funkcionalni prostor za posamezne dejavnosti mestnega značaja, ne ustvari pa bivalnega okolja v pravem smislu; to lahko nudi le pravo mesto.
funkcionalni prostori
funkcionalni prostori v ustanovi so na primer sanitarije, garderobe in podobno, in ne tisti prostori, v katerih se izvajajo glavne dejavnosti ustanove
 • Ob delavnicah, garderobah in drugih funkcionalnih prostorih ter mobilni snemalni tehniki bodo na novi Vibini lokaciji kmalu dostopni profesionalni standardi za nacionalno filmsko produkcijo ...
 • V domu je trenutno 175 oskrbovancev, funkcionalni prostori pa ustrezajo le za 124.
 • Problematični so predvsem spremljajoči funkcionalni prostori, kot so oddelčne ambulante, obiskovalnice, sanitarije, prostori za perilo, ki ga shranjujejo kar po hodnikih in v kleti.
funkcionalna pismenost
sposobnost, da zna človek jezikovno znanje, ki ga je pridobil v šoli, uporabljati v praksi, na primer pri pisanju prošenj, izpolnjevanju obrazcev in razumevanju bolj zapletenih besedil, kar mu pomaga, da se bolje znajde v vsakdanjem življenju
 • Težave imamo že s funkcionalno pismenostjo, saj že pri izpolnjevanju preprostih obrazcev potrebujemo pomoč ali pa jih izpolnimo narobe.
 • ... želijo s tečaji doseči funkcionalno pismenost kmetov, tako da bodo znali sami ukrepati, se pozanimati ter razmišljati o svojih možnostih za dejavnosti glede na finančne sposobnosti in sposobnosti družine.
 • Mednarodna raziskava o funkcionalni pismenosti ljudi je, kot je znano, pokazala, da v povprečju dve tretjini ljudi ne dosegata tiste ravni pismenosti, ki je potrebna za življenje v moderni družbi.
funkcionalna nepismenost
nesposobnost človeka, da bi v šoli pridobljeno jezikovno znanje uporabljal v praksi, zaradi česar ima težave v vsakdanjem življenju, na primer pri pisanju prošenj, izpolnjevanju obrazcev in razumevanju bolj zapletnih besedil
 • Po podatkih mednarodne raziskave ima veliko Slovencev zaradi funkcionalne nepismenosti težave v vsakdanjem življenju, denimo, že branje navodil za uporabo izdelkov jih popolnoma iztiri.
 • Preprost primer funkcionalne nepismenosti je nekdo, ki ne razume avtobusnega voznega reda ali ki na banki ne zna izpolniti obrazca za dvig gotovine.
pomoč v funkcionalni obliki
socialno varstvo
če človek prejema denarno pomoč v funkcionalni obliki, ne prejema denarja, ampak dobi pomoč v obliki hrane ali plačila računov
 • Povedala je, da je bila zadnjič v trgovini, kjer prejema del denarne pomoči v funkcionalni obliki oziroma »fasungo«, kot sama pove.
 • V primeru, da starši niso namenili denarja za otroke, lahko center prizna pomoč v funkcionalni obliki (za nakup hrane, plačilo vrtca ipd.
 • Denarna pomoč, ki jo prejemajo, je v funkcionalni obliki, kar pomeni, da jo lahko potrošijo le za hrano, ne pa tudi pijačo in cigarete.
funkcionalno živilo
zdravstvo
živilo, ki vsebuje sestavine, ki naj bi zmanjševale možnost obolenj in prispevale k boljšemu zdravstvenemu stanju
 • V zakonodaji so funkcionalna živila opredeljena kot živila in ne zdravila, zato na njih ne more pisati, da preprečujejo ali zdravijo to ali ono bolezen.
 • To pomeni samo, da so v kruhu najmanj štirje grami vlaknin na en MJ energije oziroma da gre za funkcionalno živilo z veliko vlaknin.
 • Probiotični izdelki so klasika v ponudbi funkcionalnih živil.
 • Funkcionalna živila so prvenstveno namenjena porabnikom, ki želijo ostati zdravi in okrepiti zdravje.
funkcionalna hrana
zdravstvo
hrana, ki vsebuje sestavine, ki naj bi zmanjševale možnost obolenj in prispevale k boljšemu zdravstvenemu stanju
 • Fermentirano mleko je funkcionalna hrana po vseh predpisih, a ne zaradi mlečnokislinskih mikroorganizmov, saj ti ne preživijo prehoda skozi prebavila, ampak predvsem zaradi številnih razgradnih produktov, ki nastajajo med fermentacijo.
 • Redno uživanje soje kot ' funkcionalne hrane' (zaradi vpliva na preprečevanje in lajšanje kroničnih bolezni lahko zanjo uporabljamo izraz 'funkcionalno živilo') ob sicer zdravi in raznoliki prehrani vpliva na zdravje mimo okvirov osnovne hranilne vrednosti.
funkcionalna skupina
kemija
skupina atomov znotraj molekule, ki vpliva na kemijske in fizikalne lastnosti spojine
 • Večje število funkcionalnih skupin tudi vpliva na vrelišče spojin.
 • Od funkcionalnih skupin v molekuli je odvisno število možnih vodikovih vezi z molekulami vode.
 • Test topnosti nam nakaže prisotnost nekaterih funkcionalnih skupin, lahko pa nam pove tudi nekaj o velikosti molekule.