WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
finesa samostalnik
1 specifična podrobnost; subtilnost
delikatna, pogosto neopazna podrobnost, ki vzbuja občutek izurjenosti ali izbranosti 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Glede na teren, ki zahteva več taktičnih fines, je bila dva razreda boljša od tekmic.
  • Tudi v nadaljevanju igre je Smislov izkoriščal drobne taktične finese, kar daje partiji poseben čar.
  • Odstop sam po sebi simbolizira umik, ne glede na vse taktične finese.
  • Barve so božanske, mnogo lažje je ustvariti želeno vzdušje z določenim odtenkom, z drobnimi finesami.
  • Proces varjenja piva je bolj ali manj znan, a odločilne so sestavine in pa tiste drobne , najbolj skrite in pomembne finese.
  • Tudi v nadaljevanju igre je Smislov izkoriščal drobne taktične finese, kar daje partiji poseben čar.
  • Več zgledov ...
  • Verbalnega poigravanja in raziskovanja jezikovnih fines v filmu skoraj ni, še manj kakšnega filozofskega poglabljanja in opisovanja karakterjev oziroma njihove preteklosti, dialogi pa so omejeni na najnujnejše oziroma najbolj zgovorne izmenjave.
  • Piscu čestitam za vse vsebinske in jezikovne finese, ki jih je spet premogla njegova že pregovorna plemenitost.
  • Posebnost predstave je v večjezičnosti, saj igralci govorijo v slovenščini, zagrebški hrvaščini in črnogorski srbščini, kar predstavi daje jezikovno fineso, a bo morda nekaterim gledalcem otežilo razumevanje.
  • Visok standard, ki mu je treba dodati še tehnične finese in potrebno samozavest.
  • Gliserji linije SSi so klasičnih linij, vendar z mnogimi tehničnimi finesami, ki jih uvrščajo v vrh tovrstnih proizvodov.
  • Žal so Brežičanu hude težave s kolenom premešale pripravljalne načrte in bo njegov nastop namesto brušenja tehničnih fines, ampak preskus, koliko je po novim okoliščinam prilagojenem treningu trenutno sposoben izvleči iz sebe na tekmi.
  • Potrdilo namreč še ni odločba samo v tej pravni finesi je bilo Večerovo poročilo pravno neprecizno.
  • Če gre na področju mednarodnega povezovanja in sodelovanja samo za pravne finese, bo pri preurejanju zakonodajnega in ustavnega referenduma ter lokalne samoupravne in sodstva že več razhajanj, najbolj sporna pa bodo določila o preoblikovanju in delovanju vlade in državnih organov.
  • S stališča Slovenije med obema predlogoma ni kakšnih bistvenih razlik, če seveda odmislimo nekatere pravne finese.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nekaj rezerve ima še pri piljenju fines, na čemer bo delal do olimpijskega nastopa, največjo zalogo pa skriva v adrenalinu.
  • Sedaj ga čaka še preostali del programa predolimpijskih priprav, v katerem načrtuje stopnjevanje forme ter piljenje jadralskih fines in merjenje moči z drugimi olimpijci.
  • Potrpežljivo piljenje fines in utrjena tekmovalna samozavest bosta njegovi poglavitni orožji v nadaljevanju sezone in zlasti ob njenem vrhuncu, na SP v Predazzu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Izvajalca sta nastopila tudi v solističnih izvedbah, večer pa je potekal v znamenju uigranega dueta, ki do potankosti obvlada finese obeh inštrumentov.
  • Ona namreč ne obvlada diskretnih fines, temveč razume samo enostavne fraze in znane besede.
  • Carrera, ki je po rodu iz Benetk, priznava, da nekdo, ki bi prišel od zunaj, nikakor ne bi mogel obvladati fines lokalne sindikalne politike.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [gre za fineso
  • In tu ne gre za kako površinsko fineso, kajti napačna izbira pomeni, da bo sovražnik skozi naše enote rezal kot s svetlobnim mečem skozi meso.
  • Ker gre za finese in podobno logaritemsko zaporedje ambientalnega nelagodja, lahko že na začetku povlečemo črto med tema skupinama.
  • Gre za finese, ki so pomembne v mozaiku za končni uspeh.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Tu ni imelo posebne vloge dejstvo, da je Rupnik gledal na vso stvar predvsem kot vojak in da ni imel posebnega smisla za politične finese, kar je tudi sam rad poudarjal.
  • Bana imam na sumu, da nima smisla za take finese, kakršna je socialni bonton kot sistem pravil, kaj se Jupitrom in volom in drugim živim bitjem spodobi in kaj ne.
  • Nima ravno smisla za finese in poglobljeno muzikalnost orkestrskega zvoka, za razvoj predstave, čeprav ima spektakelsko nekaj vrhuncev, a je med njimi veliko praznih mest, ki jih bo še treba intenzivirati.
  • Bralci, ki imate posebno izpiljen občutek za finese, ste verjetno opazili, da me je Borut poklical s posebej ljubkovalnim imenom.
  • Po drugi strani tudi ljudje iz Drnovškove bližine opažajo, da mož nima pretiranega občutka za pravniške finese, zato se zdi verjetno tudi to, da je preprosto preslišal opozorila o nujnosti ustavne reforme.
  • Skupino odlikujeta tako občutek za finese kot zagnanost.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Seveda zahteva vsaka od navedenih sestavin zaradi specifičnih lastnosti rahlo drugačno sestavo mešanice za bojli, vendar le, kadar govorimo o finesah.
  • Ker gre za motiv, ki je zahteval utečeno, konservativno obravnavo (saj je imel predvsem čudodelno funkcijo), bi o slogovnih finesah govorili le s težavo.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Verjetno bi bilo pa najprej treba rešit glavne probleme in se šele nato ukvarjat z finesami.
  • V drugi in tretji fazi pa se ukvarja s finesami zakona.
  • In tudi neskladno s parlamentarnim poslovnikom, saj ta določa, da parlament med prvim branjem sprejme osnovni koncept zakona, med drugim in tretjim branjem pa se ukvarja s finesami.
Na vrh