WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
fiktiven pridevnik
1 neobstoječ
fiktivna STVAR v resničnosti ne obstaja, resnična je samo v glavah ljudi ali obstaja samo na papirju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker so se morali pretvarjati, da gre za državo enakopravnih narodov, so našli ime, ki je impliciralo fiktivno enakopravnost.
  • Uredništvu revije je torej jasno, da se pri njihovih severnih sosedih nihče ne bo zmigal, če se ne bodo oni sami, kar lahko služi kot trenutek resnice tudi vsem puristom slovenskega jezika in varuhom nacionalne substance: so se kdaj vprašali, napumpani s fiktivno ogroženostjo slovenščine, kaj so storili za tisto mularijo, ki bi rada brala stripe in najnovejše vesti iz sveta heavy metala?
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Domneva o popolni svobodi in nenasilju izven zaporskega zidu je prav tako fiktivna, kot je enostranska podoba o zaporu, kjer naj bi bila odsotnost nasilja po definiciji nemogoča.
  • Ker je na Kosovu pravna država fiktivna, lahko pride policist in te pretepe ali pa ti zapleni kamero.
Na vrh
 
1.1 domišljijski; izmišljen
fiktiven LIK ali SVET v resničnosti ne obstaja, ampak je plod domišljije |ali| v fiktivnem UMETNIŠKEM DELU so liki in dogajanje plod domišljije in niso vzeti iz resničnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Literatura te popelje v glavo in srce fiktivne osebe.
  • Ločnico med fiktivnimi liki, ki v umetniških delih izvajajo najrazličnejša nasilna ali nemoralna dejanja, in dejanskimi pogledi avtorjev teh del je pogosto težko potegniti.
  • Predstavili bodo tudi najnovejšo knjigo Glas ljudstva o fenomenu fiktivnega junaka Duleta Vaupotiča, ki je zaživel v gledališki predstavi, sledila pa sta ji film in rubrika na nacionalni TV, gost bo igralec Aljoša Ternovšek.
  • Čeprav je tudi ljubeči sin, je predvsem režiser, ki v realnosti kreira svoj mali fiktivni svet, pri tem pa neusmiljeno (čeprav na "mehek" način) terorizira celotno okolje, sestro, njenega izbranca, svoje dekle, sosede in vse druge, ki morajo sodelovati v igri.
  • Pisateljica torej bralca vpelje v neznano prizorišče, toda tokrat to ni le literarni kraj dogajanja, v katerega vstopimo kot v fiktivni prostor, temveč je takšna njegova bistvena, izhodiščna namembnost: biti in ostati neznan, komajda zarisan na zemljevidu; kraj, za izbrano skupnost migrantov, modro - črnih ljudi, temnih, kot je teman osmi podzemni jašek v rudniku premoga.
  • Fiktivni čas je navadno daljši od realnega, zato dramatik pokaže le časovne izseke.
  • Več zgledov ...
  • Knjiga je spet mešanica fiktivne zgodbe in dokumentarnega materiala (pisem, v katerih razni ljudje iz Stoba ali zdaj že odseljeni iz tega kraja pojasnjujejo zgodbo, ki jo je pisateljica povzela v prejšnjih knjigah).
  • Krizo tokrat povzroči načrt atentata na diktatorja fiktivne afriške države, ki se ima odigrati prav v skupščinski dvorani.
 • SAMOSTALNIK1+vez-GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [lik je fiktiven
  • Liki, ki nastanejo, so fiktivni, čeravno zajemajo iz bivanja resničnih oseb.
  • Joyce naj bi torej zavestno vpeljal lik, ki je nedvomno fiktiven in bistven za razumevanje samega dela.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Fatima je povsem fiktivna literarna oseba in je nastajala sproti.
  • Številni avtorji so navdih poiskali v vrstno in žanrsko raznolikih literarnih predlogah, druge so k ustvarjanju spodbudile večno vznemirljive mitološke teme ali pa dogodki iz bodisi sodobnega bodisi zgodovinsko že preseženega sveta, mnoge predstave pa so seveda nastale tudi na povsem avtonomnih in povsem fiktivnih avtorskih predlogah.
  • Biografija posameznika ne more biti povsem fiktivna, če hoče posameznik ohraniti interakcijo z drugimi v svojem vsakdanjem življenju.
 • v samostalniški rabi
   
   
  • Avtor na ta način izniči funkcijo fiktivnega, ki ga je do sedaj simboliziral strip, in združi realno z domišljijskim.
  • Skozi lahkotno in komično, a tudi napeto in srhljivo zgodbo se zastavlja vprašanje o interakciji med nasiljem v svetu fiktivnega in realnega ter o odgovornosti posameznika.
  • Lahko pa stvar obrnemo in rečemo, da je dopust naše glavno življenje in ono drugo nekaj začasnega, nestvarnega, fiktivnega.
Na vrh
2 lažen; navidezen
fiktiven DOKUMENT omogoča izplačila za storitve, izdatke, ki jih v resnici ni bilo |ali| fiktivna POSEL ali PODJETJE obstajata samo na papirju, oboje z namenom pridobiti protipravne materialne koristi na na videz zakonit način
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Žagarjeva naj bi po njihovem priredila bilanco, in sicer tako, da naj bi nekaterim podjetjem izdala fiktivne račune in na tak način popravila prihodke.
  • Sklepal je razne fiktivne posle in navidezne pogodbe ter jih celo overjal pri notarju.
  • Poseben problem pri izrabi sredstev ima tudi fiktiven vpis - na nekatere smeri in fakultete se vpisuje velik delež »mrtvih duš«, kar otežuje racionalno izrabo sredstev in učiteljev.
  • Plače igralcev, režiserjev in nekaterih drugih delavcev naj bi zviševal tako, da naj bi zaposlenim izplačeval dodatni denar na podlagi fiktivnih povračil stroškov prehrane in nadurnega dela, fiktivnih potnih nalogov in podobno.
  • V tem dokumentu je navedeno, da lahko veleposlaništvo med drugim pritisne na lastnico tudi tako, da ji zagrozi s kazensko ovadbo zaradi davčne utaje, saj je kot dohodek prijavila fiktivno pogodbo s polovico nižjim zneskom.
  • Osumljeni naj bi izdajali in priznavali fiktivne fakture ter neupravičeno in mimo predpisov dodeljevali neprofitna stanovanja.
  • Več zgledov ...
  • Domnevajo, da so bili njegovi ljudje, drobni kriminalci, nastavljeni kot kupci v fiktivnih transakcijah, ki jih je dobro organizirana mafija izkoriščala za pranje denarja, zasluženega s trgovino z mamili in orožjem.
  • Po osamosvojitvi je tudi Slovenska vojska začela zaposlovati vrhunske športnike in jim na ta način zagotavlja socialno varnost. Vendar gre v bistvu za fiktivno zaposlitev, ki ne podpira tudi osebnostnega razvoja teh mladih ljudi, da bi se pozneje po končani športni poti čim bolj neboleče vrnili v civilno življenje ali pa se usposobili za poklicno delo v vojski.
  • Mafijci so ustanavljali fiktivna podjetja in izigravali davčne predpise.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Tožilstvo namreč vztraja, da je avtorska pogodba fiktivna, saj naj bi bil tudi ta znesek prispevek za volilno kampanjo.
  • Karadarevič je dejal, da je pogodba le fiktivna, kar je potrdil tudi Derbuc.
  • Oba sta zanikala zagovor obtožene, da sploh nista posodila nobenega denarja, pač pa da so bila potrdila ordinariata o prejemu denarja le fiktivna.
Na vrh
 
2.1 o znesku
v gospodarstvu
fiktiven ZNESEK nam pomaga, da nekaj izračunamo, obračunamo, v resnici pa ni bil izplačan
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri instrumentih, izraženih v isti valuti pri obeh pogodbenih strankah, ne prihaja do zamenjave primerjalnega zneska, pri čemer govorimo o primerjalnem znesku le kot o fiktivni sestavini finančne zamenjave.
  • Že to, da smo bili brez deviznih rezerv, pa je bil dovoljšen razlog za odpoved sistemu fiktivnih tečajev; bil je približno enakovreden tistemu, ki ga je vaški župan povedal cesarju, ko ga je ta vprašal, zakaj ob njegovem prihodu ni zvonilo.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Znesek obračunane neplačane akontacije dohodnine je dejansko pridobljen z izračunom in je kot takšen fiktiven, se šteje in upošteva v izračunu, ni pa možno od tega fiktivnega zneska dobiti karkoli vrnjeno, a hkrati zgolj iz tega razloga tudi ne bo karkoli doplačal.
  • Po drugi strani pa je vrednost živali le fiktivna, saj Avstralija prepoveduje izvoz ogroženih vrst, če le-te niso množično gojene v ujetništvu.
Na vrh