WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
fiksen pridevnik
1 pritrjen, nepremičen
fiksen PREDMET je pritrjen, nepremičen in negibljiv
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Lahko se odločite za fiksni aparat bele barve, ki je skorajda neopazen.
  • Razmišljam o korekciji zob s fiksnim aparatom.
  • Fotoaparat ima fiksen objektiv, vendar omogoča tudi makro posnetke, za povrh pa lahko z njim snemamo tudi do 100 minut dolge video posnetke pri ločljivosti 320 × 240 pik.
  • Tam preko bomo napeli fiksne vrvi, ki nam bodo pomagale pri vračanju čez steno, višje nas čakata sneg in led.
Na vrh
 
1.1 o informacijski tehnologiji
fiksna TELEFONIJA ali OMREŽJE je nepremično, povezano na določeno mesto in zunaj njega ne deluje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Je pa to značilno za odnose z vsemi alternativnimi ponudniki, predvsem v fiksni telefoniji.
  • Mobilne telefone so sprva uporabljali le tam, kjer ni bilo fiksne telefonije.
  • Telekom je bil po zakonu dolgo časa edini ponudnik fiksne telefonije v Sloveniji.
  • Govora je bilo tudi o tehnologijah, ki trenutno prevladujejo pri povezovanju mobilnih naprav v fiksna računalniška omrežja.
  • Tako bodo popolnoma izenačili cene za klice v druga mobilna omrežja ter v fiksno omrežje.
  • Fotografiranje bo odslej mogoče tudi s fiksnim telefonom.
 • fiksen in mobilen
  • Povezave med mobilnimi in fiksnimi omrežji so nekajkrat dražje, tako v tujini kot tudi pri nas.
  • Ob tem je hiter tudi razvoj interneta in z njim povezanih storitev in novih generacij prenosa podatkov prek mobilnih medijev, kombinacije fiksne in mobilne telefonije.
Na vrh
1.2 določen; stalen
fiksen denarni ZNESEK je točno določen, stalen in se ne spreminja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sporni pravilnik namreč med drugim določa tudi fiksne materialne stroške vrtca na otroka.
  • Poleg same porabe je pomembna še priključna moč, ki je fiksni strošek.
  • Na koncu postopka, čez nekaj let, bomo plačali samo še fiksne sodne in izvršilne stroške.
  • Tedaj so namreč med pogoji za nakup omenjali tudi bolj ali manj fiksen tečaj med evrom in tolarjem v času veljavnosti ponudbe za odkup delnic.
  • Izkušnje iz sosednjih držav kažejo, da ne moreš imeti fiksnega tečaja in visoke inflacije.
  • Po novem bo banka za posredništvo zaračunala fiksni znesek, ne glede na znesek položnice.
  • Več zgledov ...
  • Davek državi pa je treba, ne glede na to, plačevati v fiksnem znesku.
  • Kredit je mogoče najeti za največ šest let s fiksno obrestno mero 4 odstotke.
  • V letošnjem letu naj bi povečali tudi delež lažje obvladljivih fiksnih obrestnih mer, in sicer z 19,9 na 37,9 odstotka.
  • Menedžer dobi kot nagrado pravico do nakupa delnic čez tri do pet let po fiksni, današnji ceni.
  • Domnevno najbolj sporni razpisni pogoj je bila zahteva po fiksni ceni zdravil.
Na vrh
fiksna ideja
če ima človek fiksno idejo, ima točno določeno predstavo ali zamisel o tem, kako bi nekaj moralo biti in od tega ne odstopa 
 • Ko je ležal v temi, je bil nebogljen plen fiksnih idej in mučnih obsedenosti.
 • Na začetku sem šla na tekmovanja kar tako, iz čistega »firbca« in ne s fiksno idejo, da bom zmagala.
 • Glede hiš in stanovanj imajo ljudje presenetljivo še vedno fiksne ideje: dvokapna streha, frčade, majhna okna.
 • V knjigi so bile predstavljene tudi težave bolnikov s fiksnimi idejami in manijami.