WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
feminizem samostalnik
1 prepričanje ali teorija, ki se zavzema za pravice žensk, za enakopravnost med spoloma
tudi števno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Radikalni feminizem krivi moške za izkoriščanje žensk.
  • Liberalni feminizem je reformističen: trdi, da lahko uspešno rešimo neenakost med spoloma s postopno reformo, ki ne bo zahtevala bistvenih sprememb v družbi.
  • Neodvisni ženski forum, organizacija iz Arlingtona v Virginiji, trdi zase, da nasprotuje militantnemu feminizmu.
  • Koncept razstave tako upošteva izhodišča t. i. postfeminizma ali novega feminizma, ki se danes vse pogosteje obrača ne samo h kategorijam ženske in ženstvenosti, ampak tudi k študijam moških in moškosti.
  • Mislim, da ima sodobni feminizem korenine prav v pomanjkanju resničnega spoštovanja do ženske.
  • Rada bi opozorila na hudo zmoto, da se ameriški feminizem enači s feminizmom nasploh.
  • Več zgledov ...
  • Zbornik je uredila Svetlana Slapšak in prinaša, kot je zapisala v uvodu, zelo konkreten vzhodni odgovor na zahodni feminizem.
  • Zgodovino slovenskega feminizma od 1890 do 1940 je v knjigi Zavrnjena tradicija proučevala Vesna Leskošek, ki je prepričana, da je treba preteklost natančno proučiti, če hočemo razumeti sedanjost; tudi zato, da ne bi nenehno začenjali znova, namesto da bi nadaljevali, kjer so predhodniki ostali.
  • Današnji feminizmi se delijo na podpornice in nasprotnice prostitucije, argumenti pa se nanašajo zlasti na prodajo telesa, ki ženske spreminja v porabno blago, še posebno tisto, ki je povezano z oglaševanjem.
  • Gre nam torej za to, da predstavimo različne feminizme in pokažemo, da ne obstaja le en sam zveličaven feminizem; po drugi strani skušamo ves čas vzpostavljati zvezo s praktičnimi akcijami, s civilnodružbenimi gibanji, kot so na primer skupina za samopomoč za ženske z motnjami prehranjevanja, SOS-telefoni, lezbična sekcija in druge.
  • Številni tokovi evropskih feminizmov (nekateri tega imena ne odobravajo) so se rodili po dogodkih maja 1968.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Feminizem se je pojavil kot gibanje, ki je opozarjalo na neenakopravnost med spoloma.
  • Ali danes v Ameriki obstaja radikalni feminizem ?
  • Četudi obstajajo različni feminizmi, če parafraziramo teoretičarko Rosi Braidotti, jim je skupno to, da feministična politika postavlja pod vprašaj patriarhalno strukturo reprezentacije ter družbene in politične vrednote, ki jih pripisujejo podobi ženske.
  • Feminizem kritizira zgolj strukturo domačega dela in materinstva.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK1 
  • Beseda feminizem je imela v socializmu negativen prizvok.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kiberfeminizem, ki združuje kiber (cyber) prostor in feminizem, je smer feminizma, ki je morda emancipirala nekatere ženske tudi v odnosu do rabe novih tehnologij, v osnovi katerih je računalnik, najbolj znan medij pa internet.
  • Zdaj ko se uveljavlja materinski dan, ki uveljavlja stereotipno podobo ženskosti, zvedene na materinstvo, kar se je v zgodovini feminizma vedno pojavljalo kot problem, ima 8. marec bolj pozitivno podobo kot prej.
 •  [prvi, drugi val feminizma
  • Odmik od zasebnega patriarhata je bil delno posledica prvega vala feminizma.
  • Ko so bile te reference vnešene v drugi izdaji, je bila Friedan že splošno priznana kot začetnica drugega vala feminizma.
  • Zato je telo tema feminističnih razprav ves drugi val feminizma, razprave o telesu pa lahko najdemo tudi v besedilih prvega vala.
Na vrh