WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
feminističen pridevnik
1 o enakopravnosti med spoloma
feministična DEJAVNOST ali DELOVANJE si prizadeva za enakopravnost med spoloma in nastopa proti stereotipom patriarhalne in seksistične družbe
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predvsem pa je feministična teorija spodbudila sociologe k pogledu na družino kot na institucijo, ki vključuje razmerja moči.
  • Kot ena od najvidnejših predstavnic feministične literature se je uveljavila v 80. letih, ko je izšla tudi Učiteljica klavirja (Die Klavierspielerin, 1983), danes pa sodi med redke močno politično angažirane avtorice.
  • Bistveni poudarek feministične umetnosti je prepoznavanje socialne konstrukcije identitet oziroma njihov prenos v umetniški opus.
  • Današnji položaj žensk v svetu nasploh je stvar feminističnih študij, velja pa osvetliti nekaj v religijah utemeljenih ovir, ki so poleg neštetih drugih dejavnikov pomembno sooblikovale vlogo žensk skozi čas.
  • Oče je bil ministrant v protestantski cerkvi in hkrati glasbenik, mati je bila učiteljica, ki se je podala v politiko in postala začetnica tamkajšnjega feminističnega gibanja.
  • Leto kasneje je sledil izbruh feminističnega aktivizma, takrat so isti zakon interpretirali tako, da smo ga lahko uporabile, udarile nazaj, če je bilo treba.
  • Več zgledov ...
  • Feministični boj proti pokrivanju je star več kot 20 let, vendar so v praksi ženske bolj enakopravne moškim kot na papirju.
  • Zanimiva sta feministični pogled na Musilovo delo in izredno prodorna primerjalna analiza Flaubertove Gospe Bovary in Idiota Dostojevskega s pomočjo Freudove psihoanalize.
  • Taka avtoričina drža pa je še posebno presenetljiva glede na to, da ves čas navaja predstavnice nemške literarne zgodovine, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ženske literature prav na osnovi modernih feminističnih pristopov.
  • Prvi del njenega uvodnega teksta je napisan z izrazito feminističnega stališča, k sreči nemškega (ali bolje, evropejskega) in ne ameriškega; to pomeni, da v njem ne srečujemo pompoznih apodiktičnih trditev, ampak gre za poglobljeno in z vsem potrebnim aparatom opremljeno študijo.
  • Delala je v očetovi volilni kampanji, četudi se njeno feministično prepričanje ni ujemalo z njegovim.
  • V svojem feminističnem manifestu je obračunala z dominantnostjo moškega in ga ponižala na raven spolnega objekta, po drugi strani pa je do konca ironizirala tudi očkovo punčko in hipijevsko komuno opredelila kot kraj svobodne spolnosti, vendar svobodne za moškega in njegovo skrajno posesivnost.
  • Zame je bilo odločilno tudi ukvarjanje s feministično kritiko estetike.
  • Zanimivo je, da je reflektirala tudi svoj položaj ženske in to v okoliščinah in času, ko ni mogla priti v stik s feministično mislijo.
  • Skrajna feministična drža v razvitem svetu po mojem mnenju ni več potrebna.
  • Pod urednico Ivanko Anžič je Slovenka objavljala tudi feministične razprave, najbolj pa je javnost vznemiril članek Svobodna ljubezen in zakon Elvire Dolinar - Danice.
  • Tam se je seznanila s feminističnimi idejami in postala ena prvih tajvanskih feministk.
  • V začetku tega desetletja je le malo feminističnih kritičark analiziralo moško pisavo kot s spolom obarvani literarni diskurz; namesto tega so iskale reprezentacijo ženske v moških tekstih.
  • Jelinkova običajno velja za feministično pisateljico.
  • Nekatere feministične avtorice trdijo, da je psihoanalitična teorija eden od glavnih razlogov, da družba v preteklosti ni resneje jemala niti posilstev niti spolnih zlorab otrok.
  • Newyorška publicistka, umetnica in predvsem feministična aktivistka Eve Ensler je poleg njih napisala še nekaj besedil na temo spolnega nasilja.
  • Feministične umetnice, ki so uporabljale svoje telo, so bile v tem kontekstu lahko precej učinkovite.
  • Ko je knjiga o postajanju ženske zagledala luč sveta (»Ženska se ne rodi; ženska to postane«), Simone de Beauvoir, ki ji danes kljub kontroverznosti pripada mesto vodilne feministične teoretičarke naših dni, sebe ni pojmovala kot feministko.
  • Majhna, svetlolasa pilotka ni marala, da bi iz nje delali feministično ikono.
  • Toda številni feministični teoretiki in teoretičarke so prepričani, da lahko znanstvenikov spol vpliva na to, kako vidi in interpretira izsledke.
  • Tudi nekatere feministične skupine, v katerih sodelujejo znanstvenice, nasprotujejo cenzuri.
  • Nekaj denarja smo dali S.O.S., beograjski feministični organizaciji, ki dela v zelo slabih razmerah, nekaj pa hrvaški ženski skupini Trešnjevka in zatočišču za ženske.
  • Komisar Verheugen se na začetku monitoringa v Turčiji sploh ni hotel opredeljevati do tega spornega vprašanja, ki je dvignilo na noge vsa evropska feministična združenja, in je zatrdil, da evropska komisija ne zavzema javnih stališč glede zakonodajnih predlogov v posameznih državah.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti feminističen
  • Referenčni okvir, skozi katerega avtorice gledajo na ženske revije, je feminističen.
  • V kolikšni meri so vaši filmi feministični ?
  • V tem smislu je bila zahteva pomemben del ženskega gibanja, čeprav ni bila feministična.
  • No, nočem biti feministična, vendar je resnica, da se kakovost življenja spreminja.
Na vrh