WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
evtanazija samostalnik
1 predčasno končanje obstoja
Na vrh
 
1.1 pomoč pri umiranju bolnika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V razvitem svetu je pasivna evtanazija - opustitev določenih zdravniških postopkov - dovoljena.
  • Večina zdravnikov zavrača aktivno evtanazijo.
  • Prostovoljna evtanazija je načeloma zakonita, vendar je takšnih primerov najbrž zelo malo, če sploh so.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Hkrati je sodišče naštelo štiri pogoje, pod katerimi je evtanazija dovoljena in se torej ne šteje za kriminalno dejanje.
  • Evtanazija ni dovoljena, zdravnik, ki bi jo izvedel, bi bil kaznovan.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Kljub nizozemski legalizaciji je danes še vedno veliko zdravnikov in teologov, ki nasprotujejo evtanaziji.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nizozemska je legalizirala evtanazijo, pri nas za zdaj tovrstnih predlogov ni.
  • Na severu Avstralije (Northern Territory) so uzakonili prostovoljno evtanazijo, kar pomeni, da zdaj lahko v humanitarne namene na vekomaj veke uspavate človeka, ki je živ le še tehnično.
  • Drugače kot nizozemski pa belgijski zakon ne dovoljuje evtanazije za mladoletnike.
  • Zakonski predlog sicer dopušča evtanazijo v primeru, ko je bolnik podvržen neznosnim bolečinam in nima več upanja za ozdravitev.
  • Ko zdravnik opravi evtanazijo, jo mora prijaviti preiskovalnemu sodniku.
  • Zdravniki opozarjajo, da evtanazijo skrivoma izvajajo tudi v drugih državah, le da tam ni zakonodaje, ki bi to urejala.
  • Več zgledov ...
  • Nekateri zdravniki, ki zagovarjajo aktivno evtanazijo, pa menijo, da je evtanazija opora umirajočemu bolniku.
  • Zdravnik odklanja in obsoja evtanazijo in jo ima za lažni humanizem.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Bolnik se je prostovoljno in premišljeno odločil za evtanazijo, to željo pa je večkrat ponovil.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Legalizacija evtanazije bi spremenila odnos družbe do bolnikov in invalidov.
  • Uzakonitev evtanazije kot humane odločitve za smrt neozdravljivega bolnika, ki trpi neznosne bolečine in si pri zdravi zavesti želi umreti, je nedvomno pogumen korak k dostojanstvu smrti, do česar bi moralo imeti pravico vsako človeško bitje.
  • Zagovorniki evtanazije se sklicujejo predvsem na upoštevanje svobodne volje človeka.
  • Celo najbolj zagrizeni nasprotniki evtanazije priznavajo upravičenost posameznih argumentov, ki govorijo v prid izjavam, da bi v izjemnih primerih ljudje morali odločati tudi o tem, kako in kdaj bodo umrli; lepa in lahka smrt je namreč še vedno želja vsakega človeka.
  • Vprašanje evtanazije je po njegovem predvsem vprašanje odnosa med zdravimi ljudmi.
  • Vendar pa je tudi res, da zdravnikov, ki se pri izvajanju evtanazije ali samomora z zdravniško pomočjo držijo štirih pravil, od leta 1993 kazensko ne preganjajo.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Posamezne zvezne države lahko priznajo pravico do evtanazije, saj ameriška ustava tega ne prepoveduje.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Na Nizozemskem sprejeti zakon o evtanaziji odmeva po vsem svetu.
  • Pri nas se razprava o evtanaziji sploh še ni začela.
  • Polemika o evtanaziji pa je živa tudi zato, ker so se ob teh treh zgodbah javno oglasili številni zdravniki in medicinske sestre.
 • splav in evtanazija
  • Tako so se odločili, da vprašanje splava in evtanazije izključijo iz konvencije, ker se je pokazalo, da glede njiju ne bo mogoče doseči sporazuma.
  • Glede splava in evtanazije je pogosto mogoče slišati argument, da gre za človekovo pravico, da se zanju odloči ali ne, v zvezi s tem je govor o civilizacijskih pridobitvah.
Na vrh
1.2 usmrtitev živali
 •  
  • Ugotovili smo namreč, da so posamezniki neupravičeno, nestrokovno in neetično uporabljali preparat, ki ni dovoljen za evtanazijo.
  • Zato tiste živali, ki se v naravo ne morejo več vrniti, če je le možno, obdržijo v Zoološkem centru, če bi tam preveč trpele ali če ni več možnosti, da bi preživele, pa se po besedah Vojka Vesela strokovna komisija lahko odloči za evtanazijo in jim tako skrajša trpljenje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Evtanazija mačke stane pri veterinarju 2.250 tolarjev, psa pa od 2.900 do 4.300 tolarjev.
  • Uspavanje oziroma evtanazija psa ali mačke je nedvomno vprašanje, ki muči vsakega odgovornega skrbnika.
  • Evtanazija psov, ki jo po 30 dneh od odvzema narekuje zakonodaja, pa bi bila nedopustna in grozljiva.
  • Veterinarji na primer opozarjajo, da po novem ni več dovoljena evtanazija zdravih živali, ki so jih lastniki včasih prinesli usmrtit le zato, ker so se jih naveličali.
  • Ugotovili smo namreč, da so posamezniki uporabljali preparat, ki ni dovoljen za evtanazijo živali, pač pa se ga lahko uporablja le v puški za začasno onesposobitev živali.
  • Sicer pa veterinarji v Kopru večkrat tudi brezplačno opravijo evtanazijo najdenih ranjenih živali, katerim ni moč pomagati drugače kot z uspavanjem.
Na vrh
1.3 načrtno iztrebljanje
načrtno pobijanje ljudi z duševno motnjo in telesno oviranih v času nacizma
 •  
  • Uradno se je nacistična evtanazija začela s Hitlerjevim odlokom septembra leta 1939.
  • Mnogi ga neupravičeno dolžijo, da je idejni oče prisilne evtanazije v nacistični Nemčiji.
  • Otroško evtanazijo so kljub uradni ustavitvi akcije T4 (odrasla evtanazija) v avgustu 1941 izvajali vse do konca nacistične oblasti.
  • Mladi so na žalni slovesnosti nosili slike otrok, ki jih je pomorila nacistična politika evtanazije duševno prizadetih.
Na vrh
1.4 ukinitev česa
 •  
  • Edino, kar daje omenjenemu datumu zgodovinskost, je evtanazija ideje o evropski federaciji.
  • Ko sem pred kratkim brskal po zapiskih neke druge, jugoslovansko-italijanske zgodovinske komisije, ustanovljene daljnega leta 1964, obujene dvanajst let kasneje in podvržene evtanaziji v naslednjih letih, tega optimizma ne bi delil.
  • Ni ga niti junaka, ki bi se odločil za milostno evtanazijo in hotelu skrajšal muke ter ga podrl.
Na vrh