WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
evidentno prislov
1 očitno
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Njuna, danes že ostarela sinova sta se desetletja po McCarthyjevem zatonu borila za rehabilitacijo evidentno nedolžnih staršev.
  • In če ta parlament sprejme neko rešitev, ki je evidentno protiustavna, potem je treba konstatirati, da je pravni značaj naše države s tem trenutkom definitivno končan.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Kajti prav taisti direktor se ne strinja z mnenjem Urada varuha človekovih pravic, da v direktorjevem zavodu evidentno kršijo otrokove pravice.
 • biti evidentno v nasprotju s čim
  • To pa zato, ker je predlog zakona napisan tako, da je evidentno v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, na kar je predvsem in prvi opozoril naš sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v svojem zelo obširnem mnenju.
Na vrh