WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
evidenten pridevnik
1 jasen
Na vrh
 
1.1 katerega obstoj ali lastnosti je mogoče jasno videti; očiten
evidentnega DEJANJA ali LASTNOSTI, zlasti negativne, ni mogoče zanikati ali spregledati, ker je jasna in očitna
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Roman Kejžar in Eufemija Štorga še vedno nista evidentna kandidata, čeprav sta pogoje izpolnila.
  • Predvsem je evidenten porast na področju premoženjske kriminalitete, in sicer za 11 %.
  • Mislim, da njegov vtis ni bil posebno slab, je pa opozoril na nekatere evidentne kršitve človekovih pravic, ki pa so bolj ali manj tiste stvari, ki jih opažamo tudi v našem uradu.
  • Ožji prostor bivšega sejmišča je danes evidentna podoba kaosa.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • Stvari so tako povsem evidentne: besede so besede nekoga drugega in potem je tudi telo telo nekoga drugega.
  • Skratka, politični rezultat je evidenten: politika je znova presekana z jasnim rezom na antifašiste (LDS, ZLSD, Desus) in fašiste (SDS, NSi, SNS).
  • Jasno in adekvatno znanje si namreč predstavljamo kot strukturalno razločno in dosledno, sistematizirano podobo, katere posamezni elementi so ne le jasno evidentni, temveč v svoji dinamiki tudi povezani v smiselno vzročno - posledično verigo; torej kot intelektualno formo, ki je značilna (in primerna) za razumevanje takoimenovanih materialnih, objektivnih dejstev).
 • Odv+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • evidentno je,  [da
  • Mislim, da je evidentno, da je LDS nekoliko izgubil zaradi tega, ker se je preveč koncentriral na eno publiko.
  • Če k temu prištejete še borzne provizije, je evidentno, da lahko z znano operacijo ustvarjate edino izgubo.
 • GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • Ob branju knjige postane evidentno, da nam v naših življenjih kamni ležijo samo še na srcih in dušah, da se je neizpodbitno končala kamena doba.
  • Da "Delov" kult Kučana ni nekaj samoumevnega, postane evidentno, če odprete konkurenčni "Dnevnik".
 • gre za evidenten  [poskus, primer / gre za evidentno  [zlorabo
  • Gre torej za evidenten poskus maščevanja nasprotnikov Nata nad članicami Slovenskega odbora za Nato.
  • To, kar organizira ministrstvo za pravosodje, nima nikakršne zveze s posvetom, ampak gre za evidenten primer predavanj, in to tistih v najbolj dobesednem ex cathedra.
Na vrh
1.2 ki ima najboljše možnosti
evidenten KANDIDAT ima po splošnih ocenah največ možnosti za uspeh
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zanimivo bo, kako se bo poleg Dečmanove na Madžarskem odrezala še evidentna olimpijska kandidatka Sraka.
 • evidenten in potencialen kandidat
  • Že uvodna faza tega projekta (merila za ugotavljanje evidentnih in potencialnih kandidatov za nastop na OI) je pokazala, da bo v skladu z dosedanjo prakso tudi tokrat precej vroče krvi pri določanju meril in kandidatov za nastop na igrah v deželi kengurujev.
Na vrh