WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
etnologinja samostalnik
1 strokovnjakinja za etnologijo
etnologinja je strokovnjakinja, ki preučuje vsakdanji način življenja in kulturo etničnih skupin
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Druga hči Špela je diplomirana etnologinja, kulturna antropologinja in profesorica španščine.
  • Martina Repinc je diplomirana etnologinja, svoje strokovno raziskovalno delo pa opravlja ob siceršnji redni zaposlitvi na RAI v Trstu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Sestrična Zora, etnologinja v muzeju na Zapricah, je držala besedo in nama poslala vabilo.
  • Skrivnost izdelovanja papirnatih rož je udeležencem delavnice, med katerimi so bili tako otroci kot upokojenke, odstrnila kustusinja etnologinja v muzeju Anita Matkovič, ki zna tudi sama izdelovati rože.
 • etnologinja  [vodi kaj
  • Projekt je vodila etnologinja Brigita Rajšter iz slovenjgraškega muzeja.
  • Tretje delovno srečanje o pomenu in vlogi kulturne dediščine ter obnovi kmečke hiše sta vodila izkušena strokovnjaka etnologinja in sociologinja Tanja Hohnec z Zavoda za varstvo kulturne dediščine in arhitekt Peter Požauko.
 •  [umetnostna zgodovinarka in etnologinja
  • Sogovornica je diplomirana umetnostna zgodovinarka in etnologinja, kar je tudi sicer pri nas najpogostejša študijska kombinacija za konservatorja.
  • Tudi poklicno, čeprav je zgodovinarka in etnologinja, je (čisto po nesreči) zašla na televizijo in zadnja leta dela pretežno oddaje o gorah.
 • etnologinja in sociologinja kulture
  • Irena Destovnik, etnologinja in sociologinja kulture, je s knjigo Moč šibkih in z istoimensko razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju želela prekiniti tradicijo anonimnosti, ki so je bile deležne koroške kmečke ženske.
  • Ireno Destovnik, po izobrazbi etnologinjo in sociologinjo kulture, že več kot desetletje zanima stičišče nemške in slovenske kulture na avstrijskem Koroškem.
Na vrh