WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
etika samostalnik
1 veja filozofije
etika je veja filozofije, ki se ukvarja z vprašanjem dobrega in zlega v razmerju do človeka in njegovega ravnanja
 •  
  • V mladosti sta ga zanimali filozofija in etika, s fiziko in kemijo se je začel ukvarjati po naključju.
  • Danes se z etiko ukvarjamo samo še kot z eno od filozofskih disciplin, nikakor pa ji ne moremo postaviti temeljev.
  • Najprej bi rad pripomnil, da se kljub raznovrstnosti stališč, ki ustvarja zmedo, skoraj vsi odgovori v etiki opirajo na človeku lastni element, na tisto, kar ga dela človeka.
  • Kantova etika javnosti postavlja v ospredje državljana kot moralno osebo, katere dolžnost je javno uporabljati svoj um in ji gre zato tudi pravica javne uporabe peresa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V isti številki je objavljeno tudi precej sestavkov krščansko usmerjenih filozofov, ki se osredotočajo predvsem na vprašanja etike.
  • Večji del grških razumnikov, ki so občudovali Sokrata in njegovega poglavitnega učenca Platona, se je usmerjal na področje etike, medtem ko so naravoslovne znanosti pustili hirati.
Na vrh
 
2 načela
etika so načela, s pomočjo katerih se odločamo, kaj je moralno pravilno in kaj ne v odnosu do soljudi, družbe in narave
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V protestantski etiki, zlasti med kalvinisti, pa je laž drugi najhujši možni greh, in sicer takoj za izdajo domovine.
  • Javno izražanje krščanske etike v šoli je seveda kršitev ustave in sodi v zasebno sfero.
  • Ne glede na to, da se zdijo v radikalni opoziciji s pogledom, da bi morali ljudje biti najprej ljudje in da obstaja neka univerzalna etika, ki je skupna tako različnim religijam kot agnostikom in ateistom.
  • Rubež lastnine sosedov in otrok zaradi poravnavanja dolžniškega razmerja v tem primeru ni več samo v nasprotju z zakoni, temveč tudi s temeljno človeško etiko.
  • Proti koncu avtor pokaže sonaravno bivanje kot temelj okoljske etike.
  • Njen uspeh temelji zgolj in samo na njeni delovni etiki.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Posegi v samo življenje so še bolj zastrašujoči kot posegi v naravo in atom, posledice zagotovo še veliko bolj nepredvidljive in neobvladljive, kot jih že občutimo v ekologiji, zato vse bolj čutimo potrebo po etiki odgovornosti in previdnosti.
  • Pri konceptu etike skrbi pa poudarjamo štiri etične sestavine: pozornost, odgovornost, kompetentnost in odzivnost.
  • Pesnik, ki se ukvarja tudi s fizičnimi opravili strugarja lesenih predmetov, rase iz konkretne etike dela in življenjskih danosti.
  • Chéreau s tem filmom, ki je manj telesno atraktiven, najbrž ne bo ponovil uspeha Intimnosti, a je z njim, ob Almodovarju, gotovo tisti evropski avtor, ki se ta čas najbolj poglobljeno ukvarja z etiko sodobnega evropskega človeka.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Problemi etike so se zaostrili predvsem z razvojem znanosti.
  • Direktor tolminske občinske uprave Miran Drole je celo pripomnil, da je držati se pravil, ki veljajo ob rekah, morda celo bolj stvar etike in morale kot prava.
 • etika in morala / morala in etika
  • Gospodarski sistem mora biti enostaven in stabilen, z visokim vrednotenjem etike in morale ter strogim nadzorom javnih financ.
  • Etike in morale pri znanstvenem delu nikoli ne smemo pustiti ob strani.
  • Protikorupcijsko ravnanje oz. ravnanje, ki naj pripomore k temu, da ne bo prišlo do korupcije, ni zajeto zgolj s pravnimi predpisi, temveč tudi z moralo in etiko vsakega, ki opravlja kakršnokoli javno funkcijo.
  • Ko pa gre za vprašanje morale in etike, tudi sicer ni mogoče prezreti dejstva, da si nekateri pomembni ljudje z MNZ privoščijo tečaje tujih jezikov, denimo, v Italiji in to za davkoplačevalski denar, medtem ko policija zadnjih pet let ni bila deležna nikakršnega denarja.
Na vrh
 
2.1 na strokovnem področju
POKLICNA etika so načela, s pomočjo katerih na določenem strokovnem področju odločajo, katero ravnanje je moralno pravilno in katero ne
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Informacijsko enoglasje pri nas ni le zaradi monolitne politične elite, kakršna je pri nas, ampak je v prvi vrsti rezultat velikih odstopanj novinarjev samih od temeljnih smernic novinarske etike.
  • Eno od temeljnih načel medicinske etike je, da mora sodelujoči privoliti v poskus šele, ko je dodobra poučen o njem.
  • Lov mora potekati organizirano, kar pomeni, da je kormorana mogoče loviti ob sredah in sobotah znotraj predvidene lovne dobe in v skladu z veljavno lovsko etiko.
  • Sestavni del vsake profesionalne etike, kot jo denimo poznajo sodniki in tožilci, je namreč tudi spoštovanje človekovega dostojanstva in preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zakon naj bi začel veljati šele leto dni po sprejemu; v tem času bi bilo treba sprejeti podzakonske in interne akte, kodeks etike obnašanja javnih uslužbencev, skleniti kolektivne pogodbe, ustanoviti personalne komisije, strokovni svet in inšpekcijske službe.
  • Stranke ne kažejo preveč navdušenja nad kodeksom etike poslancev, češ da ne bo rešil problemov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V Mariboru ugotavljajo, kako je z etiko v znanosti, pri čemer so v središču pozornosti dileme, ki jih je sprožil razvoj genetike.
  • Jutrišnji dan bodo zdravniki namenili etiki v zdravstvu, ki je poleg strokovnosti drugi temelj njihovega poklicnega delovanja.
  • Vrhunski športni trenerji so gotovo tisti soustvarjalci vrhunskih športnih dosežkov, ki so še posebej pomembni nosilci prizadevanj za negovanje etike v športu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Etika nas zavezuje, da gremo do bolnika v vsakem primeru, na vsak klic, če le imamo ekipo na voljo.
  • Poklicna etika in mladostna zagnanost me zavezujeta k delu, k ustvarjanju.
  • Politična etika zahteva tudi, da politik iskreno prisluhne kritiki.
  • Novinarska etika nam nalaga, da posredujemo samo preverjene informacije.
 • SAMOSTALNIK1+ZANIKANI GLAGOL 
  • Odvetniška etika mi ne dovoljuje, da bi komentiral dogajanje v zvezi s sporom, ki poteka, nam je dejal odvetnik Aleš Rojs, ki ni želel odgovarjati na nobeno naše vprašanje.
  • Ker pa rudarska etika ne dopušča, da bi rudarji svoje tovariše pustili pod zemljo, so jih reševalci - rudarji iz Trbovelj in Hrastnika - v izjemno težkih in zelo nevarnih razmerah iskali še enajst dni.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Včasih kršijo etiko javne besede, ko objavljajo imena domnevnih storilcev kaznivih dejanj še preden so obsojeni.
  • Še naprej trdi, da resno znanstveno delo zahteva mir in tišino, ponavlja pa tudi, kar vedno dodaja svojim izjavam, da deluje v skladu z zakoni, da spoštuje človeško življenje in zdravniško etiko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Policija ima kodeks etike in čas je, da tudi častno razsodišče, ki bo ob kršitvah kodeksa odločalo, zaživi.
  • Če bi šlo za sorodnika, bi moral minister v skladu s kodeksom etike pred sklenitvijo delovnega razmerja za soglasje povprašati predsednika vlade.
 • v nasprotju z  [zdravniško, novinarsko etiko
  • Svoje zdravnike je prosila, naj izključijo naprave, ki jo ohranjajo pri življenju, vendar so ti odvrnili, da je to v nasprotju z zdravniško etiko.
  • Kar pa se tiče plačila za snemanje tovrstnih prispevkov, je povedal, da je plačevanje poročanja o kulturnih in drugih dogodkih v nasprotju z novinarsko etiko.
 • v skladu z  [novinarsko etiko / v skladu s  [poklicno etiko
  • Ker gre za neresnice in izkrivljene podatke, zahtevam, da v skladu z novinarsko etiko objavite moj odgovor.
  • Večina slovenskih odvetnikov dela korektno in v skladu s poklicno etiko in ne zavlačuje postopkov za to, da bi si tako zviševala nagrade.
Na vrh
2.2 učni predmet
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Marca letos smo učitelji etike napisali peticijo, s katero želimo doseči, da bi etiko uvedli še na nižjo stopnjo, za otroke od 10. do 14. leta starosti.
  • V šolski sistem bi morali vpeljati pouk etike, vzgoja pa bi morala sloneti na odgovornosti.
 • verstva in etika
  • Vsaj v začetku vsaka šola ne bo imela svojega učitelja za verstva in etiko, ampak bi predvsem v mestih, kjer so šole manj oddaljene, en učitelj učil na več šolah hkrati.
  • Prihodnje leto bodo prvič izvajali tudi verstva in etiko, ki ga je učiteljica odlično predstavila učencem in staršem, veliko otrok pa obiskuje tudi verouk.
 • državljanska vzgoja in etika
  • Čeprav so vsebine državljanske vzgoje in etike splošne in bi jih moral poznati vsak učitelj, ni vsakdo primeren za poučevanje tega predmeta.
  • Učni načrt za zgodovino je usklajen s tistimi za geografijo, slovenščino, državljansko vzgojo in etiko ; vendar pa bodo učitelji pri vsakodnevnem pouku morali med sabo uskladiti obravnavo določene snovi, pravi dr. Repe.
Na vrh