WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
etičen pridevnik
1 o načelih
etično NAČELO, VPRAŠANJE ali odločujoče TELO je povezano z odločanjem o tem, kaj je moralno pravilno in kaj ne
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Poslovali smo strogo po etičnih načelih, nobenih fiktivnih poslov ni bilo in nimamo nič proti dodatni reviziji, če bo neodvisna.
  • Doslej smo namreč mislili, da je naš odnos do etičnih vprašanj popolnoma pridobljen, da svoja stališča oblikujemo pod vplivom staršev, prijateljev, učiteljev in kulturnega okolja, v katerem živimo.
  • Tega se po svetu zavedajo, zato so zlasti v Evropi ustanovili telesa, ki skrbno pazijo na razvoj, skušajo predvideti zlorabe in novosti pravočasno urediti z zakoni, na temelju etičnih norm.
  • Kodeks pomaga izvajalcem zdravstvene nege oblikovati etične vrednote kot vodilo in spodbudo za vsakdanje delo.
  • Pri zdravilih je tako: kadar lahko z zdravilom bolnika ozdravimo ali mu bistveno podaljšamo preživetje, po mojem mnenju etičnih dilem sploh ni.
  • Opozarjajo tudi na etično odgovornost v znanosti, o kateri so poglobljeno razpravljali pred dobrima dvema letoma.
  • Več zgledov ...
  • Čim višji je posameznikov poklicni položaj, tem bolj se zahteva odgovornost pred svojo vestjo, tem bolj so posameznikova dejanja odvisna od njegove etične dimenzije.
  • Ravna se po poklicnih zapovedih in spoštuje etična merila.
  • Ker se je zbalo, da jim bodo življenje zagrenili z novimi predpisi, je združenje borznih posrednikov na hitro pripravilo nekakšna nova etična pravila za to kategorijo ljudi na Wall Streetu, katerih naloga je, da nepristransko analizirajo poslovanje korporacij.
  • Prav je, da se v organizaciji na novo začne z novimi ljudmi, ki so s svojim delom potrdili humanitarno usmerjenost in dokazali tudi visoka etična stališča.
  • Za sodobnega človeka je pomemben tudi etični vidik nimamo namreč pravice, da bi našim potomcem uničili nekaj, od česar smo mi imeli kakršno koli korist.
  • Pri sprejemanju oziroma uvajanju novih oblik zdravljenja gre očitno za etični problem.
  • Še posebno rad je prebiral dela sodobnega francoskega personalističnega misleca Emmanuela Levinasa, ki poudarja človeka kot osebo in njegovo odgovornost do bližnjega kot najmočnejši etični imperativ.
  • Vnos gensko spremenjenih organizmov v prehranjevalne verige pa spremljajo tudi etični pomisleki.
  • Promocijske skupine, ki jih najemajo politične stranke, morajo brez etičnih zadržkov vsakršen argument prikazati za verodostojnega.
  • Opredelitev etičnih standardov poslovanja mora upoštevati interese vseh interesnih skupin podjetja, od lastnikov, zaposlenih, strank, dobaviteljev do javnosti.
  • Ne glede na znanstvene argumente pa mnogo ljudi nasprotuje poskusom iz etičnih razlogov - predvsem spričo sedanjih prizadevanj, da bi šimpanzom in ostalim človeku podobnim opicam priznali zakonite pravice.
  • Če bo pravno veljavno ugotovljeno, da so bili med kršitelji tudi posamezniki, člani naše organizacije, bomo proti njim po končanem postopku skladno z načeli etičnega kodeksa slovenskega lovca in našimi internimi pravili najostreje ukrepali.
  • Jordanskemu gostitelju namerava predstaviti pobudo oziroma predlog blejske mreže o ustanovitvi mednarodnega etičnega kolegija.
  • Zakon denimo predlaga ustanovitev etične komisije, v katerem naj bi bili le strokovnjaki, po njihovem mnenju pa bi moral biti v komisiji tudi predstavnik društev proti mučenju živali.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Moralno - etična načela velevajo, naj se ne opravičuje okrutnega ravnanja nobene od vojskujočih se strani, temveč je treba doseči sporazum glede terorizma in odgovornosti posamezne države za zatiranje le - tega.
  • Zadevo bo obravnaval odbor za pravno - etična vprašanja pri zdravniški zbornici.
 • z etičnega stališča/vidika
  • Razvozlanje genske strukture, ki je pred kratkim znanstvenikom delno že uspelo, pa je z etičnega stališča vprašljivo.
  • Z etičnega stališča smo enako zavezani k molčečnosti kot naši katoliški kolegi, s tem da ne dajemo odveze v učenju katoliške cerkve, kar pa je logično, kajti sodi in presodi lahko samo Bog.
  • Z etičnega vidika je na neki način vseeno, ali ubiješ eno žival ali sto tisoč, s čimer mislim povedati, da se vsekakor nima smisla kakorkoli hvaliti s tem, da jem meso samo dvakrat na teden.
  • Z etičnega vidika bi bilo popolnoma nesprejemljivo, če ne bi utrpel nikakršnih negativnih posledic za svoje brezvestno in že kar kriminalno početje.
 • moralen in etičen / etičen in moralen
  • Biti na oblasti je tako nehvaležno in težko poslanstvo, da so nekateri oblastniki pripravljeni za položaj zatajiti vse moralne in etične norme.
  • Razvila so se različna verstva s svojimi moralnimi in etičnimi pravili.
  • V primerih kršenja temeljnih etičnih in moralnih pravic, ko sta ogrožena mir ali prebivalstvo nekega območja, lahko Nato posreduje neodvisno od Varnostnega sveta OZN.
  • Duhovna in kulturna raven neke družbe se prepozna predvsem po njenih etičnih in moralnih vrednotah, ki odslikavajo družbeno zavest.
 • praven in etičen
  • Presaditev organov namreč še zdaleč ni samo medicinski problem, temveč se v zvezi z njim odpirajo številna pravna in etična vprašanja.
  • Potrebujemo jasna obzorja za nova znanja in ideje, zaposlitvene možnosti za nove rodove, ozračje demokratičnega pristajanja na pravna in etična pravila skupnega življenja.
Na vrh
 
2 o ravnanju
etično RAVNANJE je v skladu z načeli o tem, kaj je moralno pravilno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Odsotnost etične drže, ki jo občutimo na vseh ravneh našega življenja, tako ni le pomanjkanje osebnostne zrelosti posameznika, pač pa tudi bolezen civilizacije.
  • Vodstvo podjetja s svojim etičnim ravnanjem predstavlja zgled zaposlenim, njegovo ravnanje pa vpliva na oblikovanje kulture podjetja.
  • Posebno vlogo in zasluge pri promociji poslovnega etičnega obnašanja imajo po njegovem mnenju tudi sredstva množičnega obveščanja.
  • Prenos ranjencev, ki se je začel 13. avgusta 1944 v Cerknem in se po tednu dni končal v Loški dolini, se uvršča med zgodovinsko pomembna in visoko etična dejanja.
  • Kot rekreacijska, športna, turistična, kulturna, znanstvena in gospodarska dejavnost, ki človeka povezuje z naravo, ima gorništvo neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega in etičnega odnosa ljudi do narave.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Pretresljivo je tudi pismo sindikata in vodstva Višje pomorske šole, katere študent je Marko, v katerem prosijo vse pristojne, naj takoj ukrepajo (pismo nosi datum 16. junij), saj Marko ne zahteva drugega kot obnovo sodnega postopka, ta njegova zahteva pa je etična, načelna in sprejemljiva.
  • Ženske so v politiki bolj etične ; v državah z veliko korupcije bi to dejstvo lahko s pridom uporabili v volilnih kampanjah.
  • Kaj je etično, ko novinar sporoča javnostim, je vse prevečkrat prepuščeno osebni presoji novinarjev, ne glede na to, da obstajata kodeks novinarske etike in novinarsko častno razsodišče.
  • V demokraciji naj bi ljudje razumno, plemenito in pošteno izbirali, kar je dobro, kar je prav, kar je etično.
  • Ali je etično uporabljati prašiče za nadomestne dele?
  • Ali menite, da je bolj etično, če direktor ima delnice podjetja, ki ga vodi, ali če jih nima?
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Zato se mi zdi odgovorno in visoko etično, da ponudim odstop s tega mesta in da ostanejo v vladi le tisti, ki se jim ničesar ne očita.
  • Zdravniki kot posamezniki in bolnišnice kot ustanove se upravičeno počutijo zavezani visoko etičnemu ravnanju in pravičnosti, saj vsak dan pripomorejo k boljšemu življenju nekaj desetin ali stotin ljudi.
  • Socializem je namreč takšen sistem, da zahteva visoko etične osebnosti, če hočemo, da uspe.
  • In strokovnjaki za odnose z javnostmi lahko pomagajo tržilstvu pri sprejemanju bolj etičnih in družbeno odgovornih odločitev.
Na vrh
 
na etični pogon
 
če rečemo, da nekdo deluje na etični pogon, želimo povedati, da za svoje delo ni plačan in ga opravlja iz občutka odgovornosti, dolžnosti
 • Delo na teče več v tolikšni meri na etični pogon kot nekoč.
 • Ne moremo pa pričakovati, da bi pisci pisali na etični pogon.
 • Od tega nimam kakšnih velikih denarjev niti slave in glorije, delam bolj na etični pogon.
 • To je vse res, res pa je tudi, da za svoje delo zahtevamo ustrezno plačilo, ker na etični pogon tudi zdravniki ne moremo delati.
 • Ložar je bil njegov profesor v begunski gimnaziji, ki je, kakor zapiše, delovala dobesedno na etični pogon.
 • Odgovorni res pričakujejo, da bomo slavisti še naprej na fakulteti in zunaj nje delovali na etični pogon in da se bomo, kljub obveznostim, ki temeljijo na recipročnih dolžnostih slovenske države in obljubah politikov tujim državnikom ali mednarodnim forumom, kot je to trenutno aktualni primer s študijem češkega, poljskega in slovaškega jezika s književnostmi, zadovoljevali s ponavljajočimi se praznimi obljubami.