WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
enosmeren pridevnik
1 o dogajanju
enosmerno DOGAJANJE se odvija samo v eno smer
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za to so druga sredstva, ne pa oglaševanje, ki je enosmerna komunikacija.
  • Tudi mednarodno trgovanje s storitvami ni enosmeren proces, ki nam bi omogočal samo povečanje deviznega zaslužka od izvoza naših storitev.
  • Koliko se je po zaslugi skupine umetnikov newyorške šole po drugi vojni prestolnica umetnosti preselila iz Pariza oziroma Evrope v New York, ostaja stvar interpretacije, nedvomno pa imamo opraviti s kakovostnimi avtorji, ki jim je prvič uspelo obrniti enosmerni tok vplivov iz evropskih držav.
  • Pred kakim letom sem v Polnočnem klubu o globalizaciji (drugi prisotni: U. Lipušček, V. Ravbar, B. Doberšek) omenjal možnost takih dogodkov, če se svetovne velesile, ki narekujejo tempo povečevanja svetovne revščine, ne bodo zavedle, da je svet povezan še kako drugače kot le z enosmernim tokom dobička.
  • Sprva je prevladoval enosmeren pretok informacij, oblike sodelovanja s starši so bile bolj formalne.
  • Srčne zaklopke skrbijo za pravilen, enosmeren pretok krvi skozi srčne votline.
  • Več zgledov ...
  • Vse doslej je šlo pri trženju za enosmerni prenos informacij.
  • Občasna ali omejena večsmerna srečanja med civilizacijami so sprožila trajen, prevladujoč, enosmeren vpliv Zahoda na vse druge civilizacije.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti enosmeren
  • Obratno ni mogoče, saj je odnos enosmeren.
  • Takšen način komunikacije je običajno enosmeren ali pa otroci napadajo nazaj in nastane besedna vojna.
  • Ta komunikacijska dejanja so v sferi javne komunikacije v glavnem enosmerna, elementi dvosmernosti, kakršne vidimo v pismih časopisnih bralcev ali v kontaktnih oddajah na radiu in televiziji, pa so zaradi svojega majhnega deleža v celotni medijski produkciji sporočil in ker v njih sodeluje zelo majhno število bralcev, poslušalcev ali gledalcev, zgolj nadomestek za dvosmerno komunikacijo.
 • enosmeren in/ali dvosmeren
  • Učenec spozna in razume razliko in konsekvence enosmernega in dvosmernega procesa komuniciranja.
  • Omogočajo enosmerno ali dvosmerno prevajanje.
Na vrh
 
1.1 o prometu
enosmerni PROMET poteka samo v eno smer in po enosmerni ULICI je dovoljen samo tak promet
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zmeda enosmernih ulic v starem delu Luksemburga je spravila v obup že marsikaterega voznika.
  • V tem križišču voznik ne sme zaviti na levo v enosmerno ulico, ampak samo v desno.
  • Kmalu bo zaključena tudi enosmerna cesta, ki jo bodo uredili na poti do otroškega vrtca in s tem omogočili lažji in varnejši promet ob šoli, ki je mnogim voznikom doslej zaradi obračanja povzročal precej težav.
  • Že prej je prometna signalizacija voznikom narekovala enosmerno vožnjo, vendar so to le redki upoštevali.
  • Večina jih meni, da bi morali ulico nujno odpreti vsaj za enosmerni promet, vendar samo za osebna vozila.
  • Paziti je treba tudi na začasno enosmeren promet na nekaterih cestah, na katerega bodo opozarjali prometni znaki.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Promet je zato pogosto izmenično enosmeren le na enem voznem pasu.
  • Promet bo na tem odseku izmenično enosmeren, ker ni mogoče urediti obvoza.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ena od krajevnih gradaških cest je nedavno postala enosmerna, kar pa vsem ni najbolj pogodu.
  • Ulice so takoj po njihovem prihodu postale enosmerne, opremili so jih z novimi tablami, ceste in pločnike je treba zdaj, torej po novem, pometati.
  • Ulica Otona Župančiča bo še naprej ostala enosmerna, največja dovoljena hitrost pa bo z dosedanjih 50 km na uro zmanjšana na 20 km.
  • Kljub širitvi pa bo promet na Poljanskem nasipu tudi po prenovi ostal enosmeren.
  • Kritiki enosmerne ceste predlagajo, da bi bila cesta, če že mora biti enosmerna, enosmerna v nasprotno smer.
  • Te dni obnavljajo manjši most čez potok Selnica, zaradi česar je promet enosmeren.
 • GLAGOL+v+PRIDEVNIK4 
  • Rešitev vidi v novem prometnem režimu, po katerem bi ulice v središču mesta spremenili v enosmerne in tako pridobili prostor za kolesarske steze.
  • Nekoč precej mirna ulica je postala zelo obremenjena, zato so jo spremenili v enosmerno.
 • uvesti/urediti enosmerni promet
  • Razmišlja, da bi morda lahko v ulici uvedli enosmerni promet in s tem pridobili polovico vozišča za parkirišča.
  • V nekaterih ulicah bodo uvedli enosmerni promet in uredili nova parkirna mesta.
  • Drugačna bo tudi zunanja ureditev parkirišča, kjer bodo s potrebnimi posegi uredili enosmerni promet in tako odpravili številne zagate s parkiranjem in vzvratno vožnjo.
  • Galerija, ki še ni povsem dokončana, je že v uporabi, po mostu na pol poti skozi vas Trenta pa so uredili enosmerni promet.
 • enosmeren in/ali dvosmeren
  • To je kakor razlika med enosmerno in dvosmerno ulico.
  • Bilo pa je precej strankarskih in drugih debat o tem, ali je most primeren za enosmerni ali dvosmerni promet, skratka o tem, čemu naj most služi.
Na vrh
2 o elektriki
enosmerni ELEKTRIČNI TOK teče samo v eno smer in enosmerna NAPRAVA deluje na tak tok
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko sta elektrodi povezani v električni tokokrog, skozenj teče enosmerni tok.
  • Investicije v program enosmernih motorjev in impulznih krmilnikov pa so podjetju bistveno povečale prodajo.
  • Prednost enosmernih elektromotorjev je predvsem v tem, da jim lahko spremenimo smer vrtenja.
  • Akumulator oddaja tok enosmerne napetosti, zato ga mora pretvornik spremeniti v ustrezni izmenični tok.
 • enosmerni in/ali izmenični
  • Razlikujemo med enosmernim in izmeničnim tokom.
  • Podobni motorji delujejo tudi z izmeničnim tokom: univerzalni motorji, ki uporabljajo enosmerni ali izmenični tok so vgrajeni v sesalnike za prah, malo električno orodje in druge gospodinjske naprave.
Na vrh
 
3 omejen; pristranski
v političnem kontekstu
izraža neodobravanje
enosmerno RAZMIŠLJANJE ali DELOVANJE je omejeno samo na en vidik ali zastopa samo eno mnenje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Najprej napad iz nadškofovih ust - naši mediji so enosmerna propaganda, objavljajo naročene članke in celo nespoštljivo pišejo o nadškofu.
  • Taki skromnosti je zagotovo botrovalo dejstvo, da je v takratni Jugoslaviji lahko izhajal samo politično enosmeren tisk, katerega naloge so politična vodstva nenehno poudarjala in že od samega začetka niso bile prav nič drugačne od besed, ki jih je Edvard Kardelj izrekel leta 1954: /.../
  • Meni tudi, da je treba krivdo za takšno enosmerno razumevanje Slovenije vsaj deloma pripisati kampanji Slovenija, moja dežela in drugim poznejšim tovrstnim kampanjam, ki prve niso niti dosegle, kaj šele presegle.
  • Sedaj doživljamo težke posledice enosmernega in politično skoraj brezprizivnega pogleda na to pomembno področje, ki ga je težko spreminjati na kratek rok.
  • Če za Clintonovo administracijo (in dobršen del demokratov v kongresu) velja, da je pripravljena prisluhniti ruskim rezervam v pogledu prihodnosti protibalistične obrambe ter da ni pripravljena na enosmerno ukrepanje v zvezi s tem, potem za vplivno konservativno republikansko krilo v senatu velja, da nasprotuje odlašanju z odločitvijo o uvedbi protibalistične obrambe za ZDA.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V Evropi ni problem to, da bi bili vsi mediji politično enosmerni, temveč je problem velika nevarnost komercializacije medijev zaradi močnega vpliva zasebnega kapitala.
  • Obnašanje ob lanskih jubilejih razkriva, da je naša zgodovinska zavest vse bolj reducirajoča, enosmerna, da je torej zožena po ideoloških vzorcih, ki so trenutno v veljavi.
Na vrh
 
enosmerna vozovnica
javni prevoz
 • Za to vožnjo se odločajo predvsem tisti, ki gredo v mesto po vsakodnevnih opravkih, in otroci, saj je v ceno celodnevne vstopnice za kopanje všteta tudi cena enosmerne vozovnice.
 • Za vsak primer smo se prijavili za selitev v Kanado in po dveh mesecih dobili vse potrebne papirje in enosmerne letalske vozovnice za Toronto.
enosmerni tok
elektrika
 • Sistem za napajanje potrebuje enosmerni tok napetosti 28 V, jakosti do 15 A oz. moči do 420 W.
 • Za kaj takega pa je bil enosmerni tok neprimeren, saj so bile izgube pri prenosu ogromne in torej stroški veliki.
enosmerna napetost
elektrika
 • Za delovanje potrebuje enosmerno napetost 12 V, priključimo pa jo lahko npr. tudi kar v vtičnico avtomobilskega vžigalnika za cigarete.
 • Kovinski plošči priključimo na izvir enosmerne napetosti (slika 7.15).
enosmerna vozovnica / enosmerna vozovnica v kaj
dejanje, ki zapečati usodo, ki ne dopušča, da bi se vrnili nazaj in ravnali drugače 
 • To enosmerno vozovnico sprejema, čeprav se dobro zaveda, da po vstopu v WTO ni več vrnitve.
 • Mogoče se vam zdi to čudno, ampak pomislite, da so te na videz nedolžne in za mnoge nepomembne stvari lahko močna propaganda in spodbuda mladim, naj pokusijo drogo, češ da se za tem skriva nekaj lepega, boljšega. V resnici iz radovednosti in naivnosti nekomu omogočijo lepo in razkošno življenje, sebi pa kupijo enosmerno vozovnico v pekel, od koder ni več rešitve.
 • Njihova članska izkaznica v Forumu 21 je bila njihova enosmerna vozovnica v pokoj.
 • Izraelski premier Šaron mu je ponudil enosmerno vozovnico v izgnanstvo.
 • Lahko se vam namreč zgodi, da si skupaj z jedjo priigrate tudi enosmerno vozovnico za večna lovišča.
enosmerna ulica/cesta / kaj ni enosmerna ulica/cesta / znajti se v enosmerni ulici
nekaj, kjer komunikacija poteka samo v eno smer ali kjer obstaja samo en vnaprej določen razvoj dogodkov 
 • V zadnjih letih je bila to enosmerna ulica: na ameriška tla je pritekalo iz ostalega sveta dovolj denarja, da je z njim pokrila vse večje zunanjetrgovinske državne primanjkljaje (417 milijard dolarjev v letu 2001), medtem ko je ameriški kapital večinoma ostajal doma.
 • Nekateri so klepetali in klepetali, kot bi bil pogovor enosmerna cesta, in to je bilo na smrt dolgočasno.
 • Po moje je odhod novinarjev med predstavnike za stike z javnostmi bolj kot ne enosmerna cesta, tako kot pri novinarjih, ki so odšli v politiko.
 • Zapomniti si morate, da pogovor ni enosmerna ulica.
 • Naš življenjski načrt ni enosmerna ulica.
 • Za mednarodno prizorišče pa velja pravilo, da to ni enosmerna ulica, ki bi državo brez njenih lastnih naporov kakorkoli samodejno vodila v smeri njenih lastnih interesov.
 • Več zgledov ...
 • Deželni glavar je menil, da dialog nikakor ni enosmerna cesta in da lahko manjšina zahteva samo to, kar je pripravljena dati tudi sama.
 • Predvsem pa, da stopanje v EU ni samo enosmerna cesta, na kateri bi imeli prednost, zaslužke in boljše življenje samo eni, temveč da je to menjava, v kateri bo morala vsaka stran tudi kaj žrtvovati.
 • Hkrati pa so iz evropske prestolnice opozorili, da plačilni promet med Dunajem in Brusljem ni enosmerna cesta in se Avstrija ob morebitnem zaostrovanju spora lahko obriše pod nosom za letošnje subvencije, na primer iz strukturnih fondov.
 • »Vendar mednarodna trgovina ni zgolj enosmerna cesta, zato pomagamo tudi vašim podjetjem, da lahko pridejo na naš trg,« je še dodal Geymayer.
 • Človeško življenje žal ni vedno le enosmerna cesta. Kadar te napade huda bolezen, se znajdeš na razpotju brez cilja, saj se ti skoraj poruši svet.
 • Potem bi ugotovili, da zgodovina ni enosmerna cesta, temveč je konglomerat najrazličnejših pogledov.
 • Na ljubezenskem področju se boste znašli v enosmerni ulici.
 • Ljubezen: obrnite se vase in dobro premislite, zakaj ste se znova znašli v enosmerni ulici.