WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
enoceličen pridevnik
1 o mikroorganizmu
 
enocelični ORGANIZEM je mikroskopsko majhen in sestavljen iz ene same celice
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Evkariontski organizmi so raznovrstna skupina, ki vključuje enocelične praživali , glive, rastline in živali.
  • V programu spoznamo živalske organizme, od enoceličnih praživali do višje razvitih vretenčarjev in sesalcev ter njihovo mesto v kraljestvu živali.
  • Prvi je odkril enocelične praživali , rdeče krvničke in spermije.
  • Leta se je skalila, saj filtratorjev bakterij in enoceličnih alg ni bilo več.
  • Na razpolago je imel najboljše mikroskope tistega časa in iz svojega velikega zanimanja za drobne stvari, ki so vidne z mikroskopom, je preučeval enocelične alge in tudi bakterije.
  • Chlorella je enocelična alga , ki je naravno prisotna v sladkovodnih rekah in ribnikih v Vzhodni Aziji.
  • Več zgledov ...
  • Malarija, za katero je kriva njegova samička, saj prenaša enocelični parazit , je nevarna v večini tropskih in subtropskih držav.
  • Odprlo naj bi se še letos, ukvarjalo pa se bo predvsem z boleznimi zaradi enoceličnih parazitov , ki jih prenašajo žuželke mednje sodijo tudi spalna ter Chagasova bolezen in kala azar.
  • Drobne enocelične parazite nosi v svojih telesih kar okrog 500 milijonov ljudi.
  • Bakterije so enocelični organizmi , ki nimajo še pravega celičnega jedra in imajo tudi sicer zelo preprosto zgradbo.
  • Seveda ne govorimo o inteligentnih bitjih, ampak enoceličnih organizmih , bakterijah - ali so kdaj obstajale?
  • Doslej so že zaključili nekaj korakov na poti do nastanka preprostega enoceličnega organizma , ki se je sposobno razvijati in razmnoževati.
  • Malarije ne povzročajo bakterije ali virusi, ampak enocelični zajedavci (paraziti) iz rodu Plasmodium.
  • Raziskovalec je pri vseh krapih iz populacij, prizadetih z zimskimi izgubami, opazil tipične spremembe v prebavnem traktu, ki so bile povzročene z enoceličnimi zajedavci (kokcidije) ter z nekaterimi trakuljami.
  • Slovenija na srečo leži v zmernem podnebnem pasu, zaradi česar je število človeku nevarnih evkariontskih enoceličnih zajedavcev v naših vodah precej manjše kot v toplejših podnebnih pasovih, kljub temu pa niso popolnoma odsotni.
  • Zdravilo, ki umori amebe ( enocelične mikroorganizme ).
  • Vaginalna infekcija, ki jo povzročajo enocelični mikroorganizmi z repkom, podobnim bičku.
  • Drobne kvasovke, ki jih vidimo na grozdju, so enocelične glive , ki se razmnožujejo z brstenjem.
  • Kvas FALA je drobcena, enocelična gliva , ki jo znanstveniki opredeljujejo kot „mikro-organizem”.
  • KVASOVKE enocelične glive , ki v nekaterih primerih proizvajajo hife; večinoma se v glavnem se razmnožujejo z brstenjem.
  • Zigota, enocelični * zarodek , ki nastane ob oploditvi jajčeca.
  • Sam koncept kreacije enoceličnega zarodka - iz dveh partnerjev ali samo iz enega - je v temelju različen.
  • Kroglica ne more več ustvariti svojega zarodka, ker ima dvojno dedno zasnovo, ki je posledica prisilne spremembe iz dvoceličnega v enocelični zarodek .
  • Začelo se je puščobno: z enoceličnimi bitji , ki so brezkončno kopirala sama sebe, spolnosti niso poznala.
  • Nekakšna primitivna enocelična bitja , ki niso razvitejša od navadne morske zvezde.
  • Življenje se je razvijalo naprej, nastala so najprej enocelična bitja , ki so se združevala v večcelične organizme in se razvila v vsa živa bitja, vključno s človekom.
  • Kot poroča AP, bi že preprosta enocelična bakterija lahko spremenila predstave o Zemlji kot edinstvenem planetu, na katerem obstaja življenje.
  • Več kot dve milijardi let so na zemlji živele le preproste enocelične bakterije in alge.
  • Karate se je kot ena najstarejših borilnih veščin v preteklosti cepila in širila bolj kot enocelična bakterija na steroidih.
  • Kot mlad botanik se je najprej zanimal za enocelične, primitivne rastline .
  • Enocelične rastline so vsebovale vse, kar je bilo potrebno, da se je življenje razvilo na današnjo raven.
  • Vse kolonije koral na morskih grebenih pa vsebujejo znotraj svojih tkiv milijone enoceličnih rastlin .
  • Rakom delajo družbo poleg že naštetih živali tudi najbolj preproste enocelične živali – praživali, ki iz vode pobirajo drobne delce hrane.
  • Leta 1677 je odkril enocelične živali , ki jim danes pravimo praživali.
  • Spužve kažejo eno od možnih poti razvoja od enoceličnih živali do večceličnih.
 • mikroskopsko majhne enocelične alge
  • Prehranjujejo se z mikroskopsko majhnimi enoceličnimi algami, ki jih precejajo skozi posebno prilagojene obustne okončine.
  • Migetalkarji so mikroskopsko majhne enocelične živali, ki se premikajo z migetalkami.
  • Rastlinski plankton sestavljajo mikroskopsko majhne enocelične in alge in cianobakterije, ki s povečano produktivnostjo v jezeru prve reagirajo na povečano količino hranilnih snovi nutrientov v vodi.
Na vrh
 
2 ki ima en sam prostor
enocelična STAVBA ima en sam prostor
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izraz hiša izhaja iz prvotnih enoceličnih dimnic kvadratnega tlorisa, ko je bil to edini in najpomembnejši prostor in kjer se je dogajalo vse družinsko življenje.
  • Od enocelične dimnice z ognjiščem do večceličnega doma z lončeno pečjo je bila seveda dolga razvojna pot.
  • “Stara velikoplaninska bajta je, na kratko povedano, enocelična dimnica , zgrajena iz okroglih brun, približno dveh sežnjev v kvadrat, brez stropa, podnic in brez oken.
  • Enocelična stavba je zidana iz dobovskega peščenjaka.
  • Z delitvijo enocelične stavbe , najprej ločitvijo ljudi od živali, potem pa še bivalnega in spalnega dela, se kurišča – ognjišča dvigajo (nekatere družbe poznajo poglabljanje tal), da se dim vije pred odvodom skozi lino čim više nad ljudmi (mizo).
  • V osnovi je enocelična stanovanjska stavba z značilno spahnjeno kuhinjo ali »žbatafurjem« v pritljičju.
Na vrh