WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
enačiti glagol
1 istovetiti
če ČLOVEK enači KAJ s POJAVOM, POJMOM ali LASTNOSTJO, meni, da gre za enaki stvari, pri tem pa navadno spregleda razlike, bodisi zaradi nevednosti ali namerno, zaradi predsodkov
  • kdo enači kaj s čim
  • kdo enači koga s čim
  KDO/KAJ
   
  • Arabske države so med pripravljanjem osnutka sklepne deklaracije odstopile od zahteve, da bi sionizem enačili z rasizmom.
  • V zahodnih državah muslimansko vero enačijo s terorizmom, vse Arabce pa obravnavajo kot potencialne osumljence, ki morajo dokazati svojo nedolžnost.
  • Zahvalil se je vsem, ki v Sloveniji že 86 let čuvajo spomin na ruske vojne ujetnike, in vsem, ki so v teh letih mislili na Rusijo, na Ruse, na ruski jezik, rusko kulturo, ne da bi to enačili s takimi pojmi, kot sta stalinizem ali totalitarizem.
  • Njen boj zoper režim je bil boj za lastne interese, v prvi vrsti stanovske interese duhovščine, ki jih ta preprosto enači z interesi cerkve.
  • Ker dobro spolnost enači z ljubeznijo, ohranja odnos s tem partnerjem, pa čeprav je vse v tem odnosu slabo, razen spolnosti.
  • Sicer lahko izgleda zadeva logična, ampak v resnici se tukaj vloga ministra naenkrat enači z vlogo predsednika sodišča oziroma z delom te vloge.
  • Raziskave javnega mnenja kažejo, da večina pojavljanje gub enači z zrelostjo in izkušenostjo, vendar pa se prve gube, začetne znanilke omenjene zrelosti, žal pojavijo že med 25. in 30. letom.
  • Po eni strani se vrstijo polemike, ali je na cestah potrebno toliko prometnih policistov, da Slovenijo nekateri že enačijo s policijsko državo, po drugi strani pa državni aparat ni sposoben izterjati niti izrečenih denarnih kazni.
  • Več zgledov ...
  • Nepoučeni ljudje kefir radi enačijo z jogurtom.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Mladi so razočarani in opozarjajo, da razgrajanja mladih po ulici in glasnih avtomobilov ne smemo enačiti s kulturno dejavnostjo centra.
  • Razvoja matematičnega pojma pri učencu ne moremo enačiti z obravnavo pojma pri pouku.
  • Večkrat je bilo opozorjeno, da Omarska ni bila Auschwitz in da tegob Muslimanov ne moremo enačiti s tegobami, ki so jih pred pol stoletja utrpeli evropski Židi.
  • Ne da bi hotel enačiti kritike z vladarji, pa si le ne morem kaj, da ne bi pripomnil, da imamo tudi pisatelji takšno literarno življenje, bralce, založbe in kritike, kakršne zaslužimo.
  • Trenutno je najbolj vroč problem, ali lahko enačimo nacizem in fašizem s komunizmom.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Dvajset let raznarodovalnega fašizma in nekaj let okupatorske vojne ni mogoče enačiti z maščevanjem in krutostjo zmagovalcev po vojni.
  • Ustavno sodišče meni, da bančništva in zavarovalništva kljub določenim skupnim značilnostim ni mogoče enačiti.
  • V Svetem pismu omenjeno egiptovsko območje Gošen je mogoče enačiti z današnjim krajem Gitan.
 • POMOŽNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Krščanskega verovanja ne kaže enačiti z zunanjo strukturo Cerkve, tako imenovanim klerikalnim vidikom.
  • Zakon je slab, njegovi členi se med seboj izključujejo, vprašanje ženske brez partnerja pa nikakor ne kaže enačiti z neplodnostjo.
  • Predstavniki turističnih podjetij so menili, da gostinstva ne gre enačiti s trgovino.
 • VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Pozneje, ko je mučeništvo postalo zelo redko, so začeli devištvo in sploh meništvo enačiti z mučeništvom.
  • Spoznala je dekle, ki se ji je zdelo popolno, in popolnost telesa je začela enačiti z močjo in uspehom.
  • Kar pa ni res, nikoli nisem bil komunist, pač pa sem bil za OF in sem še danes, ko poskušajo nekateri enačiti OF z revolucijo.
  • Na strokovnem posvetu, ki ga je organiziral koroški glavar, so poskušali enačiti NEK in nuklearko v češkem Temelinu.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • V zahodni Evropi sekularno republiko - čeprav gre za orientalsko demokracijo - pogosto enačijo z militarističnim sistemom.
  • Dodala je, da Slovenci poslikavo telesa žal še vedno enačimo s pustnimi maskami.
  • Njen boj zoper režim je bil boj za lastne interese, v prvi vrsti stanovske interese duhovščine, ki jih ta preprosto enači z interesi cerkve.
 •  [primerjati  [in, ali enačiti
  • Na Hrvaškem številni položaj primerjajo in enačijo s katastrofalnimi posledicami gozdnih požarov.
  • Jasno mi je, da ne moremo mehanično primerjati ali enačiti poljskega in slovenskega zgodovinskega trenutka, iz katerega sledi tudi specifičen razvoj obeh kultur.
Na vrh
 
1.1 identificirati se; istovetiti se
če se ČLOVEK enači z drugim ČLOVEKOM ali JUNAKOM, prepoznava njegovo mišljenje ali čutenje kot svoje ali kot tako, ki ga navdihuje |ali| če ČLOVEK enači ČLOVEKA s ČLOVEKOM ali JUNAKOM, mu pripisuje navadno pozitivne lastnosti slednjega
  • kdo se enači s kom
  • kdo enači koga s kom
  KDO/KAJ
   
  • Otroci se lahko enačijo s pravljičnimi junaki in tudi z liki iz sodobnih zgodb.
  • Toda zavrača poskuse, da bi jo enačili s slikovitimi rojaki, kot sta telovadka Nadia Comaneci in teniški igralec Ilie Nastase, ki sta zaslovela pred dvema desetletjema, ko je bila Romunija še pod trdo komunistično pestjo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ne moremo se enačiti z drugimi državami, saj imamo svojo agencijo za zdravila šele od leta 1996.
 • VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Če dekletom pripoveduješ o svojem ljubezenskem življenju, večina primerja, ocenjuje in se nekako skuša enačiti s tabo.
Na vrh
1.2 primerjati
če ČLOVEK enači STVAR z drugo STVARJO, ju primerja med seboj, navadno tako, da prvi zaradi njenih posameznih značilnosti pripisuje pomen ali vlogo splošnejše oziroma manj konkretne druge stvari
  • kdo enači kaj s čim
  • kaj se enači s čim
  KDO/KAJ
   
  • Mnogi mesto enačijo s karnevalom, ki resnično pomeni enega od vrhuncev leta.
  • Večina Američanov namreč enači veliko noč z velikonočnim zajčkom in iskanjem pirhov, ne pa z vzvišenim praznikom, ki ima pridih svetosti in vstajenja.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Smithove knjige pravzaprav ne moremo enačiti z antipotrošniškimi diskurzi, prikazanimi v aktivističnih biblijah.
  • Seveda, noben posnetek se ne more enačiti s koncertom, ampak tale se bliža.
  • Nikakor se ne moremo strinjati s pavšalnimi ugotovitvami o slabem plesnem znanju, ki ga je moč dobiti v plesnih šolah, in Bolera po kakovosti enačiti z drugimi šolami.
  • Tovrstnih izpitov ne smemo enačiti s produkcijami, ki jih je Glasbena matica uvedla že leta 1884 in so jih imenovali ravno tako javne skušnje.
Na vrh