WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
empiričen pridevnik
1 temelječ na analizi
empirične RAZISKAVE ne temeljijo na teoriji, temveč na praktični izkušnji ali znanstveni analizi gradiva
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predmet predstavljenih člankov na konferenci ne bodo le velike tranzicijske teme, ampak rezultati številnih empiričnih raziskav.
  • Teza o dvostarševski družini, ki naj bi predstavljala idealen humus za rast in vzgojo otroka, v empiričnih študijah torej ni bila potrjena.
  • Aristotel je izvedel odločilen preskok od spekulacije k empiričnemu raziskovanju.
  • Vsekakor je eksperimentalnega in drugega empiričnega raziskovanja pri pojavu obsmrtnega doživljanja še premalo.
  • Začimbe so bile droben, vendar pomemben empirični dokaz, da sanjske rajske dežele obilja res nekje obstajajo.
  • Danes imamo tudi že empirične podatke, ki potrjujejo pomen skupinske učinkovitosti za doseganje uspeha.
  • Več zgledov ...
  • V jezikoslovju je bila že dolgo prisotna težnja po empirični analizi govorjenih besedil večjega obsega.
  • Odrasla orangutanka ne more premagati odraslega samca pegaste hijene, to je preprosto empirično dejstvo.
  • Najrazumnejši pristop k demistifikaciji nejasnih pojmov je empirična verifikacija, torej spoznavni stik s tozadevno realnostjo.
  • Vprašalniki nastajajo in se dokončno oblikujejo v empiričnem preverjanju na šolah.
  • Menim, da je naloga logike znanstvenega odkritja ali logike spoznanja dati logično analizo postopka, torej analizirati metodo empiričnih znanosti.
  • Teorijo so podprle mnoge empirične ugotovitve, vendar pa so poskusi pripeljali do protislovnih napovedi o njenih učinkih.
  • Avtorica v sklepnem delu knjige ugotavlja, da empirične izkušnje žensk v vsakdanjem življenju povedo veliko več kot pomanjkljivi teoretični koncepti.
  • O slednjem je napisal knjigo, v kateri je zbral vsa empirična svetovna biološka in paleontološka spoznanja, prikazal vse glavne teorije ter to gradivo povezal v celoto s svojim kritičnim filozofskim razmislekom.
  • Opisane in kodirane značilnosti so empirično gradivo za statistično analizo.
  • Zahodna civilizacija je pač razvila empirični pristop in sam težko sprejemam metode, ki jih ni mogoče podkrepiti z matematiko ali fizikalno meritvijo.
  • Tudi empirični rezultati raziskave so pokazali, da je Jugoslavija na robu razpada.
  • Povezavo med dvostrankarskim sistemom in prevlado sredine lahko pojasnimo tako na logični kot na empirični ravni.
  • Z empirično metodo je ugotovljeno, da je povprečen čas trajanja enega svetovnega sistema okoli petsto let.
  • Ta stereotip ne bi preživel empiričnega testa.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Tu smo doživeli dejansko čisti konceptualizem, neke vrste diktaturo abstrakcije in povsem empiričnih metodologij.
  • Dvajset let pozneje pa se je ta pojem dokončno izbrusil v povsem empiričnih procesih, ki so sledili tistemu obdobju.
 • empiričen in/ali teoretičen / teoretičen in/ali empiričen
  • Teoretične in empirične študije kažejo, da so podjetja v državni lasti manj učinkovita in da prepletenost politike in gospodarstva zavira gospodarsko rast.
  • Evalvacijska raziskava je kvalitativna ali kvantitativna, empirična ali teoretična raziskava, ki ima namen ovrednotiti določen pojav, problem, institucijo ipd. na osnovi zbranih evidenc ali dokazov.
 • na empirični  [ravni / kaj temelji na empirični  [izkušnji, podlagi
  • Seveda totalitarizma v čisti obliki na empirični ravni ni.
  • K sreči moje delo temelji na empirični izkušnji tako na etnološkem kot na vizualnem področju.
  • Raziskave temeljijo predvsem na empiričnih izkušnjah iz različnih pisnih virov, včasih skoraj zgodovinskega pomena.
 • obstaja  [veliko, kar nekaj, ogromno empiričnih  [dokazov, kazalcev, ki ...
  • Danes obstaja ogromno empiričnih dokazov, ki to izjavo potrjujejo.
  • Obstaja pa tudi kar nekaj empiričnih kazalcev, ki omogočajo predvidevanje porasta preference v naslednjih tednih in mesecih.
 • empirični  [podatki, raziskave potrjujejo kaj
  • Velika večina ljudi (to nenehno potrjujejo številne empirične raziskave medijskega trga) daje obstoječim časnikom dokaj visoko oceno kredibilnosti.
  • Vendar njegovo teorijo potrjujejo tudi ameriške empirične raziskave.
 • empirični  [podatki, raziskave, študije kažejo
  • Kot kažejo empirični podatki, so danes svetovalne službe postale dejanska potreba vodstva šol, učiteljev in učencev.
  • Investicije so namreč tudi v Sloveniji, kot kažejo empirične raziskave, odvisne od pričakovanj, in kar je s tega vidika zelo pomembno, tudi od razpoložljivosti kreditov.
 • izhajati iz empiričnih  [izkušenj, analiz, temeljev
  • Brentano je imel velik vpliv in ogromno študentov, izhajal pa je iz empiričnega stališča v psihologiji; njegova učiteljica je bila lastna izkušnja.
  • Le malo virov izhaja iz zunanjega financiranja; empirične študije kažejo, da jih veliko propade že na začetku zaradi neustreznega pomanjkanja dostopa do financ.
Na vrh
 
empirična formula
kemija
 • Mnogokrat je enostavna ali empirična formula tudi molekulska formula spojine.