WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
empatija samostalnik
1 zmožnost vživljanja; sočutje
zmožnost človeka, da se vživi v občutke drugega človeka, tako da si predstavlja, kako bi se v določeni situaciji počutil sam 
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Predvsem ga enačijo z nenavadnimi in nevsakdanjimi dejanji, s sprevrženimi spolnimi praksami, z nasiljem in nevarnostjo za druge in z nezmožnostjo empatije in vzpostavljanja odnosov, kot tudi z nezanesljivostjo in s kaznivimi ter kriminalnimi dejanji.
  • Končna točka, ki omejuje polje spoznavanja tujega in s tem nezmožnost antropologije same, je nezmožnost popolne empatije, ki poteka po liniji razlik v kulturah, jezikih, zadeva spolno razliko ali pa katero drugo.
  • To je pač davek na brezbrižnost, na nezmožnost empatije, plačujejo pa ga žal živali.
  • Beseda družinskega terapevta: Med njima je bilo toliko zamer, jeze in očitkov, da sta izgubila sposobnost empatije in kakovostnega sporazumevanja.
  • Ustreznejše gibalo družbenega razvoja je sodelovanje, širjenje socialnih mrež in zaupanja; zato je smiselno pri otrocih razvijati sposobnosti empatije, dogovarjanja in sodelovanja.
  • V vašem ustvarjanju se prepletajo talent za pisanje, sposobnost empatije, smisel za humor in nadarjenost za glasbo.
  • Več zgledov ...
  • V ospredje stopi zmožnost empatije, torej čustvenega vživljanja v drugega človeka, spremeni pa se tudi način mišljenja.
  • Miloševićevo desetletje je v Srbih poškodovalo zmožnost empatije, solidarnosti.
  • Osebe z višjo stopnjo inteligence naj bi bile bolj pripravljene pomagati, mogoče zaradi večje zmožnosti empatije do ljudi, ki potrebujejo pomoč.
  • Pri nas pač vladata splošen prometni primitivizem in popolno pomanjkanje empatije do drugih udeležencev v prometu.
  • Za psihopate so značilni pomanjkanje empatije in krivde, plitvo doživljanje čustev, povečan občutek lastne vrednosti in zavračanje odgovornosti za svoja dejanja.
  • Na splošno bi ostri jeziki Semičanom lahko očitali nestrpnost, pomanjkanje empatije in razumevanja romskih težav.
  • Čedalje več šol uvaja programe za razumevanje čustev, razvijanje empatije in izboljšanje medsebojnega sporazumevanja.
  • Vedno znova želi preigravati zgodbo ali del zgodbe, ki ga je posebej vznemiril in ga v realnosti ne more obvladati (predelava čustvenih doživetij v igri), v simbolni igri pa postopno razvija tudi sposobnost prevzemanja vlog drugih oseb (literarnih oseb) in vživljanja v te vloge (razvijanje empatije ).
  • To pomeni hkrati razvijanje empatije (vživljanja), ki je pri učenju nepogrešljiva, še posebej pa pri učenju nekega novega jezika.
  • Zgodi se lahko, da otrok izražanje empatije zavrne in starše popravi: Saj ne čutim tega.
  • Izražanje empatije je eno največjih daril, ki jih starši lahko poklonijo otrokom.
  • Modri starši jim z izražanjem empatije in premori redno nudijo priložnosti, da polno doživljajo in izražajo negativna čustva.
  • "A ni strašljivo, kako takšna dejanja v človeku (določenem) ne prebudijo popolnoma ničesar..čista odsotnost empatije, čista bezbrižnost do trpljenja..kot bi v vodo metal kamenje..
  • Igra ogledal, obsedeno iskanje svoje podobe v pogledu drugega in hkrati zavračanje te podobe, če ne ustreza pričakovanju, popolna izguba smisla za realnost (»nikjer ni tako kot tu in v tem trenutku, ko tu nazdravljamo, nam gotovo vsi zavidajo«) in strašljiva odsotnost vsakršne empatije enostavno ne omogočajo vzpostavitve odgovornosti posameznika.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Značilna zanje je zvrhana mera socialne empatije (radi se povezujejo, komunicirajo, družijo in sodelujejo).
  • Značajske lastnosti, ki jih morajo imeti, so vztrajnost, potrpežljivost, odločnost, prodornost, verodostojnost, zaupanje, komunikativnost, podjetnost, ambicioznost, zanesljivost, predanost, socialna empatija, vestnost, pogum, dinamičnost, iznajdljivost, visok emocionalni količnik in skromnost.
  • Srečni ljudje so priljubljeni v družbi in v službi – podobno velja tudi za zasebno in socialno življenje ( socialna empatija in radostno občutje gresta z roko v roki).
  • Ni šlo za simpatije do njihovih političnih idej, temveč za človeško empatijo do ljudi, ki so jih videli pred seboj v taborišču.
  • Njeno pisanje je obarvano s pristno človeško empatijo in globoko humanističnim pogledom na svet.
  • Jaz Vas doživljam kot ambiciozno političarko popolnoma brez kakršnekoli čustvene inteligence,kot osebo,ki je nesposobna 80% človeške empatije in ji za nekoga,ki je resnično v stiski ni mar.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V intimnih odnosih je patološki narcis površen, ni zmožen empatije, ne zna »upravljati« s svojo tesnobo.
  • Pravzaprav je lahko vsakdo terapevt drugemu, če ima sposobnosti ustvarjanja pozitivnega odnosa in če je zmožen empatije.
  • Čeprav so bili na trenutke sposobni skoraj telepatske dojemljivosti, v stanju psihoze niso bili zmožni empatije, vživljanja v druge ljudi.
  • Že zdavnaj so dokazali, da so živali sposobne empatije (vživljanja) in čustvovanja.
  • Razvijanje identitete je lahko ovirano tudi zaradi pomanjkanja vzorov, uspešnih odraslih, ki razumejo in so sposobni empatije z nadarjenimi (v različnih socialno depriviligiranih skupinah).
  • Avtorica, ki je sposobna izjemne empatije, opozarja na najpogostejše ovire, na katere slepi in slabovidni naletijo v mestih.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ljudje v svojih osebnih stikih prevečkrat pozabimo na temeljna etična načela empatije do soljudi .
  • Malo empatije do sočloveka in samomorov pa tudi takih neumnih komentarjev bi bilo manj.
  • Občutenje za prihodnost, empatija do sočloveka in zvrhana mera zdrave kmečke pameti – vsega tega ima Slovenija dovolj.
  • Sam sicer ni sposoben napisati prvega genialnega stavka, bralca poskuša prepričati s pristnostjo in empatijo do svojih junakov .
  • Ima se za pripovedovalca zgodb, najbolj pomembno pa je zanj to, da v bralcu vzbudi empatijo do junakov in da mu torej uspe na določen način manipulirati njihova čustva.
  • Njegov poetični jezik in izjemna pripovedna moč v bralcu vzbujata iskreno empatijo do junakov Jeruzalemskih zgodb.
  • Več zgledov ...
  • Poleg tega poskušamo v njih zbuditi empatijo do žrtve .
  • Biti prvi pri odkrivanju početja slovenskega Fritzla, kot so ga poimenovali z veliko empatijo do njegovih žrtev , prinaša medijsko pozornost, več obiska na spletnih straneh, morda brezplačno omembo na kakšni enako rahločutni televiziji in še kaj, vse tisto, kar kratkoročno vpliva na t. i. ratinge.
  • Gospodje zdravniki, imejte empatijo do bolnikov , svojcev ter sodelavcev (medicinske sestre in ostalih).
  • Zato vedno pravim, da ima zdravnik lahko pet doktoratov, pa mu prav nič ne pomagajo, če nima empatije do bolnikov .
  • Taka omejenost zdravniku jemlje empatijo do bolnika in mu močno krati ustvarjalnost.
  • Problem za nastalo situacijo vidim v nizki ravni kulture Slovencev, vezani na empatijo do živali .
  • Branje s psom je učinkovit program, saj se otroci ob tem zabavajo, se sprostijo, ob tem pa razvijejo samozavest in empatijo do živali .
  • Osebe z višjo stopnjo inteligence naj bi bile bolj pripravljene pomagati, mogoče zaradi večje zmožnosti empatije do ljudi , ki potrebujejo pomoč.
  • Prepričala ga je kombinacija znanstvene radovednosti in empatije do človeka , ki ju je lahko združil v zdravniškem poklicu.
  • Ni šlo za simpatije do njihovih političnih idej, temveč za človeško empatijo do ljudi , ki so jih videli pred seboj v taborišču.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Nekdo vas bo v tem času zelo potreboval, zato izkoristite svoje sposobnosti za empatijo in mu prisluhnite.
  • S prevodom tega zahtevnega teksta ste zagotovo pokazali veliko sposobnost za jezikovno empatijo.
  • O tej pa odločajo predvsem sposobnost za samomotiviranje, delovanje v socialni mreži in tudi sposobnost za empatijo – to pa so lastnosti, ki so veliko pogosteje prirojene ženskam kot moškim.
  • Kasneje sem ugotovila, da je to bil njegov občutek za empatijo.
  • Zato je pomembno, da ima menedžer dobro razvit občutek za empatijo in da se nauči dati priznanje zaposlenim v obliki občasne iskrene pohvale ter z uporabo drugih oblik nematerialne nagrade.
  • Färberböckov prvenec poleg scenarija odlikuje zlasti troje: igralska zasedba, glasba in režiserjev občutek za empatijo.
 •  [zvrhana, velika mera empatije
  • Značilna zanje je zvrhana mera socialne empatije (radi se povezujejo, komunicirajo, družijo in sodelujejo).
  • Pomembno je, da smo v svojem ravnanju pozitivni, da poskušamo sprejemati sodelavce z veliko mere empatije, da smo v svojih kritikah konstruktivni in da ne pozabimo na hvaležnost.
  • Sacks njihove zgodbe opisuje z obilico razumevanja, zvrhano mero empatije in odličnim smislom za pisanje.
 • ne imeti niti kančka empatije
  • Se vidi, da nimaš niti kančka empatije do drugega človeka.
  • Kdor nima kanček empatije v sebi NE SME imeti živali v svojem domu.
  • Ne premorete niti kančka empatije, ampak zgolj na vsakem koraku iščete hrano za svoje antiimperialistične pamflete.
 •  [sočutje, razumevanje in empatija
  • Izguba stika s seboj in svojimi čutenji, potrebami in željami namreč omogoči partnerjema prikriti lastno ranljivost, kar pa povzroči tudi izgubo sočutja in empatije do drugega.
  • Opažam, da je v meni z leti vse več empatije in sočutja in vse manj ostrine.
  • Ko uporabljamo koncept nenasilne komunikacije v interakciji z drugimi, pri »pogovoru« s sabo ali v skupini, poglabljamo naravno empatijo in sočutje .
  • Vse to zahteva od svojcev veliko odgovornosti, energije, razumevanja in empatije.
  • Do zlorabe sem čedalje manj strpna, hkrati pa čutim razumevanje in empatijo do vseh, ki zlorabljajo.
  • Res pa je tudi, da si ti oseba brez empatije in razumevanja drugih ljudi.
 • kdo  [premore, ne premore [toliko, dovolj empatije
  • Vaša mama je lahko hvaležna, da ima hčerko, ki premore toliko empatije.
  • Ni pa treba, da bi bila ta oseba ravno učitelj kreativnega pisanja - ponavadi veliko bolj zaleže partner(ka), če le premore nekaj empatije in objektivnosti in zdrave pameti.
  • In ne nazadnje osebe, ki premorejo dovolj empatije, da vsakega kandidata obravnavajo kot unikatnega posameznika, in ne kot številko, naročeno na 15 minut.
Na vrh