WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
emocionalen pridevnik
1 o čustvih
ki se nanaša na človekov čustveni razvoj in dojemanje sveta  
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ključni kriteriji pri ocenjevanju so bili kvaliteta, zanesljivost, emocionalni naboj in drugačnost blagovne znamke.
  • Precej več političnega in emocionalnega naboja pa je imel njegov govor na proslavi domovinskih društev.
  • Ključni kriteriji pri ocenjevanju blagovnih znamk za Superbrands so kakovost, zanesljivost, emocionalni naboj in izvirnost blagovne znamke.
  • Prepričan sem, da bi morali pri vpisu na medicinsko fakulteto poleg mature in uspeha preverjati tudi emocionalni kvocient in splošno širino človeka, njegove poglede na svet in življenje.
  • Oseba z visokim emocionalnim kvocientom se zna pravilno odločati, kdaj bo določeno čustvo izrazila s specifično vrsto obnašanja.
  • Danes vemo, da je za dobro vodenje pomemben ne le inteligenčni, temveč tudi emocionalni kvocient .
  • Več zgledov ...
  • S takim človekom nisi zrasel, in tega se v smislu emocionalne navezanosti nanj ne da dejansko nikoli nadoknaditi.
  • Verjetno tudi ne bi veliko zgrešili, če bi ugibali, da je glavni povod tudi emocionalna navezanost na pričujoč avtomobil.
  • Spremembe nastanejo zaradi močne emocionalne navezanosti starega človeka na bližnje osebe.
  • Tradicionalni pogledi na čustveno življenje starostnikov na eni strani poudarjajo upadanje in slabitev čustvenih funkcij nasploh, na drugi strani pa povezujejo staranje z naraščanjem negativnega emocionalnega doživljanja .
  • Umetnost pa je tako ali tako vedno povezana z globokim emocionalnim doživljanjem sveta.
  • Učitelj opozori učence na smiselnost usmerjanja pozornosti tudi na neverbalne signale emocionalnega doživljanja sogovornika.
  • Vsi programi skrbijo za razvijanje emocionalne inteligence in omogočajo različne oblike ustvarjalnosti.
  • Njegova stranka ga ne mara tudi zato, ker ne premore veliko retorične emocionalne inteligence , tako značilne za velikane kova Willyja Brandta.
  • Pri veliko predstavniki elit je pogum vrlina, pri mnogih pa le sociopatski primanjkljaj emocionalne in duhovne inteligence .
  • Trio ne ponudi preveč všečnih glasbenih oprijemkov, zato pa razgrne osebno vizijo, emocionalni angažma in identifikacijo s produktivnim robom iskanja svobode v muziki in spopadanju z njenimi omejitvami.
  • Kje je politični družbeno kritični angažma poznih 60. in 70. let ujela neizprosna mašinerija kapitalizma ter na ruševinah katerih razpok med kolektivnim in individualnim se danes lovijo človeške identitete in emocionalni angažma ?
  • To je tako normalno, da ni vredno niti pozornosti, kaj šele emocionalnega angažmaja .
  • Kako torej upravljati z emocionalno komponento in do katere mere upoštevati trende?
  • Pomembnost emocionalne komponente je različna in odvisna od vrste storitve in časa stika med izvajalcem in kupcem storitve.
  • Kljub težavam s koncentracijo in spominom je mišljenje zelo jasno, vendar nepovezano z emocionalno in motivacijsko komponento .
  • Pomlad je čas za odprto, sproščeno čustvovanje in za dvig emocionalnega količnika (EQ).
  • Za posel je nedvomno pomembno dejstvo, da imajo ženske bolj razvito intuicijo od moških (in s tem praviloma višji emocionalni količnik , EQ).
  • Morda ste bolj čustveni in bo torej vaš emocionalni količnik boljši.
  • V letih 2005 in 2006 je pretežno raziskovala emocionalno oporo v socialnih omrežjih in reprezentacije družinskega nasilja v medijih.
  • Pomeni ustvarjanje vzdušja varnosti, naklonjenosti in emocionalne opore , pomeni zmanjševanje občutka krivde in odgovornosti za nastalo situacijo.
  • Pri skrbi za gibalno ovirane stare so najbolj obremenjene ženske, predvsem v primeru emocionalne opore in opore v primeru bolezni.
  • Ali je imelo to za posledico trajno emocionalno prizadetost ?
  • Res je sicer, da smo preko medijev dogajanje v Genovi najprej spremljali kot nekakšno nadaljevanko, ki jo je narekovala radovednost, toda razvoj dogodkov je poulične spopade vse bolj in bolj spreminjal v dramatične konflikte z razsežnostmi prave vojne, ki je na mesto radovednosti priklicala našo emocionalno prizadetost .
  • Lahko si predstavljamo, kako bodo športni pedagogi iz CUŠ s športnimi torbami potovali s fakultete na fakulteto (iz telovadnice v telovadnico) in tam brez posebne pripadnosti in odgovornosti ter emocionalne prizadetosti »odbrenkali« uro ali dve košarke, plavanja, odbojke, in odšli.
  • Pravico do kaznovanja smemo z dosti večjo utemeljenostjo soočiti s pravico do osebnostne rasti, do razumevanja, do empatije ali do emocionalne topline .
  • Popolnoma nov režijski in scenski prostor se je preveč odrekel bolj emocionalni toplini zgodbe.
  • Na ministrici je, da te dvome ovrže prepričljivo ne samo z izgovarjanjem na ženskost in na neko emocionalno izsiljevanje , ker je za mene podobna zloraba ženskosti kot je bila tudi odločitev predlagateljev in predlagateljic, da to interpelacijo predstavi ženska.
  • Medosebni odnosi so bolj krhki, kar pogosto povzroča emocionalni stres , ki vpliva tudi na delo.
  • Poskusite se pomiriti, obstaja namreč povzava med pospešenim izpadanjem las in emocionalnim stresom .
  • Človeku lahko bratska harmonija nudi čustveno oporo in mu pomaga do emocionalne zrelosti .
  • Poleg tega se pripravljenost za kooperacijo pozitivno povezuje s številnimi kazalniki psihološkega zdravja, kot je emocionalna zrelost , močna identiteta in temeljno optimistično zaupanje v druge ljudi (Johnson & Johnson).
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Elias idr. (2003) menijo, da sodelovanje s starši ne bi smelo biti usmerjeno le v izobraževanje, ampak tudi k razvoju socialno - emocionalnih kompetenc otroka.
  • Znano je, da so važni kriteriji za vstop v šolo kronološka in mentalna starost, inteligenca, socialno - emocionalna prilagoditev, razne osebnostne lastnosti...
  • Primere smeha in humorja je opazovala v 350 učnih urah in 135 odmorih in pokazalo se je, da sta smeh in humorno vedenje za socialno - emocionalni in ustvarjalno-miselni razvoj otrok, njihovo zdravje, odpornost proti stresu in stvarno sprejemanje življenja nujna.
 •  [kognitivni, mentalni, intelektualni, racionalni, seksualni, čutni, psihološki, psihični in emocionalni
  • Kognitivni in emocionalno -osebnostni in socialni dejavniki učenja podprtega z IKT ter spodbujanje ustvarjalnega izražanja ob delu s sodobno izobraževalno tehnologijo.
  • Možganske funkcije so odgovorne za kognitivne in emocionalne procese, pomnjenje, motorično učenje in druge vrste učenja.
  • Za avtistično motnjo so značilni razvojni zaostanki predvsem na socialnem, emocionalnem in kognitivnem nivoju.
  • Z razvojem motorike se hkrati razvija celotna sposobnost kontrole telesa, ki je odvisna od obvladovanja gibanja in pogojuje telesni, emocionalni in mentalni razvoj.
  • Splošno priznani zdravilni zvoki oglašanja ptic, delfinov in kitov imajo izjemen zdravilni učinek na tako naše fizično, kot tudi emocionalno in mentalno telo.
  • Od fizičnega telesa preide joga na mentalne in emocionalne nivoje.
  • Več zgledov ...
  • Omenjeno dejstvo še dodatno potrjuje spodbudno delovanje golfa na intelektualni in emocionalni potencial (IQ in EQ) ljubiteljev zelenega športa.
  • Vaši finančni, intelektualni in emocionalni načrti in želje bodo le rezultat vašega truda.
  • Sadje pa ni le bistven dodatek prehrani z zdravstvenega vidika, temveč ima (po izsledkih strokovnjakov) vpliv na njegov emocionalni in intelektualni potencial.
  • Blagovna znamka se razvije iz izdelka, ki se mu v razvoju pripišejo racionalni in emocionalni atributi ter vrednote, na podlagi katerih se potrošniki zanje odločajo.
  • Udeleženci fokusa so osvetlili tudi pogled vrhnjega menedžmenta na izzive upravljanja blagovnih znamk ter odnos med racionalnim in emocionalnim vidikom upravljanja znamk.
  • Udeleženci fokusa so poleg tega osvetlili tudi odnos med racionalnim in emocionalnim vidikom upravljanja znamk ter se seznanili s projektom prenove blagovnih znamk Ljubljanskih mlekarn, natančneje njihove zelene linije, in uvedbo nove znamke Mu.
  • Morda pa ste preprosto brez problema, tudi seksualnega in emocionalnega, ki na borzi problemov prevladujejo.
  • Imel je nekaj ženskih prijateljic, toda njegovo emocionalno in seksualno življenje ni bilo omembe vredno.
  • Z dvojnim življenjem so bili zadovoljni, vse dokler so imeli možnost, da se zasebno v miru posvečajo svojim seksualnim in emocionalnim življenjem.
  • V postavitvah moških in ženskih teles razkriva medsebojni emocionalni in čutni odnos.
  • Ustrezala mu je govorica barve, ki se je kmalu osvobodila nikoli zares izrazite risbe, in z leti postajala vse bolj avtonomna, zavezana emocionalnim in čutnim vtisom ter neposrednemu gestualnemu zapisu.
  • V njem namreč Bernard ohranja imaginarni prostor kot svet umetnikovega vživetja, s hote prepoznavnimi aluzijami na realno obstoječe lokacije, ki so zaradi svojega bolj čutnega in emocionalnega kot razumskega vtisa na umetnika postale stalnice v vsebinski podobi njegovega slikarstva.
  • Album Nocturama prinaša znan in lepo zaokrožen spekter glasbenih, emocionalnih in psiholoških obsesij avtorja in obenem odpira novo fazo v življenju skupine.
  • Toda dejstvo je, da je psihološki in emocionalni ključ do osvoboditve vsaj deloma v njihovih rokah.
  • Strokovnjaki v Evropi in Ameriki zadnjih nekaj let ugotavljajo, da je med moškimi vsako leto več takšnih, ki so veliko dovzetnejši tudi za vzpodbujanje emocionalne in psihološke plati Življenja.
  • Kronična bolezen poglablja psihične in emocionalne težave, s tem pa še večjo bolečino.
  • Doktor je opozoril na povezavo treh nivojev obolenj; fizičnega, emocionalnega in psihičnega .
  • Za seboj sem imela grozno leto, leto intenzivnega emocionalnega in psihičnega trpljenja, počutila sem se zelo slabo.
Na vrh
 
2 čustven
ki doživlja ali izraža močna čustva 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Verjetno sem tako tudi dobila občutek za pisanje emocionalnih besedil ,” pravi simpatična estradnica
  • Značilnost njegovega ustvarjanja so zelo osebna, emocionalna besedila, ki so dostikrat enigmatično zastavljena ali v fragmentih, kljub nejasnostim pa iz njih vejejo občutki odtujenosti, melanholije in resignacije.
  • Prihodnji tedni bodo pokazali, ali se bo držal svojih emocionalnih besed, s katerimi je vnovič ogrel srca srbskega kluba, hkrati pa tudi, koga bo na trenersko klop skušal zvabiti Olympiacos.
  • Sem zelo emocionalen človek in moram imeti, da nekomu lahko dajem, to me požene.
  • Izjemno hipnotičen in emocionalen film, ki so ga posneli na treh celinah in v štirih jezikih, prečka tako globoko osebne kot tudi eksplozivno politične teme..
  • Preprost, učinkovit in neverjetno emocionalen film , za prvenec pravi presežek.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Osebno mislim, da so prav take izjave pretirano emocionalne in za politike na takih položajih povsem neprimerne ter nesprejemljive.
  • A se je zelo kmalu pokazalo, da novinarji in drugi zaposleni v časopisnih hišah do svoje medijske lastnine nimajo pretirano emocionalnega odnosa: delnice so prodali takoj, ko se je pokazalo, da se z njimi da zaslužiti.
  • Na splošno lahko priporočimo, da besede izbiramo pazljivo in se izogibamo dramatičnim in pretirano emocionalnim izrazom, zlasti ko gre za kritične in negativne dogodke, saj z njimi podajamo pomene, sprožamo občutke, razpihujemo čustva in vplivamo na mnenje bralcev.
  • Obstaja mnenje, da je bila sobotna številka preveč emocionalna in narejena kot plakat.
  • Velikokrat slišim od znancev, da sem preveč emocionalna, kadar se pogovor vrti okrog Sarajeva.
  • Me smo bolj emocionalne , sposobne večje empatije
Na vrh